Jazyk
miňocraft

Morálna doktrína Cirkvi je "jasná" - kardinál Sarah

Nechce sa mi veriť,žeby taký múdry muž ako je kardinál Sarah nepoznal morálne učenie Cirkvi.
goebbels.news opäť zavádza.
dalila se to líbí. 
miňocraft

⛪ POSVÄTENIE CHRÁMU V KOŠICIACH - NAD JAZEROM ↓↓↓ 📺 (church, hallowing)

To sú fakty,alica111 a nie nejaké konšpirácie.Pozri si radšej chrám Hagia Sophia alebo chrám Božieho hrobu,ktoré boli postavené dávno pred vznikom islamu.
miňocraft

Vyšší Jezuit: Pápež "nemá právomoc" pre Cirkev na celom svete

csk.news by sa malo premenovať na “goebbels news”.Ľudia neschopní kritického myslenia im tie mediálne srajdy konzumujú.
adrianicm se to líbí. 
dalila se to líbí. 
miňocraft

⛪ POSVÄTENIE CHRÁMU V KOŠICIACH - NAD JAZEROM ↓↓↓ 📺 (church, hallowing)

Interiér je jasne kresťanský,byzantského typu.Na stenách ešte nie sú rozpísané ikony,grekokatlícito tak bežne robia,že po posvätení chrámu sa rozpis ikon robí neskôr,pretože to je drahá a zdĺhavá záležitosť,Ten ikonostas je maličký ale je tam,nie sú tolacné záležitosti,dorobiť ho sa v budúcnosti určite dá.
Vďaka Bohu za nový chrám na sídlisku Nad Jazerom v Košiciach!
miňocraft

⛪ POSVÄTENIE CHRÁMU V KOŠICIACH - NAD JAZEROM ↓↓↓ 📺 (church, hallowing)

Kupolové strechy na kresťanských chrámoch sú typické pre prvé stáročia a najznámejším predstaviteľom takejto kupolovej stavby je chrám Božej Múdrosti(Hagia Sophia) v Constantinopole,ktorý nechal postaviť cisár Theodósius r.532- 537 a až do postavenia chrámu sv.Petra v Ríme v 16.st. to bol najväčší kresťanský chrám na svete.Kupolovú architektúru má aj chrám Božieho hrobu v Jeruzaleme,ktorý bol … Více
miňocraft

Revolucia protestantizmu

Ja som mal presne rovnaký názor na Martina Luthera ako to tu opísal brat fídei.Pisem schválne v minulom čase,pretože si rád občas zaplávam proti prúdu zabehnutých predstáv a hľadám pravdu o tom “ako to skutočne bolo” oproti tomu,čo ponúkajú zabehnuté klišé predstáv a tvrdení,ktoré sa tvária ako pravda...
A podľa toho,čo som sa dočítal v priamo z prameňov o Lutherovi alebo Melanchtonovi,či Cauinov… Více
sulnadzlato se to líbí. 
miňocraft

Ranná homília: Pozor na démona svetskosti, ktorý sa tvári vychovane

“Vychovaní démoni!”👍
Pápež František ich stratégiu vystihol perfektne!
Sard se to líbí. 
Zobrazit dalších 3 líbí se mi to.
miňocraft

Dopis obráceného rabína židovským bratřím

ceskoslo a rozmýšľať vieš?
Keď ešte apoštol Peter nebol v Ríme ale spravoval Cirkev v Jeruzaleme alebo v Antiochii už vtedy to bola Rímskokatolícka Cirkev?
Segal se to líbí. 
miňocraft

Naliehavá prosba o modlitbu za Božieho služobníka Vdp. M. Kuffu, ktorý leží na JISke pre bolesti …

“indultní vemeno od krávy...”
Koľko promile alkoholu musí mat v sebe človek,aby vypotil takéto slovné spojenie?Alebo stačí byt zaplavený sektárskou nenávisťou?
Segal se to líbí. 
miňocraft

