Bóg jest Miłością
Bóg jest Miłością

Atakowani bo głoszą prawdę

Przeczytajmy tą "prawdę" głoszoną w Grzechyni ( na podstawie orędzi do Pani Agnieszki ) ;
Rzekomo Bóg Ojciec :

"Prawo Mego Miłosierdzia nie obejmuje dusz, które potępiły się już za życia zabijając Boga w duszach ludzkich, po tym jak zabijają Go w swojej własnej
…Przeklinam zaś tych, którzy swoim grzechem zabijają życie w duszach”
Orędzia na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły , marzec 2011
More
Przeczytajmy tą "prawdę" głoszoną w Grzechyni ( na podstawie orędzi do Pani Agnieszki ) ;
Rzekomo Bóg Ojciec :

"Prawo Mego Miłosierdzia nie obejmuje dusz, które potępiły się już za życia zabijając Boga w duszach ludzkich, po tym jak zabijają Go w swojej własnej
…Przeklinam zaś tych, którzy swoim grzechem zabijają życie w duszach”
Orędzia na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły , marzec 2011
..............

Daj spokój
@alicja2020@ , takich bzdur nie da się obronić. A dobre chęci ks.Piotra.....to jak mówi przysłowie "dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane". Zagubił się dobry kapłan, ciągnie za sobą ludzi, którzy nie sprawdzają osobiście treści tych pism- licząc na to, że oceny dokonał ks. Piotr. Tymczasem oredzia choć zawierają błędy - są nadal przez niego głoszone, niewygodne stwierdzenia ingnorowane lub tak "wytłumaczone', aby rozgrzeszyć ich oczywiście błędny charakter. Głosy coraz liczniejszych osób, które zwracają uwagę na heretycki charakter orędzi - są traktowane jako ...walczące z Chrystusem Królem. Nic bardziej błędnego. To Chrystus apelował o jedność w Kościele, a tymczasem akt wypowiedzenia posłuszeństwa jest dowodem na brak chęci pozostania w jedności z KK. Dodam, że do bycia nieposłusznym ks.Piotr został namówiony przez ducha przemawiającego do Pani Agnieszki.
Bóg jest Miłością

Przestroga przed zwodniczymi orędziami u ks. Natanka

Wklejam wiekszy fragment tekstów od Pani Agnieszki. Nie ja je wymysliłem. Duch sam tworzy te słowa, a one sa odbiciem jego zamiarów. Zwracam też uwagę, że znajdowałem tam różne słowa, ale podam poniżej przykład jak skrajne są to wypowiedzi tego ducha, na ten sam temat ( o chęci/ lub braku chęci przebaczania) - istnieją dwa oblicza tego samego ducha. Czy w Piśmie Świetym znajdzie Pan @Szukający …More
Wklejam wiekszy fragment tekstów od Pani Agnieszki. Nie ja je wymysliłem. Duch sam tworzy te słowa, a one sa odbiciem jego zamiarów. Zwracam też uwagę, że znajdowałem tam różne słowa, ale podam poniżej przykład jak skrajne są to wypowiedzi tego ducha, na ten sam temat ( o chęci/ lub braku chęci przebaczania) - istnieją dwa oblicza tego samego ducha. Czy w Piśmie Świetym znajdzie Pan @Szukający PRAWDY podobne sprzeczności ?

Rzekomo Pan Jezus : …”Ja mam łaski dla was wszystkich grzesznicy Moi umiłowani. Czy Ja się brzydzę wami? Nie ! Oto Ja Bóg wołam do was pełen Miłości. Wróćcie do Mnie dzieci, które pobłądziłyście, a Ja odpuszczę wam grzechy i poznacie Moje Nieskończone Miłosierdzie ”[tom1, str 176, styczeń 2010 roku].

Mija kilka miesięcy i w marcu 2011 roku czytamy :

Rzekomo Pan Jezus : ...”dałem wam dość łaski, abyście mogli poznać do czego was stworzyłem, a wy bratacie się z demonami i stajecie się na równi im, obrzydliwymi w Moich oczach… Nie jesteście już godni nazywać się Moimi dziećmi. Nie chcę was. Odrzucę was od Mojego oblicza, bo brzydzę się każdym, kto mnie znieważa w tak obrzydliwy sposób.
Pani Agnieszka : Panie mój, jaka jest ta straszna zniewaga ?

