templum
templum

Królowo Europy módl się za nami!

Przypominam, że dwóch założycieli UE – Robert Schuman i Alcide de Gasperi jest Sługami Bożymi Kościoła katolickiego wobec których trwa proces beatyfikacyjny. Autorem zaś flagi jest Arsene Heitz, także katolik, który umyślnie nawiązał symboliką do cudownego medalika Matki Bożej z objawień św. Katarzyny Laboure. To, że obecnie Unia kierowana jest przez socjalistów wrogich wierze nie zmienia faktu, …More
Przypominam, że dwóch założycieli UE – Robert Schuman i Alcide de Gasperi jest Sługami Bożymi Kościoła katolickiego wobec których trwa proces beatyfikacyjny. Autorem zaś flagi jest Arsene Heitz, także katolik, który umyślnie nawiązał symboliką do cudownego medalika Matki Bożej z objawień św. Katarzyny Laboure. To, że obecnie Unia kierowana jest przez socjalistów wrogich wierze nie zmienia faktu, że idea unii państw jest jak najbardziej katolicka.
templum

Kolejna profanacja Mszy św. przez jezuitów z Łodzi

Ciekawe co by na to powiedział Sługa Boży, kard. Stanisław Hozjusz, któremu to zawdzięczamy sprowadzenie jezuitów do Polski i założenie pierwszego seminarium na naszych ziemiach. Na szczęście nie musimy się domyślać i wiemy co by powiedział, bo pozostawił po sobie pisma w których krytykuje wszelkie nowinkarstwo i wprowadzanie własnych elementów do liturgii, potępiając tych, którzy nie zachowują …More
Ciekawe co by na to powiedział Sługa Boży, kard. Stanisław Hozjusz, któremu to zawdzięczamy sprowadzenie jezuitów do Polski i założenie pierwszego seminarium na naszych ziemiach. Na szczęście nie musimy się domyślać i wiemy co by powiedział, bo pozostawił po sobie pisma w których krytykuje wszelkie nowinkarstwo i wprowadzanie własnych elementów do liturgii, potępiając tych, którzy nie zachowują Tradycji. Tymczasem dożyliśmy czasów, gdy co niektórzy jezuici nazywają takich, jak ów kardynał, o którego wyniesienie na ołtarze stara się nasz Episkopat – terrorystami, a z Ofiary Mszy św. robią dyskoteki. Czy to nie jest smutne? Módlmy się przez wstawiennictwo Kardynała Hozjusza o nawrócenie i uleczenie zatwardziałych serc tych, którzy własne pomysły stawiają ponad posłuszeństwo niezmiennemu nauczaniu naszej Świętej Matki Kościoła… templumchristi.pl/kard-stanislaw-…
templum

Franciszek, kuglarz Boży (1950) - lektor PL

Bracie, czyżbyś nie czytał "Kwiatków św. Franciszka"? Film jest ich doskonałą ekranizacją, ukazującą w sposób przerysowany i humorystyczny, ale dzięki temu bardzo skuteczny, prostotę serca i doskonałe oddanie się Bogu św. Franciszka i jego współbraci. "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć". Pokój i dobro!
templum

Benedyktyni na dnie. Mimo to usiłują dokopać się głębiej

Powstrzymajcie swoją mowę bracia i siostry, bo jeden ma tylko prawo sądzić żywych i umarłych i nie do nas należy rozmyślać nad jego wyrokami w stosunku do innych. Martwmy się raczej o siebie, bo nie jeden potępiony w oczach ludzkich okazał się bardziej godny Królestwa Niebieskiego niż Ci, którzy wzywali go "Panie, Panie...", wywyższając siebie poprzez poniżanie innych (Łuk18:9-14). Czy nie pamięt…More
Powstrzymajcie swoją mowę bracia i siostry, bo jeden ma tylko prawo sądzić żywych i umarłych i nie do nas należy rozmyślać nad jego wyrokami w stosunku do innych. Martwmy się raczej o siebie, bo nie jeden potępiony w oczach ludzkich okazał się bardziej godny Królestwa Niebieskiego niż Ci, którzy wzywali go "Panie, Panie...", wywyższając siebie poprzez poniżanie innych (Łuk18:9-14). Czy nie pamiętacie, że i na Chrystusa złorzeczono, gdy zasiadał do stołu z komornikami, prostytutkami i zdrajcami, okrzykując go sługą zła (Mat11:16-19)? "Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł" (1Kor10:12) - woła do nas św. Paweł, bo Pan nawołuje nas do tego, by najpierw zająć się belką we własnym oku, a dopiero później drzazgą w oku brata (Łk6:42). I czy apostolstwo nie polega na tym, by stawać się wszystkim dla wszystkich? Oto co mówi nam na ten temat św. Paweł:

"Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod Prawem, byłem jak ten, który jest pod Prawem - choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem - by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem. Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie podlegający Prawu - nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu - by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział." (1Kor9:20-23)

A zatem:
"Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie." (Łk6:37n)

Pokój z wami.