יוחנן
יוחנן
16

Rozjímanie

Dala všetko, čo mala...

1

יוחנן
168

" Rabboni, aby som videl !"

.

3

Ján od Jordánu shares this.