Clicks391

Ukřižování

Stylita
fra Angelico - Ukřižování, okolo roku 1440