Anna Krátka

Carlo Viganó: Kristov námestník potápa Petrovu loď.

quintus-sertorius.webnode.cz/l/akcni-plan-agendy-2030/

Svět a především Evropa jede přesně podle plánu. Akční plán Agendy 2030. Co se má během roku ještě odehrát? Copak nám světové elity připravily??
Dokument, který nastínil celoplanetární děje až do roku 2030, cílil právě na globalizaci, protože jedině tou se dá dosáhnout všech cílů, které si Agenda 2030 ukládá do tohoto roku splnit.
Ne náhodo…More
quintus-sertorius.webnode.cz/l/akcni-plan-agendy-2030/

Svět a především Evropa jede přesně podle plánu. Akční plán Agendy 2030. Co se má během roku ještě odehrát? Copak nám světové elity připravily??
Dokument, který nastínil celoplanetární děje až do roku 2030, cílil právě na globalizaci, protože jedině tou se dá dosáhnout všech cílů, které si Agenda 2030 ukládá do tohoto roku splnit.
Ne náhodou je jedním z milníků tzv. uhlíkové neutrality právě rok 2030.
A nejspíš ne náhodou nedávno uzavíraly neziskovky smlouvy s řeckými pronajímateli ubytovacích kapacit pro invazisty do toku 2025, resp. 2030.
Ano, po celé následující desetiletí má docházet k mohutným přesunům lidí z nekompatibilních kultur do Evropy.
I to je jedna ze součástí plnění Agendy 2030 s jejímž urychlením a úpravami se nyní počítá.
Co je zač tento dokument z roku 2016, přijatý většinou vlád (včetně naší)?
Dokument, který může zdánlivě navozovat dojem, že zde jde především o zlepšení života nejchudších lidí na planetě?
Nicméně při bližším prostudování zjistíte, že jeho cílem je globalizace, stěhování lidí z chudších zemí do těch bohatších, které tím nakonec samy zchudnou.
A především pak v důsledku toho dojde k postupnému rušení národních států a jednotlivých národů.
Proto, aby mohly být národní státy Evropy zrušeny, byla založena EU.

Globalizace totiž svědčí nadnárodním korporacím na ni napojeným.
Aby šla likvidace národních států lépe, pak je nutno obyvatelstvo obměnit, nastěhovat sem jednak masy lehce manipulovatelných lidí, na druhé straně pak zajistit, aby i nastupující generace Evropanů se necítily být patrioty, ale kosmopolity.
To jsou přesně ti mladí euroobčané, kteří se již nikde necítí doma.
A nyní konkrétně, co je původní Agenda 2030 a jaké jsou hlavní v dokumentu stanovené cíle?
Konec chudoby - konec chudoby ve všech jejích podobách a všude
Zajistěte dostatek jídla, zajistěte bezpečnost potravin a lepší výživu a podporujte udržitelné zemědělství
Zdravý život pro všechny - zajistěte zdravý život pro všechny lidi všech věkových skupin a propagujte jejich pohodu
Vzdělávání pro všechny - zajistěte inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělávání a propagujte příležitosti pro celoživotní učení pro všechny
Genderová rovnost - dosáhnout rovnosti žen a mužů a zmocnit všechny ženy a dívky k sebeurčení
Voda a hygiena pro všechny - zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou a hygienu pro všechny
Udržitelná a moderní energie pro všechny - zajistěte přístup k dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny
Udržitelný hospodářský růst a slušná práce pro všechny - podpora udržitelného, inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu, plné a produktivní zaměstnanosti a slušné práce pro všechny
Odolná infrastruktura a udržitelná industrializace - budování odolné infrastruktury, podpora široce založené a udržitelné industrializace a podpora inovací
Snížit nerovnost - snížit nerovnost v zemích a mezi nimi
Udržitelná města a osady - učinit města a osady inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná
Udržitelná spotřeba a výrobní metody - zajišťují udržitelnou spotřebu a výrobní vzorce
Přijměte okamžitá opatření k boji proti změně klimatu a jejím dopadům
Ochrana a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů
Chránit půdní ekosystémy - chránit a obnovovat půdní ekosystémy a podporovat jejich udržitelné využívání, udržitelně hospodařit s lesy, bojovat proti dezertifikaci, ukončit a zvrátit degradaci půdy a ukončit ztrátu biologické rozmanitosti
Mír, spravedlnost a silné instituce. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, umožnit všem přístup ke spravedlnosti a budovat efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
Posílit způsoby provádění a globální partnerství - posílit prostředky provádění a vyplnit globální partnerství pro udržitelný rozvoj novým životem
Důsledky a možnosti plnění Agendy 2030 jsem zmínila už výše.
Tedy ať se to možná někomu jeví sebelépe, Evropu a jiné rozvinuté části světa by měla právě agenda 2030 dostat na úroveň rozvojových zemí, budou-li tyto země nuceny neomezeně přijímat vetřelce z těch nejchudších zemí jen proto, aby se vymýtila chudoba.
V bodech výše můžete najít nejen boj s chudobou, který je v místech, kde se chudoba vytváří, už vzhledem k přemnožení tamních obyvatel a nižšímu IQ nemožný.
Jejich chudoba se pak řeší stěhováním například do Evropy.
Hned několika body se prolíná zelený úděl.

Ať už se jedná o bod 7 (zelené zdroje energie), který způsobí výpadky elektrické energie, k nimž nebudou dostačovat při přelidněné planetě přírodní zdroje nebo bod 13, což není nic jiného, než neustále proklamovaná uhlíková neutralita a s ní související omezení spalovacích motorů, ale i omezení dopravy a přecházení na elektromobilitu.
Za jednotlivými body pak můžeme vyčíst snížení spotřeby masa či omezení zemědělské výroby.
Každopádně hraje především současná koronavirová panika do karet právě Agendě 2030 - výrazný pokles použití hotovosti (údajně infikované peníze), omezení letecké a vůbec dálkové dopravy a cestování (a už je tu plnění dalších bodů), značné zchudnutí bohatších částí světa a stále nekončící stěhování Afriky do Evropy.
Body samozřejmě nezapomínají ani na současnou genderovou ideologii a v nastávajících dnech vytvářená "dluhová unie" pak skvěle odpovídá bodu 10 podobně jako fakt, že koronašílenství a jeho důsledky zasáhly především bohatší země. Je zajímavé, že chudé rozvojové země toto šílenství nezasáhlo vůbec či jen okrajově.
Tím tedy dojde k srovnání světového "bohatství" - chudé země zůstávají chudými, bohaté rapidně zchudnou, o to se ostatně postará již dávno plánovaná a proklamovaná druhá vlna.
I přes zásadní propad evropských ekonomik zde není žádná snaha omezit muslimskou invazi ze zemí Blízkého východu a Afriky.
Naopak, OSN i EU připravují další dokumenty a pravidla, která by invazi nejen i nadále podpořila, ale především by zajistila rovnoměrné rozmístění vetřelců po celé Evropě.
Nekončí ani podpora promigračních neziskovek a to nejen ze strany EU a národních států, ale také ze strany jejich hlavních sponzorů z nadnárodních globalistických struktur.
Svět - a především pak Evropa - tedy jede přesně podle plánu a vše, co se během letošního roku děje, do toho zapadá.
Všimněte si také nezvykle častých fúzí korporací.
I to ke globalizaci patří a také nám signalizuje fakt, že právě majitelé korporací jsou těmi, kdo světové dění skutečně ovládá.
Organizace jako OSN, WHO či EU jsou pak jen jejich prostředkem, institucemi, které sdružují slouhy těch, kdo světu skutečně vládnou.
A nyní to nejdůležitější.
Je to asi měsíc, kdy došlo vzhledem k předchozí "koronakrizi" k další výzvě plnění Agendy 2030 v tomto dokumentu,
který potvrzuje, že většina občanů je velmi lehce manipulovatelná a umožní tak stanovených cílů poměrně rychle dosáhnout.
Cituji alespoň velmi krátký výňatek z textu nového dokumentu k Agendě 2030, který hovoří za vše:
"Tato krize odhalila slabiny našich systémů a nyní nám dává příležitost přehodnotit a obnovit silnější základny pro budoucnost. Proto nyní je více než kdy jindy čas jednat společně o udržitelných řešeních, která zahrnují všechny zúčastněné strany a odvětví. Během této krize jsme byli svědky toho, že v extrémních situacích bylo možné přijmout extrémní opatření a občané byli ochotni je zavést, aby provedli změnu. Je třeba se poučit z minulých měsíců a změn v chování, které lze učinit směrem ke společným cílům. "
A v dalším výňatku jsou dokonce vedeny úvahy o tom, že by mohlo být cílů dosaženo v nastávající situaci rychleji, než se původně plánovalo:
"Krize poskytne příležitost pracovat na taktice a prostředcích ke konečným cílům. Stále konkrétněji bude zapotřebí místní a regionální zapojení, doufajíc v inkluzivní víceúrovňovou správu. Jednat na úrovni nejblíže občanům znamená jednat rychleji. Desetileté okno, které nám zbývá, je naší příležitostí jednat."
Akční plán bude ukončen dvoudenní konferencí v červnu 2021.
Touto větou končí dokument, který jasně ukazuje, že se má během následujícího roku ve věci Agendy 2030 leccos změnit.
Asi právě proto, že tzv. COVID-19 potvrdil, že většinu lidí lze zmanipulovat k čemukoli.
Alespoň to je patrné z dokumentu, vydaném v minulých týdnech tvůrci Agendy 2030.
Během této krize jsme byli svědky toho, že v extrémních situacích bylo možné přijmout extrémní opatření a občané byli ochotni je zavést, aby provedli změnu.
Tato věta z nového zhodnocení plnění Agendy 2030 s ohledem na zavedené restrikce v době vyhlášené pandemie, kdy se potvrdilo, že lze masy velmi lehce ovládnout, snad hovoří za vše.
Lidé jsou ochotni udělat cokoli, k čemu je navedeme.
Samozřejmě pod příslibem jejich vlastního dobra.
Konference k ukončení akčního plánu Agendy 2030 bude za rok.
Pak se ptám:
"Proč na ukončení akčního plánu čekají rok? Co se má během roku ještě odehrát? Copak nám světové (j)elity připravily??/
Anna Krátka

KRÍŽOVÉ CESTY IV

rcmonitor.cz/…loupu-na-Staromestskem-namesti
Shromáždění s nedělní mší svatou u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
V neděli 25. 10. od 10 hodin proběhne v Praze na Staroměstském náměstí u Mariánského sloupu opět řádně ohlášené shromáždění, jehož součástí bude mše svatá sloužená za nemocné a ty, kteří o ně pečují. Dle aktuálního krizového opatření vlády je počet účastníků shromáždění …More
rcmonitor.cz/…loupu-na-Staromestskem-namesti
Shromáždění s nedělní mší svatou u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
V neděli 25. 10. od 10 hodin proběhne v Praze na Staroměstském náměstí u Mariánského sloupu opět řádně ohlášené shromáždění, jehož součástí bude mše svatá sloužená za nemocné a ty, kteří o ně pečují. Dle aktuálního krizového opatření vlády je počet účastníků shromáždění omezen na 100.

Shromáždění pod širým nebem je po dobu mimořádných opatření svoláváno na podporu zachování svobody náboženského vyznání, a to zvláště pro ty, kteří nemají možnost se zúčastnit nedělní mše svaté ve své farnosti. Při dodržování všech hygienických opatření nastavených vládou při pohybu na venkovním prostranství je možnost šíření viru mizivá a duchovní přínos účasti na mši svaté je pro jednotlivce i celou společnost nenahraditelný.

Podle účinného krizového opatření vlády je počet účastníků shromáždění omezen na 100 a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Viz praha.eu/…/prehled_verejnych_shromazdeni
Anna Krátka

farizej prymula a podvodník faltýnek

V Česku môže byť na sv. omši 100 ľudí a na Slovensku 6.
Čo na to hovorí Listina základných práv a slobôd?
V Nemecku súdy zamedzili 60 opatrení vlády,ktoré neboli v súlade so zákonmi.
Slovensko?

rcmonitor.cz/…-jsou-usnesenim-vlady-povoleny

Bohoslužby jsou usnesením vlády povoleny
Aktuálně platná krizová opatření nezakazují veřejné konání bohoslužeb. Omezení volného pohybu účinné od čtvrtka 22. …More
V Česku môže byť na sv. omši 100 ľudí a na Slovensku 6.
Čo na to hovorí Listina základných práv a slobôd?
V Nemecku súdy zamedzili 60 opatrení vlády,ktoré neboli v súlade so zákonmi.
Slovensko?

rcmonitor.cz/…-jsou-usnesenim-vlady-povoleny

Bohoslužby jsou usnesením vlády povoleny
Aktuálně platná krizová opatření nezakazují veřejné konání bohoslužeb. Omezení volného pohybu účinné od čtvrtka 22. října, kterým se nahrazují dosavadní omezení, se nedotýká možnosti konat bohoslužby a účastnit se jich. Vláda výslovně umožňuje konání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím; pouze omezuje počet jejich účastníků na 100 osob. Každá bohoslužba je současně shromážděním podle zákona o právu shromažďovacím. A protože současné krizové opatření vlády nestanovuje pro bohoslužby zvláštní úpravu, je třeba použít úpravu obecnou.

Jak bohoslužbu svolat?
Bohoslužba nemusí být oznámena obecnímu úřadu jako jiná shromáždění. Může být svolána stejným způsobem jako v běžné době. Vzhledem k současné situaci je vhodné na nástěnku nebo dveře kostela umístit např. tuto informaci: "Konání bohoslužeb upravuje čl. III. usnesení vlády ze dne 22.10.2020 číslo 1078, podle kterého se může shromáždění účastnit nejvýše 100 účastníků a to po 20 členných skupinách, mezi nimiž bude vzdálenost 2m."

