U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.

24.1.2021 O 3 křižováních Těla Kristova. Teď 2., kdy budují otrokářství pomocí Covid. Peklo stejně …

len v roku 1904 sa sekol lebo Pontifikom bol sv. Pius X od roku 1903 a že je ten rehoľník jedným z pravých synov svätého Františka z Asissi je tiež znamenie a nie len tak
U.S.C.A.E.

24.1.2021 O 3 křižováních Těla Kristova. Teď 2., kdy budují otrokářství pomocí Covid. Peklo stejně …

Svět v revoluci a chaosu

Na svátek sv. Petra a Pavla, 29. června 1820, viděla sv. Petra sestupovat z nebe oblečeného v papežském rouchu a obklopeného legiemi andělů. Svou pastýřskou holí učinil veliký kříž nad tváří Země a rozdělil ji do čtyř čtvrtin. V každé z nich pak vytvořil zelený strom pučící životem, také ve tvaru kříže a zářící světlem. Všichni dobří laici a duchovní se pod tyto stromy …More
Svět v revoluci a chaosu

Na svátek sv. Petra a Pavla, 29. června 1820, viděla sv. Petra sestupovat z nebe oblečeného v papežském rouchu a obklopeného legiemi andělů. Svou pastýřskou holí učinil veliký kříž nad tváří Země a rozdělil ji do čtyř čtvrtin. V každé z nich pak vytvořil zelený strom pučící životem, také ve tvaru kříže a zářící světlem. Všichni dobří laici a duchovní se pod tyto stromy utekli před strašlivým trestem.

Napsala: „Běda! Běda těm nedbalým řeholníkům, kteří pohrdají svými svatými řeholemi. Všichni zahynou ve strašlivém trestu spolu se všemi, kteří se oddají zhýralosti a následují falešné zásady své zavrženíhodné současné filozofie!

Pak se sv. Petr vrátil do nebe a ona viděla, jak se nebeská klenba stává temně modrou, což způsobovalo hrůzu, jen když to viděla. Všude prudce vál temný vítr. Silné kvílení naplnilo vzduch jako hrozivý řev rozzuřeného lva. Strašná ozvěna zněla nad celou Zemí.

Všichni lidé a zvířata byli plní hrůzy. Celý svět se zmítal v otřesech a lidé se všude navzájem nemilosrdně zabíjeli. V době tohoto krvavého boje dopadne Boží ruka pomsty na tyto nešťastné duše. Se svou všemohoucností bude trestat pyšné za jejich troufalost a nestydatou drzost. Bůh použije síly temnoty, aby vyhladil tyto sektářské, zavrženíhodné a zločinné lidi, kteří pletichařili, aby vymýtili katolickou Církev, naši Svatou Matku, tím, že ji vytrhnou z jejích nejhlubších kořenů a zahodí ji na zem...

Bůh se bude smát jejich zlobě a pouhým mávnutím Své všemohoucí pravé ruky ztrestá zlé. Mocnostem temnoty bude dovoleno opustit peklo a tyto ohromné davy démonů vpadnou do celého světa. Způsobí velkou zkázu, čímž vykonají příkazy Boží spravedlnosti, jimž jsou tito zlí duchové také podřízeni. Nebudou moci udělat nic víc ani nic méně, než jim Bůh dovolí učinit vůči majetku lidí, městům, velkoměstům, domům a palácům nebo čemukoliv jinému, co na Zemi existuje.

Bůh dovolí, aby byli zlí lidé krutě trestáni nelítostnými démony, protože se dobrovolně podřídili ďáblovi a pletichařili s ním, aby způsobili škodu Svaté katolické Církvi.“ (5)

Tato služebnice Boží viděla všechny ty příšery ve strašných podobách, jak vyskakují z pekelných jeskyní a zamořují Zemi, aby všude činily škodu a újmu. Ničili všechna místa, kde byl Bůh pohoršen, znesvěcen, kde se s Ním zacházelo svatokrádežně a kde se praktikovala modloslužba. Nezbyla po nich ani stopa.

Vítězství a obnova

Stejná vize trestu skončila příslibem vítězství a triumfu Církve, které budou všeobecně uznány všemi lidmi. To poskytuje velikou naději nám, kteří žijeme v těchto časech otřesů a revoluce, jež jsou všude.

Po těchto strašlivých scénách ctihodná Alžběta viděla, jak se sv. Petr vrací na majestátní papežský trůn. Doprovázel jej sv. Pavel, který prošel svět a spoutával démony a přivedl je před sv. Petra, který je uvrhl zpět do temných jeskyní, odkud přišli. Napsala: „Pak se nad světem rozprostřela ohromná nádhera, aby ohlásila smíření Boha s lidstvem.

Malé stádo věřících katolíků, kteří našli útočiště pod oněmi stromy, bude přivedeno před trůn sv. Petra, který sám „vybere nového papeže. Celá Církev bude znovu uspořádána podle skutečného příkazu svatého Evangelia. Budou znovu ustaveny řeholní řády a domovy křesťanů se stanou domovy prodchnutými vírou.“

Tak velké bude nadšení a zápal pro slávu Boží, že vše bude uspořádáno tak, aby to fungovalo v lásce k Bohu a bližnímu. Tak bude nastoleno vítězství, sláva a čest katolické Církve. Bude všemi velebena, uctívána a obdivována. Všichni se rozhodnou Ji následovat a uznají Kristova Náměstka jako Nejvyššího pontifika.

Reforma Církve a společnosti

O rok později, v roce 1821, Náš Pán znovu potvrdil toto vítězství: „Obnovím Svůj lid a Svou Církev. Pošlu horlivé kněze, aby hlásali Mou Víru. Vytvořím nový apoštolát a pošlu Ducha Svatého, aby obnovil svět. Obnovím řeholní řády prostřednictvím nových, svatých a vzdělaných reformátorů. Oni všichni budou mít ducha Mého oblíbeného syna Ignáce z Loyoly. Poskytnu Své Církvi nového pastýře, který je učený, svatý a plný Mého Ducha. Se svatým zápalem obnoví Mé stádo.“ (7)

Bylo jí řečeno mnoho dalších věcí o této obnově a o tom, že celé národy se obrátí a uznají katolickou Církev jako jediné pravé náboženství.

Když byl papežem zvolen Lev XII., Alžběta si myslela, že tato nová éra Církve možná již začala. Náš Pán jí však ukázal, že pro posádku lodi Církve bude muset být obnoven nejen kormidelník. Řekl, že reforma Církve a obnova všeho neproběhnou, dokud celý svět a všichni lidé nevytrpí revoluce a ohromný nepořádek. (8)

rexcz.blogspot.com/…21/01/soud-narodu-vi-2021.html
U.S.C.A.E.

Masakr v Kostele Který Uchovává Archu Úmluvy

keby neboli nestoriáni a neurobili niečo čo svätý Apoštol Pavol riadne zvozil u galaťanov tak sa tak neupínajú k predmetu Archy ale idú rovno k naplneniu ktoré predmet archy predstavoval ale akožto nestoriáni neuznávajú Teotokos ako Teotokos čiže sú to heretici

ono totiž existuje sedemkoncilový rozkol a nesedemkoncilový (resp. je ich viac tých rozkolov tých nesedem koncilových) a ten druhý druh …More
keby neboli nestoriáni a neurobili niečo čo svätý Apoštol Pavol riadne zvozil u galaťanov tak sa tak neupínajú k predmetu Archy ale idú rovno k naplneniu ktoré predmet archy predstavoval ale akožto nestoriáni neuznávajú Teotokos ako Teotokos čiže sú to heretici

ono totiž existuje sedemkoncilový rozkol a nesedemkoncilový (resp. je ich viac tých rozkolov tých nesedem koncilových) a ten druhý druh kde sa uznávajú a praktikujú herézy ktoré samozrejme neuznáva ten sedemkoncilový rozkol je pre Katolíka niečo hrozného to že ich zavraždili je evidentné ale aj to že sú to heretici a neskúšajte tomu dať nálepku "Katolík čo nemá lásku" ja proste opisujem ich stav z pohľadu Pravej Viery a heretik nie je dobrý stav to je veľmi zlý stav lebo je to stav prekrúcania Viery vyberania si a robenia Boha klamárom resp. neverí sa Mu

a aj tie predtým aj ten veľký východný rozkol narúšajú Jednotu čo teda Boh nechce ale chce nie jednotu pre jednotu ale takú ktorú úžasne definoval svätý Maxim Vyznávač
U.S.C.A.E.

