Clicks2.5K
Athos Monach
159

Fatima - kto ju stvoril a pre koho bola výhodná?

Pre katolíka je dnes Fatima viac, ako písmo sväté, koncily, cirkevní otcovia. Fatima sa stala novou teológiou 20 a 21 storočia v katolíckej cirkvi. Ak by aj katolík začal premýšľať o pravdách viery a cirkvi, príde k Fatime, ktorá ho nepustí ďalej.

Pre koho bola Fatima výhodná? Čo nám odkazuje toto posolstvo?

Poďme k faktom…

Fatima sa udiala až po smrti svätého Pápeža Pia X. ktorý poznal plány cirkvi spriahnutej so slobodomurármi a ich nové učenie ekumenizmu, spájania inovercov s katolíckou cirkvou, zavrhnutie pápeženstva, dovŕšenie New Age, v ktorej bude zastúpená len jedna viera - ekumenická viera jednotná skrze všetky náboženstvá, možno zastrešená RKC, možno ani nie. Načasovanie Fatimy nebolo náhodné.

Názov - FATIMA: dcéra Mohameda.

Už toto samotné meno udáva smer budúceho smerovania cirkvi, ktoré sa dnes završuje. Mohamedáni sú problémom pre zjednotenie. Židia až tak nie, pretože židom nevadí ak nebudú v popredí - ALE - budú scénu ovládať zo zákulisia. Moslimovia si Pannu Máriu veľmi vážia a preto odrazu zjavenie Márie vo Fatime, na ktorej by sa dala stavať budúca ekuména medzi RKC a Islamom.

Pravoslávie je problém! Ako ho riešiť?

Pravoslávna viera nie je vierou východu, ako si to mnohí myľne myslia, lež je vierou pravej viery. Do 8. storočia bol Rím pravoslávny, pokiaľ na jeho trón nezasadol prvý Frank a nezačal dogmatizovať úlohu pápeža, ako námestníka Krista na zemi, neskôr ako neomyľného vykladača viery ex cathedra.

Aby dokázali Frankovia svoju moc, do kréda pridali filoque - teda omyl! Omyl, že Duch Svätý vychádza z Otca i Syna. Tým bol nastolený prvý protestantizmus! (Napokon protestantizmsu bol vytvorený tým istým, ktorým bola vytvorená aj filoque).

Frankom bolo úplne jedno, že Efezský koncil ustanovil krédo, kde Duch vychádza len z Otca podľa Kristovho slova ktorý hovorí -

Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.

Frankom bolo jedno, že v Efeze je podnes vytesané krédo zlatými písmenami do skaly, ktoré cirkev svätá, pod Duchom ustanovila, kde sa neomyľne píše - Duch Svätý vychádza z Otca!

Nie zo Syna, no zároveň krédo objasňuje, že Duch, Syn a Otec sú jeden Boh, v Trojici.

Očakávalo sa od Carihradu, že sa postupne poddá po toto nové vyznanie viery. Veď stačí jedna zmena aby satan vyhral. Jeho výhry nie sú o veľkých bojoch, ale o malých krôčikoch. Eva si len kúsok odhryzla z jablka, pretože zmenila Božie slovo. Boh povedal, že nemôžu jesť zo stromu a Eva citovala nesprávne Boha keď riekla satanovi, že Boh zakázal sa stromu čo len dotknúť. Sprofanovanie Božieho slova vždy vedie k pádu. Sprafanovanie Kristovho slova, malo za následok rozkol cirkvi, keď západná časť sa ocitá v rukách barbarov (Frankovia, Germáni a Anglosasi), ktorým o žiadnu vieru nikdy nešlo!

Ibaže satan nepočítal s tým, že východ neprijme filoque! S ním neprijala filoque aj veľká časť západnej cirkvi, ale moc už nebola v rukách Ducha, ktorý bol z cirkvi vyhnaný, ale v moci politiky. Toto katolíci poznajú aj dnes - viera sa poddáva pod politiku!

Tak sa cirkev rozdeľuje na východnú a západnú. Východná cirkev zachováva ďalej učenie rannej cirkvi, siedmych všeobecných snemov, apoštolov a písma, pokiaľ západná cirkev v tandeme - Frankovia, Germáni a neskôr Anglosasi - začala meniť mnohé dogmy viery, pridávať filozofiu, scholastiku, pocity, nadšenie, zjavenia, ženy učiteľky (čo je písmom zakázané)!

Pre Fatimu je pravoslávie nepriateľom, zvlášť Rusko, ktoré je ochrancom pravoslávia. (Dnes satan zúri, pretože pravoslávie sa stalo národnou vierou Ruska.) Takto ekuménu nevybudujeme! Rusko sa musí obrátiť!

Nie obrátiť k pravej viere, čo sa zdá akoby prvým úmyslom Fatimy, lež sa obrátiť od pravej viery k viere západu, ktorá je zdecimovaná, svetská a liberálna. Rusko sa musí obrátiť v zmysle návratu do RKC, ktorú ovládajú dnes anglicky hovoriace národy, zvlášť USA, v minulosti hlavne Frankovia.

