farben
Hometown
Podlaskie Voivodeship, Poland
Language
Polish
Religion
katolickie.