Joske
Joske likes from Memento-mori
41.1K

Papežská biblická komise hlásá hereze

Papežská biblická komise na žádost pseudopapeže Bergoglia vypracovala na 330 stranách studii s názvem „Co je člověk? Itinerář biblické antropologie“. Ve skutečnosti jde o vnucování heretické interpr…More
Papežská biblická komise na žádost pseudopapeže Bergoglia vypracovala na 330 stranách studii s názvem „Co je člověk? Itinerář biblické antropologie“. Ve skutečnosti jde o vnucování heretické interpretace Bible. Přibližně na deseti stranách se studie věnuje homosexualitě.
Citace: „Je třeba hned poznamenat, že Bible nemluví o erotickém sklonu k osobě stejného pohlaví, ale pouze o homosexuálních aktech.“ (b. 185)
Člověk může těžce hřešit i jen v myšlenkách či pocitech. Například skutku vraždy předchází myšlenková nenávist, která disponuje k otevření se duchu smrti. Proti erotickému sklonu i k osobě jiného pohlaví, přestože odpovídá lidské přirozenosti, musí křesťan bojovat, pokud je mimo Boží řád, a ne hřích legalizovat. V oblasti morální čistoty platí: „Kdo hledí na ženu žádostivě, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“ Pokud člověk zhřeší, musí co nejdřív konat adekvátní pokání (spálit nečisté obrázky, vyhýbat se blízké příležitosti ke hříchu). Hledat místo pokání výmluvy, jak to dělá …More
09:57
Joske and 3 more users like this.
Joske likes from Don Reto Nay
651.3K

A Belly Button Ring

Adam and Eve in troubles.
Hilarious! That’s a very good point Don Reto. Did Adam and Eve have belly buttons? If only the German episcopal conference busied themselves on such …More
Hilarious! That’s a very good point Don Reto. Did Adam and Eve have belly buttons? If only the German episcopal conference busied themselves on such considerations.
A "Trump Stamp" goes in a different location, Holy Cannoli :D
View 4 more comments.
Joske likes from SvataHora
1659

Mein Terrassenkreuz

Habe im September diesen Kreuzbildstock für meine Terrasse gemacht. Heute habe ich darunter noch ein Bild der Mater dolorosa angebracht.
Tina 13
Sehr schön.
Joske and 5 more users like this.
Joske likes from SvataHora
1184

Bergolgio?

EGO SUM JORGE BERGOGLIO (???) Mittelalterliche Schmähkarikatur gegen das Papsttum. Damals ein protestantinsches Schandprodukt - heute aktueller denn je!More
EGO SUM JORGE BERGOGLIO (???)
Mittelalterliche Schmähkarikatur gegen das Papsttum. Damals ein protestantinsches Schandprodukt - heute aktueller denn je!
Ich würde die Karrikatur nicht übertragen, da schon die dreifache Tiara heute fehlt. Passender fände ich einen Wolf im Lammfell, drumherum ein Rudel …More
Ich würde die Karrikatur nicht übertragen, da schon die dreifache Tiara heute fehlt. Passender fände ich einen Wolf im Lammfell, drumherum ein Rudel mitheulender Wölfe, die alle eine große Show abziehen.
Joske likes this.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 24.1. A.D.2020

Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_05.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Saul vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a táhl směrem ke skalám Kamzíků hledat Davida a jeho lidi. Přišel k ovčím ohradám, které byly při cestě. Tam byla jeskyně a Saul do ní odešel na stranu. Hlouběji v jeskyni seděl David a jeho družina. Davidovi mužové řekli: "To je den, …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_05.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Saul vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a táhl směrem ke skalám Kamzíků hledat Davida a jeho lidi. Přišel k ovčím ohradám, které byly při cestě. Tam byla jeskyně a Saul do ní odešel na stranu. Hlouběji v jeskyni seděl David a jeho družina. Davidovi mužové řekli: "To je den, o kterém ti praví Hospodin: Hle, vydávám tvého nepřítele do tvých rukou, nalož s ním podle své libosti." On však mužům odpověděl: "Hospodin mě chraň učinit takovou věc svému pánu, pomazanému od Hospodina. Vztáhnout proti němu ruku! On je pomazaný od Hospodina!" David pak ostře pokáral své muže a nedovolil, aby se dopustili zlého proti Saulovi. Nato David povstal a potají uřezal Saulovi kraj pláště. Potom však David pocítil v srdci výčitky, že uřezal Saulovi kraj pláště. Saul pak vstal a vyšel z jeskyně a ubíral se svou cestou. I David potom vstal, vyšel z jeskyně a křičel za Saulem: "Můj pane, králi!" Saul se ohlédl a David padl tváří na zem a poklonil se. David pak řekl Saulovi: "Proč dáš na řeči lidí, kteří říkají: ,David usiluje o tvé neštěstí!' Hle, dnes můžeš vidět na vlastní oči, že tě Hospodin vydal v jeskyni do mých rukou. Vzepřel jsem se proti tomu, abych tě zabil, měl jsem s tebou soustrast a řekl jsem si: Nevztáhnu ruku na svého pána, protože je pomazaný od Hospodina a můj otec. Jen pohleď, podívej se na kraj svého pláště v mé ruce! Když jsem řezal konec tvého pláště a nezabil jsem tě, poznej a pochop, že v mém jednání není zloby ani zrady. Nikdy jsem se proti tobě neprovinil, ty však mně ukládáš o život, chceš mi ho vzít. Nechť rozsoudí Hospodin mezi mnou a tebou a nechť mě pomstí Hospodin na tobě, moje ruka se však proti tobě nepozvedne. Jak se říká ve starém přísloví: `Od špatných lidí vychází špatnost!' Moje ruka se proti tobě nepozvedne. Za kým vyšel izraelský král? Za kým se honíš? Za psí mrchou, za jednou blechou? Hospodin buď soudcem, nechť soudí mezi mnou a tebou, on vidí a ujme se mé pře a vysvobodí mě z tvé ruky!" Když David skončil tyto řeči k Saulovi, řekl Saul: "Není to tvůj hlas, můj synu Davide?" Saul začal hlasitě plakat. Pravil pak Davidovi: "Jsi spravedlivější než já, neboť tys mi prokázal dobro, a já jsem ti způsobil zlo. A dnes jsi to dobro, které jsi mi prokázal, přivedl k vrcholu, neboť jsi mě nezabil, když mě Hospodin vydal do tvé moci. Kdo také nechá odejít svého nepřítele v dobrém, když ho nalezne? Kéž ti proto Hospodin prokáže dobro oplátkou za tento den, za to, co jsi pro mě udělal! A nyní už vím, že jistě budeš kralovat a v tvých rukou natrvalo bude královská moc nad Izraelem."
1Sam 24,3-21

Žalm:
Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se!

Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se,
neboť k tobě se utíká má duše,
uchyluji se do stínu tvých křídel,
dokud se nepřežene zkáza.

Volám k svrchovanému Bohu,
k Bohu, který mi prokazuje dobro.
Ať zasáhne z nebe a zachrání mě,
ať zahanbí ty, kteří se na mě sápou,
ať Bůh sešle svou milost a věrnost.

Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože,
nad celou zemí nechť je tvá sláva!
Protože tvá milost je veliká až k nebi,
tvá věrnost až do oblak.
Zl 57

Evangelium:
Mk 3,13-19

Církevní kalendář:
sv. František Saleský (+1622)
Pochází ze Savojska (Francie). V Paříži studoval a prošel krizí. Stal se doktorem práv a potom knězem. Pak bránil a šířil katolickou víru v kraji Chablais, kde kalvínci nenáviděli vše katolické. Čtyři léta působil uprostřed nepřátel a dlouho bez úspěchu, nakonec však obrátil 72 000 kalvínců. R. 1602 byl zvolen biskupem v Ženevě, tehdy klavínské. Láska k Bohu mu byla nástrojem, kterým přesvědčil své odpůrce i pronásledovatele. Napsal díla, která jsou řazena mezi základní náboženskou literaturu.
catholica.cz
Joske likes from Stylita
32123

Boží slovo na den 24.1. A.D.2020

Ježíš vystoupil na horu, zavolal k sobě ty, které sám chtěl, a (oni) přišli k němu. A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, protože je chtěl posílat kázat, a to s mocí vyhánět zlé duchy. (…
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_05.htm 1. čtení: Čtení z první knihy Samuelovy. Saul vzal tři tisíce mužů vybraných z …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_05.htm
1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Saul vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a táhl směrem ke skalám Kamzíků hledat Davida a jeho lidi. Přišel k ovčím ohradám, které byly při cestě. Tam byla jeskyně a Saul do ní odešel na stranu. Hlouběji v jeskyni seděl David a jeho družina. Davidovi mužové řekli: "To je den, o kterém ti praví Hospodin: Hle, vydávám tvého nepřítele do tvých rukou, nalož s ním podle své libosti." On však mužům odpověděl: "Hospodin mě chraň učinit takovou věc svému pánu, pomazanému od Hospodina. Vztáhnout proti němu ruku! On je pomazaný od Hospodina!" David pak ostře pokáral své muže a nedovolil, aby se dopustili zlého proti Saulovi. Nato David povstal a potají uřezal Saulovi kraj pláště. Potom však David pocítil v srdci výčitky, že uřezal Saulovi kraj pláště. Saul pak vstal a vyšel z jeskyně a ubíral se svou cestou. I David potom vstal, vyšel z jeskyně a křičel za Saulem: "Můj pane, …More
View one more comment.
Joske likes from Anton Čulen
112488

Odišiel odchovanec Jáchymovskej univerzity A. Semeš. Tohto vtipného, múdreho a odvážneho muža …

Odišiel odchovanec Jáchymovskej univerzity A. Semeš. Tohto vtipného, múdreho a odvážneho muža jáchymovský likvidačný tábor, v ktorom pracoval v šachte, vozil zo šiestich poschodí rudu a sypal do …More
Odišiel odchovanec Jáchymovskej univerzity A. Semeš. Tohto vtipného, múdreho a odvážneho muža jáchymovský likvidačný tábor, v ktorom pracoval v šachte, vozil zo šiestich poschodí rudu a sypal do komína, nezlomil, neumučil a neumlčal
Tento text mal byť laudátiom k deväťdesiatke muža pevného ako skala… Antona Semeša.
Na Nový rok 1993 uzavrel na bratislavskom námestí kňaz, publicista, spisovateľ, filozof, salezián Anton Hlinka – ktorému sa v roku 1951 podarilo emigrovať a študovať na univerzitách v Turíne, vo Viedni a v Ríme, muž, ktorý do roku 1989 otváral Slovákom oči prostredníctvom slovenského vysielania Rádia Vatikán i Slobodnej Európy a po roku 1989 pokračoval pravidelnými rozhlasovými kázňami z Bratislavy – v priamom televíznom prenose „zmluvu“ medzi Všemohúcim a Vševládnym Bohom a práve sa osamostatňujúcim Slovenskom. A tá nás, obyvateľov krajiny medzi Tatrami a Dunajom, Moravou a Tisou, zaväzuje:
„Na rozhraní dvoch historických epoch voláme k Tebe, všemohúci Bože, Otec všetkých …More
View 9 more comments.
Joske likes from Zedad

Boží slovo na den 23.1. A.D.2020

Mnoho jich totiž uzdravil, takže se neduživí hrnuli k němu, aby se ho mohli dotknout.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 23.1. A.D.2020

Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Když vojsko přitáhlo a David se vracel po zabití Filišťana, ze všech izraelských měst vycházely králi Saulovi na uvítanou ženy se zpěvem a tanci, s bubínky, jásotem a cimbály. A ženy při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, a David své desetitisíce." Saul se velmi rozhněval a …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Když vojsko přitáhlo a David se vracel po zabití Filišťana, ze všech izraelských měst vycházely králi Saulovi na uvítanou ženy se zpěvem a tanci, s bubínky, jásotem a cimbály. A ženy při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, a David své desetitisíce." Saul se velmi rozhněval a bral tu věc ve zlém; řekl: "Davidovi dali desetitisíce, a mně dali tisíce! Schází mu už jen království!" A od toho dne se Saul stále díval na Davida nevraživě. Saul mluvil svému synu Jonatanovi a svým dvořanům o tom, že je třeba Davida zabít. Protože však Saulův syn Jonatan Davida velmi miloval, sdělil mu to slovy: "Můj otec Saul usiluje tě zabít; prosím tě, měj se proto zítřejšího rána na pozoru! Jdi se schovat a zůstávej v úkrytu. Já pak vyjdu a budu stát vedle svého otce na poli, kde budeš, a budu o tobě mluvit svému otci. Uvidím, co je, a oznámím ti to." Jonatan tedy mluvil svému otci Saulovi o Davidovi dobře a řekl mu: "Nechť se král neprohřeší proti svému služebníku Davidovi! On se přece proti tobě neprovinil, ano, jeho činnost je ti velmi užitečná. Vydal svůj život v nebezpečí, zabil Filišťana a Hospodin dopomohl skrze něho celému Izraeli k velkému vítězství. Sám jsi to viděl a měl jsi z toho radost. Proč by ses tedy proti nevinné krvi prohřešoval tím, že pro nic za nic chceš dát Davida zabít?" Saul si dal od Jonatana říci a přísahal: "Jako že je živ Hospodin, nebude zabit!" Potom Jonatan zavolal Davida, oznámil mu všechny ty věci a uvedl Davida k Saulovi. Stál tedy v jeho službě jako dříve.
1Sam 18,6-9;19,1-7

Žalm:
V Boha důvěřuji, nebudu se bát.

Smiluj se nade mnou, Bože, neboť člověk po mně šlape,
stále mě tísní bojem.
Stále po mně šlapou moji protivníci,
je jich hodně, kdo proti mně brojí.

Ty sám si zapiš mou bídu,
vpiš mé slzy do svého záznamu,
mé trampoty do svého svitku!
Pak ustoupí moji nepřátelé,
kdykoli tě budu volat;
vím velmi dobře, že Bůh je pro mě!

V Boha, jehož slib velebím,
v Hospodina, jehož slib velebím,
v Boha důvěřuji a nebudu se bát,
co mi může udělat člověk?
Bože, jsem ti zavázán sliby,
přinesu ti děkovnou oběť.
Zl 56

Evangelium:
Mk 3,7-12

Církevní kalendář:
Hildephonsus, ep. Toletan
Narodil se asi v r. 606. Stal se vzdělaným mnichem a r. 657 arcibiskupem v rodném Toledu. Je autorem spisů o panenství P. Marie a dalších. Známý byl nejen jako spisovatel, ale i hudebník. Vystupoval energicky, ale přitom s laskavostí, dobročinností, otcovskou starostlivostí a trpělivým poučováním. Jeho nástupce chválil jeho ctnosti i schopnosti.
catholica.cz
Joske likes from Stylita
44207

Boží slovo na den 23.1. A.D.2020

Ježíš se uchýlil se svými učedníky k moři a velké množství lidu z Galileje šlo za ním. Také z Judska, z Jeruzaléma, z Idumeje, ze Zajordání, i z okolí Tyru a Sidónu přišlo k němu mnoho lidí, protože …
View 2 more comments.
Joske likes from Caesar
7103.4K

Mais dites moi, peut on nous expliquer l'explosion? Podivný výbuch v Notre-Dame? Vo videu je vidieť…

Podivný výbuch v Notre-Dame? Vo videu je vidieť explóziu Nižšie je zaujímavé video z požiaru v Notre-Dame. Potenciálny akcelerátor (vojenský termit) bol v opačnom smere než vietor. Aktivista, ktorý …More
Podivný výbuch v Notre-Dame? Vo videu je vidieť explóziu
Nižšie je zaujímavé video z požiaru v Notre-Dame. Potenciálny akcelerátor (vojenský termit) bol v opačnom smere než vietor. Aktivista, ktorý natočil video, špekuluje, že vojenský termit mohol byť použitý na to, aby vyvolal oheň.
Termit je pyrotechnická zmes, horiaca vysokou teplotou. Reakcia horenia termitov je typická tým, že vzniká vysoká teplota 2000 až 3000 ° C. Termit horí aj bez prístupu vzdušného kyslíka a dokonca aj pod vodou, ten najkvalitnejší sa vyrába iba vo vojenských laboratóriách.
magazin1.sk/podivny-vybuch-…
cs-cz.facebook.com/…/1336816686473701
00:38
Joske
V Evropě hoří kostely a Bergoglio chce Církev podvolit společné lidskosti. František: Cirkev sa musí podvoliť našej "spoločnej ľudskosti" Že to nemá…More
V Evropě hoří kostely a Bergoglio chce Církev podvolit společné lidskosti.
František: Cirkev sa musí podvoliť našej "spoločnej ľudskosti"
Že to nemá nic společného? Ale má!
KAHLENBERG
Byl použit vojenský termit k zapálení Notre-Dame? Odborník přináší novou verzi příběhu ac24.cz/-/byl-pouzit-voje…More
Byl použit vojenský termit k zapálení Notre-Dame? Odborník přináší novou verzi příběhu
ac24.cz/-/byl-pouzit-voje…
View 5 more comments.
Joske likes from BernadettaJaMalinka

František: Cirkev sa musí podvoliť našej "spoločnej ľudskosti"

Odíď odo mňa satan, lebo nemáš zmysel pre veci Božie, len pre ĽUDSKÉ..!!

Satan je za tým, už to vidíte, priatelia? On sa dokonale zaujíma o veci tohto sveta a večné veci úplne odsúva bokom. Oni budujú "spoločnú ľudskú rodinu" - so svojím "otcom".. nech si ju maju.. všetko to aj tak čoskoro zhori.
ale my kresťania sme sa vierou stali členmi BOŽEJ RODINY a nemilujeme tento svet ale očakávame …More
Odíď odo mňa satan, lebo nemáš zmysel pre veci Božie, len pre ĽUDSKÉ..!!

Satan je za tým, už to vidíte, priatelia? On sa dokonale zaujíma o veci tohto sveta a večné veci úplne odsúva bokom. Oni budujú "spoločnú ľudskú rodinu" - so svojím "otcom".. nech si ju maju.. všetko to aj tak čoskoro zhori.
ale my kresťania sme sa vierou stali členmi BOŽEJ RODINY a nemilujeme tento svet ale očakávame nádej budúcej slávy v nebeských príbytkoch.. ktorých sláva sa nedá porovnať s terajšími ľahkými suzeniami.. pohŕdame utrpením a bolesťou na zemi, strácame svoj život, aby sme získali večný s Kristom v nebi. Tam je náš Otec.. 💗
A jediná cesta k Nemu je zomrieť sebe a žiť pre Krista!!
Joske likes from BernadettaJaMalinka

František: Cirkev sa musí podvoliť našej "spoločnej ľudskosti"

Strašné.. s takýmito sa spolčovat môže len im podobný..

www.euportal.cz/Articles/12022-podle-zid…
Joske likes from Coburg

František: Cirkev sa musí podvoliť našej "spoločnej ľudskosti"

Toto má byť pohľad "svätého otca"?
Joske likes from BernadettaJaMalinka

František: Cirkev sa musí podvoliť našej "spoločnej ľudskosti"

Z Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Efezanom

(Nn. 13 – 18, 1: Funk 1, 183-187)

Verte v Krista a milujte ho

Usilujte sa častejšie zhromažďovať na vzdávanie vďaky Bohu a na jeho oslavu. Lebo keď sa často schádzate na tom mieste, narúša to satanove sily a svornosť vašej viery ničí jeho dielo skazy. Nič nie je vznešenejšie ako pokoj, ktorý marí každú vojnu na nebi i na zemi.

