Jan Vedra
Jan Vedra
31.3K
Tady je svět ještě v pořádku...
01:11
apredsasatoci
Prečo sa neučiť od zvierat?! Qwo vadis človek?🥴More
Prečo sa neučiť od zvierat?!
Qwo vadis človek?🥴
Antonia Orosova
Hmmm..zvieratá ukazujú človeku cestu lásky a porozumenia
One more comment
Jan Vedra
11.3K

Příčina krize – Tomáš Baťa

Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je …More
Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.
Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“
Tomáš Baťa
dyk
Múdri človek
Jan Vedra
859

U Posledního soudu

Stalo se jednou u Posledního soudu, že Bůh vyvolil a k sobě si vzal jednoho žebráka, protože se mu líbilo, jak se celý život chovat k dětem a zvířatům. Svatí, mistři a mudrcové se ho dotčeně ptali …More
Stalo se jednou u Posledního soudu, že Bůh vyvolil a k sobě si vzal jednoho žebráka, protože se mu líbilo, jak se celý život chovat k dětem a zvířatům. Svatí, mistři a mudrcové se ho dotčeně ptali: „Bože, co naše zásluhy? Tolik jsme se snažili!"
Přísným hlasem jim odpověděl: „Ne, drazí moji, snažili jste se do mého domu vniknout násilím. Nemůžete si to vymodlit, ani protrpět. To jenom já rozhoduji, kdo vstoupí. A věřte nyní a navždy, že nejvíc si cením laskavého pohledu, citlivé ruky a chápavého otevřeného srdce."
Žebrák to celé poslouchal a přemýšlel o sobě a svém životě. Nakonec se Boha zeptal: „Bože a co mé chyby? Tolikrát jsem se v životě mýlil..."
Bůh se usmál a povídá: „Znám tě celé věky, vím, jaké je tvé srdce. A že něco nedopadlo podle očekávání? No a co? Mně to nevadí. Já to věděl od začátku."
To žebráka velmi udivilo: „Tobě to nevadí? A proč jsem se tedy trápil svými chybami a výčitkami?"
Protože ti řekli, že chyby máš. A tys jim uvěřil. V pravdě, chyb nemáš, stvořil jsem tebe …More
Jan Vedra
2988

O dávání

Pak řekl jeden boháč: „Promluv k nám o dávání". A on odpověděl: „Dáváte jen trochu, když rozdáváte ze svého majetku. Jen tehdy, dáváte-li sami sebe, rozdáváte opravdově. Co je váš majetek jiného …More
Pak řekl jeden boháč: „Promluv k nám o dávání". A on odpověděl:
„Dáváte jen trochu, když rozdáváte ze svého majetku. Jen tehdy, dáváte-li sami sebe, rozdáváte opravdově. Co je váš majetek jiného než jen věci, které uchováváte a střežíte ze strachu, že byste je mohli zítra potřebovat? A zítřek, co přinese zítřek příliš opatrnému psovi, jenž si zahrabává kosti do nedotčeného písku, když běží za poutníky do svatého města? A co je strach z chudoby jiného než chudoba sama? Není obava ze žízně, když je studna plná, samotnou žízní, jež se nedá uhasit?
Jsou ti, co dávají málo z mnoha, které mají – a rozdávají jen proto, aby se jim dostalo uznání a jejich skrytá touha mění dary v cosi ošklivého.
A jsou ti, co mají málo a rozdají to všechno. Ti věří v život a v štědrost života a jejich pokladnice není nikdy prázdná.
Jsou ti, co rozdávají s radostí a radost je jim odměnou.
A jsou ti, co rozdávají s bolestí a bolest je jejich křestem.
A jsou ti, co dávají a neznají bolest rozdávání, nehledají radost …More
Jan Vedra
Tvé volání o pomoc zní opravdu zoufale. Klid v duši nezískáš vřískáním na tržišti. Nalezneš ho v tichu svého nitra. --- Máš-li v sobě už příliš …More
Tvé volání o pomoc zní opravdu zoufale. Klid v duši nezískáš vřískáním na tržišti. Nalezneš ho v tichu svého nitra. --- Máš-li v sobě už příliš mnoho jedu a ten ti zamlžuje rozum, propros o pomoc Nejvyššího. --- Jsi-li sám schopný se rozhodovat a řídit své kroky, nech věci plynout a čekej na znamení. Jsem si jistý, že přijde. Měj víru...
apredsasatoci
Budhizmus, egoisticka filozofia o dávaní. 🤔
Jan Vedra
241.2K