Kolik osob se může bohoslužby zúčastnit a jaké jsou podmínky konání?
Celkově smí být na bohoslužbě 100 osob (včetně kněze a přisluhujících). Tyto osoby musí být rozděleny do skupin po 20, mezi skupinami je třeba dodržovat rozestupy v délce 2 metrů. Všichni účastníci musí nosit roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest.

Co když zasáhne policie?
Je možné, že policie pod dojmem mylných informací o obsahu krizových opatření zasáhne. Jestliže se bude chtít pokusit bohoslužbu ukončit či pokutovat její účastníky anebo jinak zasáhnout, je třeba postupovat takto:

1. Upozornit, že konání bohoslužby je výslovně povoleno čl. III. usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078, o přijetí krizového opatření, publikovaným pod č. 424/2020 Sb. Policie nemá pravomoc konání bohoslužby ukončit ani sankcionovat její účastníky.

2. Kněz ani přítomní věřící by neměli souhlasit s uložením pokuty, neměli by vůbec nic podepisovat a měli by ústně trvat na proběhnutí správního řízení.

3. V případě, kdy policie bude trvat na ukončení bohoslužby, uposlechnout výzvy policie.

4. Vyhledat odbornou právní pomoc.

5. Je vhodné mít videozáznam z mobilního telefonu kvůli případnému správnímu řízení.

Může se stát, že se jedná o opomenutí v krizovém opatření a že vláda dodatečně podmínky konání bohoslužeb v kostelích nebo pod širým nebem zpřísní anebo je zakáže?
V současném chaosu nelze vyloučit nic. Právo projevovat své náboženství navenek bohoslužbou (ať již ve venkovních nebo ve vnitřních prostorech) je výslovně uvedeno v Listině základních práv a svobod. Lze ho omezit pouze zákonem, z legitimního důvodu. Chce-li vláda omezit konání bohoslužeb, měla by tato omezení mít stejné parametry jako omezení jiných shromáždění podle shromažďovacího zákona. V případě shromáždění ve vnitřních prostorách by mohlo být omezení přísnější než v případě shromáždění pod širým nebem, ale mělo by být vždy proporcionální - např. v závislosti na velikosti kostela či jiného vnitřního prostoru.

Tomáš Hromek, advokát

23. 10. 2020, RCM
Anna Krátka

Je celoplošné testovanie útok vzbúrencov proti Bohu na sviatok Všetkých svätých? Modlitba za vyslobodenie 1000 duší z očistca

Svetský súd nestojí nad BOHOM!
Pápež Benedikt XVI. nikoho nekryl.
Chytanie zločincov má v náplni práce polícia.
On zachraňoval duše.
Ježiš Kristus povedal:"Komu odpustíte hriechy,budú im odpustené,komu zadržíte hriechy,budú im zadržané!"
Anna Krátka

Je celoplošné testovanie útok vzbúrencov proti Bohu na sviatok Všetkých svätých? Modlitba za vyslobodenie 1000 duší z očistca

Kňaz dostal právo odpúšťať hriechy od samotného JEŽIŠA KRISTA.

Samozrejme,že ten,kto sa z hriechov vyznáva,musí svoje hriechy ľutovať a dať si predsavzatie,nedopustiť sa ich znova.
Okrem toho,že sú hriechy odpustené po platnej svätej spovedi,zostávajú ešte isté časné tresty.
Anna Krátka

Je celoplošné testovanie útok vzbúrencov proti Bohu na sviatok Všetkých svätých? Modlitba za vyslobodenie 1000 duší z očistca

Útočia na spovedné tajomstvo!

rcmonitor.cz/…-poruseni-zpovedniho-tajemstvi
Queensland přijal zákon vyžadující od kněží porušení zpovědního tajemství
Zákonodárci australského státu Queensland přijali zákon vyžadující, aby kněží porušili zpovědní tajemství a nahlásili případ pohlavního zneužívání dětí nebo podezření na takové zneužívání. Pokud tak neučiní, budou potrestáni třemi roky vězení. …More
Útočia na spovedné tajomstvo!

rcmonitor.cz/…-poruseni-zpovedniho-tajemstvi
Queensland přijal zákon vyžadující od kněží porušení zpovědního tajemství
Zákonodárci australského státu Queensland přijali zákon vyžadující, aby kněží porušili zpovědní tajemství a nahlásili případ pohlavního zneužívání dětí nebo podezření na takové zneužívání. Pokud tak neučiní, budou potrestáni třemi roky vězení. Zákon přijalo queenslandské zákonodárné shromáždění s podporou opoziční Liberální národní strany.

Arcibiskup Mark Coleridge řekl, že takováto oznamovací povinnost „nic nezmění na bezpečí mladých lidí“ a že tento návrh zákona je založen na „chabé znalosti toho, jak tato svátost v praxi skutečně funguje“.

Australští biskupové poskytli federální vládě vyjádření Svatého stolce ke 12 doporučením ze zprávy o pohlavním zneužívání dětí v australských institucích, která pochází z roku 2017. V reakci na doporučení ohledně zpovědního tajemství a rozhřešení Svatý stolec zopakoval, že zpovědní tajemství je nedotknutelné a že rozhřešení nelze podmiňovat budoucími skutky ve vnějším oboru.

Královská komise pro reakci institucí na pohlavní zneužívání dětí doporučuje objasnit, zda „informace získané od dítěte během svátosti smíření, že bylo pohlavně zneužíváno, spadají pod zpovědní tajemství“ a „zda v případě kajícníka, který při svátosti smíření vyzná, že se dopustil pohlavního zneužití dítěte, může být udělení rozhřešení pozdrženo do doby, dokud se sám nepřizná státním orgánům“.

V roce 2017 královská komise ustanovená australskou vládou uzavřela po pěti letech šetření a vydala více než 100 doporučení.
Mark Ryan, queenslandský ministr vnitra a člen australské Labor Party, řekl, že „požadavek a upřímně řečeno i morální povinnost podat zprávu týkající se chování k dětem platí pro každého v této komunitě“ a že „žádná skupina nebo profese není výjimkou“.

Stephen Andrew, jediný queenslandský poslanec za stranu One Nation Pauline Hansonové, řekl, že „tento návrh zákona představuje skutečné nebezpečí pro důvěru veřejnosti v naši komunitu a její soudržnost“. „Jak mohou lidé v Queenslandu věřit ve svobodnou a otevřenou demokracii a vládu práva, když stát zavírá biskupy do vězení?“ otázal se.

Také arcibiskup Coleridge řekl, že tento zákon by z kněží učinil „namísto služebníků Božích agenty státu“ a vzbuzoval by „závažné otázky ohledně náboženské svobody“.

Státy Victoria, Tasmania, Jižní Austrálie a australské hlavní město rovněž přijaly zákon nutící kněze porušovat zpovědní tajemství, zatímco Nový jižní Wales a Západní Austrálie jej prosazují.

Generální prokurátoři jak ve federální vládě, tak ve vládách jednotlivých států se v listopadu 2019 dohodli na standardech oznamovací povinnosti, která vyžaduje, aby kněží porušovali zpovědní tajemství nebo australská závazná pravidla pro oznamování pohlavního zneužívání. Dále by kněží nemohli využít ochrany výsadní komunikace při svátosti smíření a museli by svědčit proti třetí straně v trestním nebo civilním řízení.

Arcibiskup Coleridge z Brisbane řekl, že australští biskupové „chtějí podpořit probíhající veřejnou debatu o přístupech, praktikách a postupech, které zajistí, aby děti a další ohrožené osoby byly v našich komunitách v bezpečí“.
Svatý stolec na začátku letošního roku australským biskupům sdělil, že zpovědní tajemství je nedotknutelné a že se vztahuje na všechny hříchy zjištěné při zpovědi, a to jak hříchy penitenta, tak dalších osob.

Svatý stolec dodal, že takové je „odvěké a stálé učení církve o nedotknutelnosti zpovědního tajemství, což je věc, kterou vyžaduje samotná podstata svátosti, a tudíž vychází z Božího zákona“.

Doplnil též, že zpovědník „jistě může a v některých případech by měl vyzvat oběť, aby vyhledala pomoc mimo zpověď nebo případně nahlásila případ zneužití úřadům“.
Svatý stolec také uvedl, že „zpověď poskytuje příležitost – možná jedinou – těm, kdo se dopustili pohlavního zneužívání, aby si tuto skutečnost uvědomili. V tu chvíli se zpovědníkovi naskytne příležitost kajícníkovi poradit a napomenout ho, vést jej k lítosti, změně života a k nastolení spravedlnosti. Kdyby se však stalo běžnou praxí, že zpovědníci udají ty, kdo se vyznali z pohlavního zneužívání dítěte, žádný takový penitent by k této svátosti nepřistoupil a vzácná příležitost k pokání a nápravě by byla ztracena.“

Dodal, že „je nesmírně důležité, aby formační programy pro zpovědníky zahrnovaly podrobný výklad církevního práva včetně ,Poznámky’ Apoštolské penitenciárie, společně s příklady, které kněze poučí o složitých otázkách a situacích, jež mohou nastat. Může se například jednat o principy rozhovoru zpovědníka s mladým člověkem, který je zneužíván nebo je zranitelný vůči zneužívání, či s někým, kdo se vyzná ze zneužití nezletilého dítěte.“

23. 10. 2020, CNA
Anna Krátka

Vatikánská Zrada Čínské Církve Prodloužena o Dva Roky

Kardinál Burke:

cardinalburke.com/…ment-pope-francis-civil-unions
preklad textu bol robený cez translator

Vyhlásenie k vyhláseniam pápeža Františka k občianskym zväzom
DNE 22. októbra 2020

Celosvetové komunikačné médiá informovali s veľkým dôrazom ako zmena kurzu o správach, že pápež František vyhlásil, že osoby v homosexuálnom stave ako Božie deti „majú právo na rodinu“ a „nikto by nemal …More
Kardinál Burke:

cardinalburke.com/…ment-pope-francis-civil-unions
preklad textu bol robený cez translator

Vyhlásenie k vyhláseniam pápeža Františka k občianskym zväzom
DNE 22. októbra 2020

Celosvetové komunikačné médiá informovali s veľkým dôrazom ako zmena kurzu o správach, že pápež František vyhlásil, že osoby v homosexuálnom stave ako Božie deti „majú právo na rodinu“ a „nikto by nemal byť vyhodený alebo nešťastný kvôli tomu. “ Navyše píšu, že vyhlásil: „Musíme vytvoriť občiansky zväzok. Týmto spôsobom budú právne kryté. Bránil som to. “ Vyhlásenia boli urobené v rozhovore s Evgenym Afineevským, režisérom dokumentu „Francesco“, ktorý mal premiéru 21. októbra 2020 pri príležitosti Rímskeho filmového festivalu (Festa del Film di Roma).

Takéto vyhlásenia vytvárajú veľké zmätenie a spôsobujú zmätok a omyl medzi katolíckymi veriacimi, pretože sú v rozpore s učením Svätého písma a posvätnej tradície a s nedávnym Učiteľským úradom, ktorým Cirkev stráži, chráni a interpretuje celú vieru obsiahnutú v Sväté písmo a posvätná tradícia. Spôsobujú údiv a chyby v učení Cirkvi medzi ľuďmi dobrej vôle, ktorí si úprimne želajú vedieť, čo učí katolícka cirkev. Ukladajú pastorom duší povinnosť svedomia urobiť vhodné a potrebné objasnenia.

V prvom rade je potrebné konštatovať, že kontext a príležitosť týchto vyhlásení neobsahujú nijakú magisterskú váhu. Právom sa interpretujú ako jednoduché súkromné názory osoby, ktorá ich urobila. Tieto vyhlásenia nijakým spôsobom nezaväzujú svedomie veriacich, ktorí sú skôr povinní nábožensky sa riadiť tým, čo učí Sväté písmo a posvätná tradícia a bežné magistérium Cirkvi v danej veci. Je potrebné poznamenať najmä toto.

1. „Tradícia vždy vychádzala z Písma svätého, ktoré predstavuje homosexuálne skutky ako skutky vážnej skazenosti, a vždy uvádzala, že„ homosexuálne skutky sú vnútorne narušené ““ (Katechizmus katolíckej cirkvi, č. 2357; posvätná kongregácia pre náuku Faith, Persona humana, „Deklarácia o určitých otázkach týkajúcich sa sexuálnej etiky, č. VIII [1]), pokiaľ sú v rozpore s prirodzeným zákonom, uzavreté s darom života a neplatné pre skutočnú afektívnu a sexuálnu komplementárnosť. Preto ich nemožno schváliť.

2. Osobitné a niekedy hlboko zakorenené tendencie osôb, mužov a žien v homosexuálnych podmienkach, ktoré sú pre nich skúškou, hoci samy osebe nemôžu predstavovať hriech, predstavujú objektívne neusporiadaný sklon (Katechizmus Cirkev č. 2358; Kongregácia pre náuku viery, Homosexualitatis problema, „List biskupom Katolíckej cirkvi o pastorácii homosexuálnych osôb“, č. 3 [2]). Preto ich treba prijímať s úctou, súcitom a citlivosťou, aby sa zabránilo akejkoľvek nespravodlivej diskriminácii. Katolícka viera učí veriacich nenávidieť hriech, ale milovať hriešnika.

