Clicks814
Montfort AJPM
7
TerezaK
Modlitba večera.

Ježíši, dávám se do tvých rukou, vezmi mě sebou. Drž mě pevně do zítřejšího rána, můj dobrý Ježíši. Amen tomuhle.

Dobrou noc, můj bože, celý svět se ti klaní. Pro ovoce, které neseš, tě raduje celý svět, má duše se raduje. Dobrou noc, můj bože. Pozdravuj ode mě Ježíše, mohu tě přivítat zdrávas Maria. Dobrou noc, můj bože, jsi moje máma, neposkvrněné početí, dej mi své svaté …More
Modlitba večera.

Ježíši, dávám se do tvých rukou, vezmi mě sebou. Drž mě pevně do zítřejšího rána, můj dobrý Ježíši. Amen tomuhle.

Dobrou noc, můj bože, celý svět se ti klaní. Pro ovoce, které neseš, tě raduje celý svět, má duše se raduje. Dobrou noc, můj bože. Pozdravuj ode mě Ježíše, mohu tě přivítat zdrávas Maria. Dobrou noc, můj bože, jsi moje máma, neposkvrněné početí, dej mi své svaté požehnání. Amen.

·
TerezaK
ZPRÁVY CARBONY - DOBRÉ PASTORY

BŮH VÁS OZNAMUJE KONEC VŠECH VĚCÍ, KTERÉ DNES ZNÁTE!

Carbonia 26.10.2020-19.13 odpoledne

Bůh oznamuje konec všech věcí, které dnes víte!

'' Moji lidé, postavil jsem před vás svůj kalich, je celý váš, přidejte se ke mně, jsem síla a vítězství, kdo je ve mně, je v bezpečí.

Svatá Marie vám poskytne mou charitu díky jejímu zásahu do postavy Královny …More
ZPRÁVY CARBONY - DOBRÉ PASTORY

BŮH VÁS OZNAMUJE KONEC VŠECH VĚCÍ, KTERÉ DNES ZNÁTE!

Carbonia 26.10.2020-19.13 odpoledne

Bůh oznamuje konec všech věcí, které dnes víte!

'' Moji lidé, postavil jsem před vás svůj kalich, je celý váš, přidejte se ke mně, jsem síla a vítězství, kdo je ve mně, je v bezpečí.

Svatá Marie vám poskytne mou charitu díky jejímu zásahu do postavy Královny lásky. Vyzvedá svou armádu, malý zbytek, aby ho dovedla k vítězství nad Satanem.

Hlas křičí z nebe :... Bůh oznamuje konec všech věcí, které dnes znáte! ...! Bůh žádá naléhavou konverzi pro vaše vysvobození! V Bohu je spása! Nikdo na Zemi ti nemůže pomoct, jen JÁ JSEM!

Itálie je ohrožena zločinci, jejich plánem je zničit ji, aby ji vlastnili a udělali z ní otroky, ale čas přijde na konec těchto touh, já jsem ten, kdo všechny tyto věci ukončí.

Satan dokončil svůj čas, bude hodovat na krátkou dobu, protože,... Nebe už je na svém místě! Všechno je připravené, Bůh je na své spravedlnosti! Jeho hněv bude proti zrádcům, těm, kteří opustili Jeho Slovo tím, že ho nahradili svým, ale vše už je na jejich konci označeno. Bůh je!... Miserum est!

Prohlašujte Boží slovo všem lidem,
mí kněží!

Oh, vy málo kdo mi stále odpovídá, nebojte se postavit nepříteli tváří v tvář, budu stát při vás, nabrat sílu ve Mně a zvítězit.

Konec tohoto příběhu je nyní označen na Satanově pádu.

Pojďte mé děti, váš Bůh vás povolá do boje, neváhejte mi dát vše, nevzdávejte se, nebe vás čeká, aby vám dal věčný život v lásce a radosti.

Jsem celý váš, jsem váš Ježíš, váš spasitel, hořím láskou k vám a třesu se, abych vás všechny měl u sebe na věčnost.

Nebe hrom, opovržení tímto zlým lidstvem. Srdce Ježíše stále žene krev ze ztráty mnoha dětí.

Zkontrolujte sami sebe, muži, už na nic nečekejte, vaše zkáza bude připravena, pokud se ke Mně nevrátíte!

