Monika G
Monika G

Papež a poselství Krista od V.Ryden

Já jsem naopak přesvědčena, že ta poselství která podporují tuto moderní KC a heretického papeže, nemohou být v žádném případě pravá. Vždyť to shnilé ovoce této pokoncilní katolické církve, musí každý rozumně uvažující katolík vidět všude kam se podívá.
Monika G

Pokrytectvo? František vyhadzuje päť zamestnancov Vatikánu na Hodový deň pracovníkov

To je celý Bergoglio. Plná ústa humanity, ale skutek utek.
Monika G

František: "Viera sa neprenáša, aby presvedčovala“

Kdyby tak evangelizovali apoštolové Ježíše Krista jak činí J. Bergoglio, tak by žádné příznivce pro Jeho učení určitě nezískali.
Monika G

Šialený Nemci: Všemohúci je "mŕtvy" - veriaci "preceňujú" omše

Peter (skala), dyk. Ano, většina lidí uznává takového člověka, který jim všechno dovolí. Pravověrní katolíci však chtějí uznávat jen toho, kdo by jim naopak mnohé věci zakazoval, protože pochopili, že ani ta jejich činnost není vždycky v souladu s Božími zákony a tradicí KC.
Monika G

Pachamama František: „Vernosť nie je vysoko cenená cnosť“

J. Bergoglio by měl být až ten poslední, který by mohl někoho kritizovat za modlářství.
Monika G

Františkov rozhovor o koronavíruse: o Boha sa nezaujíma

Soutoklabe. A komu jste tedy uvěřila? Snad ne tomuto pseudopapeži?
Monika G

Pápež František: Kresťanstvo je prenasledované. Jestvuje snaha o jeho zničenie.

Žádná snaha o zničení křesťanství nikam nevedla, dokud jej nezačali ničit sami její nejvyšší představitelé.
Monika G

František vytvára dom pre bývalé sestry, ktoré skončili ako „prostitútky“

Peter(skala). Nesmíme však zapomínat, že ty ženy základní podmínky k slušnému životu měly. Bohužel si samy zvolily život v hříchu. Já do toho tak dalece nevidím, takže nemám nejmenší právo je nějak odsuzovat. Jen se mi nelíbí, že PF podporuje zejména pohany a hříšníky a o pravověrné katolíky, jenž všude ve světě strádají a určitě by si zasloužili též jeho pozornost, se nezajímá.
Monika G

František vytvára dom pre bývalé sestry, ktoré skončili ako „prostitútky“

Peter(skala). Samozřejmě, že po utrpení žádný normální člověk netouží. Někdy je však pro duchovní růst člověka, nebo jeho navrácení se k Bohu velice potřebné. Věřte mi, že jsem si jej užila vrchovatě a jen díky jemu, jsem věřící katolička. Zdraví, bohatství a sláva, určitě není to nejlepší prostředí pro duši.
Monika G

František vytvára dom pre bývalé sestry, ktoré skončili ako „prostitútky“

Zedad. Jakoukoliv pomoc svým bližním samozřejmě vůbec nezpochybňuji. Taková pomoc však musí být bez postranních úmyslů, aby víc neuškodila než pomohla. Pomoc od papeže Františka, podle mého názoru, těm ženám určitě mnohem víc uškodila a navíc to byl zřejmě i jeho záměr.
Monika G

František vytvára dom pre bývalé sestry, ktoré skončili ako „prostitútky“

Peter (skala). To, co papež pro ty zbloudilé ženy dělá, není očividně vůbec nic pozitivního. Ty ženy potřebovaly prožít určité utrpení, které by jim mohlo pomoci najít zpátky cestu k Bohu, což je pro ně to nejdůležitější. Usnadňovat jim světský život, je podle mého názoru od PF velká chyba, není-li to dokonce jeho záměr.
Monika G

František si užíva cirkusový šou (video)

apredsasatoci. Tato cirkusácká představení podporovaná PF, nemají s vírou v Boha a Ježíše Krista nic společného. Je to jen jeho další znevažování Boha a katolické církve. To musí každý rozumně uvažující věřící pochopit.
Monika G

František si užíva cirkusový šou (video)

Věřící křesťan nemusí být určitě žádný asketa. To co zavádí papež Bergoglio, musí však každý rozumný katolík odmítnout.
Monika G

Nahnevaný František udiera ženu (video)

Kallistratos. To opravdu není. K. Gott na rozdíl od J. Bergoglia o lásce ke svým bližním nemluvil, ale dobrým chováním k nim, ji vždycky prokazoval.
Monika G

Nahnevaný František udiera ženu (video)

Kallistratos. Omluvit se toho dá samozřejmě hodně. V tomto případě však žádná omluva neobstojí. V takových situacích lze bezpečně poznat, jestli má papež opravdu lidi rád, nebo se jen převařuje a ve skutečnosti jimi jen pohrdá.
Monika G

Škótsky pustovníci, ktorí kritizovali Františka, sú exkomunikovaný

Peter(skala). Nevím, jak Vám to mám ještě srozumitelněji napsat. Mnoho katolíků bohužel všem výrokům papeže věří. Nedokáží rozlišit, zdali to není jen nějaké to jeho časté vypouštění balonků a sondování co si může dovolit, nebo co vůbec ještě myslí vážně. V tom právě vidím pro KC a mnohé poctivé katolíky to velké nebezpečí.
Monika G

Škótsky pustovníci, ktorí kritizovali Františka, sú exkomunikovaný

Peter(skala). To Vám vůbec nevadí, že si J. Bergoglio mimo jiné, dovolí vychvalovat i ty, kteří v minulosti evidentně katolické církvi škodili? Co musí ještě udělat, abyste ho konečně přestal obhajovat?
Monika G

Škótsky pustovníci, ktorí kritizovali Františka, sú exkomunikovaný

Peter (skala). To je jen dobře. Ale copak nevidíte tu snahu papeže, rehabilitovat M. Luthera a většina vysoce postavených představitelů KC mu v tom bohužel vůbec nebrání. Také v tomto vidím to velké nebezpečí, které nám od této dnešní liberální katolické církve hrozí.
Monika G

Škótsky pustovníci, ktorí kritizovali Františka, sú exkomunikovaný

zaba. Stačí, když papeže chválí všechna media. Kdyby ani někteří poctiví katolíci neměli odvahu na ty jeho hereze poukazovat, tak by se těm židozednářům určitě podařilo během krátké doby, předělat KC k obrazu svému.
Monika G

Škótsky pustovníci, ktorí kritizovali Františka, sú exkomunikovaný

Peter(skala). Tomu přece ani sám nevěříte. Vždyť je všem známo, že v nelibosti papeže jsou právě ti, kteří na všechny ty zvrácenosti v KC upozorňují.