Clicks612

Máriás zarándokfüzet (Peregrinatio Fidei, 2014)

A 2014-es Peregrinatio Fidei zarándoklat számára készült a 2013-as máriás zarándokfüzet javított kiadása, melynek tartalma (az alcímet idézve): „Ájtatosságok, népénekek és az Anyaszentegyház …More
A 2014-es Peregrinatio Fidei zarándoklat számára készült a 2013-as máriás zarándokfüzet javított kiadása, melynek tartalma (az alcímet idézve): „Ájtatosságok, népénekek és az Anyaszentegyház szertartásai a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére végzett zarándoklathoz”.

Természetesen egyes részei külön is használhatók, tartalmazza a zarándoklat előkészületeit, indulás előtti áldást, a zarándokzsoltárokat, gyalogos vonulást a kegyhelyhez, máriás votívmise anyagát (Salve sancta parens-mise) pontifikális formában, népvecsernyét, litániát, Te Deumot, hazatérés utáni áldást, a függelékben máriás imákat.

Mindenfajta zarándoklaton használható.
Gabenatya and one more user like this.
Gabenatya likes this.
Sranko László likes this.