Amen."
TerezaK
ekans: také si to reálně nedokáži představit, ale reálně tomu věřím, protože to tak Bůh, Ježíš Kristus, slíbil. Pane, prosím, pomoz mé malé víře!
TerezaK
ZPRÁVA OD MARY SVATÉ KRÁLOVNY MUNDI DO ENZO ALOCCI

PROFEKTY ZVEDÁNÍ VOLBŮ

'' Pán bude provozovat úžasné zázraky ve prospěch dobra tím, že je zvedne a převezme na '' planetu únosu ", kde budou přeměněny a přeměněny Duchem svatým, aby znovu sestoupili na zemi připravenou na velmi efektivní práce evangelizace ".

Enzo Alocci věštec Porto svatého Štěpána vystoupení Maria SS. Královna …More
ZPRÁVA OD MARY SVATÉ KRÁLOVNY MUNDI DO ENZO ALOCCI

PROFEKTY ZVEDÁNÍ VOLBŮ

'' Pán bude provozovat úžasné zázraky ve prospěch dobra tím, že je zvedne a převezme na '' planetu únosu ", kde budou přeměněny a přeměněny Duchem svatým, aby znovu sestoupili na zemi připravenou na velmi efektivní práce evangelizace ".

Enzo Alocci věštec Porto svatého Štěpána vystoupení Maria SS. Královna Mundi
3 more comments from TerezaK
TerezaK
ZPRÁVA OD NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA JOHNA LEARÉHO ŘÍJNA 27 ŘÍJNA 2020

'' Moji lidé, rodina tvořená manželem, manželkou a dětmi jsou základními jednotkami vaší společnosti.

Vytvořil jsem Adama a Evu, abych byl příkladem toho, jak jsem začal lidstvo. Škoda, že máte mnoho rodin zničených rozvodem.

Máte jiné vztahy, protože někteří žijí ve smilstvu bez manželství a někteří žijí v homosexuáln…More
ZPRÁVA OD NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA JOHNA LEARÉHO ŘÍJNA 27 ŘÍJNA 2020

'' Moji lidé, rodina tvořená manželem, manželkou a dětmi jsou základními jednotkami vaší společnosti.

Vytvořil jsem Adama a Evu, abych byl příkladem toho, jak jsem začal lidstvo. Škoda, že máte mnoho rodin zničených rozvodem.

Máte jiné vztahy, protože někteří žijí ve smilstvu bez manželství a někteří žijí v homosexuálních vztazích.

Ten druhý žije v hříchu podle mých Desatero přikázání.

V manželství manžela a manželky je to skutečný příklad lásky, po které toužím, protože jsem jako nevěsta nevěsty nevěsty v církvi.

Podporuji vás, abyste měli děti v milostném manželském prostředí.

Je těžké vychovávat děti jen s jedním rodičem.

Modlete se za své rodiny, aby zůstaly pohromadě a modlete se za zachráněné duše vaší rodiny.

Miluji vás všechny jako své děti a čekám, až budete žádat o odpuštění za vaše hříchy ve zpovědi ".
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo 19 h ·
ZPRÁVA OD NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA DO GLYNDA LOMAXU 27 ŘÍJNA 2020
POCHOPÍTE, CO PŘICHÁZÍ
′′ Mé děti, je pravda, že pro vaše země ve světě přichází těžké období. Přesto je také pravda, že Mé oči jsou stále na tobě a znám plány, které pro tebe mám.

Některé z mých dětí každý den hledají poznat a pochopit Můj trest, který přichází na svět. …More
I messaggi della Madonna nel Mondo 19 h ·
ZPRÁVA OD NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA DO GLYNDA LOMAXU 27 ŘÍJNA 2020
POCHOPÍTE, CO PŘICHÁZÍ
′′ Mé děti, je pravda, že pro vaše země ve světě přichází těžké období. Přesto je také pravda, že Mé oči jsou stále na tobě a znám plány, které pro tebe mám.

Některé z mých dětí každý den hledají poznat a pochopit Můj trest, který přichází na svět. Některé z mých dětí utíkají ze strachu, že se je naučím. Některé z mých dětí dostávají mé opravy, které jsou dány k tomu, aby napravily své cesty se Mnou. Některé z mých dětí odmítají být napraveny.