Zasvätenie Ruska Panne Márie? To je akože vtip?


Rusko bolo zasvätené Bohorodičke dávno predtým, ako vôbec na západe zasväcovali nejakú krajinu Božej Matke. Už v roku 955 na východe vzniká sviatok - Pokrov Bohorodičky (slávený podnes), kde sa Božia mama zjavuje v Carihrade, v chráme s rukami zodvihnutými nad ľudom, keď rozprestiera omofor, ako symbol ochrany.

Následne počas storočí, sa zasväcujú Bohorodičke ako patrónke ďalšie a ďalšie východné národy, až napokon zastrešuje celý pravoslávny svet. Západ až neskôr odpozeral toto zasväcovanie Božej matke.

A tu odrazu v roku 1917, chce ktosi zasvätiť Rusko, ktoré je Bohorodičkou chránené už 1000 rokov, samotnej Panne Márie pod zámienkou, že to musí byť západný pápež, inak povedané - Rusko musí byť zasvätené pápežom pod rohatého kozla západu.

Takto je problém Moslimov, ktorí sú orthodoxní čo do svojej viery, ako aj pravoslávnych, ktorí neustúpili tlaku new age učenia pochádzajúceho zo západu, na prvý pohľad započatý.

Ibaže podnes ani Rusko, ani moslimovia neodstúpili od svoje viery.

Dnešné sťahovanie Moslimov do EU, má byť ich pokresťanštenie, alebo aspoň zekumenizovanie s kresťanmi, aby budúca vláda NEW AGE mohla vytvoriť jedno celosvetové náboženstvo. Ak sa moslimovia nepoddajú, zničí ich modernosť sveta, jeho hračky, výdobytky, TV, internet, mobily.

Čo s Ruskom? Čo s pravoslávnou vierou?

Izolácia od sveta, ekonomické embargá (Grécko ako aj Rusko), vojny, rozdelenia pravoslávnych krajín (rozbitá Juhoslávia, Kosovo darované moslimom).

Fatima sa nepodarila tak, ako sa predpokladalo. Zato pre katolíkov je mantrou, ktorá im nedovoľuje premýšľať a prehodnocovať vieru v cirkvi. Veď máme Fatimu - záruku že Boh je s nami - hlása propaganda.

História...

Nemusíme hovoriť o najmodernejšých technikách vtedajšieho veku, ktoré Fatimu stvorili. O prvotných protirečivých svedectvách zainteresovaných, o malom, takmer žiadnom zázname, ak nepočítame tri fotografie, o propagande médií - či už pozitívnych alebo negatívnych, ktoré robia úmyselnú reklamu.

Nebudeme sa tu baviť o tom, že tí čo stvorili vojnu, vedeli kedy ju aj ukončia, čo je obsahom prvého tajomstva. Že pred druhou svetovou vojnou sa skúšali rôzne zbrane, ktoré vytvárali žiare nad svetom, odbleskom od biblickej kupoly. Hovorí sa o tom, že atómovú zbraň testovali dávno pred vojnou, keď ju USA naplno vyskúšala až v Japonsku. Ale poďme k faktom, nechajme zahalené tajomstvá tajomstvami…

Víťazi píšu dejiny, víťazi formujú históriu podľa seba. Napokon sa Fatima ujednotila vo výpovediach, bolo potrebné sa zbaviť už len svedkov. Tí zomierajú na choroby už ako deti, čím si nemusíme domýšľať, odkiaľ tieto choroby dostali a zjavenie im ich predpovedalo. Nemusíme si nič namýšľať ohľadom poslednej zostalej svedkyne - sestry Lucii, ktorá zmizla z povrchu zemského, nahradená Luciou falošnou.

Satan a jeho triky nepoznajú hranice.

Napokon ekumenizmus na západe víťazí. Skutočne sa spolčujú protestanti s katolíkmi, ako aj uniati sa musia poddať, čo sa už dávno stalo. keď dnes stratili úplne svoju tvár a ich viera, že im RKC ponechá všetko, len chce, aby sa poklonili pápežovi, zostala zničená. Ich viera je západná, to jest - katolícka, ekumenická a liberálna.

Sú tu ešte (alebo aspoň boli) skupiny takzvaných sedevacante alebo FPPX, ktorí odmietajú novoty v cirkvi. Zmenšujú sa až do času, kedy ich buď vlastná cirkev nezlikviduje (údajne sa latinská omša začína zakazovať), alebo sa sami nevzdajú, či nevymrú.

Cirkev sa spolčila s východnými ezoterickými vierami (assisi, učitelia, knihy), klania sa židom, moslimovia sú prínosom pre EU podľa cirkvi. A tých niekoľko hlasov, ako napríklad kardinál Burke, alebo kardinál Sarah - to sú len posledné hlasy ktoré onedlho zmĺknu a budú zaprášené prachom tak, ako sa dnes už nehovorí o koncilnom otcovi odmietajúcom novinky cirkvi, Lefebvrovi...

Doba NEW AGE sa neodvratne blíži. Mnohí v RKC očakávajú koniec pápeženstva, podľa údajného prorctva Malachiho. Môže byť. Všetko to do seba pekne zapadá. Ako jedna z mnohých variant je buď - všetko pod pápeža, alebo pápež sa zriekne v mene NEW AGE cirkvi a ukončí sa toto obdobie.

Napokon pápež František (nepochybne bude vyhlásený za svätého, ako heretickí ekumenisti Ján XXIII. a Ján Pavol II.), udal rázny a rýchly smer k tomu, aby bolo kreslo rímskeho biskupa v prospech spoločnej veci zničené.

Tretie proroctvo napokon k tomu má dopomôcť. Tretie proroctvo je o konci pápeženstva. V prospech čoho? V prospech nového náboženstva.

Semeno musí odumrieť, aby bola úroda.

Napokon zostane už len niekoľko pravoslávnych kresťanov, či už budú na východe alebo na západe, či už budú medzi katolíkmi alebo medzi orthodoxiou, ktorí prezrú zvod satana a jeho intríg, čím nastane ich peklo - väčšie, ako bolo za čias rannej cirkvi.

Fatima v niečom svoju dlhodobú víziu splnila. Bola zameraná na vieru, na jednu ekumenickú cirkev. Pod jednou vlajkou s pravoslavím, moslimami, židmi, hunduistami, buddhistami, a ďalšími náboženstvami.

Na jednej strane je dobre, ak Fatima hovorí o viere, prehodnotení viery, o urážaní Krista svetom. Na druhej strane je tu okienko, cez ktoré prefukuje ekumenický vietor.

Nám kresťanom je všetko jasné. My máme zachovať neporušenú vieru otcov - ale nielen to. Túto vieru musíme aj žiť! Preto Pán nehovorí, aby sa kresťania starali o koniec, ako to prebehne, čo bude, čo nebude, aj keď blížiaci sa koniec bude zjavný. On nám hovorí, aby sme bdeli!

Aby sme bdeli v modlitbách, vo viere, oddelení od sveta koľko sa len dá, v neprijímaní kozla a jeho noviniek. Aby sme denne mysleli na svoju smrť, aby sme pochopili nezmyselnosť svetského bohatstva a jeho lesku, aby sme mysleli na kráľovstvo Božie, aby sme hľadeli na Krista, aby sme pozerali na tento svet len ako na hotel, v ktorom na jednu noc prespíme a ideme ďalej k Otcovi. Aby sme znášali utrpenie pre vieru, aby sme dobrovoľne vzali svoj kríž ktorý na nás svet nakladá a išli naproti Pánovi. Toto je viera pravoslávia, toto je to, čo chce západné kresťanstvo zničiť a už aj zničilo.

Rohatý kozel tvrdí opak - nemusíš sa veľa modliť, neoddeľuj sa od sveta, neoddeľuj sa od iných náboženstiev, od protestantov. Oddeľ sa od tých odporných pravoverných, ktorí sú skostnatelí a zastaralí!

Nemysli na svoju smrť, užívaj si život, pozri koľko lákadiel je vo svete, preži svoj život zmysluplne. Zhromažďuj si bohatstvo, tituly, buď hrdý nato čo si dokázal, čo si dosiahol. Na kráľovstvo Božie máš čas myslieť v starobe, pred smrťou, do kostola až keď budeš v dôchodku.

Veď hlavnou a prvoradou vecou je ekonomika! Tu sa zapoj, tu buď aktívny, tu daj svoj čas a energiu. Pracuj pre tento svet, veď to čo vidíš, je to podstatné, nie vzdušné zámky, ktoré ani nemusia prísť. Netrp pre vieru, načo? Veď keď zaprieš Krista, on odpúšťa, keď robíš hriech, on je láska, pozerá na teba s nehou.

Nosiť kríž sa dnes nenosí. Uľav si, odpočívaj, oddychuj, lež, neposti sa, jedz do plna, úžívaj si, veď napokon aj tak bude nebo naplnené všetkými ľuďmi. Sleduj TV, filmy, hraj hry, bav sa, zabávaj, dopraj si alkohol, tanec, smilstvo, nečistotu.

Nedávaj každému žobrákovi peniaze - veď čo ti zostane? Nebudeš sa môcť baviť, chodiť na dovolenky, kupovať si nové veci, ktorých máš plný byť na stovky a stovky…

Takáto viera zaplavila západ od hlavy až po posledného veriaceho. Takáto viera je preto pripravená ustupovať, až do bodu jednej cirkvi, jednej viery, jedného celosvetového náboženstva. Takáto viera je širokou cestou do pekla…
Samson1
facebook.com/login/

Irma Shanti Chovancová

26lt6. čferve64non7stce9or1 201a9 ·

Socha Panny Márie v mori...Potápači našli v Indickom oceáne pri hľadaní čiernej skrinky po spadnutom lietadle sochu Panny Marie Fatimskej. Socha je vysoká tri metre a stojí na dne oceána vzpriamená, hoci predmety s takou výškou a váhou sú obyčajne v ležiacej polohe. Je veľmi čistá, nie sú na nej žiadne riasy. Dole,…More
facebook.com/login/

Irma Shanti Chovancová

26lt6. čferve64non7stce9or1 201a9 ·

Socha Panny Márie v mori...Potápači našli v Indickom oceáne pri hľadaní čiernej skrinky po spadnutom lietadle sochu Panny Marie Fatimskej. Socha je vysoká tri metre a stojí na dne oceána vzpriamená, hoci predmety s takou výškou a váhou sú obyčajne v ležiacej polohe. Je veľmi čistá, nie sú na nej žiadne riasy. Dole, pri nohách Madony sú úplne čerstvé ružové lupienky. Vôbec sa nedvíhajú a neplávajú smerom nahor k morskej hladine ako by mali, ostávajú dole pri úpätí sochy.
ekans
profil biskupa Dohnala, kam nemože čert tam nastrčí babu @Martina Bohumila Lutherová
Metod
Martina, čo si zač, fantomas?
ekans
taká istá charismatička, ako aj ty, len ty si sa eště tak hlboko neprepracoval 😂 😂 😂 😂
Július7
Lutherová, radšej by si mala riešiť ten fakt, že západná latinská Cirkev uznáva Matku Božiu ako Nepoškvrnené Počatie, ale pravoslávni toto neuznávajú...Takže RKC ju ako Matku Boha uznala vyššie ako tí tvoji pravoslávni. A pod týmto titulom sa predstavila v zjavení v Lurdoch...Takže sa nedá povedať, že RKC podceňuje ženy.. :-)
Martina Bohumila Lutherová
Tak sa cirkev rozdeľuje na východnú a západnú. Východná cirkev zachováva ďalej učenie rannej cirkvi, siedmych všeobecných snemov, apoštolov a písma, pokiaľ západná cirkev v tandeme - Frankovia, Germáni a neskôr Anglosasi - začala meniť mnohé dogmy viery, pridávať filozofiu, scholastiku, pocity, nadšenie, zjavenia, ženy učiteľky (čo je písmom zakázané)!

Taková Terezie veliká - učitelka církve, …More
Tak sa cirkev rozdeľuje na východnú a západnú. Východná cirkev zachováva ďalej učenie rannej cirkvi, siedmych všeobecných snemov, apoštolov a písma, pokiaľ západná cirkev v tandeme - Frankovia, Germáni a neskôr Anglosasi - začala meniť mnohé dogmy viery, pridávať filozofiu, scholastiku, pocity, nadšenie, zjavenia, ženy učiteľky (čo je písmom zakázané)!

Taková Terezie veliká - učitelka církve, Kateřina Sianská/?/- taktéž, Terezie Ježíškova- jakbysmet,
aj, jsou vředy na církvi - neboť je to proti učení apoštola Pavla, aby baba učila.
U.S.C.A.E.
vieme veľmi dobre odkedy sa traduje nenávisť voči západnému spôsobu použitia filozofie lebo je aj východný spôsob nie že nie a nemyslím pohanskú čínu, indiu atď tak tá nenávisť sa traduje odvtedy ako im otec scholastiky svätý Anselm z Cantenbury dokázal oprávnenosť Filioque 😊 a nemali k tomu pádnu výhradu tož sa stal západný spôsob filozofovania "diablovým dielom" áno je to nanajvýš trápne taký …More
vieme veľmi dobre odkedy sa traduje nenávisť voči západnému spôsobu použitia filozofie lebo je aj východný spôsob nie že nie a nemyslím pohanskú čínu, indiu atď tak tá nenávisť sa traduje odvtedy ako im otec scholastiky svätý Anselm z Cantenbury dokázal oprávnenosť Filioque 😊 a nemali k tomu pádnu výhradu tož sa stal západný spôsob filozofovania "diablovým dielom" áno je to nanajvýš trápne taký ješitný pseudodôvod a z neho plynúca zaťatosť aj keď uznávam že férovo prijali dielo svätého Tomáša Akvinského o východnom spôsobe náuky a doktríne dokonca akceptovali aj výpočet ich omylov že píše o nich poctivo že by mohla nastať diskusia a polemika
U.S.C.A.E.
na florentskom koncile tam bola dišputa tam sa fest dobre vyhádali a ujasnili sa veci len doma stáročia živili takú nenávisť voči latiníkom že tú hradbu čo samy vystavali neprelomili a únia stroskotala ale aj kvôli nám to nebudem prikrášľovať
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
a navyše si protirečí a ešte zavádza protirečí si z pocitmi a scholastikou práveže výhrada východu ku scholastike že je suchopárna a chladná a že do učenia pridávame zjavenia to nie je pravda svätý Ján z Kríža je učiteľom veľkej obozretnosti až príkrej nedôvery k zjaveniam

pravý vizionár si vždy užije svoje tak ho Boh skúša a nemusíme veriť ani schváleným to je skutočná náuka RKC ani Fatime hoc …More
a navyše si protirečí a ešte zavádza protirečí si z pocitmi a scholastikou práveže výhrada východu ku scholastike že je suchopárna a chladná a že do učenia pridávame zjavenia to nie je pravda svätý Ján z Kríža je učiteľom veľkej obozretnosti až príkrej nedôvery k zjaveniam

pravý vizionár si vždy užije svoje tak ho Boh skúša a nemusíme veriť ani schváleným to je skutočná náuka RKC ani Fatime hoc tá má svoju vlastnú kategóriu to už je apokalyptické Mariánske zjavenie a plní sa však bludy z ruska sú všade

deti pod hrozbou mučenia teda vystrašil ich slobodomurársky starosta mučením a NEODVOLALI a deti a ani nevedeli čo znamená Russia mysleli si že je to nejaká zlá žena to vypadá ako všetko iné ako to že ich niekto tie zjavenia učil
Metod
Najhoršie sú ženy, čo mudrujú......
Modré Hluboké Nebe
Ale když na nich skáčeš, to ti nevadí, že farizej 🥶 i?!
Učeník Pánov
Neviem, odkiaľ autor tohoto príspevku prišiel k presvedčeniu, že dogma a o vychádzaní Ducha svätého bola prijatá v Efeze.Táto dogma o vychádzaní Ducha Svätého z Otca bola prijatá ako článok Kréda v Constantinopole. Koncil v Efeze vyhlásil Pannu Máriu za Thetokos.
A ak Ježiš povedal Filipovi : "Ja a Otec sme jedno" , tak ako možno pochybovať, že ak verím v jednotu rôznych osôb v jedinej Božskej …More
Neviem, odkiaľ autor tohoto príspevku prišiel k presvedčeniu, že dogma a o vychádzaní Ducha svätého bola prijatá v Efeze.Táto dogma o vychádzaní Ducha Svätého z Otca bola prijatá ako článok Kréda v Constantinopole. Koncil v Efeze vyhlásil Pannu Máriu za Thetokos.
A ak Ježiš povedal Filipovi : "Ja a Otec sme jedno" , tak ako možno pochybovať, že ak verím v jednotu rôznych osôb v jedinej Božskej prirodzenosti, tak aj Duch Svätý rovnako ako z Otca, vychádza aj zo Syna?
Martina Bohumila Lutherová
Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.
Učeník Pánov
Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.
Jn, 16,13-15
U.S.C.A.E.
carihradský koncil žiadnu Dogmu o vychádzaní IBA z Otca NEVYHLÁSIL oni tam tým prídavkom takto zdôraznili Božstvo Ducha Svätého lebo Macedónius Logicky dokončil Arianizmus že zaprel Ducha Svätého ako Boha vidím že autor toho príspevku je nesmierny ignorant (myslím vlákno akože o Fatimských zjaveniach)

a

Galaťanom 4:6 SSV

Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on …More
carihradský koncil žiadnu Dogmu o vychádzaní IBA z Otca NEVYHLÁSIL oni tam tým prídavkom takto zdôraznili Božstvo Ducha Svätého lebo Macedónius Logicky dokončil Arianizmus že zaprel Ducha Svätého ako Boha vidím že autor toho príspevku je nesmierny ignorant (myslím vlákno akože o Fatimských zjaveniach)

a

Galaťanom 4:6 SSV

Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
Július7
Lutherová je známa heretička a bludárka. Tá neuznáva PRAVDU.
Martina Bohumila Lutherová
Od učedníka antikrista to sedí.
Učeník Pánov
U.S.C.E.
V zozname katolíckych dogiem od Dönzingera to je, ale samozrejme, dodatok od pápeža o filioque v tomto symbole je dogmou tiež. Východ sa vtedy urazil, že to pápež urobil bez zvolania koncilu, ale poprieť túto pravdy viery (Duch Svätý vychádza aj zo Syna)nedokázal
vyvrátiť a samozrejme ani nikdy nedokáže. V tomto ich jasne usvedčuje aj Písmo, tá citácia z listu Galaťanom je 👍👍👍
Július7
Lutherová, ja na rozdiel od teba bludy, a herézy nešírim a nevydávam za pravdu ako ty.
U.S.C.A.E.
ja sa nehádam že Filioque je Dogma ale ten carihradský prídavok ku Nicejskému symbolu dogmou nie je otcovia koncilu ním odsúdili macedoniánsku odnož Arianizmu

ináč na druhom nicejskom sa vydalo vyznanie kde je formulácia z Otca skrze Syna takže je to z ich strany vyložene umelý spor proti západu východ používal aj z Otca i Syna aj z Otca skrze Syna oboje sa dá dokázať

denzinger nesumarizoval …More
ja sa nehádam že Filioque je Dogma ale ten carihradský prídavok ku Nicejskému symbolu dogmou nie je otcovia koncilu ním odsúdili macedoniánsku odnož Arianizmu

