miňocraft

Schindlerov zoznam

ceskoslo,rob niečo s tou svojou paranojou.Antifa je opačná strana jednej mince zvanej extrémizmus.Tá druhá strana sú náckovia.Obidve sú mi odporné.
miňocraft

Schindlerov zoznam

Náckovia sa tu vygrckali.Ich modlárska adorácia fašiho sa naplno prejavila.Tiso do smrti neľutoval krv svojich obetí
miňocraft

Schindlerov zoznam

Katolíci si vážia bl.biskupa Gojdiča a antisemiti zase Hitlerovho poskoka,ktorého zodpovednosť za deportácie židov je dokázaná,zákon ktorý podpísal je faktom a aj jeho prejav na ktorom vrieskal ako posadnutý proti židom : “Slovák,zbav sa svojho škodcu!” je autentický.Tridenťácki náckovia a holohlavé vymetené monštrá adorujú vraha.
miňocraft

Schindlerov zoznam

Vtip roku sem dal antisemita ceskoslo:)))
Tiso podpísal zákon na základe ktorého bolo cca 70000 slovenských židov deportovaných do koncentrakov.To,že niektorým podpísal výnimku,je iba tragický výsmech tým desiatkam tisícom,ktorí biedne zahynuli.
miňocraft

Schindlerov zoznam

Na Slovensku sme mali odvážneho biskupa bl.Pavla Gojdiča,ktorý zachraňoval židov pred deportáciami do koncentračných táborov, ktoré slovenskà bábková vláda,prezident a parlament počas vojny organizovali a uskutočňovali.Tento odvážny gréckokatolícky biskup bol ocenený aj Izraelom ako Spravodlivý medzi národmi za jeho obetavú pomoc.Bolo by pekné,keby o ňom natočili film.
miňocraft

Posolstvo Pána Ježiša: Eucharistia je jedinou Satanovou prekážkou. + Panna Mária: Vojna je blízko

Sv.Faustina všetko,čo je Pán Ježiš zjavil hovorila svojmu spovedníkovi.Podobne aj iné omilostené duše každé mimoriadne zjavenie ktoré sa im dostalo nechávali na posúdenie svojim predstaveným a duchovným vodcom.Aby spoznali,či neboli oklamaní zlým duchom.
miňocraft

Posolstvo Pána Ježiša: Eucharistia je jedinou Satanovou prekážkou. + Panna Mária: Vojna je blízko

Kto je Mária Magdolna?Zasvätená osoba alebo laička?Je poslušná svojmu spovedníkovi?
miňocraft

6.12. životopis sv.Mikuláša

Sväté myro so sarkofágu sv.Mikuláša sa nachádza aj v Ľutine,v kaplnke sv.Mikuláša.Na tomto mieste sa svätec zjavil vdove Zuzane Feketovej a na potvrdenie pravosti zjavenia jej dal ikonu,kňazi jej však nechceli uveriť a ikona zo zapečatenej truhlice zmizla a Zuzana ju prekvapeným kňazom priniesla znovu.Tí potom uverili a celú vec odovzdali na preskúmanie do Ríma a pápež potvrdil pravosť a Ľutina …More
Sväté myro so sarkofágu sv.Mikuláša sa nachádza aj v Ľutine,v kaplnke sv.Mikuláša.Na tomto mieste sa svätec zjavil vdove Zuzane Feketovej a na potvrdenie pravosti zjavenia jej dal ikonu,kňazi jej však nechceli uveriť a ikona zo zapečatenej truhlice zmizla a Zuzana ju prekvapeným kňazom priniesla znovu.Tí potom uverili a celú vec odovzdali na preskúmanie do Ríma a pápež potvrdil pravosť a Ľutina sa stala pútnickým miestom,grekokatolikov.
miňocraft

Cirkev sa stáva "Protestantským parlamentom" - kardinál Burke

Samson1,podstata evanjelia je evanjelium=evangélión=dobrá správa.Tou dobrou správou je,že Ježiš je prisľúbený Mesiáš,Boží Syn,ktorý svojou smrťou porazil smrť a zničil hriech a zmŕtvychvstaním oživil aj nás a tým ktorí v Neho uverili,nechali sa ponoriť (baptism) do Jeho smrti a zmŕtvychvstaním v mene Otca,Syna a Ducha Svätého,získal večný život a Dar Ducha Svätého.
Eucharistia nasleduje až potom,…More
Samson1,podstata evanjelia je evanjelium=evangélión=dobrá správa.Tou dobrou správou je,že Ježiš je prisľúbený Mesiáš,Boží Syn,ktorý svojou smrťou porazil smrť a zničil hriech a zmŕtvychvstaním oživil aj nás a tým ktorí v Neho uverili,nechali sa ponoriť (baptism) do Jeho smrti a zmŕtvychvstaním v mene Otca,Syna a Ducha Svätého,získal večný život a Dar Ducha Svätého.
Eucharistia nasleduje až potom,keď človek uverí a prijme krst.
miňocraft

Cirkev sa stáva "Protestantským parlamentom" - kardinál Burke

Apoštolský pôvod nemá iba Rímska Cirkev.Hriechy ľudí nemôžu Cirkev zničiť.Obdobie 10.storocia v Rime je nazývané temným storočím alebo aj pornokraciou.Čo sa tam vtedy dialo však nezničilo Cirkev,pretože Cirkev nie je iba v Ríme.
O tom ako a komu sluzim,@apredsasatoci ,ty nemôžeš nič vedieť.Ti vie iba Boh.
miňocraft

Cirkev sa stáva "Protestantským parlamentom" - kardinál Burke

Prvou synodou v Cirkvi Kristovej bolo stretnutie apoštolov a starších v Jeruzaleme,na ktorej riešili spôsob prijímania pohanov do Cirkvi.Apoštol Peter vystúpil ako svedok pôsobenia Ducha Svätého na pohanov,ktorým hlásal evanjelium.Potom vystúpili Pavel a Barnabáš,ktorí svedčili aké divy a znamenia urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi.Potom sa ozval Jakub a povedal,že nie je dobre …More
Prvou synodou v Cirkvi Kristovej bolo stretnutie apoštolov a starších v Jeruzaleme,na ktorej riešili spôsob prijímania pohanov do Cirkvi.Apoštol Peter vystúpil ako svedok pôsobenia Ducha Svätého na pohanov,ktorým hlásal evanjelium.Potom vystúpili Pavel a Barnabáš,ktorí svedčili aké divy a znamenia urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi.Potom sa ozval Jakub a povedal,že nie je dobre znepokojovať tých,čo sa z pohanov obracajú k Bohu ale treba im napísať aby sa zdržiavali poškvrnením modlami,smilstva,zaduseného a krvi.A vtedy sa apoštoli a starší S CELOU CIRKVOU uzniesli,že napíšu list,vyberú spomedzi seba mužov a spolu s Pavlom a Barabášom ich pošlú aj listom do Antiochie.V liste je doslovne napísané:
“Lebo Duch Svätý a my sme usúdili...”
Je to ukážkový príklad synodality,ktorú Cirkev Kristova praktizovala ihneď po jej vzniku.
Sk 15,6-29
Synodalita v Cirkvi určite nie je protestantského pôvodu ale má apoštolský pôvod.Rovnako učenie o milosti a viere nie je Lutherovým výmyslom ale takto učili apoštoli,stačí si prečítať Petrove a Pavlove listy.
miňocraft

Boží slovo na den 4.12. A.D. 2018

Mojžiš druhý krát na skalu udrel v nedôvere.Tou “skalou” je Kristus a keď aj druhý krát na neho udrieme v nedôvere v jeho odpustenie,tak ho pokúšame rovnako ako to urobil Mojžiš.
Prečo tak apoštol Pavel v liste Rimanom zdôrazňuje vieru?Prečo karhá Galaťanom keď od evanjelia ktoré im zvestoval odbočili k niečomu inému?
miňocraft

Boží slovo na den 5.12. A.D. 2018

Pápež František ponúka Božie milosrdenstvo.Ale mnohí mu podsúvajú niečo iné.To sa stalo aj Ježišovi.
miňocraft

Boží slovo na den 4.12. A.D. 2018

Samson1,k čomu je dobre,že sa na tridentskej omši dvakrát vyznávajú všedné hriechy a dvakrát dáva rozhrešenie???
Veď stačí iba raz.Vieš ako dopadol Mojžiš,keď pri Meribe dva krát udrel palicou do skaly?
miňocraft

Homosexualita je módny výstrelok, v cirkvi nemá čo robiť, tvrdí pápež František

Ty nevieš či hovoríš,Zedad.Prestan čítať fake news a prečítaj si čo skutočne pápež učí.Ale to by si musel aj vedieť čo on skutočne napísal a kde to hľadať.Ty máš však radšej “drby”.
miňocraft

Homosexualita je módny výstrelok, v cirkvi nemá čo robiť, tvrdí pápež František

Zedad,to že manželský pár tvorí iba muž a žena je Božia ustanovizeň.A takto to učí aj pápež a vyslovil sa o tom veľa krát.Keby si čítal jeho originálne prejavy a nie blbosti a fake news na Glorii,tak by si to vedel.Hanbi sa,lebo tu spochybňuješ svojho pápeža.
miňocraft

Homosexualita je módny výstrelok, v cirkvi nemá čo robiť, tvrdí pápež František

V podsúvaní si maestro,Zedad.Niečo si vymyslíš a potom to podsunieš druhému(pápežovi či mne)
miňocraft

Homosexualita je módny výstrelok, v cirkvi nemá čo robiť, tvrdí pápež František

Ja nemám problém s pápežom Františkom,Zedad.Nepochybujem o tom,že on veľmi dobre vie,čo je sodomský hriech.Ty máš problém,ty mu neveríš.
miňocraft

Homosexualita je módny výstrelok, v cirkvi nemá čo robiť, tvrdí pápež František

Zedad,však napíš a pouč pápeža o tom čo je sodomský hriech.
miňocraft

Homosexualita je módny výstrelok, v cirkvi nemá čo robiť, tvrdí pápež František

Zedad,napíš pápežovi “noty” ako sa má správne vyjadrovať,aby si bol spokojný.
miňocraft

Homosexualita je módny výstrelok, v cirkvi nemá čo robiť, tvrdí pápež František

Kde sú teraz tí,ktorí konšpirovali o tom,že pápež podporuje homolobby?
miňocraft

Boží slovo na den 1.12. A.D. 2018

Kto mal pravú vieru?Stotník,Mária z Magdaly,Dismas,mýtnik a im podobní.Oni uverili,že Ježiš je Boží Syn a prisľúbený Mesiáš.
To úplne stačilo.A stačí to aj dnes.
Farizeji a zakonnici dnešných čias tvrdia niečo iné ale ich skutky svedčia o nich - upaľovanie,mučenie,križiacke výpravy,prepletenie kresťanstva so svetskou mocou: to je satanovo ovocie.
miňocraft

Epikléza - neprotirečí a je v súlade s momentom premenenia

Vďaka za objasnenie,Otec Eirene.
Mám na vás prosbu,duchovný otče,
objasnite aj veci okolo NOM alebo o DVK,pretože mnohí tu chcú byt pápežskejší ako pápež a vedení diabolskou pýchou napadajú aj koncil aj omšový kánon schválený bl.Pavlom VI
miňocraft

Benedikt XVI: evanjelizácia Židov "nie je potrebná"

Ružena,skús sem dať tú stať z Biblie,kde je napísaná tá veta.
miňocraft

Benedikt XVI: evanjelizácia Židov "nie je potrebná"

Ružena,treba si prečítať,v akej súvislosti to povedal,pretože iba tak sa dá pochopiť.
Rovnako Pán Ježiš povedal Petrovi- “odstúp odo mňa satan!” Ak by som tuto vetu vytrhol z kontextu,tak by som mohol tvrdiť že Peter bol satan a aj pápeži ,jeho nástupcovia sú satani.
miňocraft

Benedikt XVI: evanjelizácia Židov "nie je potrebná"

Je tu reč o mesianskych židoch,,teda židoch,ktorí uverili v Ježiša ako prislubeneho spasiteľa a mesiáša.To znamená,že evanjelizácia židov je nielen možná ale aj vyplýva so samotného príkazu Ježiša Krista.
miňocraft

Benedikt XVI: evanjelizácia Židov "nie je potrebná"

Libor Halik,prečítajte si na mojpribeh.sk svedectvo mesianskeho žida Benjamina Bergera.Potom možno pochopíte aký rozdiel je medzi živou vierou a medzi katechizmovou-deklamačnou.
miňocraft

Benedikt XVI: evanjelizácia Židov "nie je potrebná"

Mesianski židia sú odpoveďou na otázku,či treba hlásať židom Ježiša ako Mesiáša.Samozrejme,že treba.A keďže to nerobia ani katolíci ani pravoslávni,tak to robia protestanti.Vždy lepšie ako nič.
miňocraft