3. Veriaci, a najmä katolícki politici, sa stavajú proti zákonnému uznaniu homosexuálnych zväzkov (Kongregácia pre náuku viery, Úvahy o návrhoch na právne uznanie odborov medzi homosexuálnymi osobami, Rôzne otázky týkajúce sa homosexuálnych osôb. 10 [3]). Právo na založenie rodiny nie je súkromným právom na obhajobu, ale musí zodpovedať plánu Stvoriteľa, ktorý chcel ľudskú bytosť v sexuálnej odlišnosti, „ktorú vytvoril muž a žena“ (Gn 1, 27), a tak nazýva človeka , muža a ženy, k prenosu života. „Pretože manželské páry zaisťujú nástupníctvo generácií, a sú preto predovšetkým vo verejnom záujme, občianske právo im poskytuje inštitucionálne uznanie. Homosexuálne zväzky, na druhej strane, z právneho hľadiska nepotrebujú osobitnú pozornosť, pretože túto funkciu nevykonávajú pre všeobecné dobro. “ (Tamže, č. 9 [4]). Hovoriť o homosexuálnom zväzku v rovnakom zmysle ako o manželskom zväzku zosobášených je v skutočnosti hlboko zavádzajúce, pretože taký vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia nemôže existovať. Pokiaľ ide o výkon spravodlivosti, osoby v homosexuálnom stave, ako všetci občania, môžu kedykoľvek využiť ustanovenia zákona na ochranu svojich súkromných práv.

Je to zdroj najhlbšieho smútku a naliehavého pastoračného znepokojenia, že súkromné názory uvádzané s tak veľkým dôrazom v tlači a pripisované pápežovi Františkovi nezodpovedajú neustálemu učeniu Cirkvi, ako to vyjadruje Sväté písmo a posvätná tradícia, a je strážené, chránené a interpretované Učiteľským úradom. Rovnako smutné a znepokojujúce sú zmätky, zmätok a chyby, ktoré spôsobujú medzi katolíckymi veriacimi, rovnako ako škandál, ktorý spôsobujú všeobecne tým, že vyvolávajú úplne mylný dojem, že katolícka cirkev samozrejme zmenila, teda zmenila zmenila svoje celoročné učenie
Anna Krátka

Arcibiskup Malty sa modlili za novinárku, ktorú zavraždili pred 3 rokmi

Prosím,podpíšte túto petíciu.

petícia TU:

citizengo.org/…sek-zlozony-przez-grupe-poslow

Ústavný tribunál bude 22. októbra 2020 posudzovať žiadosť podanú skupinou poslancov o uznanie tzv. eugenický potrat pre nesúlad s poľskou ústavou.

Z hľadiska základného zákona je problematika jasne a zreteľne prezentovaná: článok 38 ústavy hovorí o „zabezpečení právnej ochrany života každému človeku“, …More
Prosím,podpíšte túto petíciu.

petícia TU:

citizengo.org/…sek-zlozony-przez-grupe-poslow

Ústavný tribunál bude 22. októbra 2020 posudzovať žiadosť podanú skupinou poslancov o uznanie tzv. eugenický potrat pre nesúlad s poľskou ústavou.

Z hľadiska základného zákona je problematika jasne a zreteľne prezentovaná: článok 38 ústavy hovorí o „zabezpečení právnej ochrany života každému človeku“, článku 30 o „inherentnej a neodňateľnej dôstojnosti človeka“. a článok 32 o skutočnosti, že „každý má právo na rovnaké zaobchádzanie verejnými orgánmi“ a „nikto nesmie byť diskriminovaný“.

Žiadame vás, aby ste podpísali petíciu Nadácie Jeden z nás, aby sa v Poľsku staralo o každý ľudský život bez ohľadu na stupeň vývoja a stupeň zdravotného postihnutia.

V súvislosti s nadchádzajúcim zasadaním ústavného tribunálu venovaným tzv eugenický potrat, verejnosť potrebuje svedectvo nielen o ústavných, ale aj o našich osobných hodnotách.

Doterajší rozsudok ústavného súdu vydaný 28. mája 1997 o nedodržiavaní ústavy tzv. Sociálne odôvodnenie potratu uvádza:

„Hodnota ústavne chráneného právneho dobra, ktorým je ľudský život vrátane života vyvíjaného v prenatálnej fáze, sa nedá rozlíšiť. Neexistujú dostatočne presné a opodstatnené kritériá na to, aby sa takáto diferenciácia rozlišovala v závislosti od vývojovej fázy ľudského života. Od okamihu svojho vzniku sa ľudský život stáva ústavne chránenou hodnotou. To platí aj pre prenatálnu fázu. ““

Žiadame vás, aby ste podpísali petíciu, aby v dôsledku vyhlásenia eugenického potratu za neprijateľný dostali zdravotne postihnuté osoby a ich príbuzní potrebnú podporu od štátu a spoločenských organizácií (vrátane finančnej a inštitucionálnej podpory).

Nie je naším zámerom takýmto spôsobom vyvíjať akýkoľvek tlak na nezávislé súdnictvo.
Anna Krátka

Pápež Ján Pavol II. Slovensko zohrá dôležitú úlohu.

Nemám to ako overiť.
Píšem to sem,ako som to dostala:

blog.hlavnespravy.sk/…-billmelinda-gates-foundation/
Anna Krátka

Pápež Ján Pavol II. Slovensko zohrá dôležitú úlohu.

Re: Stanislav Stanči

S tou Amerikou je to podobné ako u nás.
Parta úchylákov,ktorá došla k peniazom,sa tvári,že budú svet riadiť oni a nie OTEC BOH!
Anna Krátka

Pápež Ján Pavol II. Slovensko zohrá dôležitú úlohu.

preposlané
originál textu TU:

mailchi.mp/…amnews/10-21-2020?e=d00a48190c

preložené cez translator
Prosím podpisujte túto petíciu.Ide o film,ktorý šíri detskú pornografiu!

ifamnews.com/en/petition/say-no-to-netflix/

Petícia: Zastavte film " Mačičky" od spoločnosti NETFLIX
Ide o detskú pornografiu!

ifamnews.com/en/petition/say-no-to-netflix/

Keď sa v roku 2009 stala prvou dámou Michelle …More
preposlané
originál textu TU:

mailchi.mp/…amnews/10-21-2020?e=d00a48190c

preložené cez translator
Prosím podpisujte túto petíciu.Ide o film,ktorý šíri detskú pornografiu!

ifamnews.com/en/petition/say-no-to-netflix/

Petícia: Zastavte film " Mačičky" od spoločnosti NETFLIX
Ide o detskú pornografiu!

ifamnews.com/en/petition/say-no-to-netflix/

Keď sa v roku 2009 stala prvou dámou Michelle Obama, mala jej najstaršia dcéra Malia desať rokov. Jej najmladšia Saša mala iba sedem rokov.
Podľa všetkého bola Michelle oddanou matkou oboch dievčat, odhodlaná chrániť ich pred temnými vplyvmi spoločnosti.

Raz povedala reportérovi: „Snažila som sa ubezpečiť, že tam nie sú, aby ich bolo možné rozdrviť. Ale bože, je to v nás ... Snažili sme sa stanoviť hranice v rámci ich vystavenia, a preto by ste zriedka vidieť dievčatá mimo verejných akcií. “

To bolo vtedy.

Toto je teraz:

Michelle Obama je spolu so svojím manželom špičkovou producentkou mediálneho giganta Netflix. Finančné podmienky ich transakcie neboli zverejnené, ale mnohí sa domnievajú, že táto suma vysoko presiahne 100 miliónov dolárov. Odkiaľ budú tie peniaze? Pochádza z výnosov generovaných mnohými filmovými a zábavnými ponukami Netflixu, ktoré sa streamujú odhadom na 182 miliónov predplatiteľov. Jedným z tých filmov, ktoré pomáhajú financovať gigantický deň výplaty Michelle Obamovej, je revoltný film „Cuties“, ktorý zobrazuje sporo odeté jedenásťročné dievčatá v nechutných prejavoch nadmerne sexualizovaného správania, vrátane vrážania ich rozkroku do mužov, simulujúcich lesbické sexuálne činy a dokonca aj odhalené prsia.

Máte úplnú pravdu, ak ste si všimli očividnú iróniu a neuveriteľné pokrytectvo - dievčatá, ktoré sú sexuálne zneužívané vo filme „Cuties“, sú v rovnakom veku, v akom boli dievčatá Michelle Obamovej počas pobytu v Bielom dome.
Podpíšte našu petíciu požadujúcu Netflix Odstráňte „Cuties“
Michelle Obama musí zodpovedať za opovrhnutiahodné vykorisťovanie detí vo filme Cuties. “ Ako najlepšia hviezdna producentka Netflixu nemožno nechať mlčať a hrabať sa v miliónoch. Ako cieľ našej petície sme pridali Michelle Obamu. Po podpísaní dostane e-mail s požiadavkou, aby Netflix odstránil „Cuties“ z jeho platformy. Podpíšte prosím našu petíciu ešte dnes, aby Michelle Obama vedela, že chcete tento nechutný film vytiahnutý spoločnosťou Netflix.

Netflix bol celé týždne pod intenzívnou paľbou, pretože občania po celom svete pribúdajú na protest proti tomuto nechutnému vykorisťovaniu mladých dievčat. Státisíce ľudí podpísali petície od IOF a ďalších, ktorí požadujú odstránenie filmu. Nespočetné množstvo zákazníkov zrušilo svoje predplatné služby Netflix. Spoločnosť je v Texase dokonca obvinená z trestného činu, pričom jej konateľ Reed Hastings bol menovaný sprisahancom.

Počas toho všetkého Michelle Obama mlčala a bola spokojná so zbieraním svojich miliónov od Netflixu, keď sexuálne vykorisťovali mladé dievčatá.

Už na ňu nemožno pripustiť, aby bola ticho. Ak Michelle Obama prehovorí a požaduje, aby boli vytiahnuté „Cuties“, Netflix bude nútený počúvať. Pokiaľ ide o nás, dokiaľ sa nevyjadrí proti distribúcii filmu, pokračovanie tohto filmu je na nej.

Podpíšte našu petíciu, aby Michelle Obama vedela, že požadujete, aby Netflix zrušil nechutný film „Cuties“. Keď k petícii pridáte svoje meno, do jej tlačovej kancelárie sa odošle e-mail. Môžete si byť istí, že o tomto petičnom úsilí bude okamžite informovaná.
Anna Krátka

Przeciwko homoherezji. Kategoryczne nauczanie Kościoła

Jeśli wiadomość niewyświetla się poprawnie, należy skorzystać z linku- wersja przeglądarkowa

Szanowna Pani,
Droga Obrończyni Życia!


To przerażające! W szpitalach regularnie zabija się małych pacjentów, którzy przeżyją własną aborcję! Fundacja Życie i Rodzina wysłała zapytania o procedury stosowane w przypadku przeżycia przez dziecko aborcji oraz o to, co dzieje się potem z ciałami …More
Jeśli wiadomość niewyświetla się poprawnie, należy skorzystać z linku- wersja przeglądarkowa

Szanowna Pani,
Droga Obrończyni Życia!


To przerażające! W szpitalach regularnie zabija się małych pacjentów, którzy przeżyją własną aborcję! Fundacja Życie i Rodzina wysłała zapytania o procedury stosowane w przypadku przeżycia przez dziecko aborcji oraz o to, co dzieje się potem z ciałami zabitych maluszków.

Odpowiedzi porażają

W majestacie prawa szpitale utrzymują procedury, które pozwalają zostawić na śmierć dzieci, które aborcję przeżyją.

Odstąpienie od reanimacji, odstąpienie od resuscytacji, oczekiwanie na ustanie funkcji życiowych - to wszystko sformułowania, którymi posługują się aborterzy, gdy odpowiadają na pytania o los urodzonego żywo dziecka. Jeden ze szpitali wspomina przy tej okazji o zapewnieniu dziecku komfortu cieplnego. Nie dodaje jednak nic o tym, jakie tortury przeżywa w tym czasie dziecko próbujące złapać oddech i przeżyć i czy naprawdę odczuwa wówczas jakikolwiek komfort!

Czy wyobraża Pani sobie, jak straszliwie cierpi maluszek wyjęty z łona matki powoli się dusząc? Maluszek, któremu któremu w tej sytuacji nikt nie pomaga! Personel medyczny patrzy wówczas obojętnie na męczarnie dziecka i obserwuje jego powolną i bolesną agonię.

Jakby tego było mało, aborterzy na życzenie mogą ubrać dziecko w ubranko, a nawet - jak przyznaje jeden ze szpitali - przewiązać niewielką wstążeczkę! Co za hipokryzja! Najpierw bestialsko mordują niewinnego człowieka, a potem urządzają tkliwe pożegnanie Czy istnieje większe zakłamanie?

Proszę zresztą spojrzeć na pisma ze szpitali - przesyłam Pani odpowiedzi z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego (sic!) w Środzie Wielkopolskiej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Droga Pani!

To bestialstwo jest możliwe, bo aborcja wciąż jest legalna.

Już w najbliższy czwartek w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się rozprawa w sprawie aborcji eugenicznej. Sędziowie będą wybierać między życiem a śmiercią. Zdecydują wówczas, czy selekcja i mordowanie ludzi uznanych za gorszych jest do pogodzenia z art. 38 Konstytucji RP, który stanowi:

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Sędziowie postanowią więc także, czy można utrzymywać w polskim prawie - w ustawie, a w konsekwencji także w szpitalnych procedurach - możliwość pozostawienia abortowanego dziecka na śmierć. Czy jest w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce na legalną zbrodnię?

Droga Pani!

Wniosku do Trybunału Konstytucyjnego nie byłoby gdyby nie największa akcja pro-life w historii Polski - obywatelski projekt #ZATRZYMAJABORCJĘ sygnowany przez blisko milion Polaków. Wiem, że także Pani udzieliła poparcia tej inicjatywie, wspierała i wspiera ją nadal na różnych jej etapach. To dzięki dobrym ludziom - takim jak Pani - głos nienarodzonych może wreszcie zostać usłyszany. Czy jednak sędziowie TK nie złamią się i nie pójdą na rękę hałaśliwym środowiskom feministycznym?

Wstawimy się za nienarodzonymi! Będziemy w czwartek już od 10:00 rano pod bramą Trybunału, aby pokazać prawdę o aborcji i żądać od sędziów ratowania dzieci. Będzie tam także czarny protest - feministyczne zgromadzenie, które będzie domagać się zabijania niepełnosprawnych maluchów. Dlatego musimy być tam w jak największej liczbie!

Dlatego bardzo proszę Panią i wszystkich, którym zdoła Pani przekazać tę wiadomość, o obecność przed Trybunałem w czwartek od 10:00 rano. Godzinę później rozpocznie się rozprawa, w której stawką będzie życie i śmierć. Będziemy przypominać sędziom o ich powinnościach wobec obywateli, ujmiemy się za nienarodzonymi dziećmi, które same nie mogą nic na swoją obronę powiedzieć.

Jest Pani tam naprawdę potrzebna!

Jeśli nie może Pani być obecna fizycznie, proszę o pomoc w organizacji wydarzenia - darowiznę w wybranej przez Panią wysokości, abyśmy mogli pokryć wydatki związane z wydrukiem banerów, przejazdami i innymi kosztami akcji. Potrzeba na to przynajmniej 12 tysięcy złotych, dlatego gest w postaci przekazania darowizny to także głos za życiem, głos nie do przecenienia.

Proszę też bacznie obserwować sytuację. Najbliższe dni pokażą, czy instytucje polskiego państwa są zdolne stanąć na wysokości zadania i wreszcie zlikwidować najbardziej odrażający i dyskryminacyjny przepis w polskim prawie. Bądźmy razem, gdy rozgrywa się ta najważniejsza dziś batalia.

Serdecznie Panią pozdrawiam!
Anna Krátka

Polská Policie Přerušila Mši, Odvlékli Kněze

Pravda je možno pre nás zatiaľ skrytá.
Nevieme,čo sa v skutočnosti stalo,ani prečo.
Saleziánov dobre poznám zo Slovenska.
Muselo ísť snáď aj o niečo,čo zostalo nevypovedané.
Veď suspendovať kňaza nejde len tak.
Nepočuli sme druhú stranu.
V každom prípade sa je treba modliť za toho kňaza aj za tých,ktorí volali políciu.

Pane,buď k nám milosrdný a odpusť nám!
Anna Krátka

Škandál v Poľsku - Polícia odvliekla kňaza z kostola ako zločinca

O čo nás pripravujú zákazmi

svetlosveta.sk/…skavas-ucastou-na-svatej-omsi/

svetlosveta.sk/…iskavas-kazdym-prezehnanim-sa/

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou …More
O čo nás pripravujú zákazmi

svetlosveta.sk/…skavas-ucastou-na-svatej-omsi/

svetlosveta.sk/…iskavas-kazdym-prezehnanim-sa/

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame týchto 18darov.
Modlitba
Modlitbu začíname a končíme znakom kríža. Znakom kríža zvolávame Ducha Svätého, aby povzniesol našu modlitbu k Bohu.
2. Otvárame sa milostiam
Znak kríža nás pripravuje na prijatie Božieho požehnania a našu vôľu pripravuje na spoluprácu s Bohom a na prijatie jeho milosti.
3. Požehnáva deň
Znak kríža urobený nábožne počas dňa zvoláva Božie požehnanie na naše činy, ktoré sú v súlade s Božou vôľou.
4. Oddávame sa celý
Pri znaku kríža prechádzame rukou od čela k pleciam a srdcu. Týmto žiadame Boha, aby požehnal našu myseľ, city a naše telo pre konanie dobra a ochranu pred Zlým.
5. Uznanie vtelenia Krista
Pápež Innocent III nariadil, aby pri prežehnávaní mal veriaci spojené aspoň dva prsty, čo je znakom dvojitej podstaty Ježiša Krista – ľudskej a Božej. Pohyb od čela smerom dole je znakom zostúpenia Krista na zem.
6. Pripomenutie umučenia Pána
Samotný znak kríža je priamym pipomenutím si utrpenia a ukrižovania Ježiša Krista a uctením si jeho piatich rán.
7. Uznanie Trojjedinosti Boha
Zvolaním v mene Otca i Syna i Ducha Svätého uznávame katolícku dogmu zjavenú Cirkvou, ktorú v evanjeliu nikde evanjelisti nespomínajú a síce, že v Bohu sú Tri Božské osoby. Aj z tohto dôvodu ak veriaci nepoužíva pri prežehnaní spojené dva prsty na uznanie dvoch podstát Ježiša Krista, má podľa pápeža Innocenta III. použiť tri spojené prsty na uznanie jeho Trojjedinosti.
8. Zameranie sa na Boha
Znak kríža upriamuje našu modlitbu na Boha a umenšuje človeka. Uznanie, že Syn a Duch Svätý pochádzajú od Boha Otca
9. Uznanie, že všetko pochádza od Otca
Ak zdvihneme ruku na čelo uznávame, že Otec je prvou osobou Svätej Trojice. Znížením ruky na pleco prehlasujeme, že Syn pochádza od Otca a prenesením ruky na druhé pleco potvrdzujeme, že Duch Svätý pochádza z lásky Otca a Syna. Takto uznávame, že všetko pochádza od Boha Otca.
10. Vyjadrujeme vieru
Znak kríža je potvrdením viery k vteleniu, ukrižovaniu Ježiša Krista a existencie Svätej trojice. Znak kríža je súbor gest a slov, ktorými sa prehlasujú pravdy vyznania viery.
11. Božie meno je duchovnou mocou
Vo svätom Písme na dvoch miestach vidíme silu Božieho mena. Sv. Pavol v liste Filipanom hovorí: “ aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí. » Evanjelista Ján « urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.”
12. Kríž ako znak tých, čo nasledujú Krista
Ktokoľvek vezme na seba kríž a nasleduje Krista, sa stáva Kristovým učeníkom. Znakom Krista si sami pripomíname túto podmienku kresťanstva ohlásenú Kristom. Akceptujeme každodenný kríž a niesť ho s Kristom.
13. Prosíme o pomoc
Krížom prosíme Krista, aby nás podoprel tak, ako priateľ podopiera pod rukami a pomáha niesť ak sme unavení alebo padáme.
14. Potvrdzujeme prijatie krstu
Krst sme prijali v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Znakom kríža zvolávame svoju príslušnosť k Trojjedinému Bohu rovnako ako sme o to požiadali pri krste. Podľa kardinála Ratzingera potvrdzujeme takto svoje rozhodnutie patriť Bohu.
15. Ničíme prekliatie
Znakom kríža prechádzame rukou zľava do prava, čo je podľa svätého Jána de la Sale, znakom rozviazania prekliatia a zvolávania požehnania. Znamená to našu túžbu po smrti prejsť ku Kristovi.
16. Prijatie označenia Kirsta ako pastiera
Znak kríža ukazuje, že patríme Kristovi ako nášmu pravému pastierovi a nechávame sa takto dobrovoľne označiť rovnako, ako značil za čias Krista pastier svoje stádo.
17. Kríž odháňa diabla
Svätý Ján Chryzostom hovoril o znaku kríža ako nástroju, ktorý pretína úklady diablove a to mocou, ktorá na nás cez kríž prichádza.
18. Svedectvo pre iných
Znak kríža častokrát robíme verejne pred inými. Týmto sa stávame svedkami Krista, ktorý prisľúbil, že nezaprie toho, kto ho nezaprie verejne.

svetlosveta.sk/…skavas-ucastou-na-svatej-omsi/

Najvyššou formou modlitby je účasť na Svätej omši. Svätá omša je centrom života katolíka a jej primát potvrdila aj pri zjavení vo Fatime samotná Panna Mária, ktorá vizionárov upozornila, že Svätá omša má prednosť pred akýmkoľvek jej zjavením. Primát Svätej omše potvrdil Boh už v prvých troch Božích prikázaniach. Sláviť Boha vo sviatočný deň, neklaňať sa iným bohom, a ctiť božie meno. Počas Svätej omše vzývame a ctíme jediného Pravého Boha.
Príbeh Ábela a Kaina je príbehom o účasti na Svätej omši. Obaja mali priniesť Bohu obetu. Vrcholná Obeta je katolícka Svätá omša. Napriek tomu nízka účasť veriacich na Svätých omšiach je dôkazom, že ľudia stratili zmysel a poznateľnosť, aký vážny hriech absencia na omši je, ale rovnako existuje neznalosť toho, čo veriacemu človeku a jeho blízkym pramení z účasti na Svätej omši. Preto si predstavme hlavné duchovné ovocie Tvojej účasti.
Otec Martin von Cochem (1625-1712) zhrnul hlavné prínosy Svätej omše. Za tvoju spásu posiela Otec svojho milovaného Syna z nebies, ktorý pomocou Ducha Svätého premieňa chlieb a víno na skutočné Telo a Krv Kristovu a kvôli tebe prichádza Syn Boží z nebies a ukrýva sa v Najsvätejšej hostii.
Za tvoju spásu obnovuje svoje trpké umučenie, aby si ho s ním prežil a obetuje svoj vzácny život za teba, prelieva svoju krv mystickým spôsobom a kropí ňou tvoju dušu a očisťuje ju od všetkých poškvrnení.
Za teba sa Kristus sám ponúka ako skutočná zápalná obeta a vzdáva Božskosti najvyššiu úctu, aká jej prináleží a takto zadosťučiňuješ za slávu, ktorú si Bohu nebol schopný dať. Preto je Kristus obtou chvály, ktorou sa odčiňuje zanedbávanie chvál jeho svätého mena.
Sviatosťou oltárnou, ktorú Ježiš obetuje Bohu, dokážeš vzdať Najvyššiemu viac chvál ako svätí anjeli. Za teba sa Kristus ponúka ako dokonalá obeta vďakyvzdania ako náhrada za všetky tvoje zlyhania.
Ospravedlní všetky tvoje všedné hriechy, za predpokladu, že si pevne rozhodnutý ich zanechať. On znovu dáva seba samého za mnohé tvoje hriechy, ktoré si spáchal zanedbávaním dobrého, za dobro, ktoré si mohol urobiť a zanedbal si ho. Odstraňuje všetky tvoje nedokonalosti, ktoré očistené pripája k tvojim dobrým skutkom.
On ti odpúšťa hriechy, neuvedomené a zabudnuté, ktoré si nikdy nespomenul v spovedi. Kristus ponúka seba samého ako zmiernu obetu, aby zadosťučinil aspoň časti tvojich dlhov a prehreškov. Zakaždým, keď ideš na sv. omšu, urobíš tak viac pre odpustenie svojich hriechov, akoby si činil to najväčšie pokánie.
Pre teba Kristus ponúka seba samého ako najúčinnejšiu zmiernu obetu, prihovára sa za teba tak vrúcne, ako prosil za svojich nepriateľov na kríži.
Prosby a žiadosti, ktoré sú obetované na svätej omši, budú vypočuté oveľa skôr než tie, ktoré obetujeme mimo svätej omše.
Nikdy sa nepomodlíš tak silnou modlitbou, ako počas svätej omše, pretože Kristus na svätej omši zjednocuje svoje modlitby s tvojimi a ponúka ich Nebeskému otcovi. Kristus pozná Tvoje potreby, ktoré sú pre dobro Tvojej spásy a nebezpečenstvá, ktorým si vystavený a je v jeho túžbe, aby si spasený bol.
Na každej svätej omši sú prítomní anjeli, ktorí za Teba prosia a prednášajú tvoje modlitby pred Boží trón. Kristus samotný sa prihovára za tvoju spásu. Na svätej omši sa zjednotený s kňazom Ty sám sa stávaš duchovným kňazstvom Ježiša Krista.
Svätá omša je tým najlepším a najkrajším darom a obetou pre Najsvätejšiu Trojicu a jej najväčším zadosťučinením.
Svätá omša je najvyšší prejav úcty, aký môžeš Bohu venovať a je najlepším prostriedkom, ako si uctiť umučenie Krista a Preblahoslavenú Božiu Matku a prispieť tak k jej radosti. Poklona pred Eucharistiou a kalichom je najvyšší akt úcty Bohu. Ak sa s úctou pozrieš na presvätú hostiu, získaš hojnú odmenu v nebi.
Zbožnou účasťou na svätej omši môžeš obohatiť svoju dušu viac, než čímkoľvek iným na svete, vzdávaš česť a slávu anjelom a svätým viac ako recitovaním modlitieb mimo omše.
Každým úderom zo skutočnej ľútosti do svojej hrude v úkone kajúcnosti počas svätej omše, získaš odpustenie svojich všedných hriechov.
Ak úprimne prežívaš svätú omšu v stave smrteľného hriechu, Boh ti dáva milosť obrátenia. Ak úprimne prežívaš svätú omšu v stave milosti posväcujúcej, Boh rozmnožuje milosti pre teba.
Na svätej omši dostávaš požehnanie od kňaza, ktoré je potvrdené samotným Kristom v nebi a získavaš požehnanie pre telesné aj časné potreby. Navyše požehnanie má moc ťa ochrániť pred mnohými nebezpečenstvami, ktoré by ťa mohli bez neho premôcť. Touto podobou získaš tiež posilu proti pokušeniam.
Svätá omša je tiež prostriedkom získania milosti svätej smrti. Každá Svätá omša bude ti veľkou útechou v hodine smrti, a bude posilou v dôveru v Božie milosrdenstvo keď budeš stáť pred prísnym sudcom.
Neboj sa dlhého a strašného Očistca, ak si svojim časným trestom za hriechy zadosťučinil vo svätej omši. Už jedna tvoja sústredená a oddaná účasť na svätej omši pomôže zmierniť bolesti tvojej duši v Očistci viac, než akýkoľvek úkon pokánia či veľký skutok. Zbožná účasť na jednej omši na zemi má väčší úžitok po smrti ako tie, ktoré budú za teba slúžené.
Tvoje šťastie v nebi sa znásobí o každú jednu svätú omšu, ktorú nábožne prežiješ na zemi.
Pre tvojich priateľov nebude žiadna modlitba natoľko účinná, ako jediná svätá omša, ktorú za nich obetuješ alebo obetuješ na ich úmysel. Najlepšia pomoc a útecha pre chorých, trpiacich a umierajúcich je vo svätej omši, ktorá je za nich slúžená a obetovaná.
Svätá omša poskytuje veľkú milosť pre obrátenie hriešnikov.
Pre duše v očistci môžeš získať prostredníctvom svätej omše hojné občerstvenie.
Anna Krátka

