Popolize22
Popolize22
1.3K
Blood of Jesus is our life, 2 + Elijah, Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/enMore
Blood of Jesus is our life, 2
+ Elijah, Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/en
14:40
Popolize22
1.5K
Blood of Jesus is our life, 1 + Elijah, Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/enMore
Blood of Jesus is our life, 1
+ Elijah, Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/en
10:52
Popolize22
1.6K
"I saw a beast rise up out of the sea ..." Rev 13,1 The receiving of the Saviour, + Elijah, Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/enMore
"I saw a beast rise up out of the sea ..." Rev 13,1
The receiving of the Saviour,
+ Elijah,
Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/en
42:36
Popolize22
1.3K
The One Lord and One King Jesus Christ. + Elijah, Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.uaMore
The One Lord and One King Jesus Christ.
+ Elijah, Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua
09:22
Popolize22
1.3K
Jesus is the Savior of the world! + Elijah, Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.uaMore
Jesus is the Savior of the world!
+ Elijah,
Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua
17:36
Popolize22
1.5K
"Who believes in the Son has eternal life" + Elijah, Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/enMore
"Who believes in the Son has eternal life"
+ Elijah,
Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/en
16:02
Popolize22
1.4K
El Nuevo Orden Mundial y los derechos humanos, 2 vkpatriarhat.org.ua/es, El Presidente de la República Checa, Vaclav Klaus, dijo: "El gobierno mundial emergente comenzó con un cambio a primera …More
El Nuevo Orden Mundial y los derechos humanos, 2
vkpatriarhat.org.ua/es,
El Presidente de la República Checa, Vaclav Klaus, dijo: "El gobierno mundial emergente comenzó con un cambio a primera vista inocente de los derechos civiles para llamados derechos humanos." El término "derechos humanos" cubre la promoción mundial de la perversión moral, de la homosexualidad, de la transexualidad, de la eutanasia, del robo de niños de sus padres... Hoy en día los "derechos humanos" son un disfraz para la perpetración de la injusticia más flagrante y la destrucción de los derechos fundamentales de cada individuo. Básicamente se está estableciendo un nuevo sistema de esclavitud, el control total y la pérdida de cualquier libertad.
12:40
Popolize22
786
El Nuevo Orden Mundial y los Illuminati, 1 + Elías, Patriarca del Patriarcado Católico Bizantino, vkpatriarhat.org.ua/esMore
El Nuevo Orden Mundial y los Illuminati, 1
+ Elías, Patriarca del Patriarcado Católico Bizantino,
vkpatriarhat.org.ua/es
14:16
Popolize22
2.3K
New World Order (NWO) and Original Sin, 3 + Elijah, Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/enMore
New World Order (NWO) and Original Sin, 3
+ Elijah, Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/en
19:44
Popolize22
2.8K
Nový svetový poriadok a ľudské práva, 2 Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/enMore
Nový svetový poriadok a ľudské práva, 2
Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/en
12:40
Popolize22
675
Rinuncia di Satana e l'accettazione di Cristo. Solenne rinnovo delle promesse battesimali, Patriarcato Cattolico Bizantino, vkpatriarhat.org.ua/itMore
Rinuncia di Satana e l'accettazione di Cristo.
Solenne rinnovo delle promesse battesimali,
Patriarcato Cattolico Bizantino,
vkpatriarhat.org.ua/it
34:29
Popolize22
937
Renuncia de Satanás y la aceptación de Cristo. Renovación solemne del bautismo, Patriarcado Católico Bizantino, vkpatriarhat.org.ua/esMore
Renuncia de Satanás y la aceptación de Cristo.
Renovación solemne del bautismo,
Patriarcado Católico Bizantino,
vkpatriarhat.org.ua/es
34:30
Popolize22
1.4K
The Resurrection of Christ. Spiritual preparation for the anniversary of baptism of Kievan Rus, Part eight: The Resurrection of Christ, + Samuel, Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.…More
The Resurrection of Christ.
Spiritual preparation for the anniversary of baptism of Kievan Rus,
Part eight: The Resurrection of Christ,
+ Samuel,
Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/en
22:07
Popolize22
708
La résurrection du Christ. Préparation spirituelle pour l'anniversaire de baptême de la Russie kiévienne, Partie 8: La résurrection du Christ, + Samuel, Patriarcat catholique byzantinMore
La résurrection du Christ.
