Norbert35
Norbert35 likes from Quas Primas

Domus Galilea - Współistnienie rabinów i kardynałów.

VRS

To jest to zbliżenie doktrynalne, o którym mówił Skórka w ub. roku powołując się na rozmowę z J.M. Bergoglio - żydzi i chrześcijanie mają uzupełniające, niekonkurencyjne role w Bożym planie zbawienia tj. upraszczając posoborową logikę - Jezus został posłany do wszystkich tylko nie do Żydów, zaś Apostołowie zostali przez Niego rozesłani by nauczać wszystkie narody i głosić im chrzest w imię …More
VRS

To jest to zbliżenie doktrynalne, o którym mówił Skórka w ub. roku powołując się na rozmowę z J.M. Bergoglio - żydzi i chrześcijanie mają uzupełniające, niekonkurencyjne role w Bożym planie zbawienia tj. upraszczając posoborową logikę - Jezus został posłany do wszystkich tylko nie do Żydów, zaś Apostołowie zostali przez Niego rozesłani by nauczać wszystkie narody i głosić im chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, oprócz "narodu wybranego". Groteskowe, ale jak widać funkcjonuje, stanowiąc ostateczne spełnienie postulatu wyrażonego w krzyku rabiego Heszela podczas Soboru Watykańskiego II skierowanego do Pawła VI i ojców soborowych: pójdziemy sami do Auschwitz, jeśli będziecie próbowali nas nawracać.
Norbert35 likes from Quas Primas

Domus Galilea - Współistnienie rabinów i kardynałów.

VRS

Przemówienie uważanego niekiedy za konserwatystę kard. Pella t.news.va/…/cardinal-pell-c…
Zwracam uwagę na zakończenie:
(...) Uważam wszystkie ludy ziemi! Amen."że to jest prawdziwe znaczenie tego historycznego spotkania: pomóc nowoczesnemu człowiekowi otworzyć się na Transcendencję. Prosimy Pana aby zesłał Swego Ducha by Naród Wybrany mógł być wierny Jego wezwaniu i, w ten sposób, …More
VRS

Przemówienie uważanego niekiedy za konserwatystę kard. Pella t.news.va/…/cardinal-pell-c…
Zwracam uwagę na zakończenie:
(...) Uważam wszystkie ludy ziemi! Amen."że to jest prawdziwe znaczenie tego historycznego spotkania: pomóc nowoczesnemu człowiekowi otworzyć się na Transcendencję. Prosimy Pana aby zesłał Swego Ducha by Naród Wybrany mógł być wierny Jego wezwaniu i, w ten sposób, wspierał misję Kościoła niesienia całemu światu błogosławieństwa Abrahama: w tobie będą błogosławione
Norbert35 likes from Quas Primas

Domus Galilea - Współistnienie rabinów i kardynałów.

VRS
to jest pierwsze międzyreligijne spotkanie rabinów, kardynałów i biskupów. Jak widać atmosfera jest bardzo nieformalna, najważniejsze jednak że są w tzw. pełnej łączności.
lista uczestniczących kardynałów www.facebook.com/…/468786659946122
Norbert35 likes from Quas Primas

10.ONI JEGO ZDETRONIZOWALI - ABP MARCEL LEFEBVR'E - ROZDZ.X - Wolność religijna potępiona przez …

Pius VII. Post tam diuturnitas. List apostolski do biskupa Troyes, Francja, potępiający „wolność wyznania i sumienia” przyznaną przez konstytucję z roku 1814 (Ludwik XVIII).
Norbert35 likes from Quas Primas

10.ONI JEGO ZDETRONIZOWALI - ABP MARCEL LEFEBVR'E - ROZDZ.X - Wolność religijna potępiona przez …

Pius IX. Quanta Cura, encyklika z 8 grudnia 1864 r., powtarzająca potępienie poprzednika.
Dokładnie wiecie, Czcigodni Bracia, że nie brakuje dziś ludzi, którzy wnoszą do społeczeństwa bezbożną i absurdalną zasadę naturalizmu, jak to nazywają, i mają odwagę nauczać: „że najlepsze urządzenie państwa i w ogóle postęp społeczny wymagają tego, by społeczność ludzka była zorganizowana i rządzona bez …More
Pius IX. Quanta Cura, encyklika z 8 grudnia 1864 r., powtarzająca potępienie poprzednika.
Dokładnie wiecie, Czcigodni Bracia, że nie brakuje dziś ludzi, którzy wnoszą do społeczeństwa bezbożną i absurdalną zasadę naturalizmu, jak to nazywają, i mają odwagę nauczać: „że najlepsze urządzenie państwa i w ogóle postęp społeczny wymagają tego, by społeczność ludzka była zorganizowana i rządzona bez żadnego względu na religię, tak jakby ta w ogóle nie istniała, lub przynajmniej, bez czynienia żadnej różnicy między różnymi religiami, między religią prawdziwą a fałszywymi”. Co więcej, wbrew nauczaniu Ewangelii, Kościoła i świętych Ojców, nie boją się oni twierdzić, że „najlepszym rządem jest ten, który nie nakłada na władze obowiązku powstrzymywania gwałcicieli religii katolickiej sankcjami karnymi, chyba że wymaga tego porządek publiczny”.
Norbert35 likes from Quas Primas