Benedikt XVI: evanjelizácia Židov "nie je potrebná"

Mesiánski židia sú odpoveďou.
miňocraft

Pozvanka na Tridensku svetu omšu

Spevy v jazykoch sú,najkrajšie.Démoni utekajú ako blázni,keď ich počujú.Pater Amorth to tiež potvrdil.
miňocraft

Pozvanka na Tridensku svetu omšu

Iže cheruvimy tajno obrazujušče...
Vďaka janevanj!
Krásna verzia Cheruvvimskej pesni je tzv.znamennyj raspev v prevedení od Iriny Denisovny
miňocraft

Pozvanka na Tridensku svetu omšu

Ježiš hovoril aramejsky.Bol to vtedy živý jazyk .Tak prečo nie aramejčina?
miňocraft

Pozvanka na Tridensku svetu omšu

Píšeš alica111 klamstvá.V 1.storočí bola drvivá väčšina kresťanov v grécky hovoriacej časti Rímskej ríše a nič z toho čo píšeš nepoužívali - ani latinčinu(v Ríme sa slávilo tiež po grécky),ani sochy a už vôbec nie rovnaké rúcha a prevažovala liturgia sv.Jakuba,ktorá je zásadne odlišná od toho,čo ty nazývaš "tridentská omša".Dokonca aj v latinskej časti Rímskej ríše sa používali odlišné slávenia …More
Píšeš alica111 klamstvá.V 1.storočí bola drvivá väčšina kresťanov v grécky hovoriacej časti Rímskej ríše a nič z toho čo píšeš nepoužívali - ani latinčinu(v Ríme sa slávilo tiež po grécky),ani sochy a už vôbec nie rovnaké rúcha a prevažovala liturgia sv.Jakuba,ktorá je zásadne odlišná od toho,čo ty nazývaš "tridentská omša".Dokonca aj v latinskej časti Rímskej ríše sa používali odlišné slávenia sv.omše,napr. Ambroziánsky rítus a iné.
Prví kresťania až do Milánskeho ediktu vôbec nemali chrámy!Tak si prestaň vymýšľať "tradylži".
Eucharistiu slúžili tajne po domoch,v katakombách a tiež po cintorínoch.
Po získaní slobody vynania v 4.storočí začali kresťania sláviť liturgie najskôr v bývalých pohanských chrámoch a postupne si začali budovať svoje vlastné.A vtedy došlo ku niečomu,čo kresťania v prvých storočiach nepoznali " začali sa umiestňovať do chrámov kresťanské sochy a mozaiky,aby nahradili tie pohanské,začali sa používať špeciálne bohoslužobné rúcha a stavali sa vznosné oltáre.Jednoduchosť a sústredenosť na podstatu toho,čo sv.omša je - sprítomnenie Pánovej obety na kríži a tajomné zostúpenie Ducha Svätého na predložené dary chleba a vína,na veriacich spolu s kňazoma spojenie s nebeskými chórami v spoločnej oslave Boha,už boli oslabené.
Tradičná sv.omša je tá,ktorú slúžili prví kresťania a nie !trident".
miňocraft

Pozvanka na Tridensku svetu omšu

alica111, keď budem používať rovnakú logiku súvislosti so zmenami pri liturgii sv.omše ako ty,tak môžem napísať,že Novocirkev vznikla zavedením latinčiny(novojazyk) ako liturgického jazyka(v Ríme sa do 3.- 4.storočia používala gréčtina a aj inde + hebrejčina a aramejčina),no a k tomu pribudli novoprvky ako oltáre so sochami,namiesto bežného stola,zámena kvaseného chleba za nekvasený(Ježiš použil …More
alica111, keď budem používať rovnakú logiku súvislosti so zmenami pri liturgii sv.omše ako ty,tak môžem napísať,že Novocirkev vznikla zavedením latinčiny(novojazyk) ako liturgického jazyka(v Ríme sa do 3.- 4.storočia používala gréčtina a aj inde + hebrejčina a aramejčina),no a k tomu pribudli novoprvky ako oltáre so sochami,namiesto bežného stola,zámena kvaseného chleba za nekvasený(Ježiš použil pri poslednej večeri kvasený chlieb).
Lenže ja takúto "logiku nepoužívam,pretože viem,že Ježiš ohľadom slávenia sv.omše povedal iba to podstatné,to ostatné si už popridávali ľudia,dôležité je však to,či kňaz spolu s veracimi veria tomu,čo Ježiš povedal a či kňaz robí to,čo Ježiš pri poslednej večeri prikázal.ostatné je vata.Omša je platná aj keď ju kňaz odslúži na pustom ostrove na holom kameni,stačí že chlieb,víno a vieru.
miňocraft

Pozvanka na Tridensku svetu omšu

Čo do Posvätnej Tradície patrí a je nemenné?
Spôsob slávenia sv.omse a tiež pri nej jazyk používaný sa menil,latina sa zo začiatku nepoužívala vôbec,Eucharistiu sa slávila po domoch,takže stoly boli rôzne,oltáre so sochami či skvostné ikonostasy a bohato zdobené rúcha sa nepužívali.Tvrdenie,že tradičnou sv.omsou je tá tridentska v latine je nezmysel.
miňocraft

Pozvanka na Tridensku svetu omšu

Ak máš na mysli obetu sv.omše,tak tú presne poznáme zo sv.Pisma.Píšu o nej všetci štyria evanjelisti a jej priebeh opisuje aj apoštol Pavol.
Ja chcem nejaký prameň,kde je súhrn Posvätnej Tradície.
miňocraft

Pozvanka na Tridensku svetu omšu

O je obsahom posvätnej tradície?Nikto nevie?
miňocraft

Pozvanka na Tridensku svetu omšu

Čo je “Tradícia”?
Kánon Svätého Písma je presne definovaný,vieme ktoré knihy patria do Starej zmluvy a ktoré do Novej zmluvy.
Má posvätná Tradícia nejaký presný kànon?Pretože mnohí sa oháňajú Tradíciou ale jej obsah je neistý.
Som presvedčený,že apoštoli slávili Eucharistiu v iných jazykoch ako je latinčina,nepotrebovali k tomu ani sochy,oltáre a špeciálne rúcha.Stačil obyčajný stôl,chlieb a …More
Čo je “Tradícia”?
Kánon Svätého Písma je presne definovaný,vieme ktoré knihy patria do Starej zmluvy a ktoré do Novej zmluvy.
Má posvätná Tradícia nejaký presný kànon?Pretože mnohí sa oháňajú Tradíciou ale jej obsah je neistý.
Som presvedčený,že apoštoli slávili Eucharistiu v iných jazykoch ako je latinčina,nepotrebovali k tomu ani sochy,oltáre a špeciálne rúcha.Stačil obyčajný stôl,chlieb a víno a slová,ktoré opakovali po svojom Pánovi tak,ako ich počuli vo večeradle.
Nič viac.
miňocraft

MANIFEST bl.Karola I. ( o zriadení samostatných štátov v rámci cisárskeho Kráľovstva)

🤨 Blafuješ,Peter(skala).Najskôr tvrdíš,že v evanjeliách sa o teokracii píše a keď ťa vyzvem aby si to doložil,tak to obkecávaš ako stará Blažková alebo Kecal z Predanej nevesty ale stále si sem nedal ani jediný verš z evanjelia.
miňocraft

MANIFEST bl.Karola I. ( o zriadení samostatných štátov v rámci cisárskeho Kráľovstva)

Peter(skala),čo tu na mna skúšaš?Najskor napíšeš,že teokracia je súčasťou evanjelia a potom tu podsunieš knihu kroník zo starého zákona??!
Ak by si nevedel,evanjeliá sú štyri : podľa Matúša,Marka,Lukáša a Jána.
Si ochotný priznať,že si si vymýšľal,alebo budeš v klamstvách pokračovať ďalej?
miňocraft

Ako americkí vojaci mučili prezidenta Dr. Jozefa Tisu v koncentračnom tábore v Nemecku

Nepíšem o Židovskom kódexe,Anton Čulen.Píšem o ústavnom Zákone č.68/1942 o vysťahovaní židov,prijatý Slovenským snemom 15.5.1942,ktorý vstúpil do platnosti podpisom prezidenta Dr.Tisa a na základe neho prebehli deportácie židov zo Slovenka.Tych 30000 výnimiek je z ríše rozprávok,bolo ich mnohonásobne menej.Moralne zvrátene bolo posielať židov do koncentračných táborov a potom sa chváliť …More
Nepíšem o Židovskom kódexe,Anton Čulen.Píšem o ústavnom Zákone č.68/1942 o vysťahovaní židov,prijatý Slovenským snemom 15.5.1942,ktorý vstúpil do platnosti podpisom prezidenta Dr.Tisa a na základe neho prebehli deportácie židov zo Slovenka.Tych 30000 výnimiek je z ríše rozprávok,bolo ich mnohonásobne menej.Moralne zvrátene bolo posielať židov do koncentračných táborov a potom sa chváliť výnimkami.Tiso ako kresťan a kňaz nemal nikoho násilím odvážať na smrť do koncentrákov.
Zlo sa zlom neospravedlňuje,Anton Čulen.Deportacie židov,či neskôr Nemcov a Maďarov boli zlom.
miňocraft