More
Z Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Efezanom

(Nn. 13 – 18, 1: Funk 1, 183-187)

Verte v Krista a milujte ho

Usilujte sa častejšie zhromažďovať na vzdávanie vďaky Bohu a na jeho oslavu. Lebo keď sa často schádzate na tom mieste, narúša to satanove sily a svornosť vašej viery ničí jeho dielo skazy. Nič nie je vznešenejšie ako pokoj, ktorý marí každú vojnu na nebi i na zemi.

Nič z toho vám nebude neznáme, ak budete dokonale veriť v Ježiša Krista a milovať ho, čo je začiatkom i vrcholom života: viera je začiatkom a láska vrcholom. A keď sa obe spoja, je to sám Boh. Všetky ostatné čnosti, ktoré patria k dokonalosti, sú ich dôsledkom. Kto vyznáva vieru, nepácha hriech, a kto miluje, nemôže nenávidieť. „Strom možno poznať po ovocí.“ (porov. Mt 12,33) Tak aj tých, čo vyznávajú, že patria Kristovi, poznať podľa ich skutkov. Lebo teraz nejde o to, či niekto vyzná vieru slovom, ale či vytrvá v činnej láske až do konca.

Je lepšie mlčať a byť, ako hovoriť a nebyť. Je dobre učiť, ak ten, čo hovorí, aj koná. Je jeden učiteľ, ktorý „riekol a stalo sa“ (Ž 33,9). Ale aj čo v tichosti urobil, je hodno Otca. Kto má Ježišovo slovo, naozaj môže počuť aj jeho mlčanie, aby bol dokonalý, aby aj konal, čo hovorí, a aby sa dal poznať v mlčaní. Pred Pánom nie je nič skryté, aj naše tajomstvá sú mu blízke. Preto robme všetko tak, akoby v nás on býval, aby sme boli jeho chrámami a on bol v nás naším Bohom, ktorý aj je, aj sa zjaví pred našou tvárou, ak ho náležite milujeme.

„Nemýľte sa“, bratia moji. Tí, čo rozvracajú rodiny, „nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (porov. 1Kor 6,9-10). A keď tí, čo konajú podľa tela, budú potrestaní smrťou, o čo viac ten, kto prevráteným učením kazí vieru v Boha, za ktorú bol ukrižovaný Ježiš Kristus! Kto sa takto poškvrní, pôjde do neuhasiteľného ohňa, a ten, kto ho počúva, takisto.

Pán si dal na hlavu vyliať voňavý olej, aby Cirkvi vdýchol neporušenosť. Nedajte sa pomazať odporným zápachom učenia kniežaťa tohto sveta, aby vás neodviedol ako zajatcov od života, ktorý je pred vami. Prečo nie sme múdri všetci, čo sme dostali poznanie Boha, čiže Ježiša Krista?! Prečo hlúpo hynieme, pohŕdajúc darom, ktorý nám Pán naozaj poslal?!

Môj duch je zmiernou obetou na kríži, ktorý je pre neveriacich pohoršením, ale pre nás je spásou a večným životom (porov. 1Kor 1,20-23).

RESPONZÓRIUM

Kol 3, 17; 1 Kor 10, 31b

Všetko, čo hovoríte alebo konáte, * Všetko robte v mene nášho Pána Ježiša Krista a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Všetko robte na Božiu slávu. * Všetko robte v mene nášho Pána Ježiša Krista a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

www.breviar.sk

Oni Ježiša odstránili, zamlcali Syna, zradili vieru v Neho, že len s Kristom a v Kristovi môžu vyzývať pravého Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista!
A tak im zostal len boh, otec lži a vytvárajú mier s ním..!!
Joske likes from apredsasatoci

František: Cirkev sa musí podvoliť našej "spoločnej ľudskosti"

Boh sa má podrobiť človeku.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 22.1. A.D.2020

Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_03.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Když byl David přiveden k Saulovi, pravil: "Ať neklesá na mysli můj pán kvůli Goliášovi. Tvůj služebník půjde bojovat proti tomu Filišťanu!" Saul mu odporoval: "To možné není, abys šel bojovat proti tomu Filišťanu. Ty jsi chlapec, on však je muž, zběhlý ve válčení od svého mládí." David …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_03.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Když byl David přiveden k Saulovi, pravil: "Ať neklesá na mysli můj pán kvůli Goliášovi. Tvůj služebník půjde bojovat proti tomu Filišťanu!" Saul mu odporoval: "To možné není, abys šel bojovat proti tomu Filišťanu. Ty jsi chlapec, on však je muž, zběhlý ve válčení od svého mládí." David odpověděl: "Hospodin, který mě vytrhl z drápů lva a medvěda, ten mě vytrhne z rukou tohoto Filišťana." Saul nato Davidovi: "Jdi a Hospodin buď s tebou!" David si vzal do ruky hůl, z potoka si vybral pět těch nejhladších oblázků a vložil je do pastýřské mošny, která mu sloužila za torbu pro válečné potřeby, a potom s prakem v ruce postupoval proti Filišťanovi. Také Filišťan se hnul kupředu a blížil se k Davidovi se zbrojnošem, který před ním nesl štít. Když Filišťan vzhlédl a spatřil Davida, pohrdl jím, že byl chlapec - byl plavovlasý, hezký na pohled. Filišťan řekl Davidovi: "Copak jsem pes, že na mě jdeš s holí?" Filišťan pak Davidovi zlořečil při svých bozích a dodal: "Pojď tedy ke mně! Dám tvé tělo nebeským ptákům a polní zvěři!" David Filišťanovi odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem a s kopím a s oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi potupil. Dnes tě dal Hospodin do mé moci, zabiji tě, useknu ti hlavu a ještě dnes dám tvou mrtvolu i mrtvoly filišťanského tábora nebeským ptákům a divoké zvěři. A tak se celá země doví, že Bůh je v Izraeli. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nedává zvítězit mečem a kopím, neboť Hospodin je pánem boje; proto vás dal do naší moci." Když se Filišťan hnul a blížil k Davidovi, také David si pospíšil a běžel k boji proti Filišťanovi. David sáhl rukou do mošny, vyndal z ní jeden oblázek, vymrštil ho a zasáhl Filišťana do čela. Kámen mu uvázl v čele a on padl tváří na zem. David přiběhl, postavil se nad Filišťana, chopil se jeho meče, vytáhl ho z pochvy, usekl mu jím hlavu a tak ho dobil. David tedy zvítězil nad Filišťanem prakem a kamenem: udeřil Filišťana a zabil ho bez meče. Když Filišťané viděli, že je mrtev jejich největší silák, dali se na útěk.
1Sam 17,32-33.37.40-51

Žalm:
Veleben buď Hospodin, má Skála.

Veleben buď Hospodin, má Skála,
on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.

On je mé milosrdenství, mé útočiště,
má pevnost a můj zachránce,
můj štít a můj útulek,
on mi podmaňuje národy.

Bože, novou píseň ti zazpívám,
na harfě s deseti strunami ti zahraji,
tobě, jenž dáváš králům vítězství,
který jsi vysvobodil Davida, svého služebníka.
Zl 144

Evangelium:
Mk 3,1-6

Církevní kalendář:
sv. Vincenc
Stal se jáhnem v Zaragoze. Za Diokleciánova pronásledování byl se svým biskupem Valeriem vězněn ve Valencii. Tam byl také krutě umučen.
catholica.cz
Joske likes from Stylita
42132

Boží slovo na den 22.1. A.D.2020

(Ježíš) opět vstoupil do synagogy. Byl tam člověk s ochrnulou rukou. Dávali (na Ježíše) pozor, zdali ho uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. On tomu člověku s ochrnulou rukou řekl: "Vstaň, pojď …
Zedad
Byl tam člověk s ochrnulou rukou. Dávali (na Ježíše) pozor, zdali ho uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat.
Joske
Farizeové šli hned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by ho zahubili. Ježíš je nebezpečný pro všechny, kterým status quo přináší profit. …More
Farizeové šli hned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by ho zahubili.
Ježíš je nebezpečný pro všechny, kterým status quo přináší profit. Ježíšova úzká cesta vede následovníky ven ze systému, ze Satanovy matrice. Proto každý, kdo není pronásledovaný, kráčí po široké cestě.
Modlete se jeden za druhého, posilujte se vzájemně, abychom obstáli. Tak, jako Ježíš prosil za Šimona.
„Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry.“ Lk 22:31-32
View 2 more comments.
Joske likes from csk.cartoon
211.3K

Spolunažívanie dvoch pápežov

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsTlmuosezta
Ale no tak Glorie, zase ty manipulace ve výrocích? Ale konečně i obrázek Benedikta... Takže pěkný den v pravdě a raději ..... More
Ale no tak Glorie, zase ty manipulace ve výrocích? Ale konečně i obrázek Benedikta...
Takže pěkný den v pravdě a raději .....
Joske likes this.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 21.1. A.D.2020

Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_02.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho se budeš rmoutit pro Saula kvůli tomu, že jsem ho zavrhl, aby nebyl králem nad Izraelem? Naplň svůj roh olejem a jdi! Posílám tě k Jesseovi, Betlémanu, protože jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny." Samuel odpověděl: "Jak mohu jít? Saul se to dozví a …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_02.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho se budeš rmoutit pro Saula kvůli tomu, že jsem ho zavrhl, aby nebyl králem nad Izraelem? Naplň svůj roh olejem a jdi! Posílám tě k Jesseovi, Betlémanu, protože jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny." Samuel odpověděl: "Jak mohu jít? Saul se to dozví a zabije mě." Hospodin řekl: "Vezmi s sebou tele a řekneš: `Přicházím obětovat Hospodinu.' Jessea pozveš k oběti a já ti ukážu, co máš dělat: pomažeš mi, koho ti označím." Samuel tedy vykonal, jak mu řekl Hospodin, a odebral se do Betléma. Starší města mu znepokojeni šli naproti a řekli: "Je tvůj příchod pokojný?" Odpověděl: "Pokojný. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a pojďte se mnou k oběti." Posvětil též Jessea a jeho syny a pozval je k oběti. Když přišli a spatřil Eliaba, řekl si: "Jistě, tenhle je před Hospodinem jeho pomazaný." Hospodin však řekl Samuelovi: "Nevšímej si jeho vzhledu ani jeho vysoké postavy, neboť ho vylučuji. Nedívám se totiž jako člověk: člověk soudí podle zdání, Hospodin vidí do srdce." Tu Jesse přivolal Abinadaba a předvedl ho před Samuela. On řekl: "Ani toho Hospodin nevyvolil." Jesse předvedl Šammu. I řekl: "Ani toho Hospodin nevyvolil." Jesse předvedl před Samuela sedm svých synů, ale Samuel řekl: "Mezi nimi Hospodin nevyvolil nikoho." A zeptal se: "Jsou to již všichni chlapci?" Jesse odpověděl: "Ještě je nejmladší, ten pase stáda." Samuel tedy řekl Jesseovi: "Pošli pro něho, neboť nesedneme k jídlu, dokud sem nepřijde." Poslal tedy a uvedl ho: byl plavovlasý, s krásnýma očima a milého vzhledu. Tu řekl Hospodin: "Nuže, pomaž ho; to je on." Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od toho dne i nadále působil s Davidem Hospodinův duch. Samuel vstal a odešel do Ramy.
1Sam 16,1-13

Žalm:
Nalezl jsem Davida, svého služebníka.

Kdysi ve vidění jsi mluvil ke svým zbožným a řekls:
"Jinochu jsem dal přednost před bojovníkem,
povýšil jsem vyvoleného z lidu.

Nalezl jsem Davida, svého služebníka,
pomazal jsem ho svým svatým olejem,
pevně ho drží má ruka - i mé rámě ho posiluje.

On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec,
můj Bůh a skála mé spásy.
Já pak ho ustanovím prvorozeným synem,
nejvyšším mezi králi země."
Zl 89

Evangelium:
Mk 2,23-28

Církevní kalendář:
sv. Anežka Římská
Byla dívkou z bohatší římské rodiny, která se ve 12 letech zasvětila Kristu. Krátce nato prošla nejtěžší zkouškou, z níž vyšla jako čistá, věrná, vítězná mučednice. Její úcta se brzy rozšířila v celé církvi na Západě.
catholica.cz
Joske likes from Stylita
31262

Boží slovo na den 21.1. A.D.2020

Jednou v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Hle, proč dělají, co se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Nikdy jste nečetli, co udělal David, …
View one more comment.
Joske likes from de.news
122.1K

Staatliche Schweizer Nachrichten-Webseite verwechselt Ratzinger mit Ratzinger

Die italienische Sektion von SwissInfo.ch, eine Nachrichtenplattform, die vom Schweizer Staat durch Zwangsgebühren finanziert wird, hat Monsignore George Ratzinger mit seinem Bruder Benedikt XVI. …
Goldfisch
??? muß man das verstehen???
Joske and one more user like this.
Joske likes from Susi 47

Das Schisma ist bereits da: Zwei Religionen in einer Kirche

f1 küsste schwarze schuhe,
er wusch frauen und muslimen usw, die füsse am gründonnerstag-
er lies die christen auf der insel zurück, nahm stattdessen muslime mit-
er lies den vertrag mit china, der zur folge hat das weitere katholiken ermordet werden und es den chonesischen katholiken erst recht schlimm ergeht-
usw..., aufgrund seiner handlungen, rechtfertigen die deutschen bischöfe ihre handlun…More
f1 küsste schwarze schuhe,
er wusch frauen und muslimen usw, die füsse am gründonnerstag-
er lies die christen auf der insel zurück, nahm stattdessen muslime mit-
er lies den vertrag mit china, der zur folge hat das weitere katholiken ermordet werden und es den chonesischen katholiken erst recht schlimm ergeht-
usw..., aufgrund seiner handlungen, rechtfertigen die deutschen bischöfe ihre handlungen-

was nützt es andauernd
auf geschehenes hinzu deuten?

man ärgert sich nur grün,
schadet seiner selbst-
man soll immer daran denken dass jesus uns sagte
das wenn wir ihm nachfolgen wollen unser kreuz auf uns nehmen sollen
und ihm
nachfolgen ohne zu murren......
Joske likes from SvataHora

Das Schisma ist bereits da: Zwei Religionen in einer Kirche

Genialer cartoon!
Joske likes from de.news
2643.7K

Das Schisma ist bereits da: Zwei Religionen in einer Kirche

Es gibt bereits ein praktisches, aber noch kein formelles Schisma in der Kirche, sagte der italienische Historiker Professor Roberto de Mattei. Bei der Pressekonferenz der "Acies Ordinata" am 18. …
Mir vsjem
@a.t.m: "Und noch weniger gehören Sedisvakantisten der Einen, Heiligen, Katholischen und Apostolischen Kirche an." Merken Sie nicht, wie absurd Ihre…More
@a.t.m: "Und noch weniger gehören Sedisvakantisten der Einen, Heiligen, Katholischen und Apostolischen Kirche an."
Merken Sie nicht, wie absurd Ihre Aussage ist, dann gehören Sie jedes Mal in der Zeit einer Sedisvakanz nicht mehr zur Katholischen Kirche!
Im übrigen bezeichne ich mich nicht als Sedisvakantist. Warum wurde bereits erklärt.
Gott ist mächtig genug, die wahre Papstlinie getreu weiter laufen zu lassen [Beweise liegen vor], eben im Verborgenen, weil die Welt einen wahren Papst nicht mehr verdient bzw. ihm jedes Mal das Leben genommen würde. Deswegen sagte Sr. Lucia: "Glauben Sie mir Pater [Fuentes], der HERR wird die Welt bald strafen, stellen Sie sich die größte Züchtigung vor" - Das war im Jahre 1957! Die größte Züchtigung die wir haben ist die Glaubensverirrung durch das Konzil!
Mir vsjem
"Bei der Pressekonferenz der "Acies Ordinata" am 18. Januar in München (englisches Video hier) erklärte er, dass "es zwei verschiedene Religionen …More
"Bei der Pressekonferenz der "Acies Ordinata" am 18. Januar in München (englisches Video hier) erklärte er, dass "es zwei verschiedene Religionen innerhalb derselben Kirche gibt"."
Egal welcher von den beiden Religionen "innerhalb" dieser "Kirche" jemand angehört, er befindet sich jedenfalls nicht in der Katholischen Kirche.
Eine falsch etikettierte Sekte kann nicht die EINE WAHRE, von CHRISTUS gegründete Kirche sein.
Angehörige beider Religionen befinden sich wegen ihrer Zugehörigkeit zur Sekte nicht in der KATHOLISCHEN KIRCHE, denn die Katholische Kirche kennt weder eine falsche Religion noch "zwei verschiedene Religionen"!!
View 24 more comments.
Joske likes from de.news
1662.9K

Franziskus: Die Kirche muss sich "unserer gemeinsamen Menschheit" unterwerfen

Franziskus empfing am 16. Januar im Domus Santa Marta 24 christliche, muslimische und jüdische Religionsvertreter, die der Abrahamischen Glaubensinitiative (AFI) angehören. Später sagte Rabbiner Davi…
SvataHora
Früher verlangte die Kirche, sich ihr und dem Christkönigtum unterzuordnen. Heute leckt sie Staub und ist eine A****kriecherin der Neuen Weltordnung …More
Früher verlangte die Kirche, sich ihr und dem Christkönigtum unterzuordnen. Heute leckt sie Staub und ist eine A****kriecherin der Neuen Weltordnung NWO - forciert von "Papst Franziskus".
Goldfisch
Klare Worte eines Freimaurers. Einst hat die Kirche ein bißchen mehr geglaubt, vor allem hätte sie nicht eine "humanere" (gemeinsame menschliche), …More
Klare Worte eines Freimaurers. Einst hat die Kirche ein bißchen mehr geglaubt, vor allem hätte sie nicht eine "humanere" (gemeinsame menschliche), sondern eine christliche Welt angestrebt. - Es ist fast einmütiges Bestreben, daß alles auf Erden, auf den Menschen als seinen Mittel- und Höhepunkt hinzuordnen ist und man verkündet nicht mehr den Christus, als das Heil der Menschen.
Was wird hier vermarktet? > Humanismus, universale Brüderlichkeit, Menschenwürde und nicht zuletzt der Gedanke, daß es auf die Religion nicht mehr ankomme - nichts von alledem ist christlich, geschweige denn katholisch! Aber das scheint die Propagandisten der neuen Menschheitskirche nicht davon abzuhalten, die Irrlehre in die Kirche einzuführen.
Es gibt doch so viele Glaubensgemeinschaften und das Verbindende dieser "Brüderlichkeit" ist ein Zweifaches: Die Kraft, Gutes zu tun (wie immer das auch aussehen mag!) und ein auf den Respekt vor der Menschenwürde gegründetes gegenseitiges Verständnis (Toleranz…More
View 14 more comments.
Joske likes from apredsasatoci

Udeřil ženu, protože Bergoglio (František) dal smrtelný úder katolíkům v Číně

modlosluzobnik bergoglio je gauner na pohľadanie. Ľudia s tým istým gaunerskym duchom budú svojho gaunera chváliť, hýčkať a velebiť... Brat brata nezradí!
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 20.1. A.D.2020

Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_01.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Samuel řekl Saulovi: "Musím ti oznámit, co mi řekl Hospodin této noci." Odpověděl: "Mluv." Samuel tedy promluvil: "Ačkoli jsi malý ve svých očích, nejsi hlavou izraelských kmenů? Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. Hospodin tě poslal na výpravu se slovy: Jdi, vydej k posvátnému …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_01.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Samuel řekl Saulovi: "Musím ti oznámit, co mi řekl Hospodin této noci." Odpověděl: "Mluv." Samuel tedy promluvil: "Ačkoli jsi malý ve svých očích, nejsi hlavou izraelských kmenů? Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. Hospodin tě poslal na výpravu se slovy: Jdi, vydej k posvátnému zničení hříšné Amalečany a bojuj proti nim až do jejich vyhlazení. Proč jsi tedy neuposlechl Hospodinova hlasu? Vrhl ses na kořist a učinil jsi, co je v Hospodinových očích zlé." Saul řekl Samuelovi: "Ale ano, poslechl jsem přece Hospodinův hlas a šel jsem na výpravu, na kterou mě Hospodin poslal: přivedl jsem Agaga, krále Amalečanů, Amalečany jsem však vydal k posvátnému zničení. Lid pak vzal z kořisti brav a skot jako prvotiny posvátné řeže, aby je obětoval Hospodinu, tvému Bohu v Galgale." Samuel odpověděl: "Copak má Hospodin stejnou zálibu v celopalech a obětech jako v poslušnosti k jeho hlasu? Poslušnost je lepší než oběti a ochota k ní je víc než tuk beranů. Opravdu, vzpurnost je jako hřích hadačství a vzdor je jako zločin modloslužby. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, on tě zavrhl, abys nebyl králem."
1Sam 15,16-23

Žalm:
Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Nekárám tě pro tvé oběti,
vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.
Nemusím brát býka z tvého chléva
ani kozly z tvých ohrad.

Proč odříkáváš má přikázání
a bereš do úst mou smlouvu
ty, který nenávidíš kázeň
a má slova házíš za sebe?

Takto jsi jednal, a já mám mlčet?
Myslil jsi, že jsem jako ty?
Usvědčím tě a řeknu ti to do očí!
Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,
kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
Zl 50

Evangelium:
Mk 2,18-22

Církevní kalendář:
sv. Fabián
Stal se papežem v době klidu mezi pronásledováním Církve. Řím rozdělil do sedmi obvodů a v každém z nich ustanovil za správce jednoho jáhna. Na začátku Deciova pronásledování byl popraven.
catholica.cz

sv. Šebestián
Šebestiánova matka byla z Milána, otec byl úředníkem v Narboně, na jihu Francie. Není zcela jisté na kterém z těchto dvou míst se Šebestián narodil. V Římě se stal důstojníkem císařské stráže.
Navštěvoval uvězněné křesťany, sytil je, těšil a povzbuzoval k vytrvalosti ve víře. Na utvrzení svých slov o ceně věčného života uzdravil z němoty Zoё, manželku kancléře a obrátil na víru žalářníky, prefekta a další. Císař, když se dozvěděl, že Šebestián je křesťanem, rozkázal, aby svlečen byl přivázán ke sloupu a vojíni do něj stříleli šípy. Stalo se tak a vojíni jej pak v bezvědomí opustili. Irena, která jej chtěla pohřbít, zjistila že žije a ve svém domě jej ošetřila. Po uzdravení opět předstoupil před císaře, aby hájil křesťany, a žádal i na něm obrácení. Ten jej však dal v cirku zbičovat a dotlouci železnými sochory.
Jeho tělo bylo vhozeno do stoky, ale křesťané je nalezli, vytáhli a pohřbili v katakombách při Via Appia. Začátkem IV. století byl prostor u jeho hrobu rozšířen na kryptu, kterou schodištěm spojili s bazilikou a tu později přejmenovali podle tohoto světce.
catholica.cz
Joske likes from Stylita
82323

Boží slovo na den 20.1. A.D.2020

Janovi učedníci a farizeové se (právě) postili. (Lidé) přišli k Ježíšovi s otázkou: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se …
Joske
Oni mu pak řekli: „Janovi učedníci se často postí a konají modlitby, stejně i učedníci farizeů; tvoji však jedí a pijí.“ Ježíš jim řekl: „Můžete …More
Oni mu pak řekli: „Janovi učedníci se často postí a konají modlitby, stejně i učedníci farizeů; tvoji však jedí a pijí.“ Ježíš jim řekl: „Můžete přinutit svatebčany, aby se postili, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom v oněch dnech se budou postit.“ Říkal jim i podobenství: „Nikdo neutrhne záplatu z nového šatu a nepřišívá ji na starý šat; jinak i nový roztrhne a ke starému se záplata z nového nebude hodit. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé víno měchy roztrhne, samo vyteče a měchy se zničí. Ale mladé víno se dává do nových měchů,a obojí zůstane zachováno. A nikdo, kdo se napil starého, nechce mladé, neboť říká: ‚Staré je dobré. ‘“ Lk 5:33-39
Duševní otroctví si člověk neuvědomuje. Stejně tak spící sen považuje za zážitek bdělého stavu. Pán Ježíš Kristus přišel spící probudit a sejmout okovy otrokům. Přišel nové měchy naplnit novým vínem.
View 6 more comments.
Joske likes from Libor Halik
72230

Udeřil ženu, protože Bergoglio (František) dal smrtelný úder katolíkům v Číně

Počkejte! Postarejte se o čínský lid. Ztrácí víru! Poté 2 papežova plesknutí přes ruce této čínské ženy jsou symbolem tvrdé rány, kterou papež zasadil do tváře autentické katolické Církve v Číně, …More
Počkejte! Postarejte se o čínský lid. Ztrácí víru! Poté 2 papežova plesknutí přes ruce této čínské ženy jsou symbolem tvrdé rány, kterou papež zasadil do tváře autentické katolické Církve v Číně, když ji v podstatě předal komunistickým autoritám. (L: jako hlavu Jana Křtitele jim katolíky dal na míse) To je skutečný příběh, který by měl být v novinových titulcích. Kdyby to tak bylo, měla by mise statečné čínské ženy nějaký úspěch. Nebola to len Číňanka Více: rexcz.blogspot.com/…/vyznam-papezova… Viz foto: www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A866-Slap.htm
03:09
modlosluzobnik bergoglio je gauner na pohľadanie. Ľudia s tým istým gaunerskym duchom budú svojho gaunera chváliť, hýčkať a velebiť... Brat brata …More
modlosluzobnik bergoglio je gauner na pohľadanie. Ľudia s tým istým gaunerskym duchom budú svojho gaunera chváliť, hýčkať a velebiť... Brat brata nezradí!
Kardinál Zen poukázal na tri dôsledky toho, že sa pápež František neriadil jeho radami. "Sú tu tri veci. Tajná dohoda (medzi Vatikánom a Čínou), …More
Kardinál Zen poukázal na tri dôsledky toho, že sa pápež František neriadil jeho radami. "Sú tu tri veci. Tajná dohoda (medzi Vatikánom a Čínou), ktorá je tak utajená, že nemôžete nič povedať. Nevieme, čo obsahuje. Potom legitimizácia siedmich exkomunikovaných biskupov. To je neuveriteľné, jednoducho neuveriteľné. Ale ešte neuveriteľnejší je posledný čin: zabitie podzemia." www.lifenews.sk/28318/kardinal-zen-pa…
View 5 more comments.
Joske likes from Tina 13

Die beiden Bischöfe sind tot

Joske likes from de.cartoon
763K

Kohabitation zweier Päpste

Bild: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsTlmuosezta
simeon f.
Ratzinger ist nicht der Held, als welcher er hier dargestellt wird.
View 5 more comments.
Joske likes from Coburg
742.2K

Nebola to len Číňanka

Komentár
12:26
Joske
Uvěřte Kristu a následujte ho. "Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda …More
Uvěřte Kristu a následujte ho.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske
Pán Ježíš Kristus chce, abychom rozeznávali, který strom je dobrý, který naopak špatný. Ovocem člověka jsou skutky. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to …More
Pán Ježíš Kristus chce, abychom rozeznávali, který strom je dobrý, který naopak špatný. Ovocem člověka jsou skutky.
Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.
Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.
Ga 5:19-23a
Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Poznáte je tedy …More
View 5 more comments.
Joske likes from Libor Halik

Nebola to len Číňanka

Viacej tu: www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A866-Slap.htm a rexcz.blogspot.com/…/vyznam-papezova… Dvě papežova plesknutí přes ruce této čínské ženy jsou symbolem tvrdé rány, kterou papež zasadil do tváře autentické katolické Církve v Číně, když ji v podstatě předal komunistickým autoritám. To je skutečný příběh, který by měl být v novinových titulcích. Kdyby to tak bylo, měla by …More
Viacej tu: www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A866-Slap.htm a rexcz.blogspot.com/…/vyznam-papezova… Dvě papežova plesknutí přes ruce této čínské ženy jsou symbolem tvrdé rány, kterou papež zasadil do tváře autentické katolické Církve v Číně, když ji v podstatě předal komunistickým autoritám. To je skutečný příběh, který by měl být v novinových titulcích. Kdyby to tak bylo, měla by mise statečné čínské ženy nějaký úspěch.
Joske likes from csk.news
23844

Zrušené! Žiadna biskupská vysviacka v katolíckej cirkvi

Pro homosexuálna biskupská diecéza v južnej Virgínii zrušila vysvätenie biskupa naplánovaného v katolíckom kostole vo Williamsburgu po internetových protestoch, ktoré sa prvýkrát objavili na Gloria …
Joske
Nyní udělali krok zpět. Brzy udělají tři vpřed, výměna matric pokračuje zvýšeným tempem.
Mates5485 and 2 more users like this.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 19.1. A.D.2020

Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin mi řekl: "Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou." Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, (protože) Bůh můj je mou silou. Řekl mi (…More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin mi řekl: "Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou." Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, (protože) Bůh můj je mou silou. Řekl mi (tedy): "Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země."
Iz 49,3.5-6

Žalm:
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Pevně jsem doufal v Hospodina,
on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
Novou píseň vložil mi do úst,
chvalozpěv našemu Bohu.

V obětních darech si nelibuješ, Bože,
zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno.
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon je v mém nitru."

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
Zl 40(39)

2. čtení:
Začátek prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes členům církevní obce v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, (Pána) svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
1Kor 1,1-3

Evangelium:
Jan 1,29-34

Církevní kalendář:
sv. Márius a Marta a jejich synové
Márius, jeho manželka Marta a jejich synové Audifác a Abach připutovali do Říma a jako křesťané byli polapeni a sťati.
catholica.cz
Joske likes from Stylita
272403

Boží slovo na den 19.1. A.D.2020

Na druhý den (Jan) viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: `Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve …
b8111
Kallistratos: Nedávej hlas nečemu s čím plně nesouhlasíš a vystupuješ proti tomu. Potom vlastně lžež. Propaguješ učení ŘKC, která věří, že se spolu …More
Kallistratos: Nedávej hlas nečemu s čím plně nesouhlasíš a vystupuješ proti tomu. Potom vlastně lžež. Propaguješ učení ŘKC, která věří, že se spolu s muslimy modlíme ke stejnému Bohu. Tomislav mluví pouze o společném stvořiteli, což je pravda. K druhé části: kdo bude spasen a nebude, nechme na Bohu. Ale mám velkou obavu o ty, kteří z celého srdce nenávidí Krista a nelitují toho, ani v hodině smrti. A islám vede k nenávisti ke Kristu, jako spasiteli. Bere ho pouze, jako proroka, na kterého čekají. Na druhou stranu se objevují častější Boží zjevení v tomto ovčinci a někteří konvertují ke křesťanství. Což je v pořádku. Ale mluvit o Islámu, jako cestě ke spáse...….. To říká akorát LHÁŘ, KTERÝ VEDE DO ZÁHUBY!
--------------------------------------------------------------------------------
Tomislav: Křesťané nevěří s mohamedány ve stejného Boha, ale věříme, že stejný Bůh stvořil a přinesl spásu všem lidem, tedy i hledajícím či bloudícím, když budou poctivě hledat či se napřímí od …More
b8111
Kallistratos: I mě se už přestává líbit soustavné rozebírání a napadání druhých lidí. Myslím si, že hra na pravdu zašla za meze slušného jednání a …More
Kallistratos: I mě se už přestává líbit soustavné rozebírání a napadání druhých lidí. Myslím si, že hra na pravdu zašla za meze slušného jednání a hraničí s pomluvami, až nenávistí. Např. tepání Halíka. Ano, má jiné názory než já, zablokoval mě bezdůvodně, napsali jsme si něco..., ale mě vůbec nevadí. Já za něj souzený nebudu a určitě bych mu přál vše nejlepší a taky dělá spousty dobré práce. Mám rád Stylitu, Zedada, Theodoru a další..... A snažím se, aby mi bylo jedno, jest-li se v něčem shodnem, nebo ne. Někdy mi to ujede, hádám se, ale pak mě to mrzí.... Hledejme co nás spojuje a né rozděluje.
View 25 more comments.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 18.1. A.D.2020

Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_06.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Byl jeden muž z Benjamínova kmene, jménem Kiš. Byl synem Abiela, syna Serorova, syna Bekoratova, syna Afiachova. Náležel ke kmeni Benjamínovu a byl to statečný a zámožný muž. Měl syna jménem Saula, mladého zdatného muže, nebylo mezi izraelskými syny zdatnějšího nad něho; od ramenou …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_06.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Byl jeden muž z Benjamínova kmene, jménem Kiš. Byl synem Abiela, syna Serorova, syna Bekoratova, syna Afiachova. Náležel ke kmeni Benjamínovu a byl to statečný a zámožný muž. Měl syna jménem Saula, mladého zdatného muže, nebylo mezi izraelskými syny zdatnějšího nad něho; od ramenou nahoru převyšoval všechen lid. Kišovi, Saulovu otci, se jednou ztratily oslice. Proto Kiš řekl svému synu Saulovi: "Vezmi si s sebou jednoho ze služebníků, seber se a jdi hledat oslice." Prošli tedy hornaté území Efraima, prošli kraj Šališa, ale nenalezli je. Pak prošli kraj Šalim - a zase nic. Prošli území Jemini, a nenašli je. Když při setkání Samuel spatřil Saula, Hospodin ho poučil: "To je ten muž, o kterém jsem ti mluvil. Ten bude panovat nad mým lidem." Zatím se Saul přiblížil k Samuelovi uprostřed brány a řekl: "Ukaž mi laskavě, kde je dům věštce." Samuel na to řekl Saulovi: "Já jsem věštec. Vystup se mnou na výšinu; dnes budete jíst se mnou a ráno tě propustím. Oznámím ti vše, co máš na srdci." Potom vzal Samuel nádobku oleje, vylil mu ji na hlavu, políbil ho a řekl: "Hospodin tě pomazal za knížete nad Izraelem, svým lidem! Panuj tedy Hospodinovu lidu a vysvoboď ho z moci nepřátel, kteří ho obklopují!"
1Sam 9,1-4.17-19;10,1a

Žalm:
Hospodine, z tvé síly se raduje král.

Hospodine, z tvé síly se raduje král,
jak velice jásá nad tvou pomocí!
Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil,
neodepřels, co jeho rty žádaly.

Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním,
vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata.
Žádal od tebe život: dopřáls mu
dlouhá léta na věčné časy.

Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl,
ozdobils ho ctí a vznešeností.
Učinils ho věčným požehnáním,
oblažils ho radostí před svou tváří.
Zl 21

Evangelium:
Mk 2,13-17

Církevní kalendář:
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života (Hedegetrie), přinesený sv. Cyrilem a Metodem na Velkou Moravu, je uctíván jako obraz, který se váže k liturgické památce Matky jednoty křesťanů. Nenachází se v martyrologiu, protože památka je ustanovena jen pro naše diecéze ze dne 10. 9. 1966. Před tímto obrazem u Panny Marie- Santa Maria Maggiore - v Římě byly schváleny slovanské bohoslužebné knihy a Metod byl vysvěcen na kněze. Pod ochranu Panny Marie dal služebník Boží Antonín Cyril Stojan "Apoštolát sv. Cyrila a Metoda", který měl pracovat pro sjednocení Slovanů ve víře.
Mariánská úcta je dodnes drahocenným pojítkem sbližujícím Západ s Východem i zárukou naděje na obnovení někdejší jednoty. A Panna Maria znovu nám všem připomíná, že všichni jsme její děti. Usilujíce o jednotu, prosme ji, aby lidstvo pod jejím vedením brzy dospělo ke spojení v jedné církvi.
catholica.cz
Joske likes from Stylita
43184

Boží slovo na den 18.1. A.D.2020

Ježíš znovu vyšel k moři. Všechen lid přicházel k němu a on je učil. Když šel dál, uviděl Alfeova syna Léviho, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když pak byl (Ježíš)…
...On vstal a šel... Také my konečně vyjděme.Kam? No za Ježíšem a jak on praví : "Kdo chce jít za mnou, zapři sebe sám ,vezmi svůj kříž každoden…More
...On vstal a šel...
Také my konečně vyjděme.Kam?
No za Ježíšem a jak on praví :
"Kdo chce jít za mnou,
zapři sebe sám ,vezmi svůj kříž
každodenně a následuj mně."
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_06.htm 1. čtení: Čtení z první knihy Samuelovy. Byl jeden muž z Benjamínova kmene, …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_06.htm
1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Byl jeden muž z Benjamínova kmene, jménem Kiš. Byl synem Abiela, syna Serorova, syna Bekoratova, syna Afiachova. Náležel ke kmeni Benjamínovu a byl to statečný a zámožný muž. Měl syna jménem Saula, mladého zdatného muže, nebylo mezi izraelskými syny zdatnějšího nad něho; od ramenou nahoru převyšoval všechen lid. Kišovi, Saulovu otci, se jednou ztratily oslice. Proto Kiš řekl svému synu Saulovi: "Vezmi si s sebou jednoho ze služebníků, seber se a jdi hledat oslice." Prošli tedy hornaté území Efraima, prošli kraj Šališa, ale nenalezli je. Pak prošli kraj Šalim - a zase nic. Prošli území Jemini, a nenašli je. Když při setkání Samuel spatřil Saula, Hospodin ho poučil: "To je ten muž, o kterém jsem ti mluvil. Ten bude panovat nad mým lidem." Zatím se Saul přiblížil k Samuelovi uprostřed brány a řekl: "Ukaž mi laskavě, kde je dům věštce." Samuel na to řekl Saulovi: "Já jsem věštec. …More
View 2 more comments.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 17.1. A.D.2020

Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_05.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Všichni přední muži Izraele se shromáždili, přišli do Ramy k Samuelovi a řekli mu: "Hle, ty jsi zestárnul a tvoji synové nekráčejí ve tvých šlépějích. Ustanov nám tedy krále, ať nad námi vládne, jak je tomu u všech národů." Samuelovi se to však nelíbilo, že mu řekli: "Dej nám krále, ať …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_05.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Všichni přední muži Izraele se shromáždili, přišli do Ramy k Samuelovi a řekli mu: "Hle, ty jsi zestárnul a tvoji synové nekráčejí ve tvých šlépějích. Ustanov nám tedy krále, ať nad námi vládne, jak je tomu u všech národů." Samuelovi se to však nelíbilo, že mu řekli: "Dej nám krále, ať nad námi vládne." Samuel se tedy modlil k Hospodinu. A Hospodin řekl Samuelovi: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti řeknou. Nezavrhli totiž tebe, ale mne, abych nebyl nad nimi králem." Samuel oznámil všechna Hospodinova slova lidu, který od něho žádal krále, a řekl: "To bude právo krále, který bude nad vámi vládnout: Bude brát vaše syny a postaví je ke svým vozům a ke svým koňům a budou běhat před jeho vozem; ustanoví je veliteli nad tisícem, nad stem a nad padesáti muži; budou orat jeho pole a sklízet jeho žně; budou vyrábět zbraně pro jeho války a výstroj pro jeho vozy. Také vaše dcery bude brát za voňavkářky, za kuchařky a pekařky. Vezme vaše nejlepší pole, vinice, olivové sady a dá je svým ministrům. Na vaše obilí a na úrodu vinic uvalí desátky a dá je svým dvořanům a úředníkům. Vezme i vaše otroky a otrokyně, také váš nejlepší dobytek a vaše osly a pošle je na své práce. Bude brát desátky z vašich stád a vy budete jeho nevolníky. Tehdy budete naříkat kvůli svému králi, kterého jste si zvolili; ale Hospodin vám pak ani neodpoví." Lid nechtěl Samuela poslechnout a řekl: "Ne, ať je nad námi král. Ať jsme i my jako všechny národy a ať nám vládne náš král. On potáhne v našem čele a povede naše války." Samuel vyslechl všechna tato slova lidu a oznámil je Hospodinovi. Hospodin pak řekl Samuelovi: "Poslechni jejich hlas a ustanov nad nimi krále!" 1Sam 8,4-7.10-22a

Žalm:
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Šťastný je lid, který dovede oslavovat,
chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.
V tvém jménu jásají ustavičně
a honosí se tvou spravedlností.

Neboť ty jsi leskem jejich moci
a tvou přízní roste naše síla.
Vždyť náš vladař náleží Hospodinu,
náš král Svatému Izraele.
Zl 89

Evangelium:
Mk 2,1-12

Církevní kalendář:
sv. Antonín Veliký (+356)
Pocházel ze středního Egypta. Ve 20 letech rozdal svůj zděděný majetek chudým a odešel na poušť. Ti, kteří jej vyhledávali mu říkali "Deicolos", tj. zamilovaný do Boha. Jeho láska dala podnět rozsáhlému hnutí, stal se otcem poustevníků, opatem. Byl nazván "zakladatelem askeze". Za 80 let života v poušti z ní odcházel jen výjimečně a to jen aby pomohl pronásledovaným nebo z poslušnosti na výzvu svého biskupa Atanáše, aby v Alexandrii vystoupil proti ariánským bludům.
Již v 5. stol. byla v Jeruzalémě slavena jeho památka.
catholica.cz
Joske likes from Stylita
32193

Boží slovo na den 17.1. A.D.2020

Když se Ježíš po (několika) dnech vrátil do Kafarnaa, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už nestačilo ani místo přede dveřmi, a on jim hlásal Boží slovo. Tu k němu přicházeli s …
Joske
Pro učitele Zákona bylo velmi nepříjemné, když viděli skutky Ježíše, který se pohyboval mimo jejich systém, mimo matrici. Uzdravoval v sobotu, bez …More
Pro učitele Zákona bylo velmi nepříjemné, když viděli skutky Ježíše, který se pohyboval mimo jejich systém, mimo matrici. Uzdravoval v sobotu, bez povšimnutí přecházel, že si jeho učedníci před jídlem neomývali ruce, zde dokonce odpouští hříchy!
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_05.htm 1. čtení: Čtení z první knihy Samuelovy. Všichni přední muži Izraele se shromážd…More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_05.htm
1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Všichni přední muži Izraele se shromáždili, přišli do Ramy k Samuelovi a řekli mu: "Hle, ty jsi zestárnul a tvoji synové nekráčejí ve tvých šlépějích. Ustanov nám tedy krále, ať nad námi vládne, jak je tomu u všech národů." Samuelovi se to však nelíbilo, že mu řekli: "Dej nám krále, ať nad námi vládne." Samuel se tedy modlil k Hospodinu. A Hospodin řekl Samuelovi: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti řeknou. Nezavrhli totiž tebe, ale mne, abych nebyl nad nimi králem." Samuel oznámil všechna Hospodinova slova lidu, který od něho žádal krále, a řekl: "To bude právo krále, který bude nad vámi vládnout: Bude brát vaše syny a postaví je ke svým vozům a ke svým koňům a budou běhat před jeho vozem; ustanoví je veliteli nad tisícem, nad stem a nad padesáti muži; budou orat jeho pole a sklízet jeho žně; budou vyrábět zbraně pro jeho války a výstroj pro jeho vozy. Také vaše dcery bude …More
View one more comment.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 16.1. A.D.2020

Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
V těch dnech se shromáždili Filišťané, aby vedli válku proti Izraeli, a Izrael vytáhl do boje proti Filišťanům a utábořil se u Eben-Ezeru, kdežto Filišťané se utábořili v Afeku. Filišťané se seřadili proti Izraeli, rozpoutal se boj a Izrael Filišťanům podlehl; padlo jich v boji na poli …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
V těch dnech se shromáždili Filišťané, aby vedli válku proti Izraeli, a Izrael vytáhl do boje proti Filišťanům a utábořil se u Eben-Ezeru, kdežto Filišťané se utábořili v Afeku. Filišťané se seřadili proti Izraeli, rozpoutal se boj a Izrael Filišťanům podlehl; padlo jich v boji na poli kolem čtyř tisíc. Když se lid vrátil do tábora, přední muži Izraele pravili: "Proč jen nás Hospodin dal dnes porazit od Filišťanů? Vezměme si ze Sila Hospodinovu archu, ať přijde mezi nás a vysvobodí nás z rukou našich nepřátel!" Lid tedy poslal do Sila, aby odtamtud byla přinesena archa Hospodina, který trůní na cherubech; s archou byli dva Eliovi synové, Chofni a Pinchas. Jakmile přišla Hospodinova archa do tábora, celý Izrael se dal do velikého křiku, až se země třásla. Když Filišťané uslyšeli takový křik, řekli: "Co znamená tenhle veliký křik v hebrejském táboře?" Když Filišťané zvěděli, že do tábora přišla Hospodinova archa, polekali se a pravili: "Jejich bůh přišel do tábora", a volali: "Běda nám! Běda nám! Kdo nás zachrání z ruky tohoto mocného boha? Neboť nic takového dosud nebylo! To je ten bůh, který bil Egypt všemi ranami na poušti. Filišťané! Vzchopte se a vzmužte se, nechcete-li se stát otroky Hebreů, jako oni byli otroky vašimi. Vzmužte se a bojujte!" Filišťané se pak dali do boje a Izraelité byli poraženi, takže každý utekl do svého stanu. Porážka byla převeliká; z Izraele padlo třicet tisíc pěšáků; Hospodinova archa byla ukořistěna a oba Eliovi synové, Chofni a Pinchas, zahynuli.
1Sam 4,1-11

Žalm:
Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku!

Nyní jsi nás zavrhl a zahanbil,
netáhneš už, Bože, s našimi vojsky.
Dopustil jsi, že jsme utíkali před odpůrci,
nabrali si lupu ti, kdo nás nenávidí.

Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu,
našemu okolí v potupu a posměch.
Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem,
pohané nad námi posměšně kývají hlavou.

Vzbuď se, proč spíš, Pane?
Probuď se, neodháněj nás navždy!
Proč skrýváš svou tvář,
zapomínáš na naši bídu a útisk?
Zl 44

Evangelium:
Mk 1,40-45

Církevní kalendář:
sv. Marcel I. (+309)
Jeho pontifikát začal až tři roky po smrti předchůdce a trval jen krátce. Na církvi byly znát rány zasazené nevěrou jejích synů. Marcel byl přísný k odpadlíkům, kteří svou zradu chtěli ospravedlňovat. Pod jeho vedením byla v Římě církev znovu zorganizována, ale nový císař Maxentius ji začal podezírat. Papeže poslal do vyhnanství a ten záhy zemřel.
catholica.cz
Joske likes from Stylita
372418

Boží slovo na den 16.1. A.D.2020

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď čistý!" A hned od něho malomocenství …
Stylita
Nic jsem nemazal. Pokud si autor smaže komentář, smazají se i reakce na komentáře.
Naštěstí nejsi Josko příliš vidoucí a nemusíš mít strach o matraci. Spát je kde. Skromnost je přednost ty jeden mystiku :))) Koukej, tady vzpomínka …More
Naštěstí nejsi Josko příliš vidoucí a nemusíš mít strach o matraci. Spát je kde. Skromnost je přednost ty jeden mystiku :))) Koukej, tady vzpomínka na jednoho šlechetného křesťana, který nebyl suchar :) sarkabayerova.blog.idnes.cz/blog.aspx
-------------------------------------------------
Joske
před 2 hodinami
Ježíš v počátku svého působení přikazoval uzdraveným lidem, aby o zázračném uzdravení mlčeli. Byl si dobře vědom, že ochránci staré matrice musí reagovat. Když však zázračně uzdravení nemlčeli, nemohl už veřejně do měst a zůstával v pustinách. Vždy, když se narušuje matrice, jde vidoucím o život.
View 35 more comments.
Joske likes from BernadettaJaMalinka

Husité horší bolševiků, proto Češi proticírkevní dodnes

Vrátiť sa k prvotnej láske, k Boziemu Slovu ;)
Joske likes from Anna Dagmar
3191K

Vaterunser

Alte Postkarte ❤ ( E.Döcker ,1900 )
M.RAPHAEL
Wunderschön, Danke.
View one more comment.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 15.1. A.D.2020

Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Chlapec Samuel přisluhoval Hospodinu pod Elim. Hospodin mluvil v té době zřídka a vidění nebylo časté. Jednoho dne spal Eli na svém místě; oči se mu počaly kalit, takže přestával vidět. Hospodinova lampa nebyla ještě zhasnuta a Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Chlapec Samuel přisluhoval Hospodinu pod Elim. Hospodin mluvil v té době zřídka a vidění nebylo časté. Jednoho dne spal Eli na svém místě; oči se mu počaly kalit, takže přestával vidět. Hospodinova lampa nebyla ještě zhasnuta a Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: "Samueli!" On odpověděl: "Tady jsem." Běžel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On pravil: "Nevolal jsem tě, vrať se a spi." Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: "Samueli!" Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On odpověděl: "Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi." Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: "Hle, tady jsem, volal jsi mě." Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: "Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: `Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.'" Samuel tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: "Samueli, Samueli!" A Samuel řekl: "Mluv, tvůj služebník poslouchá." Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar, takže celý Izrael od Danu až po Beršebu poznal, že Samuel byl ustanoven Hospodinovým prorokem.
1Sam 3,1-10.19-20

Žalm:
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Pevně jsem doufal v Hospodina,
on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina,
kdo nic nemá s modláři, s těmi, kdo se uchylují ke lži.

V obětních darech si nelibuješ,
zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno.
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon je v mém nitru."

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
Zl 40

Evangelium:
Mk 1,29-39

Církevní kalendář:
sv. Pavel Poustevník (+IV.stol.)
Narodil se v Thébách v Horním Egyptě. Za pronásledování byl udán jako křesťan a utekl na poušť. Našel si místo chráněné skálou, s palmou a vodním pramenem. Žil tam v přísném odříkání po 90 let a s nikým se nesetkal, až jej objevil 90letý poustevník Antonín, kterému cestu ukázala zvířata. Oba poustevníci spolu hovořili, a Pavel požádal Antonína o plášť darovaný Athanášem, aby ho v něm pochoval, protože nadešla hodina jeho smrti. Pavel skonal, než se Antonín s pláštěm vrátil. Antonín jej pohřbil a vzal si na památku jeho roucho z palmového listí. Pavlova postava je nesporně historická a jeho život vylíčil svatý Jeroným r. 376.
Ve 12 století, za císaře Manuela Komnena, bylo jeho tělo přeneseno do Cařihradu, odtud asi v roce 1240 do Benátek a pak do Ofenu v Maďarsku. V Římě se nachází část jeho hlavy.
catholica.cz/index.php
Joske likes from Stylita
62179

Boží slovo na den 15.1. A.D.2020

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_03.htm 1. čtení: Čtení z první knihy Samuelovy. Chlapec Samuel přisluhoval Hospodinu …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_03.htm
1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Chlapec Samuel přisluhoval Hospodinu pod Elim. Hospodin mluvil v té době zřídka a vidění nebylo časté. Jednoho dne spal Eli na svém místě; oči se mu počaly kalit, takže přestával vidět. Hospodinova lampa nebyla ještě zhasnuta a Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: "Samueli!" On odpověděl: "Tady jsem." Běžel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On pravil: "Nevolal jsem tě, vrať se a spi." Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: "Samueli!" Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On odpověděl: "Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi." Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: "Hle, tady jsem, volal jsi mě." Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: "Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: …More
View 4 more comments.
Joske likes from Stylita

Boží slovo na den 14.1. A.D.2020

Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_02.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Když se v Silu najedli a napili, Anna vstala a šla před Hospodina. Kněz Eli seděl v křesle u veřejí před branou Hospodinovy svatyně. Měla hořkost v duši, modlila se k Hospodinu a plakala a plakala. Učinila pak tento slib: "Hospodine zástupů, jestliže konečně shlédneš na ubohost své …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_02.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Když se v Silu najedli a napili, Anna vstala a šla před Hospodina. Kněz Eli seděl v křesle u veřejí před branou Hospodinovy svatyně. Měla hořkost v duši, modlila se k Hospodinu a plakala a plakala. Učinila pak tento slib: "Hospodine zástupů, jestliže konečně shlédneš na ubohost své služebnice a rozpomeneš se na mě, jestliže nezapomeneš na svou služebnici a dáš své služebnici mužského potomka: dám jej Hospodinu pro všechny dny jeho života a nůžky se jeho hlavy nedotknou." Když se stále více modlila před Hospodinem, Eli pozoroval její ústa. Anna totiž mluvila ve svém srdci, pouze rty se jí pohybovaly, hlas ale nebyl slyšet; proto ji Eli pokládal za opilou a řekl jí: "Jak dlouho ještě budeš opilá? Prober se už z toho vína!" Anna odpověděla: "Ne, můj pane, jsem žena s bolestí v duši; víno ani jiný opojný nápoj jsem nepila. Jen své srdce jsem vylévala před Hospodinem. Nepokládej svou služebnici za špatnou ženu, vždyť až dosud jsem mluvila z velkého žalu a soužení." Eli jí na to řekl: "Jdi v pokoji a Bůh Izraele nechť ti dá, oč jsi ho prosila." Anna pravila: "Kéž tvá služebnice nalezne přízeň ve tvých očích." Žena pak odešla svou cestou. Jedla a nebyla už smutná. Ráno vstali, poklonili se před Hospodinem a dali se na zpáteční cestu domů do Ramy. Elkana poznal svou ženu Annu a Hospodin se na ni rozpomenul. Anna počala, a když uplynul čas, porodila syna, dala mu jméno Samuel a pravila: "Od Hospodina jsem si ho vyžádala."
1Sam 1,9-20

Žalm:
Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.

Srdce mé jásá v Hospodinu,
moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.
Ústa se otvírají proti mým nepřátelům,
neboť se raduji z tvé pomoci.

Luky siláků se lámou,
ale slabí se opásávají silou.
Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb;
kdo hladověli, mohou ustat od práce.
Neplodná dostává sedm dětí,
matka mnoha synů vadne osamělá.

Hospodin usmrcuje i oživuje,
uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.
Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout,
ponižuje a povyšuje.

Pozvedá z prachu ubožáka,
ze smetiště povyšuje chudáka,
aby ho posadil mezi knížaty
a obdařil ho stolcem slávy.
1Sam 2

Evangelium:
Mk 1,21b-28

Církevní kalendář:
sv. Nina (Kristina) (+IV.stol.)
Nina (Kristina), zajatá křesťanka a zavlečená na území dnešní Gruzie, svým svatým životem získala úctu všech tamních obyvatel. Přitáhla ke Kristu všechen lid, krále i královnu, které modlitbou uzdravila chlapečka. Odměny odmítala, šlo jí o to, aby všechen lid mohl poznat a uctívat Ježíše. O to také krále požádala a doporučila mu postavit chrám. Nakonec stavbu i sama řídila a na její radu král požádal císaře Konstantina o biskupa. Věrozvěsti přišlí z Cařihradu měli pro evangelizaci již Kristinou připravené podmínky.
catholica.cz
Joske likes from Stylita
91124

Boží slovo na den 14.1. A.D.2020

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš hned v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý …
Já myslím, že není třeba dvakrát hloubat Joske, toto zná i žáček po pár hodinách náboženství. Důležité je spíše co s tím a jak tuto skutečnost ve …More
Já myslím, že není třeba dvakrát hloubat Joske, toto zná i žáček po pár hodinách náboženství. Důležité je spíše co s tím a jak tuto skutečnost ve svém životě "zhmotnit" a jak svůj život i formovat....
-----------------------------------
Joske
před 8 hodinami
Odkud se vzala moc, kterou měl Ježíš? Hloubavá duše vždy přijde s takovou otázkou. Ne každý je zralý k tomu, aby obdržel odpověď.
Joske
Odkud se vzala moc, kterou měl Ježíš? Hloubavá duše vždy přijde s takovou otázkou. Ne každý je zralý k tomu, aby obdržel odpověď. A stalo se v jednom…More
Odkud se vzala moc, kterou měl Ježíš? Hloubavá duše vždy přijde s takovou otázkou. Ne každý je zralý k tomu, aby obdržel odpověď.
A stalo se v jednom z těch dnů, kdy učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, že k němu přistoupili velekněží a učitelé Zákona se staršími a řekli mu: „Pověz nám, v jaké pravomoci to činíš? Nebo kdo je ten, který ti tuto pravomoc dal?“ Odpověděl jim: „I já se vás zeptám na jednu věc. Povězte mi: Křest Janův byl z nebe, nebo z lidí?“ Oni o tom mezi sebou rozvažovali: „Řekneme-li ‚z nebe‘, řekne: ‚Proč jste mu neuvěřili?‘ Řekneme-li však ‚z lidí‘, všechen lid nás bude kamenovat, neboť je přesvědčen, že Jan byl prorok.“ I odpověděli, že nevědí, odkud. A Ježíš jim řekl: „Ani já vám nepovím, v jaké pravomoci to činím.“ Lk 20:1-8
View 7 more comments.
Joske likes from Petrvs Romanvs Fidelis

Odhalenie: Tajné symboly pedofilov na sociálnych sieťach

Kto chce byť slepý,slepý ostane aj keď dostane dôkazy....hľadajte odpovede a Pravdu...aby ste nakoniec nezbadali,že žijete v klame zaslepený svojou pýchou