Boží slovo na den 21.10. A.D.2020

seriál-3 časti

christianitas.sk/…y-karol-i-habsbursky-a-fatima/

Blahoslavený Karol I. Habsburský, posledný cisár Rakúsko-Uhorska, je mimoriadny preto, lebo ako jediný vodca veľkého štátneho útvaru v modernej dobe bol katolíckou Cirkvou vyhlásený za blahoslaveného.
Z dnešnej perspektívy ho vnímame ako veľkého bojovníka na strane Boha v eskalujúcom duchovnom boji uplynulého tisícročia, najmä …More
seriál-3 časti

christianitas.sk/…y-karol-i-habsbursky-a-fatima/

Blahoslavený Karol I. Habsburský, posledný cisár Rakúsko-Uhorska, je mimoriadny preto, lebo ako jediný vodca veľkého štátneho útvaru v modernej dobe bol katolíckou Cirkvou vyhlásený za blahoslaveného.
Z dnešnej perspektívy ho vnímame ako veľkého bojovníka na strane Boha v eskalujúcom duchovnom boji uplynulého tisícročia, najmä však minulého storočia – v boji symbolizovanom predovšetkým zjaveniami a požiadavkami Panny Márie vo Fatime a odporom, na ktorý tieto požiadavky narazili.
Pre Karola sa zápas začal ešte skôr, v roku 1895, keď mal osem rokov a žil v maďarskom Soprone. Stigmatizovaná rehoľníčka, uršulínka Matka Vincenzia, upozorňovala jeho tútora: „Treba sa modliť za malého arcivojvodu. Pretože raz sa stane cisárom a bude musieť veľa trpieť. Bude zvláštnym terčom útoku pekla.“ Tieto démonické sily rozpútali svoju zúrivosť proti Karolovi počas jeho života, keď úspešne odstavili jednu z posledných bášt – Cirkev čeliacu útokom v čoraz sekularizovanejšom svete. Rovnako boli neskôr tieto sily činné, keď odmietali zasvätiť Rusko, aby tak získali čas na presadzovanie svojej pekelnej agendy.
V roku 1917 Panna Mária vo Fatime varovala: „Neurážajte nášho Pána, ktorý už je tak veľmi urážaný.“ Keď sa obzrieme späť na dobu pred sto rokmi, rok 1917 nám môže pripadať ako relatívne nevinná doba. Avšak na geopolitickej úrovni vidíme, že už vtedy hriechy ľudí a národov postavili katolícku civilizáciu do defenzívy.
Kvôli protestantskej revolte najprv vypadlo Anglicko a veľká časť severnej Európy. Neskôr osvietenstvo a Francúzska revolúcia vnútili predstavu sveta, ktorý je podriadený vôli človeka, nie Božej vôli.
Zopár oficiálne katolíckych kráľovstiev sa ešte tu a tam zachovalo a zvyšok Svätej rímskej ríše, ktorá sa rozpadla za Napoleona, pretrvával v Rakúsko-Uhorskej monarchii, monarchii, v ktorej Božie práva boli ešte na prvom mieste, a ktorej panovníci boli korunovaní prelátmi Cirkvi. Francúzsko sa stalo republikou stelesňujúcou nové liberálne idey zamerané na človeka a v Portugalsku, kde sa zjavila Panna Mária, vládli slobodomurári. Panna Mária deťom jasne povedala, že „vojna je trestom za hriech“. V roku 1917 totiž už tri roky zúrila hrozná a vražedná vojna bez vyhliadky na ukončenie, známa pod menom Veľká vojna.
Francúzsko, Anglicko, Rusko a Taliansko (spoločne nazývané ako krajiny Dohody) stáli proti Nemecku, Rakúsko-Uhorsku a Turecku (nazývané Centrálne mocnosti).
Hoci každá z bojujúcich strán bola vtiahnutá do vojny nejakou konkrétnou provokáciou alebo povinnosťou vyplývajúcej z dohody, a aj keď každá mala svoje vlastné ciele, bolo zrejmé, že zničenie monarchií a eliminovanie vplyvu Cirkvi na záležitosti národov bola zásadná, hoci nevyslovená agenda, ktorá ju napriek všetkému úsiliu o ukončenie vojny vlastne udržiavala.
Podľa českého revolucionára Masaryka bolo Rakúsko-Uhorsko hlavným terčom. Vo svojej knihe The Making of a State Masaryk napísal, že pri návšteve Londýna v roku 1915 sa dozvedel, že „hlavným cieľom vojny je podľa všetkého rozpad Habsburskej ríše“.
Na čele Rakúsko-Uhorska v roku 1917 stál mladý, 29-ročný dedič habsburskej dynastie, cisár Karol, ktorý zdedil rakúsky trón 21. novembra po smrti dlhoročného vládcu Františka Jozefa. Karol bol 30. decembra korunovaný za uhorského kráľa pri veľkolepom náboženskom obrade.
Od samého začiatku sa staval proti vstupu krajiny do vojny a už ako emisár cisára Františka Jozefa sa pokúšal rokovať o mieri. Jeho húževnatá snaha o mier tak výrazne poznamenala jeho panovanie, že sa stal známy ako Friedenskaiser alebo Cisár mieru.
Práve mier je kľúčové slovo spájajúce cisára Karola, ktorého 3. októbra 2004 blahorečil pápež Ján Pavol II., s posolstvom Kráľovnej pokoja, Božej Matky, predloženým svetu vo Fatime.
V tomto príspevku budem hovoriť o troch rôznych súvislostiach medzi Pannou Máriou Fatimskou a blahoslaveným Karolom. Prvá je historická a geopolitická. Obidve udalosti mali svetový dosah v jednom a tom istom roku. Obidve mali rovnaký cieľ: mier. Obe dbali na jednu dôležitú skutočnosť: spásu duší. Obidve uznávali primát Svätého otca. Obaja varovali pred veľkým nebezpečenstvom hroziacim z Ruska, ktoré predstavovalo hrozbu pre Cirkev a svet, ktorú si v tom čase však ešte nikto neuvedomoval.
Druhou súvislosťou je samotné fatimské posolstvo, ktoré sa nádherne prejavilo v živote a v čnostiach blahoslaveného Karola, ktorý predstavuje vynikajúci vzor života žitého v súlade s tým, čo Božia Matka požaduje od každého z nás. Blahoslavený Karol je zároveň jedinečným orodovníkom pri našich prosbách, aby Cirkev skoro splnila požiadavky Panny Márie na geopolitickej úrovni.
Treťou súvislosťou je oficiálne prepojenie týchto dvoch káuz, ktoré paralelne bežali takmer storočie: úsilie dosiahnuť splnenie požiadaviek Panny Márie Fatimskej a tiež blahorečenie a kanonizáciu cisára Karola. Prepojenie všetkých týchto troch súvislostí medzi Pannou Máriou Fatimskou a blahoslaveným Karolom vyvolalo zúrivú reakciu pekelných síl proti obom ich programom.
Historická súvislosť
V tom istom čase, keď sa Božia Matka zjavovala vo Fatime a svetu prinášala svoj mierový plán, sa aj jeden svetový vodca usiloval zo všetkých svojich síl zastaviť vojnu. Bol to Karol, rakúsky cisár, uhorský kráľ, ktorý stelesňoval posledné zvyšky Svätej ríše rímskej, ktorá kedysi vládla nad jednotným Christianitas. Jeho predkovia z Habsburského domu boli za cisárov vyberaní takmer nepretržite od doby, keď elektori vybrali Rudolfa Habsburského v roku 1273 za cisára.
Po páde Svätej ríše rímskej spojili svoje zvyšné panstvá do nového usporiadania, ktorým bola v roku 1917 dvojitá monarchia Rakúsko-Uhorsko, geograficky po Rusku druhá najväčšia mocnosť v Európe. Z hľadiska počtu obyvateľov bolo Rakúsko-Uhorsko po Rusku a Nemecku tretie. Rakúsko-Uhorsko pozostávalo najmenej z jedenástich rôznych národov a národností, z ktorých niektoré boli kráľovstvami samé osebe. Tieto kráľovstvá sa dostali pod žezlo Habsburského domu zväčša prostredníctvom sobášov medzi kráľovskými rodmi, takže sa hovorilo: „Iné národy vedú vojny; ty, šťastné Rakúsko, uzatváraš sobáše.“ Keď sa arcivojvoda Karol v roku 1887 narodil, už takmer štyridsať rokov vládol cisár František Jozef. Nikdy nikomu nenapadlo, že by sa Karol mohol stať dedičom trónu, pretože pred ním bolo priveľa iných uchádzačov. Ako člen vládneho domu sa Karol stal vojenským dôstojníkom, čo znamenalo, že keď bola v roku 1914 vyhlásená vojna, nezostal bokom.
Rakúsko sa rozhodlo potrestať Srbsko za atentát na arcivojvodu Františka Ferdinanda krokom považovaným spočiatku za obmedzenú vojenskú mobilizáciu. Do tejto vojny sa však postupne zapojili všetky veľké národy Európy údajne preto, aby boli verné rôznym spojeneckým dohodám, ale tiež preto, že iné národy čakali na príležitosť dosiahnuť vlastné vojenské ciele.
Zrazu bolo Rakúsko-Uhorsko obklopené nepriateľmi, ktorí ríšu obviňovali za začatie vojny, hoci ju vyprovokovala premyslená vražda jej dediča trónu.
Arcivojvoda Karol sa nijako nepodieľal na zatiahnutí Rakúsko-Uhorska do vojny. Nikdy ju neschvaľoval, obával sa, že bude katastrofou pre jeho krajiny bez ohľadu na to, či ju vyhrá alebo prehrá. Napriek tomu bol vynikajúcim vojenským veliteľom. Slúžil na fronte v Taliansku, Transylvánii a Galícii a takmer v každej bitke, v ktorej bojoval, zvíťazil. V zákopoch a na všetkých druhoch terénu sa nikdy nebál o svoju vlastnú bezpečnosť, ale veľmi sa staral o zdravie a životy mužov, ktorí slúžili pod ním.
Múdro a strategicky uvažoval a nikdy neobetoval životy svojich vojakov tým, že by ich posielal do beznádejných situácií. Staral sa o zranených a plakal nad obhorenými telami padlých.
V čase najväčších bojov zomrel František Jozef a na Karola padlo ťažké bremeno – zodpovednosť za mnohonárodnú ríšu a všetky jej národy, zodpovednosť za vedenie vojny a životy všetkých jej vojakov.
Po tom, ako na vlastnej koži zažil utrpenie v zákopoch a krviprelievanie na fronte, bolo jeho prvou prioritou po tom, ako sa stal cisárom, priniesť mier. Vo svojom prvom manifeste „Mojim národom“ vyhlásil: „Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som čo najskôr zažehnal hrôzy a obete vojny a svojim národom vrátil bolestivo chýbajúce požehnanie mieru…“ Nový panovník ihneď vypracoval návrh na zvolanie mierovej konferencie, ktorú podpísali jeho spojenci a ktorá bola doručená Dohode. V tom čase malo Rakúsko-Uhorsko a jeho spojenci vojenskú a územnú prevahu. Namiesto snahy zničiť nepriateľské národy bolo ochotné rokovať o mieri, o mieri bez víťazstva. Reakcia Dohody však bola hrubá a urážlivá. Zároveň varoval svojich nemeckých spojencov, že ich agresívna ponorková vojna určite privedie do vojny Spojené štáty, ktoré sa pridajú k ich nepriateľom. Ocitnúť sa zoči-voči ďalšiemu protivníkovi s jeho nevyčerpateľnými rezervami pracovnej sily a zdrojov by pre Centrálne mocnosti znamenalo istú porážku a zničenie.
Cisár Karol bol jedinou hlavou štátu, ktorá odpovedala na mierový návrh pápeža Benedikta XV., hoci sám pokračoval vo svojich iniciatívach. Nadviazal kontakt s Woodrowom Wilsonom v čase, keď ešte Spojené štáty neboli vo vojne, a rázne odmietol požiadavku Nemecka, aby so Spojenými štátmi prerušil diplomatické vzťahy. Cisár dal jasne najavo, že o mier sa neusiloval z vojenských dôvodov, ale kvôli zodpovednosti, ktorú cítil voči národom svojej ríše, za všetkých vojakov a všetkých obyvateľov Európy. Najsľubnejšou z jeho mierových iniciatív bol pokus nadviazať kontakt s nepriateľom prostredníctvom svojho švagra, princa Sixta z Bourbon-Parmy. Napísal list Sixtovi, ktorý sa mohol ukázať vodcom Dohody, v ktorom ponúkol všetko, čo do tej doby požadovali.
Reakcia bola spočiatku priaznivá. Francúzsko bolo prístupné; britský premiér Lloyd George vyhlásil: „Toto je mier!“ Karol sa dokonca zveril nemeckému cisárovi bez uvedenia ďalších podrobností, že má veľkú nádej, že sa mu podarí vyjednať mier. Zdalo sa, že mier je na dosah ruky. V tom čase však francúzska vláda padla a bola nahradená vládou, ktorá bola úplne antagonistická a bola zástankyňou militaristického kurzu. Podpísanie mieru s Rakúsko-Uhorskom nepripadalo do úvahy, pretože to bol nemecký spojenec a Francúzi mali čo Nemcom odplácať, navyše si robili nárok na nemecké priemyselné územia, Porúrie a Porýnie, ako vojnovú reparáciu v prípade víťazstva. Briti rok predtým podpísali tajnú zmluvu s Talianskom, ktorému sľubovali obrovské časti rakúskeho územia, a teraz mali pocit, že nemôžu uzavrieť mier práve kvôli týmto tajným záväzkom voči Taliansku.
Toto úsilie, tak ako aj všetky ostatné, sa rozbilo na skale tajných dohôd a na tvrdohlavom trvaní všetkých bojujúcich strán na totálnom víťazstve bez ohľadu na obete na životoch a na utrpení ich národov.
Do mája 1917 všetky zúčastnené strany definitívne odmietli mierové návrhy cisára Karola. Pápež Benedikt, ktorý pred svojím zvolením pôsobil vo vatikánskej diplomacii, videl, že zlyhali všetky ľudské diplomatické iniciatívy, vrátane jeho vlastných.
5. mája napísal:
„Náš úprimný a úpenlivý hlas vzývajúci ukončiť tento strašný konflikt, samovraždu civilizovanej Európy … zostal nevypočutý. … Pretože všetky milosti … sú rozdávané rukami Najsvätejšej Panny, prajeme si, aby Jej najviac sužované deti sa viac než kedykoľvek predtým v tejto hroznej hodine so živou dôverou obrátili na vznešenú Matku Božiu.“ Svätý otec do loretánskych litánií pridal invokáciu „Kráľovná pokoja, oroduj za nás“. Vyzval veriacich, aby „zo všetkých kútov zeme … z nížin a morí zaliatych krvou … vznášali svoje prosby k „Matke milosrdenstva“. “Nech sa zdvíha k Márii, ktorá je Matkou milosrdenstva, zo všetkých kútov zeme, … z krvou zaliatych polí a morí zbožná a oddaná naliehavá prosba …, aby nám Jej nežná a láskavá starostlivosť pomohla dosiahnuť vytúžený pokoj pre vojnou zmietaný svet. O týždeň na to sa Matka Božia začala zjavovať vo Fatime, sľúbila ukončenie vojny a ponúkla svoj mierový plán. Kráľovná pokoja sa musela zľutovať nad nešťastným cisárom mieru, tak frustrovaným neúspešnými snahami o ukončenie nezmyselného krviprelievania.

