Stowarzyszenie RPP
Stowarzyszenie RPP

Szanowni Państwo, - zjednoczeni, możemy więcej, potrzebujemy drobnego wsparcia

Eksperymenty na zdrowych dzieciach z Podkarpacia? Radny Kotula i mecenas Skurzak (VIDEO)
Stowarzyszenie RPP

Szanowni Państwo, - zjednoczeni, możemy więcej, potrzebujemy drobnego wsparcia

Przymusowo chcą szprycować dzieci - w obronie Domu dziecka w Aleksandrowie K.
Placówka Socjalizacyjna
Dyrektor placówki/Prowadzący:
Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna domydziecka.org/placowka,1152.html
Adres:
Kujawsko-pomorskie
87-700, Aleksandrów Kujawski
ul. Gen. Sikorskiego 4A

Tel.: 54 282 41 42
Fax: 54 282 41 42
Email: dd_aleks_kuj@wp.pl
Liczba dzieci: 16
Stowarzyszenie RPP

Szanowni Państwo, - zjednoczeni, możemy więcej, potrzebujemy drobnego wsparcia

IN VIVO w Bydgoszczy gdzie eksperymentują na dzieciach w wieku 6m-cy do 12 lat
Stowarzyszenie RPP

Szanowni Państwo, - zjednoczeni, możemy więcej, potrzebujemy drobnego wsparcia

STOWARZYSZENIE DEFINICJA: – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele !
Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach reguluje podstawowe zasady i reguły tworzenia i prowadzenia działalności przez stowarzyszenia, czyli organizacje społeczne o określonych w przedmiotowej ustawie cechach. Ma ona zatem ogólny i bardzo szeroki zakres obowiązywania. Pozdrawiam i …
More
STOWARZYSZENIE DEFINICJA: – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele !
Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach reguluje podstawowe zasady i reguły tworzenia i prowadzenia działalności przez stowarzyszenia, czyli organizacje społeczne o określonych w przedmiotowej ustawie cechach. Ma ona zatem ogólny i bardzo szeroki zakres obowiązywania. Pozdrawiam i zapraszam do najdrobniejszych wpłat oraz udostępniania !

Warto wiedzieć!!
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Rok założenia: 1952
Siedziba: Luksemburg
UWAGA: KAŻDY OBYWATEL MA PRAWO – ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI W LUKSEMBURGU !!
W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU ZAGROŻENIA SWOJEGO ŻYCIA - OMIJAJĄC
WSZELKĄ DROGĘ KRAJOWĄ.

P.S Dziękuję za każde wsparcie.
Możliwość wybrania opcji " dane ukryte.."
Wpłata darowizny jest dobrowolna.

Nie udostępniam danych osobowych podmiotom trzecim.
Nie rozsyłamy ofert marketingowych ani ofert handlowych.
zrzutka.pl/gc97mb

Poniżej placówki, które wykonują badania kliniczne na dzieciach od 6 miesiąca życia.