Jazyk

Pozretia
898
Kardinál Schönborn o Medžugorií,člen Kongregácie pre náuku viery.

johnfrax 5 1
Rozhovor s kardinálom Schönbornom z denníka pre Chorvátsko a Bosnu a Hercegovinu........www.gospa.sk/index.php Viac
apredsasatoci
schonborn urobil z Bozieho chramu lotrovsky pelech. a ty si v nom rochnis.
johnfrax zmienil tento príspevok v Príhovor vizionáky Miriany k pútnikom.
johnfrax
Odpustky pre SDM v Riu aj pri účasti cez médiá

Získanie úplných odpustkov sa umožňuje aj tým, ktorí sa nebudú môcť priamo zúčastniť osláv SDM, ale budú ich nábožne sledovať prostredníctvom médií. Napokon čiastočné odpustky podľa dekrétu môže získať každý, kto sa kedykoľvek počas trvania SDM stíši v modlitbe s prosbou o upevnenie mladých vo viere a svätosti života a pomodlí sa oficiálnu modlitbu … Viac
johnfrax
Kardinál Shonborn:"Biskupská konferencia ani Rím nikdy
pútnikom nezakázali chodiť do Medžugoria, čo
je hlavnou časťou tretieho vyhlásenia.

Pre nás, biskupov, a pre mňa samotného, je to
veľmi dôležité. Veriacim má byť poskytnutá
pastoračná starostlivosť. Vidím to ako svoju
arcibiskupskú úlohu."