Mirosław Ś.c
Mirosław Ś.c

Matka Teresa - Święta od Ciemności 2/4 / Nieznana twarz ikony świętości - przeczytaj opis !

Modlitwy Matki Teresy
PROMIENIE MIŁOŚCI BOŻEJ

Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe moje życie promieniowało Twoim życiem. Aby każda dusza, do której się zbliżam, mogła odczuwać Twoją obecność we mnie. Aby patrząc na mnie, nie widziała mnie, ale Ciebie …
More
Modlitwy Matki Teresy
PROMIENIE MIŁOŚCI BOŻEJ

Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe moje życie promieniowało Twoim życiem. Aby każda dusza, do której się zbliżam, mogła odczuwać Twoją obecność we mnie. Aby patrząc na mnie, nie widziała mnie, ale Ciebie we mnie. Pozostań we mnie. Dzięki temu będę jaśnieć Twoim blaskiem i będę mogła stać się światłem dla innych.

Wyczuwałam bicie Twego serca


Znalazłam Ciebie w wielu miejscach, Panie. Wyczuwałam bicie Twego serca w doskonałej ciszy pól, w ciemnym tabernakulum Twojej pustej katedry, w jedności serc i umysłów wspólnoty osób, które Cię kochają. Znalazłam Ciebie w radości, w której Cię szukam i często znajduję. Ale zawsze znajduję Cię w cierpieniu. Cierpienie jest niczym uderzenie dzwonu, wzywającego oblubienicę Boga do modlitwy. Panie, znalazłam Cię w straszliwym ogromie cierpienia bliźnich. Widziałam Ciebie we wzniosłej akceptacji i w niewytłumaczalnej radości osób, których życie nękane jest bólem. Ale nie udało mi się znaleźć Ciebie w moich małych bólach i w moich banalnych przykrościach. Pozwoliłam bezowocnie przemijać dramatowi Twojej męki odkupieńczej w moim utrudzeniu. A radosna witalność Twojego zmartwychwstania stłumiona jest szarzyzną mojego litowania się nad sobą. Panie, ja wierzę. Ale Ty wspomóż moją wiarę.

W chwili uczciwości

Panie, gdy sądzę, że moje serce po brzegi wypełnione jest MIŁOŚCIĄ, i gdy zauważam w chwili uczciwości, że kocham siebie w osobie kochanej, uwolnij mnie od samej siebie. Panie, gdy wydaje mi się, że dałam wszystko to, co mam do dania i gdy zauważam w chwili uczciwości, że to ja otrzymuję, uwolnij mnie od samej siebie. Panie, gdy uwierzyłam, że jestem biedna, i gdy zauważam w chwili uczciwości, że bogata jestem w pychę i zazdrość, uwolnij mnie od samej siebie. Panie, gdy królestwa tego świata uznaję fałszywie za Królestwo niebieskie, spraw, bym znajdowała szczęście i pociechę jedynie w Tobie.

Naucz mnie MIŁOŚCI

Panie, naucz mnie mówić, nie jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący, ale z MIŁOŚCIĄ. Spraw, bym potrafiła rozumieć,i obdarz mnie wiarą przenoszącą góry MIŁOŚCIĄ. Naucz mnie tej MIŁOŚCI, która jest zawsze cierpliwa i zawsze uprzejma,nigdy zazdrosna, zarozumiała, egoistyczna albo drażliwa;MIŁOŚCI, która znajduje radość w prawdzie, która zawsze jest gotowa do przebaczania, do wierzenia, do zaufania i do okazywania cierpliwości. W końcu, gdy wszystkie rzeczy przemijające rozpadną się i wszystko stanie się jasne, spraw, bym mogła być słabym, ale trwałym odbiciem Twojej doskonałej MIŁOŚCI.

Otwórz nasze oczy

Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy w naszych braciach i siostrach Ciebie rozpoznali. Panie, otwórz nasze uszy, abyśmy usłyszeli plącz i wołanie głodnych, zmarzniętych, przerażonych i zgnębionych. Panie, otwórz nasze serca, abyśmy potrafili kochać siebie tak jak Ty nas kochasz. O Boże, daj nam, proszę, dar z wszystkich, jakie znamy, najcenniejszy: serce przepełnione miłością do Chrystusa. Amen.

Chcesz moich rąk?

Panie, czy chcesz moich rąk, by spędzić ten dzień pomagając biednym i chorym, którzy ich potrzebują? Panie, daję Ci dzisiaj moje ręce. Panie, czy potrzebujesz moich nóg, aby spędzić ten dzień odwiedzając tych, którzy potrzebują przyjaciela? Panie, dzisiaj oddaję Ci moje nogi. Panie, czy chcesz mego głosu, aby spędzić ten dzień na rozmowie z tymi, którzy potrzebują słów miłości? Panie, dzisiaj daję Ci mój głos. Panie, czy potrzebujesz mojego serca, aby spędzić ten dzień kochając każdego człowieka tylko dlatego, że jest człowiekiem? Panie, dzisiaj daję Ci moje serce.

Poślij mi kogoś spragnionego miłości

Panie, gdy jestem głodna, przyślij mi kogoś, kto potrzebuje pożywienia; gdy chce mi się pić, przyślij mi kogoś spragnionego; gdy jest mi zimno, przyślij mi kogoś do ogrzania; gdy odczuwam przykrości, ofiaruj mi kogoś do pocieszania; gdy mój krzyż staje się ciężki, pozwól mi dzielić krzyż innej osoby; gdy jestem biedna, skieruj mnie do kogoś, kto jest w potrzebie; gdy nie mam czasu, daj mi kogoś, kogo mogłabym wesprzeć przez chwilę; gdy jestem upokorzona, spraw, bym miała kogoś, kogo mogłabym pochwalić; gdy jestem zniechęcona, przyślij mi kogoś, komu mogłabym dodać otuchy; gdy potrzebuję zrozumienia u innych, daj mi kogoś, kto czeka na moją wyrozumiałość; gdy potrzebuję, by ktoś zajął się mną, przyślij mi kogoś, kim ja mogłabym się zająć; gdy myślę tylko o sobie samej, zwróć moją uwagę na kogoś innego. Uczyń nas, Panie, godnymi służenia naszym braciom, którzy na całym świecie żyją i umierają biedni i wygłodniali. Daj im dzisiaj, posługując się naszymi rękoma, ich chleb powszedni. Daj im za pośrednictwem naszej wyrozumiałej miłości pokój i radość.
Mirosław Ś.c

FAŁSZYWE STYGMATY - Giorgio Bongiovanni

Afirmacje duchowych CZŁONKÓW Społeczności na XXI w.

1.W Państwie źle rządzonym
,HAŃBĄ jest Być Bogatym, w Państwie dobrze zarządzanym,(Ku i z Młodymi!) WSTYD jest być biednym.(Konfucjusz)

2.,,CZŁOWIEK dopiero wtedy jest SZCZĘŚLIWY, gdy może SŁUŻYĆ,a nie wtedy,gdy musi władać.(
czy mieć Kogoś na dystans,czy w dłuugiej separacji) WŁADZA imponuje tylko MAŁYM LUDZIOM, którzy jej pragną, …More
Afirmacje duchowych CZŁONKÓW Społeczności na XXI w.

