Michal Dimitrov
Michal Dimitrov shares from apredsasatoci
27.9K

Grafenoxid!

La Quinta Columna dne 25. 6. 2021 učinila naléhavé oznámení a doufá, že se dostane k co nejvíce lidem, zejména těm, kteří pracují ve zdravotních a právních službách. Dovolte prosím, abychom Vás …More
La Quinta Columna dne 25. 6. 2021 učinila naléhavé oznámení a doufá, že se dostane k co nejvíce lidem, zejména těm, kteří pracují ve zdravotních a právních službách.
Dovolte prosím, abychom Vás seznámili s jeho obsahem, neboť takovéto informace jsou v dnešní době vytlačovány a cenzurovány médii jako je televize, rozhlas a některé sociální sítě, přestože přímo souvisí s ohrožením našeho života a života našich dětí. Video je ve španělštině, ale nabízíme Vám český přepis.
Biostatik Ricardo Delgado, dr. José Luis Sevillano a tým výzkumníků a profesorů, s nimiž prováděli svůj výzkum, potvrdili přítomnost nanočástic oxidu grafenu v lahvičkách s vakcínou.
Ve vydání č. 63 ukázal tým některé fotografie provedených analýz, včetně výsledků získaných pozorováním optickým mikroskopem a elektronovým mikroskopem, výsledky dalších technik, si vyhradili pro použití v dalších vydáních. Oznámili také, že zpráva založená na všech použitých technikách, které určily přítomnost oxidu grafenu, bude velmi brzy …More
David Michael Emeth
Grafenoxid: