pimienka
Signalment
I saw the snares that the enemy spreads out over the world and i said groaning, "What can get through such snares?" Then I heard a voice saying to me, "Humility."
~Saint Anthony the Great.


23 The Lord is my shepherd; I shall not want.

2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his …
More
I saw the snares that the enemy spreads out over the world and i said groaning, "What can get through such snares?" Then I heard a voice saying to me, "Humility."
~Saint Anthony the Great.


23 The Lord is my shepherd; I shall not want.

2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.

4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

5 Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.


Raz sa Makarios Veľký rozprával s démonom, ktorý ho chcel premôcť, teda priviesť k hriechu. Ale nemohol, a preto bol naň patrične rozzúrený. Abba Makarios sa ho spýtal: "Prečo ma nemôžeš premôcť?" On odpovedal: "Nie je to pre tvoj pôst, lebo ja nikdy nejem, ani pre tvoje bdenie, lebo ja nikdy nespím, ani preto, že bývaš na púšti, lebo ja žijem v pustých miestach. Ale pre tvoju pokoru proti tebe nič nezmôžem."
Abba Pimen hovorí: "Človek potrebuje pokoru pred Bohom, ako dýchanie."

Abba Anton povedal Pimenovi: „Ľudské konanie spočíva v tom, aby sme neustále vyznávali svoj hriech pred Bohom a očakávali pokušenia do posledného dychu.“
Anton ešte povedal: „Videl som všetky diablove siete, ktoré rozprestrel po zemi a s chvením som sa pýtal: „Kto sa im vyhne?“ Vtedy som začul hlas, hlas, ktorý odvetil: „Pokora!“Kedysi sa Arsénius pýtal istého egyptského starca na veci svojich myšlienok, pokušení a túžob. Keď to ktosi videl, pýtal sa ho: “Abba Arsénius, prečo sa ty, ktorý poznáš všetky grécke a rímske učenia, pýtaš tohto nedouka na svoje ťažkosti?“ Arsénius mu odvetil: „Rímske a grécke náuky poznám, ale abecedu tohto nedouka som sa ešte nenaučil.“

Pán je môj pastier, nič mi nechýba,
pasie ma na zelených pasienkoch
Vodí ma k tichým vodám dušu mi osviežuje,
vodí ma po správnych chodníkoch
verný svojmu menu.

Aj keby som mal ísť tmavou dolinou
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou
Tvoj prút, tvoja palica tie sú mi útechou.
Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu môj kalich mi napĺňaš
až po okraj, až po okraj Pane môj.

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
Budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.

Žalm 23
Hometown
Prešov Region, Slovakia
Language
English