1.W Państwie źle rządzonym
,HAŃBĄ jest Być Bogatym, w Państwie dobrze zarządzanym,(Ku i z Młodymi!) WSTYD jest być biednym.(Konfucjusz)

2.,,CZŁOWIEK dopiero wtedy jest SZCZĘŚLIWY, gdy może SŁUŻYĆ,a nie wtedy,gdy musi władać.(
czy mieć Kogoś na dystans,czy w dłuugiej separacji) WŁADZA imponuje tylko MAŁYM LUDZIOM, którzy jej pragną, by nadrobić SWOJĄ MAŁOŚĆ. CZŁOWIEK naprawdę WIELKI,nawet gdy WŁADA, jest SŁUGĄ''. (Prymas Stefan Wyszyński)

AFIRMACJE Św.J.PawłaII (w nawiasach pochyłe subiect dopis Mir+Ściepuro)
I,,CYWILIZACJA MIŁOŚCI”(intuicyjnie ROZWOJOWEJ)>to PRYMAT; 1)OSOBY przed Rzeczą.+>2)Więcej,,BYĆ” przed więcej,,MIEĆ” 3) ETYKIprzed Techniką.+>4)MIŁOSIERDZIA przed (toksycz ną)SPRAWIEDLIWOŚCIĄ

II.,,Aby Nasza DROGA była WSPÓLNA.>Aby NASZA MODLITWA (medytacja?>ewaluacja?>konfrontacja?) była POKORNA.>Aby NASZA MIŁOŚĆ(w dobrych intuicyjnych UCZYNKACH!)Była PO- OOTĘŻŻNA''. III.,,JEDNOCZMY KONFRONTACJE DIALOG(owani)EM”
IV.,,Człowiek jest WIELKI, nie przez to,co TYLKO dla Siebie ma, lecz przez to,Kim jest też dla innych(zwłaszcza dla ,,Sprawnych Inaczej”)Nie przez to,co posiada,lecz przez to,CZYM(jak gdzie? zKim?Przy Kim?) DZIELI SIĘ z INNYMI!”(J.PawełII+M+Ś)

V.Co to jest PRAWDA?,,CZŁOWIEK ma ŻYWĄ ŚWIADOMOŚĆ i PRAWDA jest ,,POZA”nim i ,,PONAD''nim.(
też ,,POD”nim?) CZŁOWIEK nie tworzy SAM PRAWDY,lecz ONA się PRZED nim WYZWALA,gdy jej szuka(ewaluuje?) WYTRWALE.Poznawanie PRAWDY rodzi jedyną ,swego rodzaju(+0-@Anima;animus?) DUCHOWĄ WARTOŚĆ''

------------------------------------------------------------------------------------------
AFIRMACJE Benedykta XVI(modyfikacje+>ewaluacje Mir+Ściepuro) ,,ORA et labora”czyli ,,Módlmy się pracując >w ŚWIĘTYM NIE POKOJU bądźmy WIELKODUSZNI i(intuicyjnie)DYNAMICZNI II.Z AFIRMACJI BENEDYKTA XVI,,Nie CIASNOTA i ZAM KNIĘCIE a OTWARTOŚĆ i RÓŻNORODNOŚĆ są SYNO NIMAMI CZŁOWIECZEŃSTWA i LUDZKOŚCI”

EWALUUJMY AFIRMACJĄ TRANSPARENTNĄ J.Pawła.II ,,JEDNOCZMY KONFRONTACJE DIALOGIEM”Ku POCZUCIU ,,BRATERSTWA”,i/lub PARTNERSTWA,Ku WZAJEMNEJ EMPATII ,,WYPŁYWAJĄC na GŁĘ BIĘ,bo CHOĆBY od nas NIE WYMAGANO,my WYMAGAJMY od SIEBIE'' ,,ZŁO>DOBREM ZASTĘPUJĄC”,By JEDNI DRUGICH, BRZEMIONA NOSZĄC>MIŁOWAĆ....NIEPRZYJACIŁY NASZE”

4.,,Kto toleruje moje wady(nieumyślne błędy?)będąc mym sługą

jest moim Panem/Panią”(W.Szymborska)
5.,,Być zdystansowanym przez ucznia jest chwałą dla MIST RZA”.(T.Kotarbiński)
6.,,Rutyna ODCZŁOWIECZA CZŁOWIEKA”(Erych Fromm)
7.,,CIERPIENIE OBŁASKAWIA CZŁOWIEKA”(Św.Augustyn)
CZY na co dzień utożsamiamy się w praktyce życiowej z tymi AFIRMACJAMI?

9.NAUCZYŁEM SIĘ ,ŻE CZŁOWIEK MA PRAWO PATRZEĆ NA DRUGIEGO Z GÓRY TYLKO WÓWCZAS,> KIEDY CHCE MU POMÓC ,ABY SIĘ PODNIÓSŁ,>i INNYM to Ku WZAJEMNEJ EMAPTII ROZBUDZAM
♥♥♫ (`*

10.KTO SIĘ WYWYŻSZA,BĘDZIE UNIŻONY,A KTO UNIŻA> WYWY ŻSZONY BĘDZIE> (CHRYSTUS)

11.Komu Więcej dane,z tego będzie więcej rozliczane

12.Miłość jest duszą ŻYCIA, a)
♥♥♫ (`* MUZYKA> ŻYCIEM DUSZY.~ Samuel Coleridge......

12.Która z potęg wyżej wzniesie?MIŁOŚĆ może nie dać pojęcia o MUZYCE,natomiast MUZYKA może dać pojęcie o MIŁOŚCI♥♥(`*.(Berlioz Hector)

13.NAJWIĘKSZĄ TRAGEDIĄ MIŁOŚCI NIE jest…ŚMIERĆ! NAJWIĘKSZĄ TRAGEDIĄ MIŁOŚCI NIE JEST....ROZŁĄKA NAJWIĘKSZĄ TRAGEDIĄ MIŁOŚCI JEST...
OBOJĘTNOŚĆ na ZŁO,też SAMOTNOŚĆ...DUSZY i ,,INNOŚĆ”)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFIRMACJE własne:Mirek(+)Ściepuro
niepoprawny OPTYMISTA

1.!!Kto BIERZE>powiększa RĘCE,> Kto DAJE poOWIĘKSZSZA SERRCAA♥♥!!

2.LENISTWO,to unicestwianie MIŁOŚCI,do tego,co lubimy(dla Kogoś?) robić!Lub nie wyuczane umiejętości,TALENTY (@intro?extrawertywni? @Anima;ANIMUS)do tego,do czego jesteśmy przez STWÓRCĘ stworzeni i/lub zły przykład ,,MISTRZÓW”,którzy stanęli na drodze naszego życia.

3.Ból(przez trudy,znoje)jest OJCEM MĄDROŚCI,a MIŁOŚĆ dla nich MATKĄ

Ps.Osobiście utożsamiam się z Afirmacją(zmodyfikowaną)W.Szymborskiej

,,Kto toleruje moje wady(nieumyślne błędy?)będąc mym sługą>jest moim Panem/Panią”

Miałem okazję w 1997r.uczestniczyć w spotkaniu z Giorgio.(też prowadzić

Konferencję prasową.(zważywszy ,że mass media,to I-wsza władza-kreująca

NAJBARDZIEJ naszą MENTALNOŚĆ)Sentencja III-j Przepowiedni z Fatimy jest w II-ch wersjach. ZINTEGROWANE siły zła (czyli substytuty zaburzające naszą świadomość, t.j.alkohol,papierosy, narkotyki,dopalacze,hazard,wyuz- dany sex,komputero,tele,gadżeto>MANIE)są formami ZNIEWOLENIA XXI

wieku>także@google:6-ść grzechów przeciw Duchowi Świętemu.(czy nie

zawiść i zachłanność?) Kto zna dodatkowe zagrożenia a też pragnie pody-

skutować na w/w AFIRMACJE>które w Priorytetach należałoby WDRAŻAĆ

w ,,DOBRE PRAKTYKI"(też m.in.metodą@google:EMPOWERMENTEM)

zapraszam do Kontaktu.510 100 474 i/lub 796751288(oddzwaniam)>Mirek

Spartanczyk Niepoprawny
😈 OPTYMISTA.