Co říká Bible o lásce

Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy …More
Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.
1 Korintským 13:4-7
Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé.
Jan 15:17
Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
Jan 13:34
Láska nikdy nezanikne.
1 Korintským 13:8 A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. 1 Korintským 13:13 Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Koloským 3:14 Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku, kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“ a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Láska bližnímu nikdy neublíží – proto je naplněním Zákona láska. Římanům 13:8-10 Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6:21More
Metod
Na otázku čo je láska je jednoduchá odpoveď: Boh je Láska!
Roman Grežďo
😂 😂 😂
22 more comments
Jan Vedra
4880

O dětech

A žena, jež chovala na prsou své dítě, řekla: „Promluv k nám o dětech". A on pravil: „Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami touhy Života po sobě samém. Procházejí vámi, ale nevycházejí …More
A žena, jež chovala na prsou své dítě, řekla: „Promluv k nám o dětech". A on pravil:
„Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami touhy Života po sobě samém. Procházejí vámi, ale nevycházejí z vás, a ač jsou s vámi, přesto vám nenáleží. Můžete jim dát svou lásku, ale nedáte jim své myšlenky, neboť oni mají své vlastní myšlenky. Můžete vlastnit jejich těla, ale nikoliv jejich duše, neboť jejich duše sídlí v domě zítřku, do něhož nemůžete vstoupit, dokonce ani ve svých snech ne. Můžete se snažit být jako oni, ale zjistíte, že je tím nepřimějete k tomu, aby vás milovali.
Neboť život nekráčí vzad, ani se nezabývá včerejškem. Vy jste luky, z nichž jsou vaše děti jako živoucí šípy vyslány vpřed. Lukostřelec vidí značku na cestě nekonečna a ohýbá vás svou mocnou vůlí, takže Jeho šípy vyletí vpřed hbitě a daleko. Nechť je toto ohýbání v rukou lukostřelce všem pro radost; neboť i když miluje šíp, jenž letí, zároveň miluje i luk, jenž je stále na místě."
apredsasatoci
Začíná jít do tuhého a lékaři na Ústecku obdrželi oběžníky o konání nácviku mobilizace a odvodů branců na základě mobilizační vyhlášky. Lékaři …More
Začíná jít do tuhého a lékaři na Ústecku obdrželi oběžníky o konání nácviku mobilizace a odvodů branců na základě mobilizační vyhlášky. Lékaři budou školeni zástupci ministerstva obrany a zdravotnictví, jak zvládat masové mobilizační odvody a s nimi spojené zdravotní prohlídky
3 more comments
Jan Vedra
12462

Najvyššie tajomstvo

Temnota a svetlo sú oboje rovnakej podstaty, rozdielne sú len zdanlivo, pretože obe vznikli zo zdroja všetkého. Temnota je chaos. Svetlo je poriadok. Svetlo sveta je premenená temnota. To, deti moje …More
Temnota a svetlo sú oboje rovnakej podstaty, rozdielne sú len zdanlivo, pretože obe vznikli zo zdroja všetkého. Temnota je chaos. Svetlo je poriadok. Svetlo sveta je premenená temnota. To, deti moje, má byť účel vášho bytia; meniť temnotu na svetlo.
Opusti svoje telo. Choď k bariéram hlbokého, skrytého miesta. Postav sa pred brány a ich strážcov. A týmito slovami požiadaj o vstup: „Ja som Svetlo. Žiadna temnota vo mne nie je. Som slobodný od otroctva noci."
běda vám bezbožníci
Kuťáku už jsi byl odhalen hend po příchodu. fuj
Jan Vedra
Bohu záleží na každém člověku, na každém z nás. Miluje nás, vede nás životem, učí nás a pomáhá nám, protože on je my. A my jsme On. Ty jsi On. …More
Bohu záleží na každém člověku, na každém z nás. Miluje nás, vede nás životem, učí nás a pomáhá nám, protože on je my. A my jsme On. Ty jsi On. On žije v tobě a ty v něm.
Proč si myslíš, že by Bůh neměl mít rád sám sebe, tzn. i tebe? Proč by to dělal? A jestliže Bůh miluje všechny své děti, proč i ty je nemiluješ? Víš víc, než On? Co ti brání? Proč nemáš rád svého bližního a nemáš pro něj slova útěchy a podpory? Proč se ti líbí myšlenka, že někteří budou prokleti, zavrženi a poníženi? Jsi opravdu tak dole, že nevidíš velikou slávu života, který miluje vše a proto nemá co odpouštět?
Uvolni se, přijmi konečně Boha do svého srdce a dělej to, co chce On. Povede tě, neboj, neublížíš si, je to bezpečné. Nikdy jsi neměl lepšího ochránce, než je On.
10 more comments
Jan Vedra
2600

