Zoša
Zoša

Vlk v rouše beránka

No tak už ses vypovídal tak si dej pohov a vrať se na sk. PáPá 🤗
Zoša

Vlk v rouše beránka

Pokud vím tak druzí bratři i sestry se na rozdíl odemne modlí i Korunku,
tak vem laskavě v úvahu, že já jsem samostatná jednotka sedesvakantisty
a nejsem mluvíč UPHKC,
Děkuji z pochopení.
Pros Boha o dopuštění, nejvíce sis uškodil sám.
😇
Zoša

Vlk v rouše beránka

Milý mike zbytečně si přitěžuješ odsuzováním toho co vůbec neznáš.
Možná, že by stačilo, aby jsi poslouchal přednášky,toho koho tak nenávidíš a stále pomlouváš ty, které zde na cz
jsou k dispozici.
Zoša

Vlk v rouše beránka

🤗 otázka je zda ještě bude náš čas mít trvání 😉
Zoša

Vlk v rouše beránka

Tores 🤗 neboj. Po 3. světové, začne Církev od začátku s návazností na SZ.
Budou obřízky, světit se bude sobota ...
Nebude se ti šťukat po pomýlené tradici, která dobývala území se zbraní v ruce a zabíjela...

atd...
Zoša

Mater Admirabilis

S ním tužby duše svojí
na věky věrně spojí
tak, jak si blízko stojí
Pán s Matičkou jen svoji.
K nim kéž i my patříme
a Krista vyvoíme,
s ním zasnoubit se smíme
a vždy mu náležíme.

👏
Zoša

Vlk v rouše beránka

To v podstatě jen dokazuje, kdo je trnem při budování NWO.
Tradiční jdou s proudem, vyznávají jednotu s heretickými papeži,
tak těm mocipáni na web nesáhnou.
Lefebristi měli jediný úkol shromáždit věřící katolíky,
protestující proti DVK a následně, po odvolání exkomunikace je
zašoupnout pod křídla jednotného náboženství, které buduje vatikán!
No že to mnohým ještě nedošlo je jiná věc.
Bůh vám …More
To v podstatě jen dokazuje, kdo je trnem při budování NWO.
Tradiční jdou s proudem, vyznávají jednotu s heretickými papeži,
tak těm mocipáni na web nesáhnou.
Lefebristi měli jediný úkol shromáždit věřící katolíky,
protestující proti DVK a následně, po odvolání exkomunikace je
zašoupnout pod křídla jednotného náboženství, které buduje vatikán!
No že to mnohým ještě nedošlo je jiná věc.
Bůh vám všem žehnej ! I těm hekalům! 😇

Vážení návštěvníci našich internetových stránek!
Dnes od 16:00 přestaly naše stránky uogcc.org.ua, video.community.org.ua a vkpatriarhat.org.ua správně fungovat.
Na našich stránkách poukazujeme na aktuální problémy, hlásáme pravdu, odhalujeme lež. Je jasné, že to se nelíbí těm, kteří pravdu nenávidí a snaží se nás zničit jako konkurenty. Vzhledem k nedávným událostem, kdy nám apostatičtí církevníci UHKC oficiálně „vyhlásili válku“, je zde velká pravděpodobnost, že naše stránky budou „zvenčí“ likvidovány najatými hackery jako se to stalo dnes.
Zoša

Vlk v rouše beránka

Budete mít co zapíjet. Svatoušci.
Zoša

Vlk v rouše beránka

🤗
Zoša

Mater Admirabilis

A dnešní den nás pojí,
v šik jediný, jen k boji,
jenž s všemi pekla voji
my vedem v lásce zbroji.
Neb čas se velký chystá,
kdy lidská srdce čistá, v štěstí i bolu jistá,
si zamilují Krista.

👏 /3.sloka/
Zoša

Mater Admirabilis

Co zloby ďábla strojí,
co seje k nepokoji,
to ruka Otce zhojí,
v slast mění láskou svojí.
Co pozemského bylo, se v milost proměnilo
a v Boha pouhroužilo.
Zoša

Vlk v rouše beránka

Toresi smiluj se nad svoji ubohou duší!
Zoša

Vlk v rouše beránka

Dávno 👏 by ze všech muselmanů byli křesťané ,kdyby naši předkové nesáhi na zbraně.

p.s. moji milovaní předkové byli mírumilovní lidé, zde se spíše jedná o předky dnešních
zabijáků, kteří jsou v jednotě s těmi co vraždili druhé.
Zoša

Vlk v rouše beránka

bratranec režek
Troufám si tvrdit, že v tom je velký nepoměr ve prospěch toho, co je celé věky prověřeno.
🤦

Celé věky je prověřeno, že "jaký pán taký krám", bojovali se zbraní, zabíjeli stejně jako Tataři.
Zoša

Vlk v rouše beránka

vkpatriarhat.org.ua/cz žaloba do Haagu čti

a potom mluv. Žlobu podali poškození, zneužívaní...
Zoša

Mater Admirabilis

Jsou pouta rozvázána,
buď chvála vroucí vzdána
ku poctě nebes Pána,
že milost všem je dána.
Když pouť se těžká zdála,
moc Boží při nás stála,
svou moudrost ukázala,
nás v ochranu svou vzala.

/P.J.Kentenich 2.2.1942 v Dachau/
Zoša

Česká státnost veřejně zneuctěna - naprogramováno předem!

Chvála Tobě Bože náš .Chvála Tobě!

Nebeský Otče ve jménu Ježíše Krista našeho Pána a Boha Tě prosím smiluj se nad
našim ubohým národem. Dej nám prosím milost pokání, změny smýšlení i jednání.
Milosrdný Bože smiluj se také nad našim panem prezidentem Milošem Zemanem,
spas Dobrotivý duši jeho. Amen.


Svatý Jene Milíči z Kroměříže prosím, přimlouvej se u Božího Trůnu za svůj národ!
Zoša

Vlk v rouše beránka

🤫 Není všechno zlato co se třpytí:
vkpatriarhat.org.ua/cz žaloba do Haagu
www.osud.cz/papez-unikne-za…

Papež unikne žalobě, že tajil zneužívání chlapců

Právníci papeže Benedikta XVI. se obrátili na amerického prezidenta George Bushe s žádostí o udělení imunity pro papeže. Benedikt XVI. je obviněn ze spiknutí se snahou zakrýt zneužívání chlapců v jednom semináři v Texasu. Informovala o tom ve …More
🤫 Není všechno zlato co se třpytí:
vkpatriarhat.org.ua/cz žaloba do Haagu
www.osud.cz/papez-unikne-za…

Papež unikne žalobě, že tajil zneužívání chlapců

Právníci papeže Benedikta XVI. se obrátili na amerického prezidenta George Bushe s žádostí o udělení imunity pro papeže. Benedikt XVI. je obviněn ze spiknutí se snahou zakrýt zneužívání chlapců v jednom semináři v Texasu. Informovala o tom ve středu agentura AP. Zločinci si začnou poskytovat imunitu sobě navzájem. Taková je realita 21. století. Smiřte se s tím, otroci....
Zoša

Jest jen jedna Církev, a to římsko-katolická

Divím se Toresovi do jakéto party zapadl, s popírači Boží všemohoucnosti.
Zoša

Vlk v rouše beránka

Je psáno, že i Nabukodonosor/tak ho píši/ byl služebník Boží.
Poslední slovo má Pán Bůh.