tovika
Nebudeš pokoušet Pána, Boha svého.
Metod
Adrenalín, niekto si neváži život, ktorý dostal ako šancu...