Préparation spirituelle pour l'anniversaire de baptême de la Russie kiévienne,
Partie 8: La résurrection du Christ,
+ Samuel,
Patriarcat catholique byzantin
22:07
Popolize22
1.3K
Renouncement of Satan and acceptance of Christ. Renewal of baptism in towns and villages, Byzantine Catholic Patriarchate, vkpatriarhat.org.ua/enMore
Renouncement of Satan and acceptance of Christ.
Renewal of baptism in towns and villages,
Byzantine Catholic Patriarchate,
vkpatriarhat.org.ua/en
19:54
Popolize22
892
La dictadura de la homosexualidad. Preparación espiritual para el aniversario del bautismo de Rus de Kiev, Primera parte: La recepción del Salvador, + Patriarca Elías, Patriarcado Católico Bizantino…More
La dictadura de la homosexualidad.
Preparación espiritual para el aniversario del bautismo de Rus de Kiev,
Primera parte: La recepción del Salvador,
+ Patriarca Elías,
Patriarcado Católico Bizantino,
vkpatriarhat.org.ua/es
42:37
Popolize22
3.9K
Homosexualita - moderný diktatúra. Duchovná príprava na výročie krstu Kyjevskej Rus, Časť prvá: prijímanie Spasiteľa, + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátuMore
Homosexualita - moderný diktatúra.
Duchovná príprava na výročie krstu Kyjevskej
Rus,
Časť prvá: prijímanie Spasiteľa,
+ Eliáš,
Patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu
42:36
Popolize22
22K
Svatořečení Jana Milíče. Svatořečení Jana Milíče , Byzantský katolícky patriarchát, vkpatriarhat.org.ua/enMore
Svatořečení Jana Milíče.
Svatořečení Jana Milíče
,
Byzantský katolícky patriarchát,
vkpatriarhat.org.ua/en
26:05
bnbrk
Josefka
Svatý Jene Milíči z Kroměříže, vypros u nebeského Trůnu pro svůj národ obnovu křesťanství, obnovu rodin. Kéž nás Otec nebeský chrání před satanizací …More
Svatý Jene Milíči z Kroměříže, vypros u nebeského Trůnu pro svůj národ
obnovu křesťanství, obnovu rodin.
Kéž nás Otec nebeský chrání před satanizací prostřednictvím sodomitů,
které ochraňuje i František Bergolio t.č. vyloučen z tajemného Těla Kristova.
gloria.tv/post/r9qcB9S1Daqm2S68Uv7Bzy3x4
Papež František se vybarvil - ke škodě církve
Popolize22
2.2K
(Antichrist) "He thinks to change times and law" Dn 7:25 Proclamation of the Charter of Fundamental Values of Ukradne, + Elijah, Patriarch of the Byzantine Catholic PatriarchateMore
(Antichrist) "He thinks to change times and law" Dn 7:25
Proclamation of the Charter of Fundamental Values of Ukradne,
+ Elijah,
Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate
14:17
Popolize22
21.6K
Boh hovorí cez jeho všemocnost ... Homosexualita je hřích, který volá po pomstě z nebe. "V tomto poznáš, že já jsem Hospodin: Aj, já bít holí, kteráž jest v ruku svou na vody, kteréž jsou v řece, …More
Boh hovorí cez jeho všemocnost ...
Homosexualita je hřích, který volá po pomstě z nebe. "V tomto poznáš, že já jsem Hospodin: Aj, já bít holí, kteráž jest v ruku svou na vody, kteréž jsou v řece, a obráceny budou v krev." (Exodus 07:17)
02:56
bnbrk
Co myslisz o ostatnim oredziu z Medjugorje? adf.ly/TBM9w kliknij SKIP ADMore
Co myslisz o ostatnim oredziu z Medjugorje?
adf.ly/TBM9w
kliknij SKIP AD
Samson1
Homosexualita je hřích, který volá po pomstě z nebe. "V tomto poznáš, že já jsem Hospodin: Aj, já bít holí, kteráž jest v ruku svou na vody, kteréž …More
Homosexualita je hřích, který volá po pomstě z nebe. "V tomto poznáš, že já jsem Hospodin: Aj, já bít holí, kteráž jest v ruku svou na vody, kteréž jsou v řece, a obráceny budou v krev." (Exodus 07:17)
Zajímavé úkazy a to v době, kdy se ruší manželsví, zavádí homosexualita.