Language

Clicks
5.5K
Áldozócsütörtöki matutínum

Áldozócsütörtök (a mi Urunk, Jézus Krisztus Mennybemenetele) ünnepének virrasztó zsolozsmája a középkori esztergomi rítus szerint. A Szent Mihály Laikus Káptalan használatára eredeti forrásokból átírta és szerkesztette Földváry Miklós István és Csonka Szabina Babett.