Language

Clicks
3.6K
NOVÁ EVANJELIZÁCIA...

ľubica
www.kbs.sk Biskupská synoda Lineamenta - Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery Prinášam prehľad jednotlivých kapitol: Predslov „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať … [More]

Write a comment …
ľubica
V posledných desaťročiach sa hovorilo tiež o naliehavosti novej evanjelizácie. Vychádzajúc z chápania evanjelizácie ako bežného horizontu činnosti Cirkvi, a tiež ako ohlasovania evanjelia ad gentes – ktoré si vyžaduje formáciu miestnych spoločenstiev, miestnych cirkví v misijných krajinách prvej evanjelizácie – sa nová evanjelizácia orientuje predovšetkým na tých, ktorí sa v krajinách s dávnou kresťanskou tradíciou vzdialili od Cirkvi.

Žiaľ, tento fenomén sa vyskytuje aj v takých krajinách, … [More]