10.ONI JEGO ZDETRONIZOWALI - ABP MARCEL LEFEBVR'E - ROZDZ.X - Wolność religijna potępiona przez …

Puknij się w czoło ..., ale zrób to dobrze. Najlepiej o ścianę.
=============================================================================================

Tylko prawda wyzwala 02:29

Chcesz w jednym momencie zrozumieć ewangeliczną prawdę o wolności religijnej, jaka została zapomniana w Kościele i dopiero na ostatnim soborze odświeżono Ewangelię na nowo? Pomogę Ci. Najpierw …More
Puknij się w czoło ..., ale zrób to dobrze. Najlepiej o ścianę.
=============================================================================================

Tylko prawda wyzwala 02:29

Chcesz w jednym momencie zrozumieć ewangeliczną prawdę o wolności religijnej, jaka została zapomniana w Kościele i dopiero na ostatnim soborze odświeżono Ewangelię na nowo? Pomogę Ci. Najpierw usiądź wygodnie na miejscu i pomyśl: czy chciałabyś zostać zmuszona do wiary w to, czego nienawidzisz? Gdyby jakiś protestant, albo nawet muzułmanin, judaista, czy buddysta - narzucałby Tobie swoją wiarę - jakbyś zareagowała? Czy przyjęłabyś jego pouczenia? A jeśli nie, to dlaczego? A skoro nie przyjęłabyś - to jakim prawem wymagasz, aby taki innowierca przyjął Twoje pouczenia o Twojej wierze? Przecież on jest tak samo jak Ty przekonany o prawdziwości i wyłączności swojej religii. Jakim prawem chcesz go zmuszać do wiary katolickiej, skoro sam Bóg sobie tego nie życzy?

Wolność religijna - właściwie pojęta - jest darem udzielonym przez Boga każdemu człowiekowi na ziemi. Nikt nie jest w stanie zmusić kogokolwiek do wiary. Można wierzyć tylko dobrowolnie. Jak naucza św. Tomasz z Akwinu: Credere est actus intellectus assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per gratiam. «Wiara jest aktem rozumu, przekonanego o prawdzie Bożej z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga» (Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 2, 9; por. Sobór Watykański I: DS 3010; KKK 155).
Norbert35 likes from Quas Primas

Domus Galilea - Współistnienie rabinów i kardynałów.

VRS

Idea "spontanicznych" spotkań biskupów z rabinami jest żywa w Niemczech, gdzie patronuje jej m.in. kard. Kasper.
www.jcrelations.net/Bishops_meeting…
Oczywiście łatwiej się spotkać z rabinami i udostępnić im kościół np. na prelekcję z okazji dnia judaizmu niż udostępnić kościół zgodnie z jego przeznaczeniem na Mszę Bractwu św. Piusa X.
Norbert35 likes from Quas Primas

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA POLSKĘ !

Węgry postawiły na Maryję. Ale Węgry mają również mądrych, katolickich Biskupów, którzy wzięli sobie do serca słowa kard. Mindszentego, który jeszcze w latach 40-ch powiedział, że jeśli znajdzie się milion Węgrów, którzy będą się modlić, będzie on spokojny o przyszłość narodu. (Milion modlących się – to 10% populacji Węgier.)
W prawie beznadziejnym stanie państwa, to Konferencja Episkopatu …More
Węgry postawiły na Maryję. Ale Węgry mają również mądrych, katolickich Biskupów, którzy wzięli sobie do serca słowa kard. Mindszentego, który jeszcze w latach 40-ch powiedział, że jeśli znajdzie się milion Węgrów, którzy będą się modlić, będzie on spokojny o przyszłość narodu. (Milion modlących się – to 10% populacji Węgier.)
W prawie beznadziejnym stanie państwa, to Konferencja Episkopatu Węgier zaproponowała modlitwę o duchową adopcję narodu. Z Różańcem w ręku, Węgry wyprosiły Viktora Orbana, który uzyskał w wyborach 68% głosów i zaczął przeprowadzać reformy. Co roku Konferencja Episkopatu Węgier opracowuje modlitwy o duchową adopcję narodu.
Węgry odmówili lichwiarskiej pożyczki i z pomocą Maryi, wychodzą z kryzysu, a bandycka UE się wścieka!!! To diabeł się wścieka, bo on nienawidzi Maryi i jej malutkiej Broni, jaką jest Różaniec.

BIERZMY PRZYKŁAD Z WĘGRÓW!!!!
Norbert35 likes from Quas Primas

Najgłębszy kryzys kościoła w historii

Detronizacja Chrystusa Króla, dokonała się w samym sercu Kościoła, tzn w Liturgii.
Papież Benedykt XVI wypowiadał bardzo często takie zdanie "Kościół odradza się wraz z Liturgią i upada wtedy, kiedy UPADA Liturgia."

Wielu z nas często nie poświęca należytej wagi zagadnieniom Liturgii. Sami Kapłani mówią, że to jest nieważne w jaki sposób się modlimy, że to jest tylko FORMA.
Liczy się tylko to , …More
Detronizacja Chrystusa Króla, dokonała się w samym sercu Kościoła, tzn w Liturgii.
Papież Benedykt XVI wypowiadał bardzo często takie zdanie "Kościół odradza się wraz z Liturgią i upada wtedy, kiedy UPADA Liturgia."

