Jazyk

Zobrazení
638
Dr.Kelly Bowring pozitivně hodnotí MDM poselství velkého varování

pařez 7
Převzato ze stránek malíře Štěpána Alberta: www.stepanalbert.estranky.cz/clanky/dr.-kelly-bowri… Stránky Dr.Kelly Bowringa: twoheartspress.com Více
pařez
Díval jsem se, Gábi, na Vaše odkazy - v prvním je popsána zkušenost věřícího s Poselstvími - když to řeknu stručně, tak protože tato Poselství přináší neklid a nepokoj do života věřícího, lze vyvodit, že nejsou od Boha.

Já osobně jsem skeptický vůči rozlišovací schopnosti tohoto kritéria - nelze říci, že by Boží zásahy do životů Noema, Abraháma, Mojžíše,... Marie při zvěstování, atd. přinesly … Více
superiel
Světlo spásy, je to léčka, on to hraje. Neznáme důvod proč se tak rozhodl, ale ať by tam byl kdokoliv jako falešný prorok, byl by to zase člověk, buď ve střehu. Křesťan má milovat chudé, ale Boha nade vše.
svetlospasy
Superieli, zjistil jsem, že miluji Františka I., nařídil mi to Bůh. Nejsem Šavlem na cestě do Damašku, nechci býti tím, jenž kope do bodce.
Neodsuzuji nikoho, kdo má opačný názor, protože hledání je povoleno. -Po ovoci Františka poznáte. Miluje chudé.
superiel
Světlo spásy, bylo to předpovězeno, že nový papež se tak bude chovat. On dobře ví, co na lidi platí, v tom je jeho nebezpečnost. Buď ostražitý a zkus připustit možnost, že to nemyslí vážně. Již brzy má dojít ke schizmatu, které on vyvolá svými bludy.
svetlospasy
To je úplně skvělé, když nějaký holobrádek z Univerzity, která ho krmila, začne ve své přemoudřelosti kritizovat papežskou volbu. Mléčný holobrádek.
Gábi
Docela zajímavé k přečtení.
www.fatym.com/view.php

www.fatym.com/view.php

Vím, že někteří nemají důvěru v Medžugorii, ale tady jeden odkaz k varování.Dalo by se říct, že si tato dvě poselství jsou v něčem podobná, ale ďábel je opice Boží.
www.fatym.com/view.php
Segal zmínil tento příspěvek v Jak může být Pařez ve státní správě, když věří na pohádky? Dr.Kelly Bowring pozitivně hodnotí MDM ….