II. časť: christianitas.sk/…obrali-nasho-posledneho-krala/
III. časť: christianitas.sk/…arom-bude-musiet-velmi-trpiet/

sk.wikipedia.org/wiki/Zita_Bourbonsko-Parmská

Zita Bourbonsko-Parmská (* 9. máj 1892, Villa Pianore, Taliansko– † 14. marec 1989, Zizers, Švajčiarsko) bola manželka posledného rakúskeho cisára, uhorského a českého kráľa Karola I. a v rokoch 1916 – 1918 posledná cisárovná Rakúska, kráľovná Uhorska a Česka.
Zita Mária delle Grazie Adelgunda Michaela Gabriela Jozefína Antónia Lujza Agnes, ako znelo jej celé meno, pochádzala celkovo z dvadsiatich štyroch detí (ona bola 17. v poradí), keď jej otec bol prvý raz ženatý s Máriou Piou Bourbonsko-Sicílskou (s ňou mal celkom 12 detí).
Bola manželkou posledného Rakúsko-Uhorského panovníka.Teda aj panovníka Slovákov.

youtube.com/watch?v=5MMZOQz9bxI
Anna Krátka

Boží slovo na den 21.10. A.D.2020

Blahoslavený Karol-cisár Čechov aj Slovákov,oroduj za nás!
Anna Krátka

Byli jsme VČAS varováni blahoslavenou K. Emmerichovou i v katolické TV Lux r.2019

eurabia.cz/…ardovali-katedralu-v-susi.aspx

obrázky link

eurabia.cz/…ardovali-katedralu-v-susi.aspx
Ázerbajdžánský džihád proti křesťanům - záměrně bombardovali katedrálu v Suši

Ázerbajdžánské jednotky záměrně bombardovaly katedrálu Krista Spasitele v Náhorním Karabachu v městě Suša. Již před touto válkou ázerbajdžánské úřady systematicky ničily jakékoliv historické památky spojené s …More
eurabia.cz/…ardovali-katedralu-v-susi.aspx

obrázky link

eurabia.cz/…ardovali-katedralu-v-susi.aspx
Ázerbajdžánský džihád proti křesťanům - záměrně bombardovali katedrálu v Suši

Ázerbajdžánské jednotky záměrně bombardovaly katedrálu Krista Spasitele v Náhorním Karabachu v městě Suša. Již před touto válkou ázerbajdžánské úřady systematicky ničily jakékoliv historické památky spojené s křesťanskými Armény. Pro úplnost dodáváme, že Evropští lidovci /(jejich členem je i česká KDU-ČSL) záměrně sabotují jakoukoliv snahu odsoudit barbarské zločiny muslimských Azeru a Turků n arménských křesťanech!
Anna Krátka

Lukašenko je čajový odvar diktátora Matoviča. Občania majú právo postaviť sa ..

Modlime sa za Trumpa,modlime sa za Ameriku.

christianitas.sk/…uzvuku-biden-nie-je-katolikom/

Preložili sme dôležitý rozhovor o amerických voľbách a postupujúcej revolúcii s Mons. Carl Maria Viganòm.„Budú to biskupi a predstavitelia Cirkvi, ktorí sa budú pred Bohom zodpovedať za zradu tejto ich dôležitej pastierskej povinnosti. Peklo nie je rezervované pre nekatolíkov.“ Pýtal sa Marco Tosatti.…More
Modlime sa za Trumpa,modlime sa za Ameriku.

christianitas.sk/…uzvuku-biden-nie-je-katolikom/

Preložili sme dôležitý rozhovor o amerických voľbách a postupujúcej revolúcii s Mons. Carl Maria Viganòm.„Budú to biskupi a predstavitelia Cirkvi, ktorí sa budú pred Bohom zodpovedať za zradu tejto ich dôležitej pastierskej povinnosti. Peklo nie je rezervované pre nekatolíkov.“ Pýtal sa Marco Tosatti.
Vaša Excelencia, slúžili ste ako apoštolský nuncius v Spojených štátoch od roku 2011 až do roku 2016, čiže dobre poznáte túto krajinu. Demokratický kandidát, Joe Biden, tvrdí, že je katolíkom, aj keď je za potraty do deviateho mesiaca a „manželstvo rovnakých pohlaví“. Je možné byť katolíkom a na oficiálnej úrovni, to jest cez politické a verejne prejavené rozhodnutia byť v opozícii k učeniu Cirkvi, nie v druhoradých otázkach, ale v zásadných problémoch?
Otázka, ktorú kladiete, drahý Tosatti, očakáva dobre artikulovanú odpoveď, ale najmä vyžaduje reflexiu a jasné rozpoznanie toho, kto je zodpovedný za vznik podmienok, ktoré viedli k súčasnej situácii.
Bolo to 22. septembra 2015, v deň, keď pápež František pricestoval do Washingtonu, pri príležitosti jeho apoštolskej cesty do Spojených štátov. Počas večere na nunciatúre, na ktorej sa zúčastnilo aj niekoľko členov pápežského sprievodu, som povedal pápežovi Františkovi: „Som presvedčený, že v histórii Spojených štátov ešte nikdy nebolo tak veľa katolíkov vo vedúcich pozíciách vlády: viceprezident Joe Biden, štátny sekretár John Kerry a hovorkyňa Bieleho domu, Nancy Pelosiová. Všetci traja okázalo o sebe tvrdia, že sú katolíkmi, za potrat, v prospech homosexuálnych manželstiev a rodovej ideológie, v protiklade k učeniu Cirkvi. Ako vysvetlíte tento rozpor?“ A ešte som dodal : „Jezuita, Otec Robert Frederick Drinan, S.J. z Boston College, zastával vo Washingtone celých desať rokov, od 1971 až do 1981, post demokratického poslanca za štát Massachussets. Otec Drinan bol jedným z najpresvedčenejších obhajcov a propagátorov potratov!“ Pápež František vôbec nereagoval, tak ako nereagoval ani 23. júna 2013, keď som mu, odpovedajúc na jednu z jeho osobitných otázok prezradil, kto v skutočnosti je kardinál McCarrick.
V roku 1967, dva roky po ukončení II. vatikánskeho koncilu, ďalší jezuita, otec Vincent O´Keefe, S.J. (o ktorom Bergoglio, ako predstavený Spoločnosti Ježišovej musel vedieť, kedže O´Keefe bol generálnym vikárom pod otcom Pedrom Arrupem) ako prezident Fordham University, spolu s vtedajším rektorom univerzity Notre Dame, otcom Theodoreom M. Hesburghom, organizovali stretnutie všetkých prezidentov severoamerických katolíckych univerzít v meste Land O´Lakes, štát Wisconsin, USA. Počas stretnutia podpísali dokument známy ako Vyhlásenie z Lake O´Lakes, ktorým deklarovali nezávislosť katolíckych univerzít a fakúlt voči akejkoľvek autorite a neviazanosť vernosťou Magistériu Cirkvi. Tento dokument, ktorý som kategoricky odsúdil v mojom hlásení Bergogliovi a rímskemu dikastériu, mal zničujúce následky na Cirkev a občiansku spoločnosť v Spojených štátoch.
Nie je teda prekvapujúce, že formovanie stoviek tisícov mladých katolíkov, spomedzi ktorých sa niektorí mali stať budúcimi politickými lídrami, viedlo k tejto zrade evanjelia, a ktorej katastrofálne následky môžeme vidieť dodnes. Taktiež neprekvapí, že Theodore E. McCarrick, ktorý bol v tom čase prezidentom Katolíckej univerzity v Portoriku, bol tiež medzi signatármi onoho rebelantského dokumentu.
Vaša analýza nekončí pri pozorovaní súčasného fenoménu, ale ide späť k ich vzdialeným príčinám, za ktorými je idea s dlhodobým plánom.
Čo by som rád zdôraznil, je blízke prepojenie medzi odbojom ultraprogresívneho kléru, s jezuitmi v čele, a vzdelávaním generácií katolíkov, ktorí boli formovaní podľa ideológie modernizmu, prúdiacej dovnútra koncilu, ktorý neslúžil len ako predpoklad revolúcie z 68. v politickej sfére, ale tiež v doktrinálnej a morálnej revolúcii v cirkevnej sfére. Bez II. vatikánskeho koncilu by sme nemali študentskú revolúciu, ktorá radikálne zmenila život v západnom svete, ale tiež víziu rodiny, úlohu žien a vôbec samotný koncept autority.
V skratke: zodpovednosť za zradu týchto samozvaných katolíckych politikov leží na neverných kňazoch, sekulárnych aj regulérnych, (ktorí sú) zotročení ideológiou modernizmu a na hierarchii, ktorá buď nevedela ako alebo nechcela zasahovať s potrebnou tvrdosťou, aby predišla tejto nesčíselnej škode pre celú spoločnosť. V tomto zmysle tzv. „deep state“ a „deep church“ konali zreteľne v zhode, s cieľom destabilizovať civilný aj cirkevný poriadok. Dnes máme možnosť porozumieť súčasnej situácii a je to opäť úloha pre autority, aby urobili všetko, čo je v ich silách, aby zastavili tieto preteky smerujúce do priepasti: Svätá stolica a Konferencia katolíckych biskupov USA (USCCB) majú povinnosť povolať k poslušnosti ako odbojných kňazov, tak aj laikov.
Myslíte si, že je potrebná autoritatívna intervencia biskupov, aby sa ľudia vrátili späť k dodržiavaniu princípov, o ktorých nemožno diskutovať?
Keď Kongregácia pre náuku viery vydala veľmi jasné inštrukcie ohľadom vylúčenia od svätého prijímania tých katolíckych politikov, ktorí nenasledujú učenie Cirkvi, bol to sám McCarrick, spolu s Arcibiskupom Wiltonom Gregorym, vtedajším prezidentom USCCB, ktorý pracoval na tom, aby sa predišlo implementacií tohto vyhlásenia v USA. Morálny úpadok a doktrinálna odchýlka sú bytostne spojené, a aby sa dosiahlo uzdravenie oboch týchto rán v tele Cirkvi, je nevyhnutné, aby sa konalo na oboch frontoch. Ak sa tento potrebný zásah neuskutoční, budú to biskupi a vodcovia Cirkvi, kto sa bude zodpovedať pred Bohom za zradu tejto dôležitej pastierskej povinnosti.
Prečo dávate do súvislosti II. vatikánsky koncil a študentský protest z roku 1968?
Je nepopierateľné, aj keď len z historického a sociologického hľadiska, že ide o veľmi úzky vzťah medzi koncilovou revolúciou a rokom 1968. Samotní protagonisti II. vatikánskeho koncilu to priznávajú. Medzi nich radíme aj Jozefa Ratzingera, ktorý napísal:
„Oddanosť utopistickému anarchistickému marxizmu[…] bola podporovaná v prvých líniách univerzitnými kaplánmi i študentskými združeniami ako počiatok realizácie kresťanských nádejí. Stopy vedú k udalostiam z mája 1968 vo Francúzsku. Dominikáni a jezuiti boli za barikádami. Táto interkomúna zrealizovala ekumenickú omšu za barikádami, čo bolo považované za akýsi míľnik v histórii spásy, niečo ako zjavenie, ktoré započalo novú éru kresťanstva.“
Jeden z peritov (poradcov) na koncile, otec René Laurentin, napísal: „Požiadavky hnutia z mája 1968 sa široko zhodovali s veľkými ideami koncilu, obzvlášť v koncilovej konštitúcii o Cirkvi vo svete. Do istej miery bol II. vatikánsky koncil už protestom skupiny biskupov proti Rímskej kúrii, ktorí sa usilovali o vytvorenie inštitucionálne prerobeného koncilu.“
A argentínsky teológ, otec Alvaro Calderón to potvrdil: „Ak je tu niečo, čo okamžite vynikne, pre tých, ktorí študujú II. vatikánsky koncil, je to práve zmena konceptu autority v liberálnom slova zmysle. Pápež sa vzdal svojej zvrchovanej autority v prospech biskupov (kolegialita), biskupi sa vzdali svoej autority v prospech teológov, teológovia svojich znalostí v prospech načúvania veriacim. A hlas veriacich nie je nič viac, ako ovocie propagandy.“
Táto vízia je širokospektrálne a hrdo prijímaná progresívnym frontom, ktorý videl tie isté požiadavky koncilovej revolúcie v roku 1968. Jacques Noyer, niekdajší biskup z Amiens na udalosti spomínal nasledovne:
„Som presvedčený, že duch, ktorý inšpiroval prípravu, celebráciu a implementáciu II. vatikánskeho koncilu, bol skvelou možnosťou pre Cirkev a svet. Je to evanjelium ponúkané človeku dneška. Hlboko vo vnútri udalostí z mája 1968 bolo spirituálne hnutie, dokonca mystické, konzistentné so snom koncilu.“
Bez „zelenej na semafore“ od Cirkvi, by svet nikdy nebol prijal alebo pozdvihol študentské hnutie a jeho požiadavky na rebéliu. Bol to práve duch II. vatikánskeho koncilu, ktorý vyznačil koniec hierarchicky konštituovanej spoločnosti a tradičných hodnôt, ktoré boli prirodzené západnému svetu: dovtedy koncepty ako autorita, česť, rešpekt voči starším, duch umŕtvovania a služby, zmysel pre povinnosť, ochrana rodiny jednotlivca a vlasti, boli všeobecne zdieľané a hoci aj v umenšenej forme voči minulosti, stále praktizované.
Vidieť Katolícku cirkev, maják pravdy a civilizácie národov, otvoriť svoje dvere svetu a bez zaváhania zahodiť svoje slávne dedičstvo, až takým spôsobom ako revolucionizácia liturgie a morálky stojacej na vode, bolo jednoznačným znamením pre masy, niečo ako povolenie agendy, ktorá sa v tom čase ešte neodvážila zjaviť vo svojej celistvosti, aj keď mnohé z jej odlišujúcich znakov už mohli byť badateľné. Zničilo to Cirkev a spoločnosť, skompromitovalo civilnú a náboženskú autoritu, zdiskreditovalo manželstvo a rodinu, zosmiešnilo patriotizmus a zmysel pre povinnosť bol označený ako fašizmus. Všetko uprostred ticha kooperujúcej hierarchie! Tí ako ja, ktorí vstúpili do seminára hneď v pokoncilovom období, môžu dosvedčiť, že dokonca aj rímske pápežské semináre boli okamžite dobyté týmto vzrušujúcim protestom, emancipáciou a rozpustením všetkých pravidiel a disciplíny.
Niet o tom nijakých pochýbností. Všetky premisy položené II. vatikánskym koncilom a študentskou revolúciou sú dnes neustále propagované vatikánskymi predstaviteľmi na cirkevnom fronte a lídrami svetskej moci na globalistickom politickom fronte. Teda, nebolo by žiadnym prekvapením, ak by sa priority pápežovho politického programu zhodovali s prioritami Joea Bidena. Migrácia, environmentalizmus, maltuziánsky ekologizmus, rodová ideológia, rozloženie rodiny a globalizmus sú vlastné agende „deep state“ a „deep church“.
Pápežova formálna opozícia voči potratu a indoktrinácii detí agendou LGBT je v praxi popretá podporou biskupov ľuďom, ktorí to propagujú politicky, ako aj tým, ktorí teoretizujú o ovládaní pôrodnosti, či uznaní práv sodomitov. Prípad otca Jamesa Martina, S. J. je príznačný, pretože potvrdzuje jednotnosť myslenia (idem sentire) medzi propagátormi globalizmu a progresívnou katolíckou inteligenciou. Znaky, ktoré zjednocujú tieto hnutia, sú lži a klamstvá, rozdelenie a zničenie, nenávisť k Tradícii a kresťanskej civilizácii. A medzi nimi najdôležitejšia je teologická averzia voči Kristovi, typická pre Lucifera a jeho nasledovníkov.
Pri súčasnej situácii, v ktorej katolícki kandidáti za Demokratickú stranu skutočne neuznávajú Magistérium Cirkvi, ako by mal vyzerať ozajstný katolícky politik?
Aby bol niekto katolíkom, nestačí, aby bol pokrstený, musí aj žiť podľa pravidiel, ktoré sú v súlade s vierou, ktorú prijal z posvätného prameňa. Viera ide ruka v ruke so skutkami, ako nás učí Sväté Písmo: bez toho, aby sme praktizovali to, čo sme ako Božie deti v Mystickom Tele prijali, sú naše slová prázdne a naše svedectvo je prázdne a v skutku škandalózne pre veriacich a pre tých, ktorí neveria. Otec James Martin S. J. sa teda mýli, ak sa obmedzuje čisto iba na byrokratický aspekt; jeho slová sú vyvrátené slovami Spasiteľa: „Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.“ (Ján 15:14).
Priateľstvo s Bohom, ktoré pozostáva z bytia duše v Milosti posväcujúcej, sa zakladá na našej poslušnosti voči príkazom Nášho Pána. Nie návrhy alebo rady: Príkazy! Pán hovorí: „Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Matúš 7:21).
Ja by som ešte doplnil, že peklo nie je rezervované pre nekatolíkov. Medzi tými, čo sú vo večnom ohni, je mnoho pokrstených duší, dokonca aj rehoľníci, kňazi a biskupi, ktorí si zaslúžili zatratenie pre ich rebéliu voči Pánovej vôli. Samozvaní dospelí katolíci a ich učitelia by sa mali pozorne zamyslieť predtým, než budú počuť Kristove slová: „Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ (Matúš 7:23)
Katolík, ktorý podporuje potrat alebo rodovú ideológiu, nepopiera len Magistérium, ale aj prirodzený zákon, ktorý ustanovuje základ morálky blízky všetkým ľudom všetkých čias. Vážnosť rozporu medzi patričnosťou a vernosťou k Cirkvi a jej učeniu odráža umelú dichotómiu medzi doktrínou a pastorálnou starostlivosťou, ktorá sa vkradla do Cirkvi od čias II. vatikánskeho koncilu a svoju najjasnejšiu formuláciu dosiahla v Amoris Laetitia. Aj keď podrobným preskúmaním, tzv. „laicitá dello Stato“ (sekulárna povaha štátu), tiež predstavuje vážne problémy, keďže uznáva právo civilnej spoločnosti na popretie vlády Krista Kráľa a odmietnutie jeho zákona.
Je jasné, že katolík nemôže voliť (a ani hierarchia odobriť) „katolíckeho“ politika, ktorý neuplatňuje integritu cirkevnej doktríny v praxi. Samozvaný katolík Joe Biden, ktorý podporuje potraty aj v prípade už čiastočného pôrodu, tzv. infanticída (vražda malého dieťaťa), a ktorý dokonca ešte v čase pred Obamom podporoval rodovú ideológiu a oslavoval „manželstvo“ dvoch mužov, nie je katolíkom. Bodka.
Joe Biden si vybral Kamalu Harrisovú ako svojho kandidáta na viceprezidentku. Harrisová obraňovala Planned Parenthood (PP), svetovo najväčšiu potratársku spoločnosť, keď bola táto spoločnosť obvinená z obchodovania s časťami tiel potratených detí. Prečo si vybral práve túto osobu?
Kultúra smrti, ktorá podčiarkuje súčasnú prevládajúcu protikresťanskú ideológiu, je sama o sebe konzistentá: Smrť nevinných stvorení je jeden z nevyhnutných prvkov tých, ktorí chcú vymazať nielen kresťanstvo, ale aj ľudskosť a tvorstvo, ktoré predstavuje prácu božského Stvoriteľa.
Ako som už veľakrát povedal, tento proces rozpadu sa vykonáva v dvoch rovinách: ideologickej – tí, ktorí zámerne chcú zlo, a chcú implementovať ich vlastné pekelné plány, a ekonomickej – tými, ktorí podporujú ideológiu nie nevyhnutne z presvedčenia, ale kvôli zisku. Takto, ľudské obety, ktoré sú naďalej obetované v potratových klinikách, dokonca aj počas nebezpečenstva COVIDu, vytvorili zisk pre PP a celú reťaz úmrtí, ktorá vzniká z obchodovania s orgánmi potratených detí. Nezabúdajme, že táto potratová lobby – podobne ako hnutie LGBT – sú jedným z hlavných finančných podporovateľov kampaní ľavicovo orientovaných strán po celom svete. Ak spoločnosti, ktoré sú ideologicky orientované smerom ku kultúre smrti, bohato financujú určité politické strany, nie je prekvapením, že kandidáti z týchto strán podporujú svojich sponzorov zákonmi v ich prospech.
Americký biskup, Thomas Tobin z Providence, Rhode Island povedal, že Demokrati prvýkrát po dlhom čase, nemajú na volebných lístkoch katolíka. Otec James Martin S. J. odpovedal, že Biden je pokrsteným katolíkom, a preto jedného majú. Čo z tohto slovného ping-pongu môžeme vyrozumieť o stave Cirkvi v Amerike?
Pred chvíľou som spomenul, že „katolícki kandidáti“, sú politickí kandidáti, ktorí nielenže nazývajú seba samých katolíkmi, ale ktorí aj dlhodobo žijú podľa viery a mravov, ktorú učí Cirkev. Ak by byť katolíkom nemalo žiaden konkrétny vplyv, nemalo by žiaden zmysel voliť kandidáta, ktorý sa v skutočnosti v ničom neodlišuje od ostatných. Odpoveď otca Martina S. J. je sofizmom [naoko pravdivé tvrdenie, vedomý logický klam), pretože predstiera, že nevidí odlišnosť medzi tým, že človek je katolík, alebo sa takým iba javí. A čo sa týka otca Jamesa Martina S. J., bol pokrstený, pobirmovaný, vysvätený za kňaza, a dokonca zložil slávnostné sľuby čistoty a poslušnosti; je S. J. …a je podporovateľ LGBT. Niekto iný, jeden z dvanástich Ho zradil. Nech sa otec Martin, ktorý sa vždy rád ukazuje vo svojom bezchybnom klerickom odeve, pozrie do zrkadla svojej duše, aby zbadal koho pripomína!
Vaša Excelencia, prečo sa Cirkev tak zaujíma dominantnú ideológiu, ktorá je jasne proti kresťanská?
Toto je problém, s ktorým zápasíme už 70. rokov. Katolícke duchovenstvo, a zvlášť hierarchia, trpela od tých čias pocitom menejcennosti, ktoré ich kladú nižšie ako ich partnerov vo svete. Cítia sa byť ontologicky podradní. Pokladajú Kristovo učenie za neadekvátne a neobratným spôsobom sa ho snažia adaptovať na svetskú mentalitu. Boja sa vyzerať nemoderne, že nedržia krok s dobou, dokonca, že sú stáročia pozadu, ako povedal iný preslávený jezuita, (nech odpočíva v pokoji)…
Tento hrozný komplex menejcennosti je priamym dôsledkom dramatickej straty viery. Kristovo posolstvo spásy je nezlúčiteľný s pokušeniami sveta; je nehodné a nelegitímne sfalšovať učenie Magistéria, aby sme ulahodili svetu, zneužívajúc posvätnú autoritu, ktorá je nasmerovaná ku ohlasovaniu evanjelia všetkým národom: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Matúš 28:19-20).
Dovtedy, kým vodcovia Cirkvi budú zotrvávať v pozícií, že nie sú prví, ktorí sa musia správať permanentne v súlade s úlohou im vlastnou a s Kristovým učením, bude nemožné vyžadovať rovnakú vytrvalosť od laikov, ktorí k nim vzhliadajú ako ku vzorom. Potvrdzuje to aj fakt, že jestvujú samozvaní „katolícki“ politici, ktorí dnes požívajú plnú podporu samozvaných „katolíckych“ klerikov a biskupov. Tiež to potvrdzuje fakt, že tí, ktorí bránia život a prirodzené zákony, hoci nie sú katolíkmi, sú obvinení z populizmu, porovnávaní s diktátormi minulého storočia a hovorí sa im: Veď nie sú katolíci! Prípadne ako v nedávnom prípade Otca Jamesa Altmana, sú obvinení vlastným biskupom, že „rozdeľujú a spôsobujú škandály“.
George Soros a ďalší sa snažia donútiť Marka Zuckerberga, aby obmedzil prítomnosť prolife aktivity na Facebooku. Voľba Joea Bidena a Kamaly Harrisovej a tieto manévre, ktorých cieľom je obmedzovať tých, ktorí bránia život – k akému druhu globálneho scenára to vedie?
Evanjelium sa rozšírilo po celom svete vďaka učeniu apoštolov a svedectvu mučeníkov a vyznávačov viery. Podobne, antievanjelium satanovej synagógy sa šíri cez vyučovanie detí temnoty, svedectvami verejných postáv, celebrít a zabávačov a samozvaných filantropov. Nakoniec, čo ostáva, je vždy rozdelenie do dvoch táborov: na jednej strane dobrí, na druhej hriešni, biblicky – vojna dobra a zla. A ak kedysi naši svätci zničili bôžikov a pohanské chrámy, a nenechali žiaden priestor pre tých, ktorí uctievajú zlo, dnes je nevyhnutné, aby sa nasledovníci určitého skupinového myslenia zjednotili, aby zničili a znesvätili chrámy, dávali dole kríže a sochy svätých a vymazali celú pamäť viery v Krista. V predošlých časoch boli cenzúrované zakázané knihy, aby boli chránení jednoduchí ľudia, pretože ich duše mohli byť otrávené. Dnes sa cenzuruje to, čo je dobré, lebo zlo to netoleruje.
Globálny scenár, ktorý sa objavuje pred našimi očami, je jasný: kým nepochopíme, že s tými, čo páchajú neprávosť nemôže byť žiaden dialóg (Mt 7:22), že neexistuje vzájomná spojitosť medzi svetlom Krista a satanovou tmou, nebudeme môcť vyhrať boj, pretože nebudeme ani schopní rozpoznať, že sme vo vojne proti silám pekla. A vo vojne sú nevyhnutne prítomné dve protikladné strany. Tí, ktorí odmietajú slúžiť pod Kristovou vlajkou, nevyhnutne skončia ako pomocníci služobníkov zla. Toto si dobre uvedomujú naši nepriatelia, ale nezdá sa, že je to jasné tým, ktorí nevidia kresťanský život ako „boj“.
Dovoľte mi pripomenúť slová prezidenta Trumpa, ktoré vyslovil na konci nedávneho zasadnutia Republikánov: „Naša opozícia tvrdí, že vykúpenie môže prísť jedine tým spôsobom, že im dáme moc.“ Toto „vykúpenie“ spočíva v popieraní Božích zvrchovaných práv nad jednotlivcami, spoločnosťami, národmi a nahradením nežného Kristovho jarma odpornou tyraniou satana. A to je popretie vykúpenia – vykúpenia otroka – ktoré dosiahol náš Spasiteľ na kríži.
Nenechajme sa oklamať medovými slovami tých, ktorí si uzurpujú biblickú metaforu detí svetla a detí temnoty pre vytvorenie Luciferovho kráľovstva: temnota a chaos, ktorú dnes vidíme v amerických mestách sú ovocím tej istej ideológie, ktorá schvaľuje postnatálny potrat a homosexuálne manželstvo, tak isto ako podporovatelia BLM a hnutia Antifa, ktoré zúrivo bojujú proti opätovnému znovuzvoleniu Trumpa.
Bidenove hanebné uzurpovanie si známej exhortácie Jána Pavla II. „Nebojte sa!“ znie ako prefíkaný trik starého hada, ako zobrať zo stromu ovocie, na rozdiel od odvážneho pozvania, ktoré poľský pápež poslal svetu, tak vzdialeného od Krista. A je zvláštne, že rozhorčenie arcibiskupa Wiltona Gregoryho, ktorý bol už-už pripravený cenzurovať návštevu prezidentského páru vo Svätyni sv. Jána Pavla II., dnes tiež neútočí na jeho oponenta, Joea Bidena, zvráteného katolíka, ktorý zneužíva obrazy pápežov na podporu svojej kampane.
Silné a autoritatívne slová Jána Pavla II. by dnes demokratov, a pravdepodobne aj biskupov, roztriasli od strachu.
„Nebojte sa prijať Krista a prijať jeho silu. Pomáhajte pápežovi a všetkým tým, ktorí si želajú slúžiť Kristovi a s Kristovou mocou slúžiť ľudskej osobe a celému ľudstvu. Otvorte dokorán dvere pre Krista. Jeho zachraňujúcej moci otvorte hranice štátov, ekonomické a politické systémy, rozsiahle polia kultúr, civilizácie a rozvoja. Nebojte sa. Kristus vie ‘čo je v človeku’. Iba On sám to vie “.
Dnes je Kristova spasiteľská moc nahrádzaná „hlasom stvorenia, ktoré nás napomína, aby sme sa vrátili na naše právoplatné miesto, v stvorenom prirodzenom poriadku“. Vykupiteľské utrpenie Nášho Pána je nahrádzané „stonaním stvorenia“, a bič Božej pravodlivosti „zlosťou Matky Zeme“, Pachamamy…
Prezident Trump povedal: „Naši protivníci tvrdia, že vykúpenie pre ľud môže prísť iba vtedy, keď im odovzdáme moc. Ale v tejto krajine sa neobraciame ku kariérnym politikom pre spásu. V Amerike sa neobraciame na vládu aby obnovila naše duše. My vkladáme našu vieru do všemohúceho Boha. Som presvedčený, že táto viera v Boha, ktorá musí byť jednoznačne spojená s vytrvalým kresťanským životom a svedectvom, ukáže a potvrdí, že v amerických prezidentských voľbách roku 2020 „Pánova pravica mocne zasiahla“, ako nám pripomína žalm.
Zdroj: onepeterfive.com
Anna Krátka