Wielu z nas często nie poświęca należytej wagi zagadnieniom Liturgii. Sami Kapłani mówią, że to jest nieważne w jaki sposób się modlimy, że to jest tylko FORMA.
Liczy się tylko to , co w sercu ( tak mówią tylko moderniści - mój dopisek).
Otóż jest to NIEPRAWDA!!!
Jest to KŁAMSTWO !!!

Forma, kształt naszej modlitwy ma generalne, fundamentalne i istotne znaczenie dla naszej wiary, dla naszej więzi z Chrystusem i dla naszego całego życia.
Człowiek żyje po to, by oddawać CHWAŁĘ swemu STWÓRCY !. Na tym polega jego szczęście! Oddawanie Chwały Bogu, prowadzi człowieka do szczęścia.
Bóg bowiem ( wiemy to z Pisma Świętego, ze świadectwa ojców i doktorów Kościoła), stworzył świat ku SWOJEJ CHWALE.
( A. Robaczewski)
Norbert35 likes from anka60
2632.5K

Współczesna Sodoma i Gomora

Ks. prof. Wiesław Dyk „Nie dopuszczajcie się tego występku” (Rdz 19,8) Sodoma i Gomora zasłynęła z rozpusty, z luźnego podejścia do sfery płciowości. Prawo, siła, klanowa jedność i pretensjonalny …
Lech42
Pan Jezus Chrystus Król do Anny Dombskiej Gdy to wszystko się wydarzy, wtedy dopiero zostanie dokonana Intronizacja Pana Jezusa Chrystusa na Króla …More
Pan Jezus Chrystus Król do Anny Dombskiej
Gdy to wszystko się wydarzy, wtedy dopiero zostanie dokonana Intronizacja Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
1.05.1983r.
Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy kiedy stanie przed wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej – waszego bytu narodowego.
Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego.
Wtedy gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w jednej sekundzie – bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka moja i wasza) – wtedy lęk o życie stłumi wszelkiej inne pragnienia.
Agata.B
Kiedy Episkopat Polski dokona prawdziwej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski wg.objawień Rozali Celakówny.Teraz może było trudno, bo jak …More
Kiedy Episkopat Polski dokona prawdziwej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski wg.objawień Rozali Celakówny.Teraz może było trudno, bo jak dokonać z prezydentem wyznajacym Jezusa i talmudyzm zapalając co roku świece Chanuki.Ponoć w Indiach mieniący się katolikami też wyznają 2 lub 3 religie jednocześnie ..Przeważnie oprócz katolicyzmu hinduizm i islam.Naprawdą mocne
View 24 more comments.
33811
Norbert35
Oto co robią ''Starsi bracia'' Izrael: Umowa z al-Kaidą 1 lipca 2015 Minister obrony tworu syjonistycznego Mosze Jalon przyznał, że jego kraj zawarł …More
Oto co robią ''Starsi bracia''
Izrael: Umowa z al-Kaidą
1 lipca 2015
Minister obrony tworu syjonistycznego Mosze Jalon przyznał, że jego kraj zawarł umowę z terrorystycznym Frontem al-Nusra (operującą w Syrii odnogą al-Kaidy) dotyczącą ochrony izraelskich granic. W zamian za pomoc logistyczną, dostarczanie informacji i leczenie rannych bojowników Front zobowiązał się do nie atakowania celów izraelskich na Wzgórzach Golan i okupowanych terytoriach palestyńskich. Jalon podkreślił, że terroryści wywiązują się z umowy. Odniósł się również do ataków na wioski syryjskich druzów, które jego zdaniem stanowią uzasadniony cel ataków ze względu na poparcie mieszkańców dla władz syryjskich.
View one more comment.
Norbert35 likes from damira80

Jak trują Twoje dzieci szczepionkami. ALUMINIUM a durnota.

Wzór pobożności.

joshua23 22:17

@damira80 A ty kim jesteś ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nie pytaj, bo i tak nie odpowiem
Nie jestem zdecydowanie babsztylem lecz młodą mężatką, dziadku
Norbert35 likes from Quas Primas

Ks. E. Naujokaitis FSSPX - Prawda o Królowaniu Chrystusa

Ja z Tobą NIE rozmawiam. Ja pokazuję Twoją PRZEWROTNOŚĆ.!!!
Nie potrafisz ukryć się pod płaszczykiem niby skromnej kobiety. Chamstwo i tak z Ciebie wyłazi.

A mój kolega, ma konkretny nick, jakby co.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22Cecylia 23:06

@Quas Primas 22:57
Ty, manipulantko ( jak chcesz, by określać Cie …More
Ja z Tobą NIE rozmawiam. Ja pokazuję Twoją PRZEWROTNOŚĆ.!!!
Nie potrafisz ukryć się pod płaszczykiem niby skromnej kobiety. Chamstwo i tak z Ciebie wyłazi.

A mój kolega, ma konkretny nick, jakby co.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22Cecylia 23:06

@Quas Primas 22:57
Ty, manipulantko ( jak chcesz, by określać Cie kobietą).
****************************************************************************
W ten sposób, możesz porozmawiać ze swoim kumplem OtoMoto.
Tylko prawda wyzwala likes this.
Norbert35 likes from anka60
3592.4K

Antychryst, objawi się jako...?

Igor75
Pozostać posłusznym i czuwającym. W sumieniu, sercu, umyśle i woli – pozostańcie posłuszni papieżowi Franciszkowi i uważajcie go za ważnego papieża …More
Pozostać posłusznym i czuwającym.
W sumieniu, sercu, umyśle i woli – pozostańcie posłuszni papieżowi Franciszkowi i uważajcie go za ważnego papieża – w chwili obecnej. Wiedzcie, że Magisterium Kościoła pozostaje nieomylne, ale nie u Fałszywego Proroka i w jego kłamstwach, kimkolwiek on by nie był. Należy wystrzegać się każdego, kto popiera związki homoseksualne, kontrolę narodzin / antykoncepcję, aborcję czy eutanazję, kapłaństwo kobiet, rozwodnioną doktrynę i inne herezje.
dawidp94
xAlbert 13:42 3 wojna światowa wybuchnie w tym roku To kara nie wybrania Brauna na prezydenta polski Tak podobno mówił Jezus w widzeniach ________…More
xAlbert 13:42
3 wojna światowa wybuchnie w tym roku
To kara nie wybrania Brauna na prezydenta polski
Tak podobno mówił Jezus w widzeniach
_____________________________________________________________________________________
Twoja głupota sięga zenitu! Trzeba byś mocno zbzikowanym, by naśmiewać się z Jezusa. W jaki sposób zapracujesz na Zbawienie, takie je otrzymasz!
View 33 more comments.
Norbert35 likes from Bractwo św Piusa X

Ekopatologia. Świecki przywódca religijny na czasy ostateczne?

Znany klimatolog podkreśla „całkowitą zgodność encykliki z nauką”
===================================================
każdy świadomy człowiek wie że że globalne ocieplenie jest elementem NWO ,zatem wnioski w tej kwestii są oczywiste
Norbert35 likes from Bractwo św Piusa X

Ekopatologia. Świecki przywódca religijny na czasy ostateczne?

Tylko prawda wyzwala 22:15
Sprawa nie jest prosta,
=============================
jasne że nie jest prosta bo wygląda na to że nasz papież współpracuje z globalistami
Norbert35 likes from damira80
821.5K

Jak trują Twoje dzieci szczepionkami. ALUMINIUM a durnota.

O tym, że szczepionki zawierają toksyczne substancje, nie trzeba nikogo przekonywać. Dane na ten temat znajdują się w każdej ulotce dołączanej do szczepionki. To, że firmy informacje o zawartości …
damira80
Wzór pobożności. joshua23 22:36 @damira80 A ja na to... ------------------------------------------------------------------------------…More
Wzór pobożności.
joshua23 22:36
@damira80 A ja na to...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z chama, nigdy nie zrobisz pana
damira80
Wzór pobożności. joshua23 22:17 @damira80 A ty kim jesteś ? -------------------------------------------------------------------------------------…More
Wzór pobożności.
joshua23 22:17
@damira80 A ty kim jesteś ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nie pytaj, bo i tak nie odpowiem
Nie jestem zdecydowanie babsztylem lecz młodą mężatką, dziadku
View 6 more comments.
Norbert35 likes from Quas Primas

Opublikowano watykańską „podpowiedź” dla biskupów. Na synodzie poświęconym rodzinie znów będzie …

W katolicyzmie NIE ma akceptacji dla zła!!!
Bóg tego NIE akceptuje!
A jeśli Bóg nie akceptuje zła, to człowiek także.
Miast przymilać się osobom o innej orientacji seksualnej, kościół ( hierarchowie), powinni wskazywać na grzech , powinni leczyć najpierw duszę człowieka. Dla kościoła każdy człowiek powinien być postrzegany przede wszystkim jako dusza, której jedynym celem jest ZBAWIENIE!
Tolera…More
W katolicyzmie NIE ma akceptacji dla zła!!!
Bóg tego NIE akceptuje!
A jeśli Bóg nie akceptuje zła, to człowiek także.
Miast przymilać się osobom o innej orientacji seksualnej, kościół ( hierarchowie), powinni wskazywać na grzech , powinni leczyć najpierw duszę człowieka. Dla kościoła każdy człowiek powinien być postrzegany przede wszystkim jako dusza, której jedynym celem jest ZBAWIENIE!
Tolerancją i akceptacją zła, jest UTWIERDZANIE "CHORYCH" w ich błędach i grzechu.
Wystarczy popatrzeć na zgniłe owoce posoborowego ekumenizmu.
50 lat i..... żadnej poprawy, żadnego "zbiorowego" nawrócenia!

_____________________________________________________________________________

„każda osoba, bez względu na jej orientację seksualną, musi być uszanowana w swej godności i zaakceptowana z wrażliwością i delikatnością w Kościele i w społeczeństwie”.
Norbert35 likes from BAH
116.5K

2015-06-23 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄

►all BAH video◄ cz.8 TATO, JESTEM o Bogu Ojcu ♪♫ Słowo Boże na co dzień - M. Valtorta ♫ ♪ źródło:christusvincit-tv.pl (publikowane za zgodą ks. Piotra) ♫☼ 2015 ღ 06 ღ 23More
►all BAH video◄
cz.8 TATO, JESTEM
o Bogu Ojcu
♪♫ Słowo Boże na co dzień - M. Valtorta ♫ ♪
źródło:christusvincit-tv.pl
(publikowane za zgodą ks. Piotra)
♫☼ 2015 ღ 06 ღ 23
40:18
rezjan and 10 more users like this.
822924

Papa Franciszek przyjął na audiencji “panią arcybiskup”, szanowną siostrę !!

Papa Franciszek („Franek”) przyjął na audiencji “panią arcybiskup”, szanowną siostrę !! Sytuacja już oficjalnie poza kontrolą – Christopher A. Ferrara Kościół Szwecji ociera się już o satanizm
Agata.B
Ciekawe kiedy TVTrwam zacznie promować 500 lat odstępstwa Lutra.
Agata.B
Ciekawe jak obecni biskupi w Polsce którzy kazali podległym sobie proboszczom w wielu kościołach poprzesuwać tabernakula na boki przekonają katolików…More
Ciekawe jak obecni biskupi w Polsce którzy kazali podległym sobie proboszczom w wielu kościołach poprzesuwać tabernakula na boki przekonają katolików że heretyk Luter to prawie święty i koniecznie trzeba nam jako katolikom uczcić z protestantami 500 lat odstępstwa Lutra.To będzie naprawdę błazenada,ale papieżowi Franciszkowi już udało się przekonać świat że Luter to prawie święty
View 80 more comments.
Norbert35 likes from Igor75
22881

Watykan formalnie uznał państwo palestyńskie

Dnia 13.05.2015 Watykan ogłosił, że rozmowy z przedstawicielami państwa palestyńskiego, prowadzone w celu doprowadzenia do podpisania dwustronnego traktatu, zostały zakończone powodzeniem. O. …
Norbert35
Żydom i Watykan nie przeszkodzi w wymordowaniu biednych Palestyńczyków. Ten naród jeżeli nie nawróci się, to skazany jest na zagładę Boską.More
Żydom i Watykan nie przeszkodzi w wymordowaniu biednych Palestyńczyków.
Ten naród jeżeli nie nawróci się, to skazany jest na zagładę Boską.
Igor75
Dnia 13.05.2015 Watykan ogłosił, że rozmowy z przedstawicielami państwa palestyńskiego, prowadzone w celu doprowadzenia do podpisania dwustronnego …More
Dnia 13.05.2015 Watykan ogłosił, że rozmowy z przedstawicielami państwa palestyńskiego, prowadzone w celu doprowadzenia do podpisania dwustronnego traktatu, zostały zakończone powodzeniem. O. Federico Lombardi, szef watykańskiego biura prasowego, potwierdził, że oświadczenie to wydano w celu zamanifestowania opinii, iż "państwo takie istnieje".
Bractwo św Piusa X and one more user like this.

Niechciane, lecz udane rekolekcje...

Takie sobie refleksje szpitalne z 16 VI A.D. 2015
04:51
Rafał_Ovile and 15 more users like this.
Norbert35 likes from Primo

Żydzi chcą od Polski gigantycznych pieniędzy. Bezprawnie.

niezlomni.com/…/warszawa.jpg
Tak po wojnie wyglądała Warszawa! Kto ją zniszczył - Polacy? NIE, Niemcy!
Kto ją odbudował - Niemcy? Żydzi? NIE, Polacy!
Więc niech wreszcie te pasożyty Żydzi odczepią się raz na zawsze od Polski!
WON! WYNOCHA Z POLSKI!!!
Norbert35 likes from Primo

Darek Ratajczak Padł

Doktor historii Dariusz Ratajczak mówił: "Każdy szanujący się historyk jest z natury rzeczy rewizjonistą. Bo zadaje sobie pytania: czy aby na pewno?" Taka postawa badawcza przyczyniła się do wydania wiosną 1999 roku stustronicowego zbioru esejów pt. "Tematy niebezpieczne". Znalazła się tu także licząca cztery strony praca "Holocaust to mit?", w której pisał:
"Od połowy lat 70-tych holocaust, …More
Doktor historii Dariusz Ratajczak mówił: "Każdy szanujący się historyk jest z natury rzeczy rewizjonistą. Bo zadaje sobie pytania: czy aby na pewno?" Taka postawa badawcza przyczyniła się do wydania wiosną 1999 roku stustronicowego zbioru esejów pt. "Tematy niebezpieczne". Znalazła się tu także licząca cztery strony praca "Holocaust to mit?", w której pisał:
"Od połowy lat 70-tych holocaust, traktowany jak religia, jako coś wyjątkowego, niemającego precedensu w dziejach świata, zaczyna spotykać się z odporem ze strony historyków - rewizjonistów. Krytykują oni nie tylko wyjątkowość, ale także rewidują dotychczasową wersję wydarzeń. Innymi słowy poddają rewizji oficjalnie podawaną liczbę Żydów zgładzonych podczas wojny, a także sposoby ich uśmiercania".
Norbert35 likes from Bractwo św Piusa X

Darek Ratajczak Padł

wspomnienie o Dariuszu Ratajczaku nie może być nigdy zapomniane przez prawdziwych Polaków .Jest to jednocześnie dobitny przykład co mogą zrobić komuś kto walczy o Polską katolicką prawdę ,można śmiało wysnuć tezę że Dariusz Ratajczak zginął śmiercią męczeńską za prawdę a tym samym w imię Jezusa Chrystusa
Norbert35 likes from Stenia
291111.5K
05:43

Z okazji Urodzin dla ks. Piotra Natanka - Sutanna

Najszczersze Życzenia Urodzinowe...More
Najszczersze Życzenia Urodzinowe...
daniel.k
O Jezu, Wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twojego kapłana ka. Piotra Natanka, w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt nie może mu …More
O Jezu, Wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twojego kapłana ka. Piotra Natanka, w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt nie może mu zaszkodzić!
Króluj nam Chryste!
Janek Kowalski
Brawo dla księdza Natanka za odwagę!
View 27 more comments.
Norbert35 likes from Igor75
91332

Duda, czyli zawsze może być gorzej

Zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich może przynieść konsekwencje zarówno na poziomie polityki krajowej, przede wszystkim w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, jak i na …
Primo 12:43 Pawło Kowal, banderowiec, przykleił się do obozu Dudy ----------------------------------------------------------------------------------…More
Primo 12:43
Pawło Kowal, banderowiec, przykleił się do obozu Dudy
----------------------------------------------------------------------------------------
Pociągnął swój do swego
Agata.B
Czyli Polacy dali się znów nabrać .No porostu przerażające. -------------------------------------------------------------------------- Pawło Kowal, …More
Czyli Polacy dali się znów nabrać .No porostu przerażające.
--------------------------------------------------------------------------
Pawło Kowal, banderowiec, przykleił się do obozu Dudy
Paweł Kowal, współpracownik WSI i quasi-ambasador nacjonalistów ukraińskich w Polsce, znów bryluje na salonach prawicy. Ostatnio „przykleił się” do zwycięskiego obozu Andrzeja Dudy, a swoim widokiem zaskoczył tych Kresowian i ich potomków, którzy poparli prezydenta-elekta.
View 7 more comments.

Prawdziwe zbrodnie Prawa i Sprawiedliwości

"...Według hierarchy, nie ma usprawiedliwienia dla tych, którzy są niezdecydowani i nie wiedzą, na kogo oddać głos i dla tych, którzy chcą w niedzielę zostać w domu. – Na litość Boską! Przecież mają przynajmniej po 18 lat i dlatego powinni sobie wyrobić opinię. Jeśli doszło do tego, że jest dwóch kandydatów, to trzeba podjąć jakieś decyzje, bo Polski nie można pozbawić prezydenta. Nie pójście …More
"...Według hierarchy, nie ma usprawiedliwienia dla tych, którzy są niezdecydowani i nie wiedzą, na kogo oddać głos i dla tych, którzy chcą w niedzielę zostać w domu. – Na litość Boską! Przecież mają przynajmniej po 18 lat i dlatego powinni sobie wyrobić opinię. Jeśli doszło do tego, że jest dwóch kandydatów, to trzeba podjąć jakieś decyzje, bo Polski nie można pozbawić prezydenta. Nie pójście do wyborów oznacza, że nie wybieram nikogo. Co to znaczy? Nie chcę mieć prezydenta? Czekam na króla? – pytał....
====================================================================
......tak wasza ekselencjo ! właśnie czekamy na Króla -królów - , którego wy nieustannie odrzucacie !
( co do gospodarki : Duda rzecywiście nie miał racji mówiąc że jest w ruinie !
" POLSKI POLITYCZNEJ I GOSPODARCZEJ JUŻ NIE MA ! POZOSTAŁA TYLKO DUCHOWA I TĄ TRZEBA BRONIĆ ! "
Ks. prof dr hab . Piotr Natanek
Norbert35 likes from Domino336
2621K

Prawdziwe zbrodnie Prawa i Sprawiedliwości

Ani media, ani Platforma Obywatelska nigdy nie wytłumaczyły Polakom na czym w rzeczywistości polegała szkodliwość rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie mogły tego zrobić, gdyż stało by się jasne dla …
Primo
wirtualnapolonia.com/…/banderowcy-powi… Banderowcy powiesili kobietę W CIĄŻY i powstańca z Donbasu. ¡Bardzo drastyczny materiał! news-front.info/…/…More
wirtualnapolonia.com/…/banderowcy-powi…
Banderowcy powiesili kobietę W CIĄŻY i powstańca z Donbasu.
¡Bardzo drastyczny materiał!
news-front.info/…/18-kazn-opolche…
Agata.B
1. Narodziny wykluczenia ekonomicznego Opisane wyżej zjawiska towarzyszące szerzej rozpoczętemu procesowi prywatyzacji w roku 1991, a głównie od …More
1. Narodziny wykluczenia ekonomicznego
Opisane wyżej zjawiska towarzyszące szerzej rozpoczętemu procesowi prywatyzacji w roku 1991, a głównie od zlecenia przez rząd firmom zagranicznym opracowania założeń prywatyzacji całej gospodarki i poszczególnych wszystkich jej branż, dało początek niebezpiecznemu ekonomicznemu zjawisku „wykluczenia” świata pracy z działalności przemysłowo-produkcyjnej i inteligencji technicznej z życia gospodarczego na kilka następnych dekad.
Zebrał i opracował dr Ryszard Ślązak
View 24 more comments.
Norbert35 likes from henryk33
43065.5K

