Language Contact
clicks
3.6k

NOVÁ EVANJELIZÁCIA...

www.kbs.sk Biskupská synoda Lineamenta - Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery Prinášam prehľad jednotlivých kapitol: Predslov „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať … [More]
Please type your posting here


V posledných desaťročiach sa hovorilo tiež o naliehavosti novej evanjelizácie. Vychádzajúc z chápania evanjelizácie ako bežného horizontu činnosti Cirkvi, a tiež ako ohlasovania evanjelia ad gentes – ktoré si vyžaduje formáciu miestnych spoločenstiev, miestnych cirkví v misijných krajinách prvej evanjelizácie – sa nová evanjelizácia orientuje predovšetkým na tých, ktorí sa v krajinách s dávnou kresťanskou tradíciou vzdialili od Cirkvi.
Žiaľ, tento fenomén sa vyskytuje aj v takých krajinách, … [More]