Clicks46

932. Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna Hedvig (1881-1923): Magyar Hiszekegy

lowoa