Language Contact

piigi@seznam.cz
Meč trpiaceho, ochotného darovať život

Hrubost a arogance nepatří mezi věřící a SLUŠNÉ lidi ...s láskou v srdci pne Basto ,to nevíte?Chováte se nadřazeně a nepříjímáte názory jiných lidi? Tak co tady děláte? Cítíte se jako něco víc? tak to dokazujte jiným chováním -prosím ...

Stop genocidě

Miros: Srdce je důkaz v nitru člověka a láska vychází z nitra.Srdci nelze poroučet -srdce je pumpa emocí, čistoty smyslnnosti, přátelství, věrnosti a krásy.Je to zrcadlo naší duše. JEDNÁ BEZELSTNĚ jako když BŮH rozumí k cestě k němu !
Tehdy ho spatřil a ocenil,
prozkoumal ho a potvrdil.AVE MARIA / Celine Dion

Hospodin svého věrného vyvolil !Hospodin vyslyší jeho volání. Ve svém rozčílení nehřešte. Bůh nemá rád podlost-nikdo zlý u něho nesmí být ! Bůh je spravedlivý soudce, Bůh je pokolením poctivých!! A říká o zbožných lidech na zemi : Jste tak vznešení, mám vás nejradši! Kdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení.