Wyświetlenia479
Rafał_Ovile
41

Budowniczy jednej światowej religii - "Katedra w naturze"

W dniu 20 stycznia 2016 roku, arcybiskup Walencji, kardynał Antonio Canizares, z Hiszpanii, błogosławił działkę 25 akrów na obrzeżach miasta Valladolid. Podczas uroczystości pobłogosławił na murze płytę ceramiczną na której widnieje napis składający hołd encyklice Papieża Franciszka "Laudato Si"o ekologii, jak widać poniżej.

Kardynał odsłonił również ceramiczną płytę na murze z wypisanymi słowami „Międzyreligijna katedra w naturze” (fotografia poniżej). Po lewej stronie możemy zauważyć okrąg utworzony z symboli głównych religii bez nadania pierwszeństwa żadnemu z nich.

Kard. Canizares przewodził "ekumenicznej" modlitwie w intencji naszego wspólnego domu. Powiedział: „To wielka radość dla nas znaleźć się tutaj razem, wokół Ojca , który obdarzył nas tym wspólnym domem, którym jest natura”.

Kard. Canizares poprosił Boga o obdarowanie nas jednością płynącą z miłości, wyrozumiałości i miłosierdzia. Później wyraził pragnienie ażeby razem z wybranym przez Boga ludem, najbardziej potrzebującymi i różnymi wyznaniami, Duch Święty mógł ożywić naszą wiarę abyśmy mogli pojednać się ze światem i naszym wspólnym domem, którym jest natura.

Projekt obejmuje budowę ekumenicznej świątyni, synagogi, meczetu i agory na terenie działki.

Po znudzeniu się etapem popierania wszędzie komunizmu, (antykościół) prowadzi Kościół posoborowy drogą do Czwartej Rewolucji, która zakłada kult natury, trybalizmu i nowego społeczeństwa złożonego z pentekostalnych, samorządnych małych komórek kierowanych przez guru-kapłanów.

www.traditioninaction.org/…/A668-Eco-Cath.h…
yuitrel lubi to.
VRS
Tu kolejny przykład apostazji - www.omaha.com/…/article_6b73936…
Problemy na razie ma kościelny, który odważnie zareagował na profanację.
PS Parę wyimków z "filmowej ekspozycji", którą apostaci urządzili w katedrze:
4.bp.blogspot.com/…/IMG_3293.jpg
4.bp.blogspot.com/…/mary%2Bpoppins.…
3.bp.blogspot.com/…/IMG_3437.jpg
1.bp.blogspot.com/…/IMG_3389.jpg
2.bp.blogspot.com/…/IMG_3419.jpg
yuitrel lubi to.
VRS
@m.rekinek
To nie jest decentralizacja tylko apostazja.
Anty_modernista lubi to.
Rafał_Ovile
m.rekinek Decentralizacja Kościoła mająca na celu uczynienie Kościoła wielośrodkowym czyli "zdewatykanizowanym", lub trafniej "zderomanizowanym" jest udokumentowanym "programem" pontyfikatu Papieża Franciszka. Jeden przykład:
OICIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK
ADHORTACJA APOSTOLSKA EVANGELII GAUDIUM O GŁOSZENIU EWANGELII
W DZISIEJSZYM ŚWIECIE


32. Ponieważ jestem wezwany, by żyć tym, …Więcej
m.rekinek Decentralizacja Kościoła mająca na celu uczynienie Kościoła wielośrodkowym czyli "zdewatykanizowanym", lub trafniej "zderomanizowanym" jest udokumentowanym "programem" pontyfikatu Papieża Franciszka. Jeden przykład:
OICIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK
ADHORTACJA APOSTOLSKA EVANGELII GAUDIUM O GŁOSZENIU EWANGELII
W DZISIEJSZYM ŚWIECIE


32. Ponieważ jestem wezwany, by żyć tym, o co proszę innych, muszę również myśleć o nawróceniu papiestwa. Jako Biskup Rzymu, winienem pozostać otwarty na sugestie dotyczące sprawowania mojej posługi, aby uczynić ją bardziej wierną znaczeniu, jakie Jezus Chrystus chciał jej nadać, oraz aktualnym potrzebom ewangelizacji. Papież Jan Paweł II poprosił o pomoc w znalezieniu «takiej formy sprawowania prymatu, która nie odrzucając bynajmniej istotnych elementów tej misji, byłaby otwarta na nową sytuację»[35]. Niewiele poczyniliśmy w tym kierunku. Także papiestwo oraz centralne struktury Kościoła powszechnego muszą wsłuchiwać się w wezwanie do nawrócenia duszpasterskiego. Sobór Watykański II stwierdził, że w sposób analogiczny do Kościołów patriarchalnych, Konferencje Episkopatów mogą «dziś wnieść wieloraki i owocny wkład do konkretnego urzeczywistnienia się poczucia kolegialności»[36]. Jednak to życzenie nie urzeczywistniło się w pełni, ponieważ nie wyjaśniono dostatecznie statusu konferencji episkopatów, który by je pojmował jako podmioty o konkretnych kompetencjach, łącznie z pewnym autentycznym autorytetem doktrynalnym[37].(!!!) Przesadna centralizacja zamiast pomagać, komplikuje życie Kościoła oraz jego dynamizm misyjny.

w2.vatican.va/…/papa-francesco_…

O duchu kolegializmu można poczytać tutaj: Kolegializm zarzewiem nieposłuszeństwa całych Episkopatów papieżowi.
yuitrel lubi to.
m.rekinek
,,Po znudzeniu się etapem popierania wszędzie komunizmu, (antykościół) prowadzi Kościół posoborowy drogą do Czwartej Rewolucji, która zakłada kult natury, trybalizmu i nowego społeczeństwa złożonego z pentekostalnych, samorządnych małych komórek kierowanych przez guru-kapłanów"
---------------------------------------------------------------------------------------------
Papież chce decentral…
Więcej
,,Po znudzeniu się etapem popierania wszędzie komunizmu, (antykościół) prowadzi Kościół posoborowy drogą do Czwartej Rewolucji, która zakłada kult natury, trybalizmu i nowego społeczeństwa złożonego z pentekostalnych, samorządnych małych komórek kierowanych przez guru-kapłanów"
---------------------------------------------------------------------------------------------
Papież chce decentralizacji Kościoła. Biskupi zgotowali mu owację na stojąco

Cały tekst: wyborcza.pl/1,75477,1903926…

-----------------------------------------------------------------------------
Rzym pozostanie w tle, całkowicie pozbawiony rzeczywistej władzy, pełniąc jedynie rolę "impulsu charyzmatycznego". Kościół zostanie "zdewatykanizowany", lub trafniej "zderomanizowany". Pragną oni zmienić Kościół rzymski w Kościół wieloośrodkowy lub wielościenny. Obraz wielościanu był wielokrotnie przywoływany przez papieża Franciszka. Jak mówił "pryzmat jest jednością, ale jego części się różnią, każda ma swoje właściwości, własną charyzmę. Jedność w różnorodności. To na tej drodze my chrześcijanie robimy to co nazywamy w teologii ekumenizmem: poszukujemy zapewnienia by ta różnorodność mogła zostać bardziej zharmonizowana przez Ducha Św., stając się jednością" (Przemówienie do zielonoświątkowców w Castercie, 28.07.2014 (...)
R. de Mattei o sobotnim wystąpieniu Franciszka na temat decentralizacji, "Kościoła synodalnego" i "przemiany papiestwa"