Rzekomo „Pan Jezus” : Tą zniewagą jest świadome wybieranie zła i szatana. Jeśli macie świadomość czynienia zła i czynicie je, nie przychodźcie do Mnie więcej, bo nie chcę was znać. Zgładzę tę obrzydliwość z powierzchni ziemi i nie będę was więcej oglądać na ziemi, ani w niebie,bo wasze miejsce jest w sercu szatana. Tam jest wasze mieszkanie i tam będziecie cierpieć już zawsze. …Będę was wszystkich sądził , a wy nieczyste stworzenia, oddane szatanowi, same skazałyście się na zagładę i wieczne męki, bo kto za życia więcej przypomina szatana niż dziecko Boże, ten staje się szatanem na ziemi i modlitwa za niego nie może dotrzeć do Moich uszu. Nie. Za takie czyny i zbrodnie, które zabijają Moje dzieci, zabijają ich dusze, nie będę miłosierny. Kto służy szatanowi i żyje jak szatan, ten za życia staje się już grobem i jego męka wieczna jest postanowiona. Nie przychodźcie do Mnie prosić za nimi, bo ich dusze są Mi obrzydliwe i pełne robactwa. Są na równi z szatanem, bo zatracili łaskę i przeszli świadomie na stronę obrzydliwości i zgorszenia.

…Duch Święty zstępuje z niesłychaną mocą i jest wyrazicielem Mojej woli na ziemi. Jeśli zagradza się mu zakres działania, jeśli wstrzymuje się dopływ łaski z tego niekończącego się źródła Miłości, jeśli bluźni się przeciwko Bogu i rzuca w twarz wyzwania, jest to niepojęta pycha, która stawia człowieka w Moich oczach na równi z szatanem. Człowiek traci wszelką łaskę i gubi dusze. Nie tylko swoją, ale dusze ludzkie. Staje się współpracownikiem szatana i nie ma prawa więcej wołać Mego miłosierdzia, bo Ja wykluczam go z Mojej ludzkiej rodziny.

Prawo Mego Miłosierdzia nie obejmuje dusz, które potępiły się już za życia zabijając Boga w duszach ludzkich, po tym jak zabijają Go w swojej własnej
…Przeklinam zaś tych, którzy swoim grzechem zabijają życie w duszach”
Orędzia na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły , marzec 2011
…………………………………………..

To jest tylko przykład jak złe intencje i nastawienie do człowieka ma ten kto mówi w tych orędziach. I ten duch kieruje ks.Piotrem. Czy komuś tak złemu będzie zależało na zbawieniu tego kapłana – czy raczej będzie myślał tylko o swoim planie ( często o nim wspomina). Ja kiedyś złapałem się na haczyk walki o „Chrystusa Króla” i idea ta była i jest mi bliska, ale nie z tym przewodnikiem.
Bóg jest Miłością

Przestroga przed zwodniczymi orędziami u ks. Natanka

Duch, który przemawia do Pani Agnieszki już dawno pokazał swoje prawdziwe oblicze przemawiając jako "Bóg NIEMIŁOSIERNY". Tylko zły duch powie, że nie ma sensu modlić się za największych grzeszników i stwierdzić, że "Miłosierdzie Boga nie obejmuje dusz ...takich i takich" ! To czyste zło.

Kościół został utworzony dla ...tych, którzy się źle mają, dla leczenia grzeszników. I ja w takich Kościele …More
Duch, który przemawia do Pani Agnieszki już dawno pokazał swoje prawdziwe oblicze przemawiając jako "Bóg NIEMIŁOSIERNY". Tylko zły duch powie, że nie ma sensu modlić się za największych grzeszników i stwierdzić, że "Miłosierdzie Boga nie obejmuje dusz ...takich i takich" ! To czyste zło.

