Blahovec01
Blahovec01

Strnulosť: František sa "jednoducho mýli" - Burke

Kardinálovi Burkemu je naozaj ťažko rozumieť. Ešte pred pár rokmi stál na pozícii Evanjelia, Na strane Krista a kritizoval pápeža za jeho herézy.
Potom sa niečo stalo a otočil. Prišiel za Františkom a v pokľaku mu pobozkal ruku a vyslovil jednotu s nim. Burke je v jednote s pápežom Františkom a tak mu ťažko rozumieť a veriť tomu čo raz vysloví a potom poprie.
Vzťahuje sa plne na neho Božie slovo:…More
Kardinálovi Burkemu je naozaj ťažko rozumieť. Ešte pred pár rokmi stál na pozícii Evanjelia, Na strane Krista a kritizoval pápeža za jeho herézy.
Potom sa niečo stalo a otočil. Prišiel za Františkom a v pokľaku mu pobozkal ruku a vyslovil jednotu s nim. Burke je v jednote s pápežom Františkom a tak mu ťažko rozumieť a veriť tomu čo raz vysloví a potom poprie.
Vzťahuje sa plne na neho Božie slovo:

Matúš 5:37
Vaša reč nech je: Áno — áno, nie — nie. Čo je navyše, pochádza od zlého.

2 Jn 9
„Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha."

Ján 10:1

Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.

Bohu treba veriť viac, ako ľuďom.
A kardinál Burke o tom vie, a aj tak je v jednote s Františkom. Tak aký je to pastier oviec?! Aké Evanjelium hlása?! Komu je verný?! jednoducho a stručne povedané, nedá sa im veriť. Tvoria odpad od Krista, od jeho Evanjelia.
Blahovec01

Čo je teraz v kostoloch v Belgicku a Holandsku??

Toto je dôsledok II. Vatikánskeho koncilu!
Posolstvo Panny Márie vo Fatime varovalo pred týmto aktom. Vatikán už ale bol plne v rukách Satanistov a Slobodomurárov. Oni presadili humanizmus a liberalizmus podľa predstáv Sionistov z USA.
Všetci sme vraj bratia a každé náboženstvo má svoj kus pravdy. /?????!!!!/

Všetky náboženstvá sú z vôle Božej a sú chcené Všemohúcim Bohom. Pošliapali Kristovu …More
Toto je dôsledok II. Vatikánskeho koncilu!

Posolstvo Panny Márie vo Fatime varovalo pred týmto aktom. Vatikán už ale bol plne v rukách Satanistov a Slobodomurárov. Oni presadili humanizmus a liberalizmus podľa predstáv Sionistov z USA.

Všetci sme vraj bratia a každé náboženstvo má svoj kus pravdy. /?????!!!!/

Všetky náboženstvá sú z vôle Božej a sú chcené Všemohúcim Bohom. Pošliapali Kristovu obetu, Pošliapali po utrpení, po preliatej krvi za nás hriešnikov a pošliapali po útrpnej smrti nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
Je to hrozný zločin prioti Bohu a ľudstvu. Udalosti len dokazujú, že Božie slovo, v Zjavení Jána apoštola je pravdivé a aktuálne.

Kristus jasne povedal:
Jn 14, 6
Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Ján 10:1

Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.

Abrahám dedičstvo:
Hebr 11, 18
...bolo povedané: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo.“
... a nie po Izmailovi, Mohamedovi, atď...

2Jn 4, 9-11
Každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha; kto zostáva v tom učení, má aj Otca, aj Syna. Ak k vám niekto prichádza, a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho nepozdravte; ... lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.

Žiaden Alah, žiaden Mohamed, žiaden Budha, žiadna Pačamama ... atď... nevedú ku spáse. Vedú do zatratenia. A o tom bol celý II. Vatikánsky koncil. Dôsledky sú tragické. Trest Boží je pred nami a bude hrozný. Boh dáva ešte poslednú nádej a spásu v Božom slove:

Zjavenie Jána 18:
Výzva výjsť z Babylonu:
A počul som iný hlas volať z neba:
„Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.
Blahovec01

Vie niekto toto dnes pomenovať?

Sú to falošní kresťania, ktorých je na Slovensku dosť a dosť.
Sú to katolíci, papieroví, ktorí zneužívajú Božie slovo na svoje chrapúnske svinské ciele. Skutoční kresťania sa im vyhýbajú a nikdy by im hlasy nedali. Skutočný kresťan je v jednote s Kristom a Evanjeliom, dodržiava Boží zákon, a hentá zberba zločincov, kolaborantov a vlastizradcov je v jednote s Bergóliom, uctievačom pohanských …More
Sú to falošní kresťania, ktorých je na Slovensku dosť a dosť.