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierzeMore
Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze
02:07
Agata.B
To jak mówi ks prof Chrostowski Żydzi nie lubią klękania i myślę może jednak nie klękać w czasie Komunii św przed Panem Jezusem bo powiedzą Żydowie …More
To jak mówi ks prof Chrostowski Żydzi nie lubią klękania i myślę może jednak nie klękać w czasie Komunii św przed Panem Jezusem bo powiedzą Żydowie że Polacy katolicy to antysemici bo robią im na złość klękając przed panem Jezusem którego Żydzi nie uznają ale za to Episkopat uznaje w Kościele Katolickim Dni Judaizmu czyli Dni żydowskiej religii niechrześcijańskiej
Agata.B
Świętym Majestatem kłaniają się Aniołowie - to z miłości ku Niemu powinniśmy odnosić się do Niego z najwyższym szacunkiem, z największą czcią, z praw…More
Świętym Majestatem kłaniają się Aniołowie - to z miłości ku Niemu powinniśmy odnosić się do Niego z najwyższym szacunkiem, z największą czcią, z prawdziwym uwielbieniem [latria], którego biblijnym wyrazem jest gest zgięcia kolan - postawa klęcząca:
Rdz 24,26; Wj 4,31;12,27; Lb 22,31; 1 Krl 8,54;2 Krl 1,13; 2 Krn 20,18;29,29; 2 Mch 13,12; Ps 95;Dn 6,11; Mt 17,14;26,39;Mk 10,17;14,35; Łk 22,41; Dz 20,36; Dz 21,5; Ef 3,14
View 428 more comments.

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

jadwiska 21:27

Stefan

....komentarz zostaw sobie w swoim sercu zanim jutro przystąpisz do Stołu Pańskiego .
komentarz zostawiam tu i teraz!staram się nie nosić w sercu zbędnego balastu.
=================================================================================
.....jeśli wierzysz że dokonałaś wsparcia bluźnierstwa przeciw Bogu na tym portalu (czego jeste świadkiem…More
jadwiska 21:27

Stefan

....komentarz zostaw sobie w swoim sercu zanim jutro przystąpisz do Stołu Pańskiego .
komentarz zostawiam tu i teraz!staram się nie nosić w sercu zbędnego balastu.
=================================================================================
.....jeśli wierzysz że dokonałaś wsparcia bluźnierstwa przeciw Bogu na tym portalu (czego jeste świadkiem ) - to takie " balasty " zostawia się w konfesjonale .

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

artur40 15:37

katolik nie może nikogo nienawidzieć.. Jeżeli nienawidzi to nie jest katolikiem.. Katolik musi natomiast oceniać czyny i prawa, by zajmować wobec nich swoje stanowisko.. W uproszczeniu musi je segregować na dobre i na złe i wybierać dobro, a zło odrzucać..
Kryterium jest prawda..

===================================

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

biniobill piątek, 15:47

Oglądałem ten film kilka razy i nijak nie mogę się tam dopatrzeć jakichś rewelacji,

====================================================================

...." rewelacją " jest to ze usunieto balaski przez co kobiety starszei pobożne chcące godnie przyjąć Chrystusa ,mają utrudnienia podczas klękania ! nikogo to jednak nie obchodzi ! oni wykonali dyrektywy …More
biniobill piątek, 15:47

Oglądałem ten film kilka razy i nijak nie mogę się tam dopatrzeć jakichś rewelacji,

====================================================================

...." rewelacją " jest to ze usunieto balaski przez co kobiety starszei pobożne chcące godnie przyjąć Chrystusa ,mają utrudnienia podczas klękania ! nikogo to jednak nie obchodzi ! oni wykonali dyrektywy masonerii kościelnej - usunęli balaski i finito ! czy wy jesteście już tacy otępieni że tego nie widzicie czy wasze prowokacje nie mają końca ????
Norbert35 likes from Stenia

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

ona 12:01
Jakos ludzie starsi nie mają problemu z klękaniem, za to wy macie i to ogromny, skoro wciaz o tym mowicie.
Logiczne jest ze ludzie mowią wylacznie o swoich problemach i probują je wciaz usprawiedliwiać, stad zacznijcie klękać i skonczmy ten temat
-------------------------------------------------
Wbrew temu co bazgrolisz, ludzie starsi mają problemy z klękaniem! Balaski były im o tyle …More
ona 12:01
Jakos ludzie starsi nie mają problemu z klękaniem, za to wy macie i to ogromny, skoro wciaz o tym mowicie.
Logiczne jest ze ludzie mowią wylacznie o swoich problemach i probują je wciaz usprawiedliwiać, stad zacznijcie klękać i skonczmy ten temat
-------------------------------------------------
Wbrew temu co bazgrolisz, ludzie starsi mają problemy z klękaniem! Balaski były im o tyle pomocne, ze przy wstawaniu mogły się wesprzeć.
Dla mnie nie jest logiczne to co piszesz, ponieważ dla katolika prawdziwie kochającego Boga, klękanie do komunii jest naturalnym gestem pokory przed swym Zbawicielem. To biskupi i kapłani robią wszystko, by wierni nie oddawali czci Bogu na kolanach. Dla mnie temat ten jest bezdyskusyjny.
Norbert35 likes from Stenia

