Clicks3.1K

A Torinói Lepel, szemtől szembe a misztériummal

jamacor
A szent szövet a hagyomány szerint az a temetési lepel volt, amelybe Jézus testét becsavarták a keresztről való levétele után. A Lepel ma továbbra is felveti nemcsak a hit és az értelem kérdéseit, …More
A szent szövet a hagyomány szerint az a temetési lepel volt, amelybe Jézus testét becsavarták a keresztről való levétele után. A Lepel ma továbbra is felveti nemcsak a hit és az értelem kérdéseit, de lehetővé teszi az élő Misztériummal való találkozást. Ennek a meggyőződésének adott hangot Gianfranco Berbenni atya, a Lepel alapos ismerője, aki több mint 30 éve tanulmányozza a szövetet. A kapucinus atya így írja le azt a köteléket, amely ehhez az értékes ereklyéhez fűzi.

Egy fizikai, történelmi találkozás ez. Kapcsolat egy 2000 évvel ezelőttinek tűnő személlyel, aki valójában ma is él. Ha visszatérünk a Borromeo Károly idejében már felmerült teológiai esetekhez, a Lepelnek nem a szövete, de az a vér, amely fedi, már része volt a hódolatnak. Vagyis egy olyan valami ez, amely több, mint egy archeológiai, tudományos, biokémiai adat.

A Leplen látható teljesen meztelen, a fájdalomtól elgyötört személy a sír árnyékában elhagyva magán viseli a Passió minden jelét, gazdagítva az Evangéliumok történetének részleteit.

„Az ostorozást, a király játékát vagy a megkoronázást. Nagyon érdekes a Fájdalmas Út dinamikája, amelynek rekonstruálását semmilyen más dokumentum nem teszi lehetővé törvényszéki orvosi és pontos antropometriai (emberméréstani) vizsgálatok által. Nem következtetésekről vagy feltételezésekről van szó, hanem egyszerűen csak meg kell nézni a vérfolyások és más leletek goniometriáját. A legfeltűnőbb dolog tragikus értelemben az, hogy látszik, hogyan igyekezett elkerülni a fulladást, pontosan 30 cm-rel felemelve magát. Ez egy misztikus, de dokumentált jelenet. Itt a misztika és a bizonyítás egybe forr.

További részletek megismerhetők a római Regina Apostolorum Pápai Egyetem állandó kiállításán. A „Ki a Leplen látható ember? című tárlaton többek között látható a Torinói Lepel egy másolata, egy hologram és egy szobor, amely háromdimenziós formában mutatja be a Leplen látható férfi testét. Továbbá látható a töviskorona, a szegek és a felhasznált korbács reprodukciója is.

Hatalmas paneleken bemutatják a Lepel történetét és az utóbbi évek alapvető tudományos kutatásait, különös utalással a botanika terén végzett tanulmányokra.

Az Opus Dei a Katolikus Egyház nemzetközi pasztorális intézménye, amelyet Szent Josemaría Escrivá alapított 1928-ban.
Célja, hogy mindenütt hirdesse, hogy a munka és a mindennapi életkörülmények lehetőséget jelentenek az Istennel való találkozásra, arra, hogy felebarátainknak szolgáljunk, és hogy a társadalmi viszonyok javításához hozzájáruljunk. Az Opus Dei szorosan együttműködik a helyi egyházakkal, és azok számára, akik lelki életüket és a hit terjesztésében való közreműködésüket meg kívánják újítani, lelki képzést (előadások, lelkigyakorlatok), illetve lelkipásztorok által nyújtott segítséget biztosít.

SZEKCIÓ TARTALMA

AZ OPUS DEI SZELLEMISÉGE
Az Opus Dei segítséget nyújt abban, hogy mindenki megtalálhassa Krisztust a munkában, a családi életben és a mindennapi életkörülmények közepette.

AZ OPUS DEI HELYE A KATOLIKUS EGYHÁZBAN
Az Opus Dei által nyújtott lelki képzés a helyi egyházak munkáját egészíti ki. Az Opus Deihez való tartozás nem változtat azon a tényen, hogy valaki a saját egyházmegyéjéhez is tartozik.

TEVÉKENYSÉGEK
Az Opus Dei lelki képzést és vezetést kínál, lelkigyakorlatokat, hittanórákat és katekizmusoktatást szervez. Mindazok számára segítséget nyújt, akik lelki életüket és az evangelizációban való közreműködésüket szeretnék továbbfejleszteni. A tevékenységek az Opus Dei központjaiban, templomokban vagy plébániákon, valamint a résztvevők lakásaiban kerülnek megrendezésre és mindenki előtt nyitva állnak.

AZ OPUS DEI TAGJAI
Az Opus Dei tagjainak (85000 fő) 98 százalékát világi férfiak és nők teszik ki, ők túlnyomó többségben házas emberek. A tagok fennmaradó két százaléka pap.

CSATLAKOZÁS AZ OPUS DEIHEZ
A tagok vállalják, hogy részt vesznek az Opus Dei által nyújtott lelki képzésben, valamint a szervezet küldetésének teljesítésében.

SZEMÉLYI PRELATÚRA
Jogi szempontból az Opus Dei a Katolikus Egyház személyi prelatúrája.

KORMÁNYZAT
Az Opus Deit a Prelátus - jelenleg Msgr. Javier Echevarría püspök - vezeti a kánonjogi előírásoknak és az Opus Dei alapszabályának (statutum) megfelelően.

A SZENT KERESZT PAPI TÁRSASÁG
Az egyházmegyés papok szabadon csatlakozhatnak a Szent Kereszt Papi Társasághoz, amely természeténél fogva elválaszthatatlanul kapcsolódik a Prelátúrához.

MUNKATÁRSAK
Az Opus Dei apostoli tevékenységében munkatársként – tagsági státusz nélkül – többféleképpen lehet részt venni.

TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS
Az Opus Deit Szent Josemaría 1928-ban alapította Spanyolországban. A szervezet jelenleg több mint 61 országban van jelen.


KIEMELT HÍREK

Írjon nekünk!

Hírlevél

SZENT JOSEMARÍA
Életrajz

Imádság

Írások

LINKEK
Mobil verzió
Szentszék
Magyar Katolikus Egyház
Szent Josemaría honlapja
Az Alapító írásai
Romana, az Opus Dei prelatúra kiadványa