Další soužení napraví ty, kteří odmítají být opraveni, pokud jejich srdce dostanou takovou korekci. Ti, kteří se nadále vzbouří proti Mně, odmítnou mou nápravu a jdou proti Mně, zahynou.

Připravte svá srdce, abyste pochopili, co přichází, děti, a proč (neboli kvůli velkému hříchu bez pokání). S pochopením se jedna věc stává méně děsivá.

Opravdu, ti, kteří se snaží chodit se Mnou, kteří dostávají Mé opravy a hledají Mou tvář, se nemají čeho bát, protože neuvidíte to nejhorší z toho, co přijde. Budeš tu se mnou doma."

Jeremiáš 29:11-Opravdu znám myšlenky, které pro vás medituji ", říká PÁN: ′′ myšlenky na mír a ne na zlo, aby vám poskytly budoucnost a naději.

Matouš 13:13-15-13 Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, nevidí; a slyší, neslyší ani nerozumí. 14 A naplňuje se proroctví Izaiáše v těch, které říká: '' Slyšte ušima a nepochopíte; budete se dívat očima a neuvidíte; 15 protože srdce těchto lidí se stala otupělá : stali se tvrdými ušimi a zavřeli oči, aby neriskovali, že vidí očima a slyší na uši, a pochopili srdcem a konvertovali, abych je uzdravil ".

Izaiáš 48:9-10-9 Pro lásku k mému jménu odložím svůj hněv a kvůli své slávě brzdím, abych tě nezničil. 10 Hle, chtěl jsem tě vylepšit, ale bez získání stříbra; zkoušel jsem tě v kelímku trápení.
TerezaK
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO AD ALBINO* DEL 26/10/2020
"Come ve lo devo dire?
Basta, basta figli ingrati! …
Zobrazit víc
ZPRÁVA OD NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA DO ALBINA 26/10/2020 Z 26/10/2020
′′ Jak ti to mám říct?
Zastavte se, zastavte nevděčné děti!
Moje je pláč bolesti.
Neposlouchal jsi moje varování.
Jste připraveni je jen soudit.
Situace chcete řešit vlastní silou.

More
MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO AD ALBINO* DEL 26/10/2020
"Come ve lo devo dire?
Basta, basta figli ingrati! …
Zobrazit víc
ZPRÁVA OD NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA DO ALBINA 26/10/2020 Z 26/10/2020
′′ Jak ti to mám říct?
Zastavte se, zastavte nevděčné děti!
Moje je pláč bolesti.
Neposlouchal jsi moje varování.
Jste připraveni je jen soudit.
Situace chcete řešit vlastní silou.

Podívejte se, co všichni děláte.
Strach z umírání, strach ze ztráty pokladu, vás oslepl, otupěl, bez lásky.
Řekněte věřte mi: jsou to vaše díla?
Jsem Láska, ale ty nemiluješ.
Jsem pravda, ale ty jsi lež.
Já jsem charita, ale vy jste sobecký.
Přijali jste pohanské bohy, prohlásili jste se za boha svého života.
Tohle dělá bůh?
Setí smrti a zkázy?
Tohle je to, co boha, kterého uctíváš, Satane.
V něm není láska, jen nenávist.
Žárlí, protože tě miluju a chce tě zničit.
Otevřel jsi dveře, aby zapadl.
Svými falešnými sliby tě převzal, aby tě dovedl do pekla.
Pozdě je čas: Převést!
Prošli jste bod bez návratu.
Tresty chodí po této zemi.
Nic už nebude jako dřív.
Chudák Itálie, vaše hodiny jsou sečteny.
Válka je na vás.
V přebudovaném chaosu je tu záře, světlo trhá nebesa.
Tady je kříž!
Zbij hrudník, pros mě o odpuštění, protože budeš stát přede mnou, já ti dám duši, uvidíš všechna svá díla.
Vezmu své děti, ty, kteří věří a důvěřují ve Mne, ty, kteří se motají kolem shnilého stromu, aby vyrostli a uzdravili, ale neudělali to.
Zkažený dosáhl svých kořenů a já je vymýtím, spálím, protože nesnesl ovoce.
Odvaha mí lidé, odvaha!
Jsem s tebou, nikdy tě neopustím.
Uvidíme se v nebi.
Ježíš Král králů.

************************************************
* Albín je muž, který se skrývá a dostává vnitřní fráze.
Ne, to není pravda. Ne, to není pravda. B.: není to Královský Albín