Modlitba Sv. Bernarda z Clairvaux o pomoc v ťažkostiach k Panne Márii

Keby tento veľký svatec tušil,čo križiaci vystrájali,nebol by tak nadšeným propagátorom ďalšej výpravy.
Ale jeho mystika ma priťahuje a tiež aj jednoduchosť,chudoba a odmietnutie vyžierania chudobných poddaných.Je milé zistienie,ako nežne dokáže zahrnúť
láskou ženu - rehoľnicu(kto si mysli,že svätci nemôžu milovať čistým spôsobom nejakú ženu,tak ešte nie je zrelým človekom a kresťanom)
miňocraft

Ako americkí vojaci mučili prezidenta Dr. Jozefa Tisu v koncentračnom tábore v Nemecku

Vďaka Caesar,prečítam si.No na okolnosti ,že Tiso podpísal uznesenie Slovenského snemu o zbavení židov majetku a ich deportáciach do koncentračných táborov,to nič nemení.
miňocraft

MANIFEST bl.Karola I. ( o zriadení samostatných štátov v rámci cisárskeho Kráľovstva)

Peter(skala),prestať zahmlievať a blufovať a daj sem tie verše z evanjelia,ktoré hovoria o teokracii a ku ním tie poznámky pod textom,ktoré to objasňujú.Mám to isté Sväté Písmo ako ty a nevidím tam nič také.
miňocraft

Ako americkí vojaci mučili prezidenta Dr. Jozefa Tisu v koncentračnom tábore v Nemecku

Podpísaný dekrét Dr.Tisom a vyvezení ľudia zo Slovenska sú fakt a nie “pohádka” ceskoslo.
Pohádky sú rečičky o Tisovi,ktorý vraj nikoho nedal vyviezť ani o majetky neokrádal.Jeho podpisy na dokumentoch na základe ktorých boli niektorí občania Slovenska okradnutí a vyvezení do koncenrakov sú pravé.
Pre mna je vzor iný kňaz a biskup,povýšený k úcte oltára a záchranca židov - bl.Gojdič Pavel.
miňocraft

Ako americkí vojaci mučili prezidenta Dr. Jozefa Tisu v koncentračnom tábore v Nemecku

Napíšte aj niečoho tom,ako mučili a potom zabili ľudí,ktorý boli na základe dekrétu podpísaným prezidentom Tisom,vyvezení do koncenračných táborov.
miňocraft

Ako americkí vojaci mučili prezidenta Dr. Jozefa Tisu v koncentračnom tábore v Nemecku

ceskoslo,ako zavilý antisemita môžeš byť na neho hrdý aj za mna,ja nemám dôvod,mne je tých 50000 ľudí,ktorých nechal vyviezť do plynových komôr ľúto.
miňocraft

MANIFEST bl.Karola I. ( o zriadení samostatných štátov v rámci cisárskeho Kráľovstva)

Ja mám katolícku Bibliu ale zmienku o teokracii som v evanjeliách nenašiel.Tak buď taký dobrý a cituj mi ju,dokáž že tam je,však si to tvrdil.Alebo iba blufuješ a skúšaš ako ďaleko zájdeš s klamstvom?
miňocraft

MANIFEST bl.Karola I. ( o zriadení samostatných štátov v rámci cisárskeho Kráľovstva)

A odkaz na konkrétne verše v evanjeliu o teokracii si kde nechal,Peter(skala)?
miňocraft

MANIFEST bl.Karola I. ( o zriadení samostatných štátov v rámci cisárskeho Kráľovstva)

Cisárstva a kráľovstvá zanikajú,Cirkev ostáva až do konca sveta.A jej úloha ohlasovať evanjelium ostáva tiež.Kto ohlasuje evanjelium Ježiša Krista,plní jeho vôľu.