O smrti

Pak promluvila Almitra a řekla: „A nyní bychom se chtěli zeptat na smrt". A on pravil: „Chtěli byste poznat tajemství smrti. Ale jak ho můžete nalézt, jestliže nehledáte v srdci života? Sova, jejíž …More
Pak promluvila Almitra a řekla: „A nyní bychom se chtěli zeptat na smrt". A on pravil:
„Chtěli byste poznat tajemství smrti. Ale jak ho můžete nalézt, jestliže nehledáte v srdci života? Sova, jejíž k noci poutané oči jsou ve dne slepé, nemůže odhalit tajemství světla. Pokud skutečně chcete spatřit ducha smrti, otevřte své srdce dokořán tělu života. Neboť život a smrt jedním jsou, tak jako jsou jedním řeka a moře.
V hloubi vašich nadějí a touhy spočívá tiché poznání toho, co bude následovat. A jako semínka spící pod sněhem, sní vaše srdce o jaru. Věřte těmto snům, neboť v nich je ukryta brána do věčnosti. Váš strach ze smrti je jen bázeň pastýře stojícího před králem, jehož ruka se pochvalně dotkla jeho ramene. Neskrývá se v pastýřově bázni radost z toho, že se mu dostalo pocty od samotného krále? A uvědomuje si ještě vůbec, jak se chvěje?
Neboť co jiného znamená zemřít, než stát nahý ve větru a rozpouštět se ve slunci? A co jiného je poslední vydechnutí, než osvobození dechu od jeho …More
Jan Vedra
Chcete poznat tajemství smrti? Pak vězte, že smrt je jako spánek. A stejně jako po namáhavém a plodném dnu s radostí přijímáte sladké odpočinutí …More
Chcete poznat tajemství smrti? Pak vězte, že smrt je jako spánek. A stejně jako po namáhavém a plodném dnu s radostí přijímáte sladké odpočinutí ve spánku, stejně tak můžete přijmout i smrt svého těla, jako zasloužené odpočinutí po dobře vykonané práci.
Chcete-li ale nalézt podstatu smrti, musíte svůj zrak obrátit ke své duši. Což nejste tak trochu mrtví každý den, kdy vaše duše nemiluje, nedává radost ani nepřijímá cizí bolest a svět je jí cizí? Což toto není větší smrt, než smrt těla?
A pro ty z vás, kteří jsou odvážní a chtějí překonat smrt, pak není jiné cesty, než cesta lásky, která se neptá, nic nevyžaduje a nemá hranice. Není na tomto světě nic, co by nebylo Bohem. Proč tedy nemilovat všechno?
Láska v sobě obsahuje vše, i tajemství, i podstatu. Milujte vše a nikdy nezemřete.
One more comment
Jan Vedra
634

O modlitbě

Potom řekla kněžka: „Promluv k nám o modlitbě". A on odpověděl těmito slovy: „Modlíte se ve chvílích úzkosti a nouze; měli byste se však modlit i tehdy, jste-li plni radosti a ve dnech hojnosti.More
Potom řekla kněžka: „Promluv k nám o modlitbě". A on odpověděl těmito slovy:
„Modlíte se ve chvílích úzkosti a nouze; měli byste se však modlit i tehdy, jste-li plni radosti a ve dnech hojnosti.
Neboť co jiného je modlitba než vaše rozprostření se do živoucího éteru? A jestliže vám přináší útěchu, když vylijete svou temnotu do vesmírného prostoru, pak pro vás bude potěchou i vlít úsvit do svých srdcí.
Když se vám chce stále jen plakat a vaše duše vás dovede k modlitbě, měla by vás postrkávat stále a znovu vpřed, až se váš pláč změní v smích.
Když se modlíte, vznášíte se do výšin, kde se setkáte s těmi, kteří se modlí přesně v tuto stejnou hodinu a s nimiž byste se jinak než v modlitbě nemohli sejít.
Nechť je tedy vaše návštěva chrámu neviditelná a je určena jen a pouze plnému prožitku ducha a sladkému spojení.
Neboť vstupujete-li do chrámu z jiného důvodu, pak nebudou vaše prosby vyslyšeny. A jestliže tam vejdete, abyste se pokořili, tehdy nebudete vyzvednuti: A dokonce i když tam …More
Jan Vedra
1.4K

Evropa: Proroctví (úryvek, 1794)

