1
2
Wyświetlenia9

PRZESŁANIE Z CZWARTKU 12 LIPCA 2018 OLIVETO CITRA (SA) ITALIA NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA MARYJA

LA MIA VITA E DIO