Sú to katolíci, papieroví, ktorí zneužívajú Božie slovo na svoje chrapúnske svinské ciele. Skutoční kresťania sa im vyhýbajú a nikdy by im hlasy nedali. Skutočný kresťan je v jednote s Kristom a Evanjeliom, dodržiava Boží zákon, a hentá zberba zločincov, kolaborantov a vlastizradcov je v jednote s Bergóliom, uctievačom pohanských božstiev a USA. Z Evanjelia si robia dobrý deň.
Blahovec01

Sexuálne škandály v Cirkvi

Metod:
Na tvoju otázku, že "všetkých trápi RKC" je veľmi jednoduchá odpoveď. RKC sa snaží budiť dojem svojej jedinečnosti, pravosti, snaží sa vytvoriť dojem "výkladnej skrine" morálky a božskosti. Podľa toho sa správa aj k iným ľuďom. RKC je presvedčená, že môže prikazovať, určovať a nariaďovať čo má kto robiť a ak nie tak tresty. Hrozné tresty.
Pripomeňme si trošku históriu, kedy došlo k láma…More
Metod:
Na tvoju otázku, že "všetkých trápi RKC" je veľmi jednoduchá odpoveď. RKC sa snaží budiť dojem svojej jedinečnosti, pravosti, snaží sa vytvoriť dojem "výkladnej skrine" morálky a božskosti. Podľa toho sa správa aj k iným ľuďom. RKC je presvedčená, že môže prikazovať, určovať a nariaďovať čo má kto robiť a ak nie tak tresty. Hrozné tresty.

Pripomeňme si trošku históriu, kedy došlo k lámaniu "palice":

Rok 476:
* Nástup k moci Rímskym pontifikom – Pápežom.
* Prišli po rímskych cisároch – pápeži. Prevzali aj svetskú moc.
* Pokračovanie Rímskeho impéria - RKC


Dekrét o pápežstve
Začiatok pápežskej moci nad Rímskou ríšou nastal roku 538 dekrétom uzavretým cisárom Justiliánom a pápežským stolcom na ktorom bol pápež Vigilius. Moc prevzatá od cisára Justiliána. Pod ochranou Belisaria.

Neskôr sa ukázalo, že Dekrét bol podvod.

Moc nad cirkvou a svetom prešla na pápeža. Začalo sa 1260 ročné obdobie podľa proroka Daniela.
R. 538 – rok 1798 --- smrteľná rana.
10.2.1798 Bertier Napoleonov generál vstúpil do Ríma a zajal pápeža a vyhlásil republiku.


Výrok pápeža je hrozným rúhaním sa Bohu Všemohúcemu:
Pápež Lev XIII: „Na tejto zemi držíme miesto Boha všemohúceho“ - rúhanie sa Bohu!!!!!

RKC - výkladná skriňa vzoru viery, morálky, slušnosti, Evanjelia, učiteľského poslania... ????!!!!

Realita?
Hrôzy, hrôzy, hrôzy.
Bohorovnosť a neobmedzená moc v rukách jedincov vedenia RKC prinieslo vyvražďovanie nielen jednotlivcov, ale celých národov.
Zdokumentované zločiny sa ukazujú na 100 až 150 miliónov mŕtvych ľudí.
Je to najzločineckejšia organizácia v histórii ľudstva, zrovnateľná s fašizmom, komunizmom, a monštrom smrti USA.

Kristus ale povedal v Lukášovi 6 :

27 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia,
28 žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
29 Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty.
30 Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.
31 Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!
32 Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú že máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú.
33 Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akú že máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.
34 A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akú že máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.
35 Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.
36 Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!


Kedy Vatikán rešpektoval tieto slová? NIKDY!!!!!!!!!!!!!!
A tak z výkladnej skrine sa stal Augiášov svinský chliev.
Blahovec01

Historie Chazarů, uctívačů Baala

Musím sa ti poďakovať za výborný dokument. Poučný.
Vďaka.
Blahovec01

Protestantská inkvizícia slovami nekatolíckych historikov

Freddy Gargamel
Perfektne na jednotku vysvetlené a hlboko pravdivé.
Dávam veľké ++++++++++++++++++++++++++
Blahovec01

Klamstvo o inkvizícii

Tie zdroje ti tu nebudem uvádzať, lebo sú ich tisícky. Sú rôzne, od archívov, záznamov, kroník, dokumentov, dejepisných kníh, diplomových prác na univerzitách, atď...
Stačí si napríklad tu na nete dať do Googlu vyhľadávanie, a je informácií toľko, že na preštudovanie by bolo potrebné mesiace možno roky času.
Najpresnejšie info by sme mohli nájsť v knižničných tuneloch Vatikánu, no ale tie sú …More
Tie zdroje ti tu nebudem uvádzať, lebo sú ich tisícky. Sú rôzne, od archívov, záznamov, kroník, dokumentov, dejepisných kníh, diplomových prác na univerzitách, atď...
Stačí si napríklad tu na nete dať do Googlu vyhľadávanie, a je informácií toľko, že na preštudovanie by bolo potrebné mesiace možno roky času.

Najpresnejšie info by sme mohli nájsť v knižničných tuneloch Vatikánu, no ale tie sú zablokované a prísne strážené. Oni vedia prečo. Odborníci hovoria, že je až 60km dlhá tá tunelová časť záznamov šelmy 666. Strážia si to. vedia prečo.

Len dodám. Majme úctu k ľuďom, ktorí trpeli, či na jednej strane či na druhej. Úctu s tými, ktorí mali vieru v Krista a za Krista zomreli. Ján hovorí, že šelma 666 je spitá krvou mučeníkov. A tým je povedané všetko. Ja verím Kristovi a jeho Slovu. Verím, že šelma 666 existuje, ale jej neverím. Je za ňou sám Satan. Tak hovorí Božie slovo. Amen.
Blahovec01

Klamstvo o inkvizícii

apredsasatoci:
Každý človek, ktorý má aspoň štipku viery v Krista a má aj aspoň trošku súcitu s inými ľuďmi, by prejavil štipku úcty k tým obetiam Inkvizície, kedy najhoršia svoloč zločincov Satana chytala a lovila ako na "Safari" ľudí, obvinila ich z kacírstva, bosoráctva, pohanstva, at´d... podrobila neľudskému katovaniu a týraniu a potom ich kruto zavraždila.
Zrovnateľné je to len s fašizmom …More
apredsasatoci:
Každý človek, ktorý má aspoň štipku viery v Krista a má aj aspoň trošku súcitu s inými ľuďmi, by prejavil štipku úcty k tým obetiam Inkvizície, kedy najhoršia svoloč zločincov Satana chytala a lovila ako na "Safari" ľudí, obvinila ich z kacírstva, bosoráctva, pohanstva, at´d... podrobila neľudskému katovaniu a týraniu a potom ich kruto zavraždila.

Zrovnateľné je to len s fašizmom a komunizmom, aj to boli len učni oproti ten šelme 666, ktorá sa sama vyhlásila za zástupcu všemohúceho Boha na Zemi.
Kedy Kristus vo svojom slove prikázal vraždiť iných ľudí? Kedy???!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kristus hovoril úplný opak!!!!! :
Matúš 10, 14
A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh.

Nikdy nepovedal, POZABÍJAJTE ICH! A tu niektorí zmätkovia to obhajujú a schvaľujú. Ani štipka súcitu. Ani náznak! hrozné, ako prepadli Diablovi!!!!!

Historické záznamy vtedajšej doby sú na radniciach, farách, a iných ustanovizniach a hovoria otrasné fakty, čo tí satanovi bastardi na čele s človekom 666 robili s ľuďmi. Ani štipku úcty a nejakého súcitu, či ľútosti u tých zločincov nikdy človek nevidí. Absolutne nikdy!!!!!!!!!!! Zaujímala ich len svetská moc, ako udržať moc nad ľuďmi a zotročiť ich. Kto im dal právo súdiť iných, keď sám ten ľudský zmätok, ktorý si dal nick Dori-2000 je schopný aj naďalej špiniť a hádzať výkaly svojho chorého mozgu na Evanjelium, ľudskosť a slušnosť k ľuďom. Totálne prekrúca Slovo Božie a vkladá tam veci, ktoré Kristus nikdy nepovedal!!!!
Veď je jasne napísané:
Všetko, čo je naviac pochádza od Zlého /od Diabla, otca lži a tá jeho stránka je zmes právd, poloprávd, lží, klamstiev - doslova Diablov zbuch/

Kristus jasne povedal, že on je CESTA, ON JE TÁ BRÁNA!

Ján 10:1
Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.


Tá jeho stránka je plná lží, poloprávd a ľudských nezmyslov a výmyslov, doslova výsmech Božiemu slovu. Tak prekrútené Evanjelium, Božie slovo čo on dokázal spraviť to som ešte nečítal ani u tých najhorších sektárov z USA.

Že vás Božia spravodlivosť neprefacká všetkých, ktorí prekrúcate Slovo Božie, Evanjelium. Raz však príde "odmena" aj pre vás. A aj pre toho zástupcu 666.
Dôkazom toho, čo uvádzam je aj dnešný stav RKC-Vatikán. Pohanstvo, Satanizmus, LGBT svinstvo, sodomizmus... Že by to chcel náš Spasiteľ Ježiš Kristus? Ani náhodou nie. To chce Lucifer, knieža Tmy, ktorému aj tu na tejto stránke veľmi mnohí poctivo slúžia.
Blahovec01

Klamstvo o inkvizícii

Že ťa spravodlivosť neprefacká za tú znôžku lží a klamstiev.
Robíš užitočného, veľmi užitočného idiota Satanovi, otcovi lži.
Vlastne ty ho ani nerobíš, ale ním si.
Blahovec01

Rozhovor s Bezákom

tomik1313:
Na ten primitivizmus sa naozaj dá reagovať veľmi ťažko. Vy Babylončania slúžiaci neviestke Babylonu a Mardukovi, Pačamame, Alahovi, Budhovi, indiánskym démonom Hurónov v Kanade, .... Už strácate pôdu pod nohami, ste nervózni, jednoducho ste v koncoch. Ani som na tie hlúposti nechcel reagovať, lebo to nemá zmysel, ale niektoré predsa len musím osvetliť.
Na internete si v diskusiách …More
tomik1313:
Na ten primitivizmus sa naozaj dá reagovať veľmi ťažko. Vy Babylončania slúžiaci neviestke Babylonu a Mardukovi, Pačamame, Alahovi, Budhovi, indiánskym démonom Hurónov v Kanade, .... Už strácate pôdu pod nohami, ste nervózni, jednoducho ste v koncoch. Ani som na tie hlúposti nechcel reagovať, lebo to nemá zmysel, ale niektoré predsa len musím osvetliť.

Na internete si v diskusiách každý tyká. Je to také nepísané pravidlo. Takže tam sa slušnosťou neoháňaj. Pozri si diskusie a zistíš, že je to tak.

Ak píšeš pravdu, že máš VŠ technického zamerania, tak by u teba mala byť logika "tip - top". Kľúčové predmety sú matematika, fyzika, deskriptíva, atď... Tieto predmety sú "sitom" v prvom a aj v druhom ročníku VŠ. Tieto predmety vyselektujú hneď na začiatku, či ten človek má logiku, alebo nie. Vysvetlenie je jediné, že demagógia u teba tú logiku prehlušilo, jednoducho máš to preprogramované a logiku si nahradil balastom. Čo je podľa môjho názoru škoda.

Na jedno však musím upozorniť. Na daného "emeritného" človeka. To už presahuje všetky medze naozaj. Ten človek so slušnosťou a statočnosťou má spoločné asi toľko ako ja s Andromédou. Tak on, ako aj jeho ctitelia by mali chodiť po kanáloch od hanby, nad činmi. Pre ozrejmenie pamäti o tomto človeku, ktorý veľmi silne potopil cirkev na Slovensku a vzbudil odpor u tisícov ľudí pre podlosti a špinavosti. Uvádzam overiteľné fakty, dokumenty a dôkazy.

gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha=63&strana=7&zazna
KS ZNB - Správa ŠtB Bratislava (Séria: II)
Vedená: od 24.07.1972 do 06.06.1973, Registračné čísla: 12971 až 13960, Počet strán: 103
Vyhľadaná osoba: XY......, registračné číslo: 13007 krycie meno: Svätopluk /Špirituál/
Evidovaným ako agent- krycie meno Špirituál a Svätopluk ev.č. 13007 a 402201.
O akej slušnosti sa tu bavíme?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Slušný človek nikdy nerobil udavača a neškodil ľuďom a tobôž cirkvi. Keď sa ho na to pýtali, tak použil frázu:
"Robil som to pre vyššie dobro cirkvi"
A to je mantra typická pre všetkých hierarchov RKC. Najmä Zvolenský tiež touto mantrou maskuje špinavosti.

Hrôza a zvrátenosť. Ale od Babylončanov sa nič iné očakávať ani nedá. Komu slúžia je úplne jasné. A je tiež úplne jasné, ako zneužívajú Spasiteľa Ježiša Krista a jeho Slovo na svoje špinavé ciele. Odmeny sa určite dočkajú. Donekonečna špinavosti robiť nebudú.
Blahovec01

Rozhovor s Bezákom

Dori-2000 a tomik1313:
Len krátka reakcia, na váš atak.
To, že sa Sokolovi nič nedokázalo na súdoch SR absolutne nič neznamená. V Trnave a nielen tam už aj vrabce čvirikali o podvodoch a korupcii. Na Slovensku si za peniaze môžete kúpiť titul aký chcete a aj súd aký len chcete. Skorumpovanosť a amorálnosť tak štátnej moci, ako aj cirkevnej klerikálnej moci dosahuje dno. Príkladom je aj rozsudok …More
Dori-2000 a tomik1313:
Len krátka reakcia, na váš atak.

To, že sa Sokolovi nič nedokázalo na súdoch SR absolutne nič neznamená. V Trnave a nielen tam už aj vrabce čvirikali o podvodoch a korupcii. Na Slovensku si za peniaze môžete kúpiť titul aký chcete a aj súd aký len chcete. Skorumpovanosť a amorálnosť tak štátnej moci, ako aj cirkevnej klerikálnej moci dosahuje dno. Príkladom je aj rozsudok súdu z Dolného Kubína ohľadom kňaza pedofila, ktorý za pohlavné zneužívanie 13 ročného dievčaťa dostal smiešnu podmienku. Iný by za to dostal minimálne 4-ročný trest nepodmienečne. A to je len kvapka v mori. Majetkové podvody RKC na Slovensku už vybíjajú oči. A len slepec a mentálny obmedzenec o tom nechce nič vedieť. Aj preto RKC na Slovensku je v totálnom úpadku. Ľudia veria v Krista, jeho Evanjeliu ale s klerikálmi a hierarchiou prepojenou so štátnou mocou nechcú mať nič. Česť výnimkám statočných kňazov, ktorí len mlčky prizerajú na ten rozklad, lebo nič nezmôžu. Satanisti v kutaňách idú tvrdo po spravodlivých! Nič nové, táto doba je predpovedaná a aj to kde skončia.

K druhej veci tomiku, u teba nič nemá logiku. Neviem koľko máš ľudových tried, ale logikou neoplývaš. Veľa si z nej v škole nepobral. Pravda a špina je rozdiel. Sú to dva odlišné pojmy. Mňa to nebaví aby som donekonečna nejakému neschopákovi vysvetľoval, že ak niekto povie pravdu, tak je to pravda a od špinavosti sa odlišuje. Význam slov a ich obsah si pozri na wikipédii. Logiku nemáš, ale zato vynikáš agresivitou a nenávisťou typickou pre primitívneho slovenského katolíka. Len sa ma nedotknite, lebo uvidíte. Typický katolík. Kresťan ani náhodou. Kresťanské správanie je hovoriť pravdu a žiť pravdu. A ty sa pravdy bojíš ako Diabol kríža. Budeš sa vytáčať a skrúcať ako had.

Na obidva komenty sa dá dosť obtiažne reagovať, ale za mňa to veľmi dobre povedal šéf slobodného rádia Infovojna pán Lichtner:
"Na Slovensku sú "katolíci", ktorí keby videli pápeža v priamom prenose krájať malé deti, tak to budú obhajovať!".
Lichtner pritom sám hovorí, že je agnostik. Ale tým že povie pravdu, má väčšiu vieru ako vy dvaja dokopy a aj z celou množinou falošných katolíkov na Slovensku. Kresťanstvo a spôsob žitia kresťana je im cudzie. Presná analógia z Evanjelia, keď rímsky stotník prišiel za Kristom, aby mu uzdravil chorého sluhu. Veril Kristovi. A Kristus ho dal za príklad Židom, že takú vieru medzi nimi nevidel, akú prejavil pohanský rímsky stotník.
Takto asi páni "hlbokoveriaci katolíci". Nie ste schopní už pre svoju hnilobu svedomia a svojho vnútra pravdu nielen prijať, ale ju ani pochopiť. Preto vám už zostávajú len mantry, nenávisť a ZLO, ktorým je presýtené vaše vnútro a ktoré plným priehrštím rozmetávate okolo seba.
Blahovec01

Rozhovor s Bezákom

Bezák nepadol preto, že bol homosexuál, či niečo iné. To by muselo padnúť polovica klerikálov neviestky Babylonu.
Intrigy bez akéhokoľvek dôkazu sa objavili hneď. Typická vlastnosť klerikálov a ich podlých poskokov. klamať a stokrát klamať! Aké to kresťanské! Však?!!!!
Bezák padol preto, že objavil obrovskú korupciu v RKC na Slovensku a vyššie.
Ako inak, finančne toky a majetok. Nenadarmo mnohí …More
Bezák nepadol preto, že bol homosexuál, či niečo iné. To by muselo padnúť polovica klerikálov neviestky Babylonu.
Intrigy bez akéhokoľvek dôkazu sa objavili hneď. Typická vlastnosť klerikálov a ich podlých poskokov. klamať a stokrát klamať! Aké to kresťanské! Však?!!!!

Bezák padol preto, že objavil obrovskú korupciu v RKC na Slovensku a vyššie.
Ako inak, finančne toky a majetok. Nenadarmo mnohí hovoria, že Trnava bola práčkou špinavých peňazí, toky USA - Trnava - Vatikán. Bezák viackrát vyzval na vysvetlenie práve Tomku, no ten osobne pri návšteve Trnavy naznačil Bezákovi gestom rúk spravil kríž, aby to nechal tak. On to tak nenechal. A to bola jeho smrť.

Ďalší dôvod bol ten, že jeho predchodca eštébák Špirituál bol kariérista a narcis. Tragický omyl kreťanstva na Slovensku. Nezniesol, že stratil moc. Okolo 100 neprehľadných bankových účtov, veľký majetok, mu zabezpečovalo.... čo asi.... On potreboval nástupcu bábku, s nízkym IQ, tvora, ktorého by ovládal a vládol by v podstate on sám. Tou figúrkou bol potom Orosch, ktorý je veľmi slabá manipulovateľná osobnosť. Neslaný, nemastný, ani horký, ani studený /už ho len vypľuvať z úst.../.

Preto Bezákovi a ani verejnosti, ktorá mala právo vedieť dôvod, pravdu nikto nepovedal. Mlčali!!!! Vedeli prečo!!!!.

Dodnes sa nevie hlavný dôvod odvolania. Mlčia, lebo musia. Pravdy sa veľmi boja. Odhalila by sa obrovská špina pod pod purpurom a šarlátom, preto mlčia. Majú strach. Strach z pravdy a odhalenia. Každý, kto vie narátať do desať si to vie dať dohromady.

Obroda RKC na Slovensku bez pravdy nie je možná. Hovoriť pravdu a žiť pravdu je základom vzťahov a dobrého fungovania niele cirkvi, ale aj spoločnosti.

Ján 8:
"Hľadajte pravdu a pravda vás vyslobodí.“


Ešte by som diskutujúcich poprosil, aby nehádzali špinu a hnoj na moju osobu. Napísal som slobodne svoj názor na túto vec. A ešte jedna vec. Na Slovensku sa v RKC mimoriadne najmä okolo Trnavy vzmáha nebezpečný fenomén Tisovho fašizmu so všetkými následkami nacionalizmu a fašizmu. Mám obavy, aby to neprerástlo do holokaustu na Slovensku. Sú schopní všetkého..... Vieru v Spasiteľa ježiša Krista nemajú, naopak zneužívajú Evanjelium na svoje špinavé diabolské ciele.
Blahovec01

Pěkné svědectví katolického biskupa Eliáše Dohnala od dětství do 1.4.2014. Pdf str.54 Katolický …

Alexis Nór:
Eliáš je pravoverný biskup verný Kristovi a jeho Evanjeliu,
preto ho nenávidí prostitútka oblečená do purpuru a šarlátu. Nenávisť tejto prostitútky voči Kristovi a jeho verným je obrovská, v dejinách je až okolo 150 000 000 mŕtvych, ktorých ukatovala na smrť.
Jej dni sa končia a preto Satan stupňuje svoju nenávisť voči Kristovi a jeho verným.
Nástroje má silné, Bergólio je jeho generá…More
Alexis Nór:

Eliáš je pravoverný biskup verný Kristovi a jeho Evanjeliu,
preto ho nenávidí prostitútka oblečená do purpuru a šarlátu. Nenávisť tejto prostitútky voči Kristovi a jeho verným je obrovská, v dejinách je až okolo 150 000 000 mŕtvych, ktorých ukatovala na smrť.

Jej dni sa končia a preto Satan stupňuje svoju nenávisť voči Kristovi a jeho verným.

Nástroje má silné, Bergólio je jeho generál a jemu sú podriadení už takmer všetci, ktorí kotkádajú a kikiríkaju v jednote s nim. Tvoria veľký odpad od Krista a jeho SLOVA - VEĽKÝ ODPAD. Predpovedaný Kristom!. Kristus ho predpovedal a povedal aj to, aby sme jemu boli verný a od tej prostitútky išli preč. Bude zničená.

To, čo spravil teraz ten Satanov sluha v Kanade je neuveriteľné a volajúce do NEBA o trest. A ten príde. príde na takých ako si ty a všetkých ktorý ste súčasťou sataniskej prostitútky oblečenej do purpuru a šarlátu. Nie preto, že to ja píšem. To preto, lebo to povedal KRISTUS. Je to v Evanjeliu. prečítaj si to. Čítal si to vôbec niekedy?!!!!! Rozumieš tomu?!!!!

Pravdu svojimi drístami a nenávisťou milý Alexis Nór nezničíš. Pokúšali sa o to premnohí a skončili na kompostovisku dejín, kde skončíš aj ty.
Blahovec01

Müller: Prijatie homosexuality znamená rozlúčku s kresťanstvom

Presne tak. Súhlas.
Ekumenizmus znamená hrubé porušenie prvého prikázania Božieho zákona.
Každý, skutočne veriaci kresťan to musí hneď postrehnúť a podľa toho sa zariadiť. Ekumenisti pľuvajú Kristovi rovno do tváre a dávajú vlastne najavo, že jeho smrť bola úplne zbytočná. Veď načo evanjelizovať a ohlasovať Slovo Božie, keď všetky náboženstvá sú vraj "chcené všemohúcim Bohom"? Tak, ako to …More
Presne tak. Súhlas.
Ekumenizmus znamená hrubé porušenie prvého prikázania Božieho zákona.

Každý, skutočne veriaci kresťan to musí hneď postrehnúť a podľa toho sa zariadiť. Ekumenisti pľuvajú Kristovi rovno do tváre a dávajú vlastne najavo, že jeho smrť bola úplne zbytočná. Veď načo evanjelizovať a ohlasovať Slovo Božie, keď všetky náboženstvá sú vraj "chcené všemohúcim Bohom"? Tak, ako to povedal heretik Bergólio.
Blahovec01

Ja tego nie oglądałem do końca...Żywność, którą kupujesz, wykorzystuje abortowane komórki płodowe …

Video je fake, je to podvod a podvrh.
Všimnite si, ako sa tie mŕtvolky, akože mŕtvolky javia. Mŕtvolka človeka, ruky, nohy visia bezvládne nadol. Na videu sa správajú ako figúrky z gumy, alebo plastu. Otázka je, čo a kto týmto podvrhom sleduje. Podobné figúrky používali sluhovia kabalistov a sionistov aj pri "utopených migrantoch" na ostrovoch Grécka, či Talianska. Utopená mŕtvolka dieťaťa na …More
Video je fake, je to podvod a podvrh.

Všimnite si, ako sa tie mŕtvolky, akože mŕtvolky javia. Mŕtvolka človeka, ruky, nohy visia bezvládne nadol. Na videu sa správajú ako figúrky z gumy, alebo plastu. Otázka je, čo a kto týmto podvrhom sleduje. Podobné figúrky používali sluhovia kabalistov a sionistov aj pri "utopených migrantoch" na ostrovoch Grécka, či Talianska. Utopená mŕtvolka dieťaťa na 100% nemá nožičky smerom nahor, ale bezvládne visia smerom nadol. Tí, čo vyrábajú tieto fejky sa slabo učili fyziku. Zabudli na zákony gravitácie a zemskej príťažlivosti.
No, povedzme si úprimne, ak to boli takí plagiátori ako vláda SR, tak sa nečudujme že títo nedoštudovanci sú síce dobrí sluhovia svojich pánov, ale nevedia ani dobre podvádzať. Podvodníci, ale rozumu nemajú ani za mak. Robia chyby za chybou.

A tak je to analogicky ani s tými, ktorí tu robia generátory na výrobu posolstiev, zjavení a úkazov, zaručene "pravých". A tu na TVG sa týmto "generátorom" na výrobu lží a podvrhov mimoriadne darí. Že im nie je hanba a slúžia Diablovi.
Blahovec01

SLOVÁCI POZOR! TOTO VÁM VAŠE PROLHANÁ VLÁDA NEŘEKNE!

Vladislav Vojčák:
Je to tak, ako píšeš.
Celý prevrat 1989 bol obyčajný podvod, dobre zorganizovaný z USA. Chýbali nám informácie. Dnes sa ukazuje, že všetci tí "pravdoláskari" a "sľúbili sme si lásku" sa stretávali so Sorošom, zachovali sa archívne snímky, boli financovaní Sorošom, ktorý organizoval farebný prevrat na Slovensku a nielen u nás. Podstrčila sa nám falošná demokracia, falošné ľudské …More
Vladislav Vojčák:
Je to tak, ako píšeš.
Celý prevrat 1989 bol obyčajný podvod, dobre zorganizovaný z USA. Chýbali nám informácie. Dnes sa ukazuje, že všetci tí "pravdoláskari" a "sľúbili sme si lásku" sa stretávali so Sorošom, zachovali sa archívne snímky, boli financovaní Sorošom, ktorý organizoval farebný prevrat na Slovensku a nielen u nás. Podstrčila sa nám falošná demokracia, falošné ľudské práva, a ukazuje sa, že aj falošné kresťanstvo. Satanova revolúcia, ktorej plody dnes zbierame. Slovensko je v rozklade, oficiálna falošná cirkev je v rozklade a nielen Slovensko.
Blahovec01

SLOVÁCI POZOR! TOTO VÁM VAŠE PROLHANÁ VLÁDA NEŘEKNE!

Je to smutné čítanie. Nad nami Slovákmi sa sťahujú temné mračná, ktoré neveštia nič dobré. Kde je ale pravda?! Ak pátrame, kto to spôsobil, tak táto vlastizradná satanistická vláda je len výsledným efektom stavu obyvateľstva na Slovensku.
Túto vládu a aj prezidentku niekto zvolil. Väčšina. Je to znakom toho, že obyvateľstvo tak rozhodlo. Ak to zoberieme z biblického hľadiska, tak je to trest …More
Je to smutné čítanie. Nad nami Slovákmi sa sťahujú temné mračná, ktoré neveštia nič dobré. Kde je ale pravda?! Ak pátrame, kto to spôsobil, tak táto vlastizradná satanistická vláda je len výsledným efektom stavu obyvateľstva na Slovensku.

Túto vládu a aj prezidentku niekto zvolil. Väčšina. Je to znakom toho, že obyvateľstvo tak rozhodlo. Ak to zoberieme z biblického hľadiska, tak je to trest Boží na Slovákov. Slovákom bol odňatý rozum a tak sa trestajú sami. Hriechy Slovenska sú veľké a ešte väčšie od odpadlej RKC Slovenska.
Pozrite sa, ako hlasujú tzv zástupcovia ľudu v parlamente.
Ako hlasujú falošní katolíci, a ako ničia Slovensko. Všimnite si napríklad takú totálne falošnú katolíčku Záborskú, či katolíka Matoviča, alebo iných... Hrôza a zároveň totálny hnus a hnoj. Proti Bohu, stvorenstvu, proti PRAVDE, ktorú zabíjajú. Pozrite sa čo robia biskupi, ako nahrávajú globalistom v likvidácii Slovenska. Jeden falošný biskup, menovať ho nebudem minule na púti vyčítal vláde, že im zakázala vstup do kostolov. Srandista! Čudák. To ako keby Nero zakázal kresťanom v Ríme sa modliť k pravému Bohu. U nás v kostole to bol nehodný kňaz, ktorý zakázal veriacim, ktorí nie sú zaočkovaní, aby do kostola nechodili. Že nebude za nich platiť pokutu. Bol to kňaz!!!!!!!!!!!!!! Globalistický sluha a poskok.