"Pět oken má jeskyně člověka: jedním dýchá vzduch, jedním slyší hudbu sfér, jedním věčná réva se plazí, aby moh k hroznům, jedním se může dívat a vidět útržky věčného světa, jenž neustále …More
"Pět oken má jeskyně člověka: jedním dýchá vzduch, jedním slyší hudbu sfér, jedním věčná réva se plazí, aby moh k hroznům, jedním se může dívat a vidět útržky věčného světa, jenž neustále roste, jedním smí projít kdy se mu zachce, ale on ne, protože tajná slast a chléb v ústraní mu chutná líp."
Tak posmíval se skřítek na žíhaném tulipánu, když myslel, že je sám. Jak přestal, vyběh jsem z lesa a chytil ho do klobouku jako dítě motýla. „Jak to víš?" ptám se: „Kdo tě naučil tuhle písničku?" Viděl, že ho mám v hrsti, a tak mi odpověděl: „ Jsem váš sluha, pane. Poroučejte – já poslouchám."
„Tak mi pověz, co je svět hmoty a je-li mrtvý." Se smíchem řek: „Napíšu knížku kytkám na listy, dostanu-li pár nápadů zamilovaných a sem tam skleničku básnické fantazie; až mi stoupne do hlavy, zazpívám, zahraju na loutnu a ukážu ti svět, v němž každé zrnko prachu srší radostí…"
Jan Vedra
2939

O manželství

Pak Almitra znovu promluvila a řekla: „A co manželství, pane"? A on odpověděl těmito slovy: „Byli jste společně zrozeni a spolu zůstanete navěky. Budete spolu, když bílá křídla smrti rozmetou vaše …More
Pak Almitra znovu promluvila a řekla: „A co manželství, pane"? A on odpověděl těmito slovy:
„Byli jste společně zrozeni a spolu zůstanete navěky. Budete spolu, když bílá křídla smrti rozmetou vaše dny. Ano, budete spolu dokonce i v tiché vzpomínce Boha. Ale nechť je volný prostor ve vašem společném bytí a větry nebes ať tančí mezi vámi. Milujte jeden druhého, ale nevytvářejte z lásky pouto:
Ať je raději mořem vlnícím se mezi břehy vašich duší. Naplňte vzájemně své poháry, ale nepijte jen z jednoho z nich. Dávejte si navzájem chléb, ale nejezte ze stejného bochníku. Zpívejte a tančete společně a radujte se, ale dopřejte tomu druhému i chvíle samoty.
Přestože jsou struny loutny odděleny jedna od druhé, zachvívají se společně stejnou melodií. Dávejte svá srdce, ale neodevzdávejte je tomu druhému do vlastnictví. Neboť jen ruka Života může uchopit vaše srdce.
A stůjte při sobě, ale nestůjte vedle sebe příliš blízko; neboť pilíře chrámu mají mezi sebou rozestup a dub a cypřiš nerostou ve stínu …More
Peter(skala)
Čisto NEW AGE 😲
One more comment
Jan Vedra
761.5K

