Jazyk

Pozretia
55
Modlitba zasvätenia sa nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Štefan
Modlitba zasvätenia sa nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie