Hiszekegy helyett újítsuk meg a keresztségi fogadást. Jézus megkeresztelkedésének ünnepén, hálás szívvel gondoljunk vissza arra a napra, amikor szüleink megkereszteltettek bennünket, újjászülettünk …More
Hiszekegy helyett újítsuk meg a keresztségi fogadást.
Jézus megkeresztelkedésének ünnepén, hálás szívvel gondoljunk vissza arra a napra, amikor szüleink megkereszteltettek bennünket, újjászülettünk vízből és Szentlélekből! Amikor keresztények, Jézus testvérei s Isten. gyermekei lettünk! Legyen hála, hogy mind ezidáig azok is maradtunk, azok is vagyunk. Éljünk mindig ennek a tudatával, Isten gyermekeihez méltóan.
Újítsuk meg a szüleink és keresztszüleink által tett keresztségi fogadást. Mondjatok ellent a bűnnek és tegyetek tanúságot hitetekről
Megkérdezem tehát:
Ellene mondotok-e a sátánnak? Ellene mondunk. És minden cselekedetének? Ellene mondunk.
És minden csábításának? Ellene mondunk.
Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hiszünk.
Hisztek-e Jézus Krisztusban. Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hiszünk. Hisztek-e a Szen…More
slideplayer.hu
lowoa
129

A keresztség A befogadás szentsége. - ppt letölteni

Az előadások a következő témára: "A keresztség A befogadás szentsége."— Előadás másolata: 1 A keresztség A befogadás szentsége 2 3 A pápa keresztel „…
lowoa