ináč na druhom nicejskom sa vydalo vyznanie kde je formulácia z Otca skrze Syna takže je to z ich strany vyložene umelý spor proti západu východ používal aj z Otca i Syna aj z Otca skrze Syna oboje sa dá dokázať

denzinger nesumarizoval iba Dogmy on sumarizoval Magstérium jeho najvyšším vyjadrením sú Dogmy ale nie jediným
Martina Bohumila Lutherová
Víťazi píšu dejiny, víťazi formujú históriu podľa seba. Napokon sa Fatima ujednotila vo výpovediach, bolo potrebné sa zbaviť už len svedkov. Tí zomierajú na choroby už ako deti, čím si nemusíme domýšľať, odkiaľ tieto choroby dostali a zjavenie im ich predpovedalo. Nemusíme si nič namýšľať ohľadom poslednej zostalej svedkyne - sestry Lucii, ktorá zmizla z povrchu zemského, nahradená Luciou …More
Víťazi píšu dejiny, víťazi formujú históriu podľa seba. Napokon sa Fatima ujednotila vo výpovediach, bolo potrebné sa zbaviť už len svedkov. Tí zomierajú na choroby už ako deti, čím si nemusíme domýšľať, odkiaľ tieto choroby dostali a zjavenie im ich predpovedalo. Nemusíme si nič namýšľať ohľadom poslednej zostalej svedkyne - sestry Lucii, ktorá zmizla z povrchu zemského, nahradená Luciou falošnou.
apredsasatoci
Čo bolo prv? Sliepka, alebo vajce?
Kto sa od koho odtrhol?
Kto je vyvolený?
Odpovedá apost. Pavol: Už nie je Žida. Už nie je Gréka.
Už je iba Magisterium!
Ak Ho dodržiava protestant, je spasený.
Ak Ho nedodržiava katolík/pravoslávny, je zatrateny.
Freddy Gargamel
Neviem, čo sa tu tak niektorí divíte 🤭
K tradičným potýčkam a vzájomnému napádaniu sa katolíkov kontra protestantov tuná na Glorii výnimočne pribudol pravoslávny, ktorý napadol tak protestantov ako aj katolíkov. Aspoň nejaké spestrenie 😬
Proste "každá líška svoj chvost chváli". Už som si tu na to zvykol, normálne by som bol prekvapený ak by to tu dlhšiu dobu chýbalo.
Martina Bohumila Lutherová
O tobě jsem si myslela,že máš všech pět pokopě.
Holt není tomu tak 😫
Freddy Gargamel
Kde hovorím nepravdu? Že sa tu navzájom hryziete ako vlci? 😂
Človek si má samozrejme stáť na svojich pozíciách. Ale to sa dá rôznymi spôsobmi. Ako som už písal, tu nikto nehľadá pravdu, každý je jej majiteľom, jediným a výhradným.
Asi ešte stále nie je dostatočne zle, inak by sme začali skôr uvažovať ako z tých sračiek von. Keby nebola situácia taká vážna, aj by sa na tom dalo zasmiať. Takto je …More
Kde hovorím nepravdu? Že sa tu navzájom hryziete ako vlci? 😂
Človek si má samozrejme stáť na svojich pozíciách. Ale to sa dá rôznymi spôsobmi. Ako som už písal, tu nikto nehľadá pravdu, každý je jej majiteľom, jediným a výhradným.
Asi ešte stále nie je dostatočne zle, inak by sme začali skôr uvažovať ako z tých sračiek von. Keby nebola situácia taká vážna, aj by sa na tom dalo zasmiať. Takto je to len smutné.
Ale nedajte sa rušiť, kľudne v tom pokračujte, ak si myslíte, že takto je to Bohu milé, ja vám do toho vstupovať nebudem 😋
Martina Bohumila Lutherová
...Tretie proroctvo napokon k tomu má dopomôcť. Tretie proroctvo je o konci pápeženstva. V prospech čoho? V prospech nového náboženstva.
Július7
Blbosť, Lutherová. Tretie proroctvo je o tom, čo čaká svet a RKC za hriechy a zradu vysokých prelátov RKC, ktorí sú mnohí slobodomurári a zradili Krista. Ale jasne proroctvo hovorí, že Nepoškvrnené Srdce Panny Márie nakoniec zvíťazí a Cirkev - RKC sa obnoví....
ľubica
to je blud ako delo!
Marieta Ria
Toľko špinenia a lží!! Namiesto otázky v nadpise sa treba Vás opýtať, komu toto slúži? Kto kedy nadradzoval Fatimu nad učenie Cirkvi?... Tak výnimočné a drahé miesto takto degradovať... A tie posledné odstavce - kde spájate Cirkev a konzum, kde prejavy liberalizmu, užívania si a hriechy spájate so životom katolíckej Cirkvi, ako by toto presadzovala, to je už fakt cez čiaru...
A povedať, že kto …More
Toľko špinenia a lží!! Namiesto otázky v nadpise sa treba Vás opýtať, komu toto slúži? Kto kedy nadradzoval Fatimu nad učenie Cirkvi?... Tak výnimočné a drahé miesto takto degradovať... A tie posledné odstavce - kde spájate Cirkev a konzum, kde prejavy liberalizmu, užívania si a hriechy spájate so životom katolíckej Cirkvi, ako by toto presadzovala, to je už fakt cez čiaru...
A povedať, že kto ju stvoril???Zjavenie P. Márie mal kto vytvoriť - to čo je za blud? To zjavenie sa UDIALO!!
Sedevakantistický kanál
Si obyčajný démonický klamár. 1.)Hneď v úvode klamstvo, že katolíci nadradzujú zjavenie vo Fatime nad učiteľský úrad Cirkve (takzvaný strawman argument). Ten učiteľský úrad, ktorý ty ako nekresťan, rozkoľník, odmietaš. Vy rozkoľníci nemáte kľúč podľa ktorého rozlišovať medzi falošnými koncilmi a tými pravými, počet biskupov to nie je, ani vzájomná dohoda, lebo bolo mnoho falošných koncilov, …More
Si obyčajný démonický klamár. 1.)Hneď v úvode klamstvo, že katolíci nadradzujú zjavenie vo Fatime nad učiteľský úrad Cirkve (takzvaný strawman argument). Ten učiteľský úrad, ktorý ty ako nekresťan, rozkoľník, odmietaš. Vy rozkoľníci nemáte kľúč podľa ktorého rozlišovať medzi falošnými koncilmi a tými pravými, počet biskupov to nie je, ani vzájomná dohoda, lebo bolo mnoho falošných koncilov, kde bolo viac biskupov ale pápež ich odmietol (no i "pravoslávni" ich odmietajú). Katolíci, to jest kresťania na to majú odpoveď, je to samozrejme najvyšší pápežsky úrad, ktorý zriadil Kristus a ktorý pretrváva do dnes, hoci je stav sedevacante kvôli mimoriadnej situácii, že počnúc Jánom XXIII. po Františka sú nárokovatelia nekrestania a ergo antipápeži. Nemohli byť pápežmi, pretože nemali a nemajú vieru (viď Cum Ex Apostolatus Officio od pápeža Pavla IV. z článku.)

2.) Duch Svätý pochádza z Otca i Syna. Katolíci nič nepridali do viery, ale pápež neskôr vysvetlil toto tajomstvo viery postupom času. A mimo to, sv. Atanáz, východný otec vo svojom kréde hovorí: "Duch Svätý je z Otca i Syna: ani utvorený, ani stvorený, ani splodený, ale vychádzajúci."

Vyznanie viery z Tridentského koncilu: "A verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna; ktorému sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi; ktorý hovoril ústami prorokov."

Florentský koncil v roku 1438 vysvetľuje: „Duch Svätý… má svoju bytnosť a svoje bytie od Otca i od Syna zároveň a z obidvoch večne vychádza ako z jediného princípu a jediným vydychovaním… A keďže všetko, čo je Otcovo, dal sám Otec svojmu jednorodenému Synovi plodením, s výnimkou toho, že je Otcom, aj to, že Duch vychádza zo Syna, má Syn večne od Otca, ktorým je aj večne plodený.“

Ján 16:13-15: "Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám."

To že v symbolume viery bolo sprv "vychádza z Otca" bez toho, že by tam bolo "i Syna" je pravda, ale nie je v tom symbolume napísane slovko "len". Prečo nenapísali "vychádza z Otca i Syna"? - pretože to vtedy nepovažovali zo nutné. Symbolum viery je možné upravovať a dopľňať samozrejme, čož sa aj stalo a to nie len raz, no čo nie je možné meniť je viera a dogmy.

3.) Fátima je portugalská oblasť, preto sa to zjavenie nazýva Fatimské. Spojitosť s islamom tam nemožno hladať, možno tak s arabskými menami. Diabolské náboženstvo sa vysmieva kresťanstvu a je možné, že sa vysmieva i dievčenskému menu Fatima, ktoré má celkom zaújmave významy. To, že sa Mária zjavila v portugalskej oblasti vo Fátime, neznačí, že to dáva súhlas falošnému ekumenizmu a Islamu, ty čertovský klamár.

Zjavenie vo Fátime bolo naplnenie proroctva z Apokalypsy Jána (Zj 12,1) "Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd." Dokonca aj slobodomurársky denník hovoril o znamení neba.

„Ako Slnko tancovalo za bieleho dňa vo Fatime. Zjavenia Panny. – Znamenie neba. – Tisíce to vyhlasujú za zázrak. – Vojna a mier.“ [6]

Viac tu: vatikankatolicky.com/posolstvo-fatimy/

Si klamár, fabulátor, nekresťan, rozkoľník, heretik a rebel.
Július7
Výsledkom Fatimského zjavenia Panny Márie bude po zasvatení Ruska pápežom, ako si to žiadala, obrátenie Ruska na katolícku vieru, koniec III svetovej vojny, porazenie islamu a vytvorenie celosvetovej Katolíckej ríše, aká ešte na svete nebola kráľom Henrim. V Moskve budú stáť latinské kríže a tak ako bolo Rusko pred schizmou v 11 storočí sa vráti do lona Katolíckej Cirkvi pod pápežom - zástupcom …More
Výsledkom Fatimského zjavenia Panny Márie bude po zasvatení Ruska pápežom, ako si to žiadala, obrátenie Ruska na katolícku vieru, koniec III svetovej vojny, porazenie islamu a vytvorenie celosvetovej Katolíckej ríše, aká ešte na svete nebola kráľom Henrim. V Moskve budú stáť latinské kríže a tak ako bolo Rusko pred schizmou v 11 storočí sa vráti do lona Katolíckej Cirkvi pod pápežom - zástupcom Ježiša Krista na Zemi...
Žiadne jedy diskutérov toto nezmenia.
Učeník Pánov
Zjavenie Panny Márie nie je nové zjavenie.Nič nové v oblasti viery nezjavuje.
Je to nová milosť. A je súčasťou histórie Cirkvi.
Martina Bohumila Lutherová
Fatima sa nepodarila tak, ako sa predpokladalo. Zato pre katolíkov je mantrou, ktorá im nedovoľuje premýšľať a prehodnocovať vieru v cirkvi. Veď máme Fatimu - záruku že Boh je s nami - hlása propaganda.
U.S.C.A.E.
záruku nemáme z fatimy ale z úst Bohočloveka no tak manipulatívny text som už dávno nečítal a to iba útržky od vás celé to musí byť iné dielo u nás má skúmanie pravosti jedno z nečakaných kritérií a to že sa to musí zhodovať zo Zjavením ktoré sa skončilo smrťou posledného Apoštola poklad Viery sa nenafukuje ani sa z neho neuberá Boh sa nepotrebuje ani opravovať ani "vylepšovať" a v učení o …More
záruku nemáme z fatimy ale z úst Bohočloveka no tak manipulatívny text som už dávno nečítal a to iba útržky od vás celé to musí byť iné dielo u nás má skúmanie pravosti jedno z nečakaných kritérií a to že sa to musí zhodovať zo Zjavením ktoré sa skončilo smrťou posledného Apoštola poklad Viery sa nenafukuje ani sa z neho neuberá Boh sa nepotrebuje ani opravovať ani "vylepšovať" a v učení o manželstve Ho pravoslávni "vylepšili" u nás to nemá šancu zmeniť ani Pápež aj keby chcel
Martina Bohumila Lutherová
To co slyšíš je hlas Apoštolské Pravoslavné církve,
kterou se vám ještě nepodařilo zlikvidovat.
Už jste tam v 17.století přivedli krásnou ale sprostou
prostituku, která svědla cara, ten svoji manželku
násilím nechal zavařít v klášteře až do smrti. NO
a začala postupně vláda katolických němců, kteří
si - aby nepobouřili národ - dávali ruksá jména-
Je to odporné jen se o tom zmiňovat.
Bůh však neza…More
To co slyšíš je hlas Apoštolské Pravoslavné církve,
kterou se vám ještě nepodařilo zlikvidovat.
Už jste tam v 17.století přivedli krásnou ale sprostou
prostituku, která svědla cara, ten svoji manželku
násilím nechal zavařít v klášteře až do smrti. NO
a začala postupně vláda katolických němců, kteří
si - aby nepobouřili národ - dávali ruksá jména-
Je to odporné jen se o tom zmiňovat.
Bůh však nezapomněl na svůj Pravoslavný lid....
Všichni západní dobyvatlé byli hnáni a prchali
hrůzou od Boží Moci,která byla za Pravoslavným
Ruskem.
Před časem prohlásil Pravoslavný vládce dnešního
Ruska, že :už žádná sviňa nebude šlapat po ruských
hrobech. My půjdeme do Ráje, ale vy zdechnete,

protože nebudete mít čas na pokání.
Martina Bohumila Lutherová
:už žádná sviňa nebude šlapat po ruských
hrobech. My půjdeme do Ráje, ale vy zdechnete,


protože nebudete mít čas na pokání.

Prorocký hlas V.V.Putina o římkokatollických západních státech.
Martina Bohumila Lutherová
Ubozí římští katolíci,
co ještě má přijít aby
prozřel
i. Papežství je
mor který zabíjí šedou
kůru mozkovou.
Július7
Luther je v pekle, tým je povedané všetko...
Modré Hluboké Nebe
Kdy už katolík uvidí to jméééno --- F A T I M A !!§§§§§§
Július7
Človeče, takéto manipulácie a mnohé klamstvá len znehodnocujú teba ako objektívneho diskutéra. Svoje rozne prekrútenia a polopravdy podávaš manipulačne, ako ti to vyhovuje. Takto sa nehľadá pravda...

Preštuduj si podrobne tento článok, až ťa vobec pravda zaujíma. Ten vyvracia tvoje bludy.

christianitas.sk/schizma-roku-1054-bez-ucasti-rusi/