3
4
1
2
Clicks625

Rozália Celakowna

monsko
14
Rozália Celakowna a jej misia. Intronizácia Krista Kráľa v Poľsku a na celom svete. Poľsko nezahynie, ak prijme Krista za Kráľa v plnom zmysle slova; ak sa podriadi Božiemu právu, pod právo Jeho …More
Rozália Celakowna a jej misia. Intronizácia Krista Kráľa v Poľsku a na celom svete.

Poľsko nezahynie, ak prijme Krista za Kráľa v plnom zmysle slova; ak sa podriadi Božiemu právu, pod právo Jeho Lásky. Ináč, moje dieťa, neobstojí. A nakoniec dosvedčil:
Vyhlasujem ti to, Moje dieťa, ešte raz, že len tie panstvá nezahynú, ktoré budú oddané Ježišovmu Srdcu skrze Intronizáciu, ktoré ho uznajú svojim Pánom a Kráľom.
monsko
Vážení, odstraňujem komentáre nesúvisiace s misiou Rozálie Celakowny.
snakee likes this.
dyk and 4 more users like this.
dyk likes this.
Ignac72 likes this.
Libor Halik likes this.
Peter(skala) likes this.