Melichar Stehlik
Melichar Stehlik

P. Martin Malachi četl CELÉ 3. fatimské tajemství

25. marca 1984 pred sochou Našej Pani z Fatimy obnovil v Ríme pápež

Ján Pavol II., zjednotený so všetkými biskupmi Cirkvi, zasvätenie sveta a
Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Sestra Lucia tiež potvrdila, že zasvätenie 25. marca 1984, ktoré uskutočnil
pápež Ján Pavol II. v spojení s biskupmi katolíckeho sveta, zodpovedalo želaniu
Panny Márie a bolo nebom prijaté. Poznamenala tiež, že k …More
25. marca 1984 pred sochou Našej Pani z Fatimy obnovil v Ríme pápež

Ján Pavol II., zjednotený so všetkými biskupmi Cirkvi, zasvätenie sveta a
Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Sestra Lucia tiež potvrdila, že zasvätenie 25. marca 1984, ktoré uskutočnil
pápež Ján Pavol II. v spojení s biskupmi katolíckeho sveta, zodpovedalo želaniu
Panny Márie a bolo nebom prijaté. Poznamenala tiež, že k platnosti nebola
potrebná číselná úplnosť, ale stačila už morálna jednota biskupov. Zdá sa, že
prekvapujúce a nečakané udalosti z roku 1989 v strednej a východnej Európe
boli odpoveďou neba na to, čo Najsvätejšia Panna predpovedala v roku 1917:
“Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti, a svetu bude dopriate obdobie
mieru”.
Tento prísľub je bezpodmienečný. Iste sa naplní. Nevieme však deň, kedy sa
stane skutočnosťou.
Modlime sa viac a viac "Ježišu dôverujeme Ti."
Ave Mária.

na stiahnutie: Spomienky sestry Lucie
www.maria.sk/na-stiahnutie
Melichar Stehlik

AGATANGEL - Život sa valí (HLASUJTE)

Páči sa mi to.
Melichar Stehlik

25.4. - Sv.Marek evanjelista,...

Olinka ďakujem,prajem požehnaný večer.
Melichar Stehlik

Záhrada Panny Márie 5/5

Panna Mária otvorila záhradu svojho Nepoškvrneného Srdca a vzala si don Gobbiho do neba.
Ave Mária.
olinka a johnfrax, ďakujem

Melichar Stehlik

otec Marián Kuffa,smrť je realita života

Pane Ježišu, ďakujeme ti,že máme medzi sebou tohoto kňaza, tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev...

...Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvätených službe evanjelia.
Maria, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne.
Melichar Stehlik

Maria Matka Bolestna,...

Milá Olinka je to nádherná pieseň.
Ďakujem.
Nech ti žehná Boh.
Melichar Stehlik

Janais a Dodo - Kto si, kto som

Braček to je potešenie pre moju dušu.
Nech ti Boh žehná.
Melichar Stehlik

Šarlátový a čierny

Braček Leo ďakujem ti za poklad, ktorý som objavil v tomto filme.
Nech ti žehná Boh.
Melichar Stehlik

Záhrada Panny Márie 2/5

...Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty...