언어
댓글 쓰기…
Peter(skala) 이(가) 이 게시물을 Pápež a tiara 에 언급했습니다.
Jovana
Děkuji ti nebeský Otče, že mluvíš, ke svým dětem. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé....
Jovana
Bože, náš Otče, děkuji ti, že k nám mluviš, a že tě můžeme slyšet. Důvěřuji ti, můj Otče. Amen