Clicks85
lowoa

1019. VI. SZERETETLÁNG FESZTIVÁL

Időpont:
augusztus 31. (szombat), 9-17 óráig
Helyszín:
Budapest, Máraremetei Kegytemplom; templompark
(1029 Budapest, Templomkert 1.)

MEGHÍVOTT FŐ ELŐADÓNK:
MIJO BARADA

Előadásainak témája:

Mit jelent, mit ad számunkra az Oltáriszentség ereje,
az Élő Úr előtti ima és imádás a mindennapi életben számunkra?

2. A Boldogságos Szent Szűz közbenjáró, segítő ereje…
Vajon idejétmúlt jámborság ez, vagy napjainkban is van realitása annak, hogy mi, katolikusok bízzunk Mária erejében,
amikor a gonosz lélek ellen küzdünk?

MijoBarada Splitben született 1960-ban. Boldog családi életet él feleségével, Erikával
és 4 gyermekével: Mirjammal, Michaellel, Danijellel és Emanuellel.
1983 óta vezet imacsoportokat és – papokkal szorosan együttműködve – „szemináriumokat”. Immár 3 kontinensen (Európa, Ázsia és Afrika) tart lelkigyakorlatokat.
2010-ben az Ágostonos Kanonokrend harmadrendi tagja lett.
2012-ben megalapította az Ágostonos Kanonokrenddel karöltve
az „Isteni szeretet misszionáriusainak” egyesületét, amely a missziós munkát segíti.

Tanúságot tesz még:
Dr. Csókay András;
Dr. Fodor Réka (“Afréka”)
és férje Greguss Sándor
…és még sokan mások

Amivel várunk még ezen a napon:
– Előadások, tanúságtételek Krisztus és a Szent Szűz szeretetéről
– Lelki „elsősegély”(gyóntatás, lelki tanácsadás),
hogy közelebb kerülhess Isten szeretetéhez
– Közbenjáró ima érted, családodért, szeretteidért
az Oltáriszentség előtt a „Szent Sátorban”.
– Szentségimádás énekekkel, elmélkedéssel, csönddel
– Szentmise
– Lelkiségi könyvek, filmek, zsíroskenyér, innivaló…

Kérjük, hogy a külön busszal érkezők a parkolás megoldása miatt előre jelezzék részvételi szándékukat telefon:
06-30-205-8170-es telefonszámon!
Kérjük, hogy akit tudnak, hozzanak magukkal összecsukható kisszéket, ülőalkalmatosságot vagy szivacs matracot,
mert a parkban kevés az ülőhely!
A helyszín tömegközlekedéssel megközelíthető
a Széll Kálmán tértől az 56-os vagy a 61-es villamossal
Hűvösvölgy végállomásig. Onnan a 257-es, a 157-es vagy az 57-es busszal a “Máriaremetei Kegytemplom” megállóhelyig.
Bővebb információ:
e-mail: szeretetlang.hu@gmail.com / telefon: 06-30-205-8170

A RÉSZVÉTEL INGYENES, MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!