Language

Clicks
3.6k
Čo sa udeje počas Veľkého Varovania?

sarius
Každý muž, žena a dieťa vo veku nad 7 rokov bude mať osobný a bezprostredný duchovný zážitok stretnutia so Spasiteľom celého ľudstva, ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Božím Synom Ježišom Kristom, ktorý potrvá približne 15 minút. Všetci takto v jedno… [More]