1
2
Clicks351

Szczegółowa chronologia do całości "Poematu Boga-Człowieka" Marii Valtorty

piotr_sed
1
Podział 7 Ksiąg "Poematu..." na poszczegołne okresy
ŚW.FILOMENA likes this.