Idioma

Clics
5,6 K
Áldozócsütörtöki matutínum

Áldozócsütörtök (a mi Urunk, Jézus Krisztus Mennybemenetele) ünnepének virrasztó zsolozsmája a középkori esztergomi rítus szerint. A Szent Mihály Laikus Káptalan használatára eredeti forrásokból … Más