Jaroslava Badurová
Jaroslava Badurová shares from Coburg
1.4K

Niekto vo vláde SR má krátku pamäť? Prečo chce, aby sa toto zase opakovalo??