Kościół został utworzony dla ...tych, którzy się źle mają, dla leczenia grzeszników. I ja w takich Kościele jestem. Duch z orędzi grzechyńskich, nie ma miłości ani dla ks. Piotra ( gdyby zależało mu na duszy tego kapłana nie namawiałby go do buntu i nieposłuszeństwa, a tak było - można o tym przeczytać w tych tekstach), nie ma tez miłości dla grzeszników. Może i promuje jakiś "związek wyznaniowy", ale nie jest to wyznanie w duch chrześcijańskim.
To promowanie "Chrystusa Króla", ale innego niż Chrystus życzyłby sobie.
Sięgnijcie po Pismo Święte, czy teksty doktorów KK lub nawet po cokolwiek z oredzi prywatnych zatwierdzonych przez KK - tam jest ZAWSZE Bóg pełen Miłosierdzia, Miłości ( i mówiący o Sprawiedliwości ), ale zawsze czekający na grzesznika, Dobry Pasterz.
O Miłosierdziu Bóg mówi przez cała historię Kościoła. Dla nas najbardziej znane są pisma siostry Faustyny Kowalskiej, ale np. jej poprzedniczka siostra Józefa Menendez .

U niej czytamy :
Jezus : "...Pragnę przebaczać, pragnę królować, pragne przebaczać jednostkom i narodom. Pragne królowac nad duszami, nad narodami i nad całym światem...jestem Madrością i Szczęściem, jestem Miłością i Miłosierdziem, jestem Pokojem, będę królował. By zmazać niewdzięczność świata, wyleję strumienie Miłosierdzia"
"...licz na moje przebaczenie i wierz, że twoje grzechy nigdy nie przewyższą Mego Miłosierdzia, jest ono bowiem nieskończone"!
"...Dopóki w człowieku zostaje choć jedno tchnienie życia, jeszcze uciekać się może do Miosierdzia i błagać o przebaczenie"
"...Jeśli większą część swego zycia dobrowolnie spędziłeś w bezbożności lub obojętności i znalazłszy się nagle na progu wieczności, usiłuje cię zaślepić rozpacz ..., o, nie daj sie oszukać, bo jest jeszcze czas na przebaczenie !...choćby ci tylko sekunda życia pozostałą, w tej sekundzie możesz jeszcze pozyskać życie wieczne"!

Cytaty z "Apel Miłości" Wydanie I, 1949r, strony 383, 385, 464,465.

Czy widzicie różnicę w tym co mówi duch przemawiający w Grzechyni o tego co mówi od ponad 2 tysięcy lat Pan Jezus ???
Wyciągnijcie wnioski i uciekajcie z tego nawiedzonego przez złego ducha miejsca.
@Szukający PRAWDY , nie jestem wrogiem ks.Piotra i mając w pamięci to, że jeszcze kilka lat temu myslałem podobnie jak Pan - moge jedynie prosić o zastanowienie się nad tymi istotnymi rzeczami, które są w oredziach przemycane obok szczytnej idei królowania Chrystusa w naszym kraju. Królowanie tak, ale zgodnie w całej rozciągłosci z tym czego życzyłby sobie Chrystus Król.
Bóg jest Miłością

Przestroga przed zwodniczymi orędziami u ks. Natanka

Taka prawda, że najtrudniej swoje wady opanować. Niech weźmie za przykład św. Ojca Pio i wtedy będziemy wychwalać. Wybiórczo nie można stosować Przykazań i udawać, ze wszystko jest OK.
Bóg jest Miłością

Przestroga przed zwodniczymi orędziami u ks. Natanka

Ksiądz Piotr nie jest w stanie nawet ślubów posłuszeństwa wypełnić. O jakiej odnowie mówisz ?
Najpierw niech siebie naprawi.
Bóg jest Miłością

Przestroga przed zwodniczymi orędziami u ks. Natanka

Wcześniej czy później każdy kto myśli i analizuje dokładnie te teksty - zauważa przekłamania i manipulacje w nich zawarte. Nie bez powodu setki osób zerwało i zrywa każdego dnia kontakt z tym miejscem i osobami.
Bóg jest Miłością

Pojawił się film, w którym Fauci i inni planowali „uniwersalną szczepionkę przeciw grypie mRNA” – „…

Panem Elkam to nie ma się co przejmować. Wszystko wskazuje na to, że za jakiś czas zabraknie mu materiałów popierających jego "upodobania"
Bóg jest Miłością

Charakterystyka produktu leczniczego Pfizer

Zestawiłem dane z dziś i sprzed roku, aby pokazać, że nie ma powodu do paniki. De facto jest dziesięc razy mniej powodów do strachu i tego się trzymajmy.
Bóg jest Miłością

Charakterystyka produktu leczniczego Pfizer

Rok temu około 3% wykonanych testów było pozytywnych (dziś 0.4%)
W szpitalach leżało 1929 osób ( dziś 307)
Bóg jest Miłością

😬 😂

Rok temu 10.08.2020 było 619 zakażeń, dziś tylko 200.
Bóg jest Miłością

UWAGA ! Pentekostalna sekta w Kościele Katolickim

@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , ...skoro Czasy Ostateczne właśnie nadeszły, to jak żyć ..bez czipa ? Przecież bez niego nie będzie można nic kupić ani sprzedać. Poza tym liczę na to, że dzięki niemu nawiążę telepatyczną łączność z Billem Gatesem ( dowiem sie gdzie lepsze zaopatrzenie). Uniknąłem modyfikacji mojego DNA przez mRNA - stąd zakładam, że moje dobre nastawienie do ludzi nie zmieni się i …More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , ...skoro Czasy Ostateczne właśnie nadeszły, to jak żyć ..bez czipa ? Przecież bez niego nie będzie można nic kupić ani sprzedać. Poza tym liczę na to, że dzięki niemu nawiążę telepatyczną łączność z Billem Gatesem ( dowiem sie gdzie lepsze zaopatrzenie). Uniknąłem modyfikacji mojego DNA przez mRNA - stąd zakładam, że moje dobre nastawienie do ludzi nie zmieni się i bedę mógł zasłużyć się przed śmiercią ...robiąc zakupy dla wszystkich potrzebujących, co ostatecznie według moich obliczeń powinno być zaliczone jako uczynek miłosierdzia i nagrodzone sowicie. Amen
Bóg jest Miłością

UWAGA ! Pentekostalna sekta w Kościele Katolickim

@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , rozbawiła mnie Pani tym pytaniem. Wprawdzie nie składałem ślubów posłuszeństwa, ale jakby się tak zastanowić nad wyborem : iśc z czipem do nieba czy iść bez czipa do piekła- to jak Pani myśli, co byśmy wybrali ?
Bóg jest Miłością

UWAGA ! Pentekostalna sekta w Kościele Katolickim

@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , na chwilę obecną odkrywam jak wielką wage przywiązuje Bóg Ojciec do posłuszeństwa ( mam na myśli osoby, które składają śluby posłuszeństwa). Skoro to takie ważne, nie można go lekceważyć, pomijać, wyśmiewać.
Bóg patrzy na nas i na świat z perspektywy wieczności ( bo to nas czeka nawet po najdłuższym życiu). I nie zawsze posłuszeństwo jest "bezpieczne" - bo co można …More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , na chwilę obecną odkrywam jak wielką wage przywiązuje Bóg Ojciec do posłuszeństwa ( mam na myśli osoby, które składają śluby posłuszeństwa). Skoro to takie ważne, nie można go lekceważyć, pomijać, wyśmiewać.
Bóg patrzy na nas i na świat z perspektywy wieczności ( bo to nas czeka nawet po najdłuższym życiu). I nie zawsze posłuszeństwo jest "bezpieczne" - bo co można powiedzieć o posłuszeństwie Jezusa ? Czy było miłe i bezpieczne.
Nie - zaprowadziło Go na krzyż i okrutną śmierć.
Czy to był najtrudniejszy moment ?
Jesteśmy krótkowzroczni w swoich osądach. Ograniczamy sie często tylko do tego co ziemskie, nie wiedząc ( bo i skąd mamy wiedzieć) - jakie owoce przynosi posłuszeństwo "kompleksowo"
Bóg jest Miłością

UWAGA ! Pentekostalna sekta w Kościele Katolickim

@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , miłośnikiem posłuszeństwa jest Pan Bóg.
Polecam poszukać w Piśmie Świętym dlaczego i w jakich okolicznościach zostały powiedziane słowa "Trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi"
Bóg jest Miłością

UWAGA ! Pentekostalna sekta w Kościele Katolickim

@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , to, że lubuje się Pani w zadawaniu pytań na temat okoliczności, które nie zaistniały - nie oznacza, że musze na takie pytania odpowiadać. Jeśli taki fakt będzie miał miejsce- proszę pytać u źródła. Już to Pani raz napisałem - i żadnej refleksji.
Co wzbudza Pani zastrzeżenia w wypowiedziach ks. Piotra?
Bóg jest Miłością

UWAGA ! Pentekostalna sekta w Kościele Katolickim

@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , a pytała już Pani o szczepienia ks. Natanka ?
Ma na ten temat jakieś przemyślenia, a wiem, że słucha go Pani bez zastrzeżeń.
Ma też chyba bezpośredni telefon do nieba.
Bóg jest Miłością

UWAGA ! Pentekostalna sekta w Kościele Katolickim

@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , nie droga Pani, nie zaliczam do tej grupy. Wręcz przeciwnie - podałem te pisma jako przykład, w których Pan Jezus dba o to, aby ta zakonnica w każdym najmniejszym aspekcie życia zakonnego była posłuszna Matkom Przełożonym, regule zakonu, kierownikowi duchowemu. Drogę posłuszeństwa Jezus akcentuje jako tą, która ...zabezpiecza autentyczność tego objawienia oraz ...…More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , nie droga Pani, nie zaliczam do tej grupy. Wręcz przeciwnie - podałem te pisma jako przykład, w których Pan Jezus dba o to, aby ta zakonnica w każdym najmniejszym aspekcie życia zakonnego była posłuszna Matkom Przełożonym, regule zakonu, kierownikowi duchowemu. Drogę posłuszeństwa Jezus akcentuje jako tą, która ...zabezpiecza autentyczność tego objawienia oraz ...staje się znakiem Jego obecności.
Jest to niezaprzeczalny dowód na to, że posłuszeństwo z zasady, a w szczególności u osób wybranych do posłannictwa tego typu - jest jednym z elementów branych pod uwagę w ocenie autentyczności objawień.
Bóg jest Miłością

UWAGA ! Pentekostalna sekta w Kościele Katolickim

Zachęcony przez jeden z postów - zapoznaje się z osobą i życiem ( a także i dziełem ) siostry Józefy Menendez.
Dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie doceniają jak istotne jest posłuszeństwo wobec przełożonych w przypadku osób, których udziałem są rzeczy nadprzyrodzone zacytuję z dzieł w/w siostry zakonnej :
... w dwa dni potem Pan Jezus przypomina Józefie, że na jedynie pewnej drodze posłuszeń…More
Zachęcony przez jeden z postów - zapoznaje się z osobą i życiem ( a także i dziełem ) siostry Józefy Menendez.
Dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie doceniają jak istotne jest posłuszeństwo wobec przełożonych w przypadku osób, których udziałem są rzeczy nadprzyrodzone zacytuję z dzieł w/w siostry zakonnej :
... w dwa dni potem Pan Jezus przypomina Józefie, że na jedynie pewnej drodze posłuszeństwa ma ją trzymac duch wiary. A zanim jej powierzy swe najgorętsze pragnienia dotyczące świata, chce zabezpieczyć ich autentyczność przez tę zależność, której do końca wymagać będzie i która stanie się znakiem Jego obecności.....
Apel Miłości, wydano w 1949 r, strona 265
Bóg jest Miłością

UWAGA ! Pentekostalna sekta w Kościele Katolickim

Tak przegladam sobie "Stronę główną" i stwierdzam, że w ostatnim czasie zalewa ją fala "widzących". Fala , to mało powiedziane- to już potop. Do starych ( np. grzechyńskich) dołączaja coraz to oryginalniejsze. Rozkręca się rogaty, że hej.