Dopis obráceného rabína židovským bratřím

Keď bol pápež v Avignone tak potom čo?Alebo keď bol sv.Peter v Jeruzaleme a nejaký čas dokázateľne v Antiochii s viedol miestnu cirkev tak čo?
Nie Rím,ani Jeruzalem ani Antiochia či Avignon.Tu nejde o jurisdikciu z konkrétneho mesta.Velmi blúdite.
henta se to líbí. 
miňocraft

Boží slovo na den 12.10. A.D. 2018

Vôľa nebeského Otca je,aby všetci poznali Jeho lásku,ktorú zjavil vo svojom Synovi Ježišovi Christovi,aby každý kto v Neho verí,bol spasený.
Tak nám to odovzdal sv.apoštol Ján.
A kto prijíma tuto vieru,nie je v ňom strach,pretože práva laska(ku Bohu),vyháňa strach.
A o kom ti hovorí Ježiš,že ich nezná,aj keď v Jeho mene konali zázraky?Predsa o tých,ktorí ich konali na vlastnú slávu a nie Božiu,o … Více
miňocraft

Boží slovo na den 12.10. A.D. 2018

Ježiš vyháňa zlých duchov aj dnes.Cez každého,kto v Neho skutočne uveril.A farizeji a zakonnici aj dnes kričia,že to tobia mocou diabla.
miňocraft

ALARM! PÁTER MARIAN KUFFA!

coburg,strach je od diabla.Kto nás môže odlúčiť od Božej lasky?Nikto a nič.Iba my sami.
Apoštol Pavol napísal : “Ustavične sa radujte!” A písal so z rímskej väznice!
Šíriť strach znamená šíriť antievanjelium.
Peter Maria se to líbí. 
miňocraft

ALARM! PÁTER MARIAN KUFFA!

henta,do neba mám ďaleko,ale verím,že môj milovaný pápež sv.Ján Pavol ll v ňom je😇
miňocraft

Celibát v Katolíckej Cirkvi

Peter(skala),ty zrejme vylučuješ akúkoľvek možnosť svatenia ženatých mužov v RKC.Potom asi nevieš,že ešte v bývalom Československu sv.Jan Pavol II. povolil svätenie niekoľko ženatých mužov a to v rímskokatolíckom obrade.
Ďalej to už nemienim rozoberať,veď je to na papezovi,či to ponechá tak ako je,alebo celibát zdobrovoľní.Pre oblasti na juhu Ameriky o tom uvažuje.Je to plne v jeho kompetencii a … Více
miňocraft

Celibát v Katolíckej Cirkvi

Argument so zamoreným Černobyľom neobstojí.V bežnej pastoracii majú ženatí kňazi svoje miesto.Taketo extrémne argumenty proti ženatým kňazom sú z rovnakého súdka ako argumenty o tom,že celibát treba úplne zrušiť,lebo pedofilia,nemanželské deti celibatnikov a podobne.
miňocraft

Celibát v Katolíckej Cirkvi

A koľko celibátnych knazov odmietlo ísť do zamorenych oblastí?To už neuviedli
miňocraft

Celibát v Katolíckej Cirkvi

Historicky do RKC patrili,tak iba ku nej sa mohli vrátiť.To sú fakty a nie súkromné názory.Ordinariát nie je cirkev sui iuris.
miňocraft

Celibát v Katolíckej Cirkvi

Sú RKC.
Ale to som dal iba ako príklad.
Protestanti a anglikáni historicky patrili ku latinskej časti KC.Pri ich návrate im ostávajú nejaké špecifiká v liturgii a disciplinárnych záležitostiach,ale v rámci celej KC patria do RKC.
U východných cirkví je to inak.Majú odlišný kánon cirkevného práva,mnohé z nich zakladali priamo apoštoli,zachovali si mnohé poklady liturgie,ktoré sú na Západe neznáme,… Více
miňocraft

Celibát v Katolíckej Cirkvi

Omyl Peter,ten ordinariat pre bývalých katolíkov je niečo ako bratstvo sv.pia x,potom,čo ich pápež Benedikt XVI opäť prijal do RKC.
Skús si hlbšie naštudovať dejiny rozkolom v KC aby si poznal rizdiel medzi Veľkou schizmou a západnou schizmou,
miňocraft

Celibát v Katolíckej Cirkvi

To nie je “dajmetomu”,Peter(skala).To je fakt.A fakty sa neprekrúcajú.
Cirkevné spoločenstvá,ktoré sa oddelili od jednoty s Rímom po západnej schizme v 16.storočí(luteráni,anglikáni,kalvíni atd...),boli pred tým RKC.
Pravoslávne patriarcháty,ktoré prerušili s Rímom jednotu,mali svoj vlastný historický vývoj,ich počiatky siahajú až ku apoštolom,mali veľkú mieru samostatnosti,pápeži do riadenia … Více
miňocraft

Celibát v Katolíckej Cirkvi

Pravoslávni pred schizmou boli gréckymi katolikmi.Anglikáni boli pred schizmou rímskymi katolíkmi.🤗
miňocraft

Pápež František uverejňuje ďalšiu ľahkú knihu rozhovorov

Chill out,menhir,rímskokatolícka cirkev nie je celá Kristova Cirkev,to je jasné.
menhir se to líbí. 
miňocraft

Pápež František uverejňuje ďalšiu ľahkú knihu rozhovorov

Samozrejme,že rituálna nečistotami nie je hriech.
menhir se to líbí. 
miňocraft

Vznik I. Slovenského štátu so znakom dvojKríža

Ten znak vznikol v Uhorsku,nie vo Veľkej Morave.Preto zahŕňa tri pohoria v Uhorskom kráľovstve.Ale je to iba jedna z hypotéz,zozaciatku bol používaný iba apoštolský dvojkríž ako znak apoštolského kráľa sv.Štefana.Tri kopce pribudli neskôr.
miňocraft

Boží slovo na den 11.10. A.D. 2018

Odpoveď na otázku sv.Pavla je pre každého,kto si “obliekol Krista” jasná : “za víru jak Vám byla hlásána”
miňocraft

Pápež František uverejňuje ďalšiu ľahkú knihu rozhovorov

Ježiš bol skutočne ako každý iný človek,menhir.Okrem hriechu😇
A Jeho matka tiež 😇
miňocraft

Celibát v Katolíckej Cirkvi

Peter(skala),otec Vitek nepovedal žiadne chybné tvrdenie.Anglikani sa totiž vracajú do RKC,pretože oni pred tým RKC boli.Anglikanstvo na rozdiel od gréckych katolíkov vzniklo umelo-schizmou,pred tým patrili do latinskej (rímskej) časti Cirkvi.
miňocraft

Pápež František uverejňuje ďalšiu ľahkú knihu rozhovorov

Ježiš nepotreboval Jánov krst,veď bol bez hriechu,ale aby naplnil zákon,nechal sa Jánom pokrstiť.Ani Panna Mária nepotrebovala aby bol na nej naplnený Mojžišov zákon o očisťovaní ale v poslušnosti sa mu podriadila.
Zákon milosti(zadarmo ste spasení,nie zo skutkov...),prišiel až po smrti a zmŕtvychvstaní Krista.
Milosť nahradila zákon.A získava sa vierou.
pokorny se to líbí. 
miňocraft

Pápež František uverejňuje ďalšiu ľahkú knihu rozhovorov

Aký hriech?Zedad,ťavu prehĺtaš a komára preciedzaš.
menhir se to líbí. 
miňocraft

Pápež František uverejňuje ďalšiu ľahkú knihu rozhovorov

Zedad,rozumieš po taliansky?Prečítal si si v originále,čo pápež povedal o Panne Márii?
Nijak ju neznižoval ani on ani Peter Mária,naopak ty tu podsúvaš akési lži .
A ako katolik by si mal brániť pápeža,keď ho tu jedna “pobožnostkárska” osoba obviňuje neustále zo slobodomurárstva.
dalila se to líbí. 
miňocraft

