언어

클릭 수
3.6천
Čo sa udeje počas Veľkého Varovania?

sarius
Každý muž, žena a dieťa vo veku nad 7 rokov bude mať osobný a bezprostredný duchovný zážitok stretnutia so Spasiteľom celého ľudstva, ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Božím Synom Ježišom Kristom, … 더보기