O lásce

Pak Almitra řekla: „Promluv k nám o lásce". A on pozdvihl hlavu a pohlédl na lidi a náhle byl všude tichý a nehybný klid. A on mocným hlasem pronesl: „Když vám dá láska znamení, následujte ji,More
Pak Almitra řekla: „Promluv k nám o lásce". A on pozdvihl hlavu a pohlédl na lidi a náhle byl všude tichý a nehybný klid. A on mocným hlasem pronesl:
„Když vám dá láska znamení, následujte ji, přestože její cesty jsou nesnadné a příkré. A když vás její křídla obestřou, nebraňte se jim, přestože meč skrytý v jejich perutích vás možná poraní. A když k vám promlouvá, důvěřujte jí, přestože její hlas možná roztříští vaše sny tak, jako severní vítr mění zahradu v pustinu.
I když vás láska bude korunovat, zároveň vás i ukřižuje. I když je vaším růstem, zároveň je i omezením. I když vás vynese do výšin a s něhou opatruje nejkřehčí výhonky chvějící se v slunci, zároveň sestoupí k vašim kořenům a zacloumá jejich úponky zapuštěnými v zemi.
Sváže vás k sobě jako snopy obilí.
Vymlátí vás až na holé zrno.
Prosije vás, abyste se zbavili slupek.
Semele vás do běla.
Bude vás hníst, dokud nebudete poddajní; a pak vás předloží svému obětnímu ohni, aby se z vás stal posvátný chléb k posvátnému hodu božímu. …More
milboy
Mal apoštol Peter lásku? Ale ved tri krát ho zaprel, zľakol sa a zaprel by aj daľších x krát!! A napriek tomu si ho Ježiš vybral a povedal mu: "Ty si …More
Mal apoštol Peter lásku? Ale ved tri krát ho zaprel, zľakol sa a zaprel by aj daľších x krát!! A napriek tomu si ho Ježiš vybral a povedal mu: "Ty si Peter a na tejto skale vybudujem svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu" a pozri sa tu na gtv koľko je tu ľudí , ktorí broja proti katolíkom a vôbec im nedochádza, že si Ježiš mohol vybrať Jána, Bartolomeja, Ondreja či ktoréhokoľvek iného a predsa nám takto nechal odkaz cez Petra a jeho slabosti a zlyhania.
Každý deň je tu niekto, kto ide ukrižovať pápežov z celej histórie ale tým iba ukazuje akým je práve on článkom reťaze, ktorý puká a trhá jednotu!!
Máme tu nových prorokov, nových vierozvestcov aj učiteľov písma a tak nezabudnime, že to boli práve tí najučenejší v židovskom národe, ktorí vydali Krista na kríž. A tiež tvrdili, že je iba jediná cesta!!
apredsasatoci
Láska nie sú zážitky, pocity, radosť. Láska je to, keď človek horí v nedostatku, v strádaní a v opustenosti. Keď trápenie neustáva a človek ostáva …More
Láska nie sú zážitky, pocity, radosť.
Láska je to, keď človek horí v nedostatku, v strádaní a v opustenosti.
Keď trápenie neustáva a človek ostáva v odovzdanosti Bohu.
Keď sa rozpušťa v mukách a v jej ohni zakúša vyprahlosť.
A predsa to všetko znáša s rovnakou odovzdanosťou.
74 more comments
Jan Vedra
839

V PEKLE – Josef Václav Sládek

Bohu, lidem v boj a vzdor, seděl v radě ďáblů sbor; tisíc čertů veřejemi přilétalo z tisíc zemí. Každý posel nesl zvěst, co a jak kde v světě jest; a co přines', ďáblí tlapy do pekelné psaly mapy. …More
Bohu, lidem v boj a vzdor,
seděl v radě ďáblů sbor;
tisíc čertů veřejemi
přilétalo z tisíc zemí.
Každý posel nesl zvěst,
co a jak kde v světě jest;
a co přines', ďáblí tlapy
do pekelné psaly mapy. A když slyšán každý hlas, rozlétli se ďábli zas; všichni měli velké spěchy, jen ne ten, co dostal Čechy. Když ho brali do vidlic, nebylo s ním teprv nic. — Tu vstal ten, jenž črtal v mapu: „Nedivte se tomu chlapu! Pokud vidím ze svých akt, má jen příliš jemný takt; neb tu starou, dobrou štaci má už na sta ďáblů v práci!“
Jan Vedra
1.2K
Problémy dnešních náboženství a církví Problémy NÁBOŽENSTVÍ ve skutečnosti žádné nejsou. V jednu nejvyšší sílu věří všichni lidé na planetě. Ať věří v BOHAŽENU, nebo něco jiného, případně …More
Problémy dnešních náboženství a církví
Problémy NÁBOŽENSTVÍ ve skutečnosti žádné nejsou. V jednu nejvyšší sílu věří všichni lidé na planetě. Ať věří v BOHAŽENU, nebo něco jiného, případně v nic. I ti připouští, že „něco je". A je to přirozené, intuitivně vnímáme, že jsme jeden celek, lidé i planeta, viditelné i neviditelné. --- Problémy ale nastávají u CÍRKVÍ, které ne a ne se dohodnout, jak to vlastně ja. A je to proto, že církve mají za úkol rozdělovat. Byly k tomu totiž účelově sestrojeny a vybaveny. A krásně se jim to daří. Jsou v tom opravdovými mistry. Nejen za první světové kněží obou stran prosili Boha o vítězství svých ZBRANÍ! Toto je jejich poznání? Tak to pěkně děkuju! Nejdřív ovečky shromáždí a pak je vedeou ke skáze. --- Původní znalost Boha na základě vlastní zkušenosti (náboženství = dva póly, jedno světlo) byla téměř vymýcena. Církvemi. --- Mám takové tušení, že na nás někdo hraje hodně velkou boudu. Vlastnímu srdci a vyšším silám se dá věřit, ale ty lidský kecy okolo …More
Jan Vedra
83
Jiddu Krishnamurti - Kto si?
28:59