Clicks535

A Jordán folyónál

bojtemihaly
A keresztények a Jordán folyónál Jézus megkeresztelkedésére emlékeztek Megtisztulni a víz által, amely megújít, a keresztények számára lehetővé teszi a megemlékezést. Ennek szellemében keresztények…More
A keresztények a Jordán folyónál
Jézus megkeresztelkedésére emlékeztek
Megtisztulni a víz által, amely megújít,
a keresztények számára lehetővé teszi a megemlékezést.
Ennek szellemében keresztények százai a Szentföldről,
és zarándokok a világ minden részéről
január 12-én megújították a keresztségi ígéretüket,
azon a helyen, ahol a hagyomány szerint ott járt Jézus,
és ahol megkeresztelkedett a Jordán folyóban.
A szentmise, amelyet Dobromir Jaszta vikárius atya,
mutatott be, lezárta a karácsonyi időszakot.
A jelenlévőknek részük lehetett abban a kegyelmi ráadásban,
hogy ezt az ünnepet ott üljék meg, ahol
Jézus jelenléte megszentelte a helyet.
P. DOBROMIR JASZTAL, ofm, a szentföldi kusztodia vicáriusa
"A keresztséggel új élet kezdődik el.
Jézus, aki itt megkeresztelkedett
megszentelte a keresztvizet.
A víz önmagában keveset ér, mondták az egyházatyák.
A Jézus keresztje és küldetése által megszentelt víz
a megváltás eszközévé válik.
Marcel Butros, Veronika, Miriam és Marisa a neve
annak a néy újonnan megkeresztelt gyereknek,
akiket Jézus megkeresztelkedésének ünnepén, a mise alatt
kereszteltek meg a Jordán folyónál.
Hárman a Taybeei plébániához tartoznak.
Marisa szülei, aki két éves
Jeruzsálemből jöttek.
SUSAN SUFAN, Marisa édesanyja
„Egy különleges nap ez számunkra,
mert Jézus itt keresztelkedett meg.
Ma megáldottnak érezzük magunkat..
És ezen felül, a mienk ez a őgyönyörű gyerek.
Ő az életünk!
Nagyon boldogak vagyunk, hogy itt
Jerikónál keresztelhettük meg őt.”
Egész napos zarándoklat volt.
Jerikóba érve, a kusztódia küldöttségét
a palesztin hatóság képviselői fogadták,
Jerikó polgármestere által.
Ezután a karaván elindult a Jordán felé,
egy aknamezőn át kell haladni.
Ez a 67-es háború maradványa,
amelyet nem javítottak ki.
Végül, a kísértés hegyének a megmászása,
a görög keleti kolostorhoz való érkezéssel.
A hagyomány szerint Jézus a keresztség után,
ide vonult vissza negyven napi imára és
böjtre, ahol megkísértette a Sátán.
A zarándokok részére a hegyre való mászás
azt a tisztulási utat jelképezi, amely
lerakja a keresztség alapjait.
P. Dobromir Jasztal , OFM, vicárius
„Az itteni keresztényeknek, valamint
az egész világon élő keresztényeknek meg kell tisztulniuk.
az önzéstől, az önmaguknak való éléstől,
ellene mondva a rossznak.
Egyszer s mindenkorra ettől megszabadulva,
úgy gondolom építhetjük Isten országát
magunk körül minden erőnkkel és teljes lendülettel.”