Pápež František uverejňuje ďalšiu ľahkú knihu rozhovorov

Pekne Zedad a čo to má spoločné s krivým obvinením Petra Mariu,ktorého si napadol,že sa neúctivo vyjadril o Panne Márii???
miňocraft

Vatikán a pápež František stanovili nový Mariánsky sviatok

Nehodím sem link.Je to jej FB profil.Ale ak chceš,Anton Selecký alias Coburg,najdi si Myrnu na Facebooku,jej profil je verejný,tie fotky tam nájdeš.
Peter Maria se to líbí. 
miňocraft

Vatikán a pápež František stanovili nový Mariánsky sviatok

V týchto dňoch navštívila svätého otca,pápeža Františka známa sýrska mystička Myrna Nazzour.Pozeral som si fotky a video z zoho stretnutia,ktoré ona sama zverejnila na svojom FB,bolo zo veľmi milé stretnutie a bolo vidieť,s akou úctou sa správa táto omilostená žena ku Kristovmu vikárovi.Miestne osoby,ktoré tu jednostajne šíria nenávisť k pápežovi a rôzne lži a polopravdy,by sa mohli od nej … Více
dalila se to líbí. 
Zobrazit dalších 2 líbí se mi to.
miňocraft

Pápež František uverejňuje ďalšiu ľahkú knihu rozhovorov

Peter Maria vždy písal s úctou o Panne Márii.Lenže ten komu vadí pápež František,tak si lživo zarypne do Petra .
miňocraft

Vznik I. Slovenského štátu so znakom dvojKríža

Peter(skala),viem to zo štúdia o dejinách Velkej Moravy.Je o tom veľa kníh.
Sv.Solunski bratia prišli z Carihradu,kde sa používal trojramenný kríz,tzv.andrejevský.Žiaci sv.solunskych bratov neskôr priniesli vieru a písmo východným Slovanom a tí dodnes používajú sj trojramenný kríž.
miňocraft

Vznik I. Slovenského štátu so znakom dvojKríža

Tri kopce : Tatra,Fatra,Matra.
Kríž nie je cyrilometodský(oni používali “andrejevský” kríž s troma priečnymi ramenami) ale je to kríž “apoštolský”
daný do znaku sv.Štefanovi-kráľovi,ktorý ho dostal od pápeža s titulom “apoštolský kráľ”,pretože pokresťančil Uhorsko.Preto trojvršie s apoštolským krížom bolo súčasťou uhorskej heraldiky od dávna a Maďarsko ho požíva až dodnes,len v inej kombinacii … Více
miňocraft

Vznik I. Slovenského štátu so znakom dvojKríža

Dogmy Cirkvi sú akoby brehy rieky.Bez brehov by sa rieka vyliala do okolia.Bez dogiem by sa viera Cirkvi rozplynula do stratena.
dalila se to líbí. 
miňocraft

Boží slovo na den 6.10. A.D. 2018

henta,odkedy je viera v tvar našej zeme základom kresťanského vyznania 🤣?
Dohnaliti,vy ste fakt sektári!
O tom,čo znamená veriť v Krista nemáte ani dunstu!
miňocraft

Boží slovo na den 6.10. A.D. 2018

Pre odpad od Krista je potrebné dobrovoľné a slobodné rozhodnutie s plným vedomím toho čo robíme.
To nestále podsuvanie od “dohnalitov” o tom ako všetci okrem nich odpadli od Krista mi príde ako vtip o Záhorákovi,ktorý jazdil na diaľnici v protismere a tvrdil,že v protismere sú všetci okrem neho.
miňocraft

Boží slovo na den 6.10. A.D. 2018

Omyl henta,to dohnalovske prisudzovanie kresťanom o tom,kto sedí na šelme je iba manipuláciou.
miňocraft

Boží slovo na den 6.10. A.D. 2018

henta,nerozumiem tvojej adorácii židov.V Kristovi je už jedno či si žid,indián,róm či valašská robka.
ceskoslo se to líbí. 
mike084 se to líbí.