Clicks499

PSALM 103

Vered Lavan
65
PSALM 103 Psalm 103 1 Ein Psalm Davids. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen will ich seinen heiligen Namen preisen. 2 Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das …More
PSALM 103

Psalm 103
1 Ein Psalm Davids. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen will ich seinen heiligen Namen preisen.
2 Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, das er für mich tut.
3 Er vergibt mir alle meine Sünden und heilt alle meine Krankheiten.
4 Er kauft mich vom Tode frei und umgibt mich mit Liebe und Güte.
5 Er macht mein Leben reich und erneuert täglich meine Kraft, dass ich wieder jung wie ein Adler werde.

Bildquelle: wallpicshd.com/…/Bald-Eagle-Anim…. Bearbeitung Vered Lavan.
Whitby likes this.
Vered Lavan
Bald Eagle - LIVECAM !!: ♔ Weißkopfseeadler - Livecam♔ !!
Gestas likes this.
Gestas and 2 more users like this.
Gestas likes this.
Harmonia celestiala likes this.
Vered Lavan
Psalm 103 (of David).
1 Praise the Lord, my soul;
all my inmost being, praise his holy name.
2 Praise the Lord, my soul,
and forget not all his benefits—
3 who forgives all your sins
and heals all your diseases,
4 who redeems your life from the pit
and crowns you with love and compassion,
5 who satisfies your desires with good things
so that your youth is renewed like the eagle’s.
(www.biblegat…More
Psalm 103 (of David).
1 Praise the Lord, my soul;
all my inmost being, praise his holy name.
2 Praise the Lord, my soul,
and forget not all his benefits—
3 who forgives all your sins
and heals all your diseases,
4 who redeems your life from the pit
and crowns you with love and compassion,
5 who satisfies your desires with good things
so that your youth is renewed like the eagle’s.
(www.biblegateway.com/passage/)
RupertvonSalzburg likes this.
Stylita
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,
po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným.
More
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,
po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným.
Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky.
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;
nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně.
Žalm 103, 1-9
Vered Lavan likes this.
Vered Lavan
Stylita likes this.
Theresia Katharina
Oh, das ist aber schön in Verbindung mit dem Flug des Weißkopf-Seeadlers!
Gestas and 2 more users like this.
Gestas likes this.
Elista likes this.
Vered Lavan likes this.
Vered Lavan
Gestas likes this.