Nechávajú sa oslovovovať všelijakými honosnými titulmi. Vraj otcovia, vraj eminencie, či iné prívlastky. Pýcha, honor, kariera, riťolízačtvo pre kariérny postup. Sú to falošní hadi, farizeji a pokrytci. Nikdy nenapomenuli nikoho. Pasú seba. Zlí pastieri, ktorí vedú to pomyselné stádo do záhuby tela i duše.

Takto to vidím ja!

Mohol by som aj viac, ale toto čo sa deje je trest na Slovákov. Pán Boh odňal Slovákom rozum. Slovensko je pred svojim zánikom.

Ezechiel Ez 7, 24 - 27
24 Privediem najhoršie z národov a zaujmú im domy. Urobím koniec pýche mocných a ich svätyne budú zneuctené.
25 Príde úzkosť. Budú hľadať pokoj, ale nebude ho.
26 Príde nešťastie za nešťastím a chýr za chýrom.


Ezechiel Ez 34

PROTI ZLÝM VLÁDCOM ĽUDU

Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Beda pastierom Izraela, ktorí pasú samých seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Riešenie možno ešte je. Je uvedené v Evanjeliu, Božom slove. Tam je presne uvedené aká a kto je pravá CESTA, ktorou máme ísť.

Čiňte pokánie a verte Evanjeliu, inak všetci zahyniete!
Tak hovorí Božie slovo!
A nie veriť všeliajkým pochábeľom, len preto, že sú vyfintení do purpuru, šarlátu a ovešiavajú sa zlatom a honorom. Tam je cesta do pekla.
Blahovec01

Konečne: Americký arcibiskup dáva Františkovi najavo svoj názor

Americký arcibiskup je navlas presne podobný tým ostatným farizejským pokrytcom.
Teraz niečo hovorí a potom, keď sa stretne s Bergóliom kľakne si pred neho a pobozká mu ruku v absolutnej poslušnosti. Podobne to spravili aj Schneider, Burke, a celá plejáda ďalších. Farizejská poslušnosť a pokrytectvo.
Sú to farizeji a pokrytci, v ktorých pravdy niet. Sú s nim v jednote poslušnosti. Zbabelci, ktorí…More
Americký arcibiskup je navlas presne podobný tým ostatným farizejským pokrytcom.

Teraz niečo hovorí a potom, keď sa stretne s Bergóliom kľakne si pred neho a pobozká mu ruku v absolutnej poslušnosti. Podobne to spravili aj Schneider, Burke, a celá plejáda ďalších. Farizejská poslušnosť a pokrytectvo.

Sú to farizeji a pokrytci, v ktorých pravdy niet. Sú s nim v jednote poslušnosti. Zbabelci, ktorí tliachajú, ale nikto toho falošného "svätého otca" nenapomenie. Absolutne nikto!

Kristus jemu podobným povedal:
"Vašim otcom je Diabol. Sami do kráľovstva nevchádzate a iným bránite".
Blahovec01

Britský žoldnier Aiden Aislin a účinnost drsného väzenského systému DĽR

Je to úplne jasný a ihneď postrehnuteľný propagandistický podvrh Západu. Fake - fake - fake.
Presne v štýle Goebelsovej nacistickej propagandy. Rus by sa nikdy neponížil takým spôsobom, aby, nútil smradľavú sviňu spievať labutiu pieseň. Podotýkam nikdy!
Naviac, ten "väzeň" je v úplnej pohode, vysmiaty a plný irónie. Väzeň odsúdený za zločiny a "drsnom" väzení určite takú pohodičku neprežíva. Je …More
Je to úplne jasný a ihneď postrehnuteľný propagandistický podvrh Západu. Fake - fake - fake.
Presne v štýle Goebelsovej nacistickej propagandy. Rus by sa nikdy neponížil takým spôsobom, aby, nútil smradľavú sviňu spievať labutiu pieseň. Podotýkam nikdy!
Naviac, ten "väzeň" je v úplnej pohode, vysmiaty a plný irónie. Väzeň odsúdený za zločiny a "drsnom" väzení určite takú pohodičku neprežíva. Je však možné, že autor to myslí ironicky, ale zrovna mi to ako irónia nepripadá. Ak chcete vidieť čo je drsné väzenie choďte sa pozrieť do Thajska. Najmenej mesiac nebude môcť spávať.
Blahovec01

Všechna náboženství budou zakázána

Toto "posolstvo" absolutne je v rozpore so Zjav. s. Jána apoštola.
Je v ňom veľa protirečení a podľa môjho úsudku je falošné a zavádzajúce.
Šelma z mora, šelma zo zeme. Ján ju inak charakterizuje.
Červený drak zo Zjavenia je sám Satan a nie Rusko.More
Toto "posolstvo" absolutne je v rozpore so Zjav. s. Jána apoštola.
Je v ňom veľa protirečení a podľa môjho úsudku je falošné a zavádzajúce.

Šelma z mora, šelma zo zeme. Ján ju inak charakterizuje.
Červený drak zo Zjavenia je sám Satan a nie Rusko.