Clicks6.1K

Nový svetový poriadok Tretí chrám Antikrist

apredsasatoci
75
Nový svetový poriadok Tretí chrám Antikrist
Sv. Irenej (125-202) V době své vlády nařídí Antikrist, aby byl Jeruzalém znovu vystavěn ve své nádheře, a učiní z něj velké a lidnaté město, neporovnatelné s žádným na světě, a nařídí, aby tam byl postaven jeho palác“

Sv. Metoděj z Olympu (250-311) „Antikrist dokonce vstoupí do Jeruzaléma, kde se v chrámu povýší na boha (i když bude jen obyčejný člověk z kmene Danova, do nějž patřil také Jidáš …More
Sv. Irenej (125-202) V době své vlády nařídí Antikrist, aby byl Jeruzalém znovu vystavěn ve své nádheře, a učiní z něj velké a lidnaté město, neporovnatelné s žádným na světě, a nařídí, aby tam byl postaven jeho palác“

Sv. Metoděj z Olympu (250-311) „Antikrist dokonce vstoupí do Jeruzaléma, kde se v chrámu povýší na boha (i když bude jen obyčejný člověk z kmene Danova, do nějž patřil také Jidáš Iškariotský).“
„V oněch dnech Antikrist způsobí mnohá soužení; ale Bůh nedovolí, aby ti, kteří jsou vykoupení Božskou krví, byli oklamáni. Z toho důvodu pošle své dva služebníky, Henocha a Eliáše, kteří prohlásí zázraky Antikrista za falešné, a budou jej veřejně odsuzovat jako podvodníka. Po smrti a zničení mnohých, opustí Chrám ve zmatení; a mnozí z jeho stoupenců jej opustí, aby se přidali ke společnosti těch počestných. Když svůdce uvidí, že se mu dělají výčitky a je opovrhován, rozzuří se a usmrtí tyto Boží svaté. Tehdy se objeví znamení Syna člověka a on se zjeví na nebeském oblaku.“

Sv. Efrém (300-373) Blesky budou jeho služebníky a budou značit jeho příchod; démoni budou tvořit jeho síly a vládci démonů budou jeho učedníky; do velmi odlehlých zemí pošle velitele svých band, kteří budou uzdravovat... Velký svár, bratři, v oněch časech mezi všemi lidmi, zvláště však mezi věřícími, až zde budou znamení a zázraky konané Drakem ve velkém množství, až se opět bude projevovat jako Bůh v hrozivých přízracích ve vzduchu, a ukáže všechny démony v podobě andělů letících v hrůze před tímto tyranem, protože on hlasitě křičí a také mění své podoby, aby nesmírným děsem postihnul všechny lidi...“

Sv. Jan Damascenský (676-787) Ať tedy nikdo neočekává, že Pán přijde ze země, ale z nebe, jak nás o tom sám jednoznačně ujistil.“
si sa dala k jehovistom?
Mates5485 likes this.
Irenej and one more user like this.
Irenej likes this.
Coburg likes this.
Roberto 55
zidia si sice treti chram mozu postavit, ale nie je to Bozi chram, nakolko ten je vo Vatikane a preto aj antikrist bude sediet tam.
apredsasatoci
urcite sedi vo vatikane, pretoze strom poznas podla vocia. si pobavil.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
zigmund likes this.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
maria klara likes this.
Rapture
Ďakujeme za video, no nikdo nemôže pochybovať kde sa nachádzame, my sme ta posledná generácia
Mates5485 likes this.
Rapture and 2 more users like this.
Rapture likes this.
Bratia a sestry likes this.
Mates5485 likes this.