Język

Wyświetlenia
50
Dwutygodnik Staszka Matejczuka

StefanB
Staszek Matejczuk otrzymał 13 grudnia 2018 roku z rąk Prezydenta RP A.Dudy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski .