maja.ofs
maja.ofs
180
15:27
OFS SLUBY - kázeň. Môžte si vypočuť kázeň pátra Witolda, ktorá odznela 18.4.2015 vo farskom kostole v Starej Ľubovni pri príležitosti trvalých sľubov vo Františkánskom svetskom ráde.More
OFS SLUBY - kázeň.
Môžte si vypočuť kázeň pátra Witolda, ktorá odznela 18.4.2015 vo farskom kostole v Starej Ľubovni pri príležitosti trvalých sľubov vo Františkánskom svetskom ráde.
maja.ofs
214
11:13
Pôstna kázeň. Pôstna kázeň: Farizej a mýtnikMore
Pôstna kázeň.
Pôstna kázeň: Farizej a mýtnik
maja.ofs
284
19:52
P. Witold - kázeň. Kázeň: Rozhodni sa!More
P. Witold - kázeň.
Kázeň: Rozhodni sa!
maja.ofs
277
11:28
Kázeň. Pôstna duchovná obnova OFSMore
Kázeň.
Pôstna duchovná obnova OFS