Masakr v Kostele Který Uchovává Archu Úmluvy

podľa názvu golgota či kalvária tam bolo niečo iné a je to v preklade lebka calvus je tiež lebka a koho lebka to bola to si zistite
U.S.C.A.E.

Masakr v Kostele Který Uchovává Archu Úmluvy

kto neuverí už je zatratený nie každý vie a pochopí skutočnú povahu tých slov a bez sarkazmu to že máte drzé poznámky k Dogme to sa dá čakať to ľudia bez Pravej Viery majú
U.S.C.A.E.

Masakr v Kostele Který Uchovává Archu Úmluvy

pozor na reči drevená schránka ma vyslovene netrápi voči Teotokos je to nič
U.S.C.A.E.

Masakr v Kostele Který Uchovává Archu Úmluvy

Je to úplne ale úplne jedno. Katolík už Archu má
U.S.C.A.E.

Bidenova inaugurace přísahou na satanistickou bibli, ne na Písmo svaté. Protože krvesmilní pedofilo…

píšem vlastne chybne lebo joe je samoexkomunikovaný
U.S.C.A.E.

PROBOUZENÍ OVCÍ NENÍ JEDNORÁZOVÉ

jednoduchá aj keď nepríjemná (ale pravdivá) odpoveď našej padlej prirodzenosti je že sa neprebudil o čom svedčí ako sväté Písmo tak trvalá tradícia Cirkvi

Cirkev to má dokonca v obradoch že Judáš je v pekle
U.S.C.A.E.

Boží slovo na den 24.1. A.D. 2021

17 Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie,

18 nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky, nech sú štedrí a vedia sa podeliť,

19 nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť, aby dosiahli pravý život.

svatepismo.sk/prvy-list-timotejovi-6

celý kontext, predtým som ho …
More
17 Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie,

18 nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky, nech sú štedrí a vedia sa podeliť,

19 nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť, aby dosiahli pravý život.

svatepismo.sk/prvy-list-timotejovi-6

celý kontext, predtým som ho zabudol dať, práve komouši tento úryvok hodne neradi lebo nepotrebuje výklad a vonkoncom nedémonizuje súkromné vlastníctvo a majetok len z cieľa sa v kresťanstve stal prostriedkom
U.S.C.A.E.

Boží slovo na den 24.1. A.D. 2021

1Tim 6,17
U.S.C.A.E.

Bidenova inaugurace přísahou na satanistickou bibli, ne na Písmo svaté. Protože krvesmilní pedofilo…

no pripusťme že je to Božie slovo aj tak je to krivoprísažník postojmi totiž popiera obsah Biblie "katolík" joe
U.S.C.A.E.

Boží slovo na den 24.1. A.D. 2021

ak niečo nie je moje a privlastním si to bez darovania vlastníkom ako sa to volá? a súvisí to zo siedmym BOŽÍM PRIKÁZANÍM chudobná Cirkev verzus okrádaná to nie je to isté náš Pán Ježiš Kristus nepovedal blahoslavení nemajetný lebo ich je kráľovstvo nebeské koľký chudobný je síce nemajetný ale v srdci je to lakomá sviňa a nechce spravodlivosť ale ukojiť si závisť a nenávisť
U.S.C.A.E.

Odstraňte černého papeže Bergoglia

menovaní čo som použil ja ale im nepatria ani jeden z nich to aby sme si ujasnili všetci sú to Katolícky svätí majú ich prebratých a všetci uznávali Katolicitu ako znak Pravej Cirkvi

nie odpadlíci rozkolníci to je rozdiel použijem príklad k odpadlíkovi má velice blízunko pani Eva 😊 im výrazne pomáha že uznávajú sedem koncilov KC ja neviem koľký sa aspoň pred smrťou odrozkolnili kiež by ich bolo …More
menovaní čo som použil ja ale im nepatria ani jeden z nich to aby sme si ujasnili všetci sú to Katolícky svätí majú ich prebratých a všetci uznávali Katolicitu ako znak Pravej Cirkvi

nie odpadlíci rozkolníci to je rozdiel použijem príklad k odpadlíkovi má velice blízunko pani Eva 😊 im výrazne pomáha že uznávajú sedem koncilov KC ja neviem koľký sa aspoň pred smrťou odrozkolnili kiež by ich bolo čo najviac ich predkovia totiž boli Katolíci už z tohto je jasné že to nie je jedno únia čiže spojenie nie je úplne šťastný názov lebo v skutočnosti vždy šlo o znovuspojenie

veľa naznačuje vlastne už to že od rozkolu nemali jediný reálny koncil kto môžeš pochopiť pochop
U.S.C.A.E.

Odstraňte černého papeže Bergoglia

ktorá Cirkev je Pravá je už v jej názve Katolícka totiž nie je názov ale atribút je to v Nicejsko-Carihradskom Kréde Všeobecná môže byť len Jedna a musí byť viditeľná a poznateľná keďže sa do nej vstupuje, x svätých v pravosláví uznávalo Petrov Primát a ten je jedine v KC aj svätí bratia zo solúna

ešte svätý Teodor Studita svätý Ján Zlatoústy atď dokonca sám fotios kým mu teda neurobil Rímsky …More
ktorá Cirkev je Pravá je už v jej názve Katolícka totiž nie je názov ale atribút je to v Nicejsko-Carihradskom Kréde Všeobecná môže byť len Jedna a musí byť viditeľná a poznateľná keďže sa do nej vstupuje, x svätých v pravosláví uznávalo Petrov Primát a ten je jedine v KC aj svätí bratia zo solúna

ešte svätý Teodor Studita svätý Ján Zlatoústy atď dokonca sám fotios kým mu teda neurobil Rímsky Biskup proti chuti 😊 keby to bolo rovnocenné tak svätý Jozafát Kuncevič urobí nezmyselný krok a tí v rozkole ho neznášali dali mu prezívku dušechvat s takou Mocou totiž vedel presviedčať na znovuspojenie s Rímskou cirkvou a z ich vlastných prameňov, to nemohli označiť za latinícku propagandu

irónia je že samy v Liturgii oslavujú Boha skrze oslavu svätého PÁPEŽA Leva Veľkého to je samo sebou že tým vlastne nechcene teda skôr nedôsledne priznávajú prvenstvo Rímskej cirkvi ani Lev Veľký nesídlil inde
U.S.C.A.E.

Adam. Svatopluk Karásek a Pozdravpámbu -- Adam +++

vám niečo urobil? lebo iba vtedy to má logiku to už sa vyriešilo či odvolal obhajobu sodomie aspoň pred smrťou a spojil sa s RKC to je ale medzi Bohom a ním
U.S.C.A.E.

Odstraňte černého papeže Bergoglia

a ešte toto: veľa je povolaných ale málo vyvolených a človek nemá istotu kde vlastne patrí do samej smrti ju nemá, (stále môže zlyhať) a to píšem ako Katolík ja ináč ani nepíšem iba v tom zmysle, Cirkev je zložená ako z dobrých tak aj zlých. Uvažovanie blokuje ten blud že len z dobrých

keby bola len z dobrých kto by ako do Cirkvi patril ehm za deň veru padám stále to je tých 7x že ešte aj ten v …More
a ešte toto: veľa je povolaných ale málo vyvolených a človek nemá istotu kde vlastne patrí do samej smrti ju nemá, (stále môže zlyhať) a to píšem ako Katolík ja ináč ani nepíšem iba v tom zmysle, Cirkev je zložená ako z dobrých tak aj zlých. Uvažovanie blokuje ten blud že len z dobrých

keby bola len z dobrých kto by ako do Cirkvi patril ehm za deň veru padám stále to je tých 7x že ešte aj ten v Milosti posväcujúcej aj svätci nejaký ten všedný hriech alebo poklesok spáchali každý deň
U.S.C.A.E.

Boží slovo na den 23.1. A.D. 2021

Písmo sväté potrebuje výklad; lebo už sv. Peter soznáva o niektorých listoch Pavlových, že ich „neučení a nestáli prekrucujú, ako i ostatné písma na svoju vlastnú skazu“. (2. Peter 3, 16.) — „Odkiaľ vznikajú tak mnohé bludy, ako že Písmo sväté, ktoré je samo o sebe dobré, býva zle porozumené.“ (Sv. Augustín.)
U.S.C.A.E.

Boží slovo na den 22.1. A.D. 2021

ona tá zmluva platí teraz v tom zmysle že židia prežijú do konca sveta táto ochrana zostala ale už je NOVÁ A VEČNÁ ZMLUVA a tú odmietli