Boží slovo na den 19.10. A.D.2020

re:Theodorá-Máriá
Citujem ťa:"Je to všechno trochu jinak. V roce 1950, se objevily
události, které otřásly, těmi co ještě mají svědomí.
Misonáři římští i protestněští/anglikán i/ pořádali
hon na indiány."

Rok 1950,to už bolo 5 rokov po ukončení 2. sv. vojny.
Nič také,ako tu opisuješ sa v Amerike nestalo.
To už bola moderná doba.
Anna Krátka

Boží slovo na den 19.10. A.D.2020

Ďakujem za príspevky o šírení viery medzi indiánmi.

christianitas.sk/…o-viery-spasa-specatena-krvou/

pokračovanie I. časti
Apoštol Hurónov

casopisslovo.sk/…id-zeisberger-apostol-indianu/

Moravský apoštol indiánů - David Zeisberger - YouTube
youtube.com/…&list=LLkd-A4qeoi_YXPCwgH28irw
Anna Krátka

+ AM. V roce 1656, kdy Itálii postihla morová epidemie, vyhlásil biskup Alfons Puccinelli půst a …

...per Christum, Dominum nostrum

standapio.blogspot.com/…a-proti-satanovi-vzpurnym.html

Modlitba proti satanovi a vzpurným andělům vzniklá na popud Svatého otce Lva XIII.

Slavný kníže nebeského vojska,
svatý archanděli Michaeli,
braň nás v boji proti zlým mocnostem a silám,
proti vládcům světa temnoty, proti zlým duchům v ovzduší.
Přijď na pomoc lidem, které Bůh stvořil k svému obrazu a podob…More
...per Christum, Dominum nostrum

standapio.blogspot.com/…a-proti-satanovi-vzpurnym.html

Modlitba proti satanovi a vzpurným andělům vzniklá na popud Svatého otce Lva XIII.

Slavný kníže nebeského vojska,
svatý archanděli Michaeli,
braň nás v boji proti zlým mocnostem a silám,
proti vládcům světa temnoty, proti zlým duchům v ovzduší.
Přijď na pomoc lidem, které Bůh stvořil k svému obrazu a podobě
a vykoupil je za velikou cenu ze satanova otroctví.
Tebe ctí svatá Církev jako svého strážce a ochránce,
tobě svěřil Bůh vykoupené duše,
abys je přiváděl do věčné blaženosti.
Pros Boha pokoje, ať pod našima nohama zdrtí satana,
aby už nemohl držet lidi v zajetí a škodit církvi.
Přednes naše modlitby před tváří Nejvyššího,
aby nás zahrnul svým milosrdenstvím.
Uchop draka, starého hada, kterým je ďábel a satan, a spoutaného jej svrhni do propasti,
aby už nikdy nesváděl národy.
Amen.
Anna Krátka

+ AM. V roce 1656, kdy Itálii postihla morová epidemie, vyhlásil biskup Alfons Puccinelli půst a …

Tu sú.Prestali sa skrývať za rasizmus.
Priame útoky na kresťanov preto,lebo veria v Krista.

Miroslav Dzurech z ACN

Dobrý deň,

pravdepodobne sa k Vám nedostala správa o včerajších násilných útokoch na dva kostoly v meste Santiago de Čile.

Je to predsa len vzdialená krajina, no aj tam žijú kresťania a aj tam pôsobí pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi.

Útoky na Kostol San Francisco …More
Tu sú.Prestali sa skrývať za rasizmus.
Priame útoky na kresťanov preto,lebo veria v Krista.

Miroslav Dzurech z ACN

Dobrý deň,

pravdepodobne sa k Vám nedostala správa o včerajších násilných útokoch na dva kostoly v meste Santiago de Čile.

Je to predsa len vzdialená krajina, no aj tam žijú kresťania a aj tam pôsobí pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi.

Útoky na Kostol San Francisco de Borja a Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1876 sa odohrali počas verejného zhromaždenia, na ktorom si ľudia pripomínali spoločenské vzopätie proti politikom z októbra minulého roka.

Podľa miestnych médií sa nedeľňajšie protesty začali pokojne, no po čase v dave objavili násilníci, ktorí začali útočiť na kostoly, sprejovať na ne hanlivé heslá ako Muerte al Nazareno! (Smrť kresťanom!) a podpaľovať ich.

Veža jedného z kostolov sa počas požiara kompletne zrútila na otvorenú ulicu.

acnslovensko.sk/…y-veza-sa-zrutila-v-plamenoch/
Anna Krátka

Boj o ľudstvo

euportal.cz/…soubor-kretenu-a-parazitu.aspx
Neototalitní EU je tragikomická, ale Evropa umírá a za pár let už tu nebude. Evropská komise jako soubor kreténů a parazitů

freeglobe.cz/…-na-vyhubeni-miliard-lidi.aspx

Totalitní světovláda: Šokující fakta o klonování lidí a přípravách na vyhubení miliard lidí

freeglobe.cz/…0-totalitni-svetovlada-i-.aspx
freeglobe.cz/…a-sledovani-soukromi-lidi.aspx

More
Anna Krátka

Boj o ľudstvo

sk.wikipedia.org/wiki/Norimberský_kódex

zemavek.sk/norimbersky-kodex/

Norimberský kódex a očkovanie
19.10.2020 ·

oto: wikipedia
Etickými aspektmi biomedicínskeho výskumu sa zaoberajú viaceré medzinárodné dokumenty. Jedným z nich je aj Norimberský kódex, ktorý vznikol v roku 1947 v Norimbergu, ako dôsledok súdneho procesu s vojnovými zločincami po 2. svetovej vojne, v rokoch 1946-47. Na …More
sk.wikipedia.org/wiki/Norimberský_kódex

zemavek.sk/norimbersky-kodex/

Norimberský kódex a očkovanie
19.10.2020 ·

oto: wikipedia
Etickými aspektmi biomedicínskeho výskumu sa zaoberajú viaceré medzinárodné dokumenty. Jedným z nich je aj Norimberský kódex, ktorý vznikol v roku 1947 v Norimbergu, ako dôsledok súdneho procesu s vojnovými zločincami po 2. svetovej vojne, v rokoch 1946-47. Na norimberskom súde boli dokumentované rôzne zločiny proti ľudskosti, vykonávané lekármi. Neslávne známym bol aj Dr. Josef Mengele a ďalší nacistickí „lekári“, ktorí robili neľudské pokusy na väzňoch v koncentračných táboroch proti vôli, prípadne bez vedomia týchto väzňov. Podľa Mengeleho a jeho obhajcov, ktorí sa oháňali pojmom „vyššie dobro národa“, boli úmrtia a ťažké poškodenia zdravia, vyplývajúce z ich drastických pokusov, „výsostne odbornou, medicínskou, záležitosťou“ v záujme vedy a spoločnosti. Norimberský vojenský tribunál vzniesol voči týmto zločincom hlavné obvinenie v zmysle „vykonávania lekárskych pokusov bez súhlasu dotknutej osoby“. Norimberský kódex bol prijatý, ako súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktoré sa už nikdy nesmú zopakovať! Obsahuje desať podmienok, na základe ktorých, je možné realizovať výskum s účasťou ľudských subjektov. Je na zvážení, či tento kódex neporušujú aj také postupy, akými sú povinné očkovanie a povinné testovanie.

Desať bodov norimberského kódexu

Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom / zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou / záludnou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse.
Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto akosti súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného.

Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol plodné výsledky pre dobro spoločnosti, ktoré nemožno získať inými spôsobmi, či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.

Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách
i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby, či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto pokusu.

Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.

Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie,
snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.

Stupeň rizika, podstupovaného účastníkmi pokusu, nesmie nikdy prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť.

Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami, či úmrtím.

Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.

Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.

Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti / skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.