Jola1970
Jola1970 likes from mk2017
4649

Dlaczego Matka Najświętsza przychodzi na ziemię? -Żeby nas ludzi uratować od zagłady... piekła...

04:33
m.rekinek and 3 more users like this.