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

ona 12:21
Szkoda ze wielu z was nie bierze przykladu z Jana Pawła II, On wlasnie dlatego klękał aby wam pokazać ze czy w chorobie czy w zdrowiu owe balaski są zbędne jesli czlowiek prawdziwie wierzy.
----------------------------------------------
JPII zawsze klękał na klęczniku, a całował ziemię polską do czasu gdy mu zdrowie i siły na to pozwalały.
Ponad to sam prosił kapłanów by umożliwić klęk…More
ona 12:21
Szkoda ze wielu z was nie bierze przykladu z Jana Pawła II, On wlasnie dlatego klękał aby wam pokazać ze czy w chorobie czy w zdrowiu owe balaski są zbędne jesli czlowiek prawdziwie wierzy.
----------------------------------------------
JPII zawsze klękał na klęczniku, a całował ziemię polską do czasu gdy mu zdrowie i siły na to pozwalały.
Ponad to sam prosił kapłanów by umożliwić klękanie ludziom podczas przyjmowania komunii św. Jedynym pozwoleniem na udzielanie komunii św na stojąco były msze odprawiana na pielgrzymkach na dworze podczas deszczu, gdzie było trudno uklęknąć.
Norbert35 likes from Stenia

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

biniobill
Piszesz bzdury i dlatego nie ma sensu dyskusja z Tobą, może gdy podstarzejesz się, to zrozumiesz, że chciałoby się klęknąć, ale siły nie pozwalają, wtedy ból duszy jest ogromny - piszę to z własnego doświadczenia.
Dlatego nie przyznam nikomu racji, że brak balasek, to nic złego.
Norbert35 likes from Stenia

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

notatnik
Głupotą nie grzeszysz, oby kiedyś nie okazało się, że Pan Jezus oddzielając plewy od ziarna, nie postawił Cię wśród plew.
Norbert35 likes from Stenia

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

Czytajcie ze zrozumieniem !
ELOHIM.
notatnik
ona
biniobill
Wy już jesteście jako plewy i jeśli nie zmienicie postawy wobec Boga i bliźniego, to plewy zostaną spalone, czego nie życzę wam. Z Bogiem.
Norbert35 likes from Stenia

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

ELOHIM.
notatnik
ona
biniobill

Na debilizm w Polsce zapada coraz więcej osób, świadczą o tym wasze wpisy, za które odpowiecie przed Bogiem.
Oby dobry Bóg wybaczył wam urąganie bliźnim.

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

biniobill 12:20

@Stenia napisała:
Wbrew temu co bazgrolisz, ludzie starsi mają problemy z klękaniem!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Jeżeli człowiek jest schorowany i bolą go kolana, lub ma trudności z poruszaniem się, to wydaje ci się, że Pan Jezus tego nie rozumie???

==============================================

.....Pan …More
biniobill 12:20

@Stenia napisała:
Wbrew temu co bazgrolisz, ludzie starsi mają problemy z klękaniem!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Jeżeli człowiek jest schorowany i bolą go kolana, lub ma trudności z poruszaniem się, to wydaje ci się, że Pan Jezus tego nie rozumie???

==============================================

.....Pan Jezus to rozumie -biskupi i kapłani moderniści NIE !

WYKORZENIŁA SIĘ WNICH ZNIECZULICA POSOBOROWA !

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

Stenia 12:40

notatnik
Głupotą nie grzeszysz, oby kiedyś nie okazało się, że Pan Jezus oddzielając plewy od ziarna, nie postawił Cię wśród plew.

=================================================

....wszystko na to wskazuje że za życia samodzielnie obrali sobie " plewy " .

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

Stenia
13:19

===========================================

ELOHIM.
notatnik
ona
biniobill
Na debilizm w Polsce zapada coraz więcej osób, świadczą o tym wasze wpisy, za które odpowiecie przed Bogiem. Oby dobry Bóg wybaczył wam urąganie bliźnim.

=====================================================

....tak własnie działają Legiony , bo czują czasy ostateczne !

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

notatnik 13:20

@Stenia ciebie też jak widzę ponosi temperament,a ponoć jesteś tak chora,że nawet klękać bez balasków nie możesz.

===============================================

....wyjątkowo PERFIDNA BESTIA musi w tobie siedzieć !!!!!!

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

notatnik 12:55

Stenia Wy już jesteście jako plewy...
==============================================================================
@Stenia To Bóg dokona odsiewu,nie Ty.

======================================================

....a jak myślisz że ciebie zostawi nieoddającego (cej ) właściwej Chwały Jemu Samemu w Eucharystii ) zostawi z ziarnem ???
Norbert35 likes from Rafał_Ovile

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

Walka z klękaniem wynika z pogłębiającego się kryzysu braku wiary w realną obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Równolegle następuje zaangażowanie niedowiarków, których szatan używa jako swoje narzędzia, do zdetronizowania Boga poprzez antropocentryczny kult człowieka.
Norbert35 likes from Stenia

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

adam123 14:20
Portalowy Stefanek znów sie rozgrzał
--------------------------------------------------------
Jaka u Ciebie miłość bliźniego? Nawet ze swego rodaka, Stefana Niesiołowskiego - Aaron Nusselbaum kpisz.
Z Pana Jezusa też kpili. Kpiarze są wszędzie i wśród dobrych i złych ludzi, ale zawsze trzeba pamiętać, że osoba, którą ośmieszasz też jest dzieckiem Bożym i kiedyś przyjdzie Ci za …More
adam123 14:20
Portalowy Stefanek znów sie rozgrzał
--------------------------------------------------------
Jaka u Ciebie miłość bliźniego? Nawet ze swego rodaka, Stefana Niesiołowskiego - Aaron Nusselbaum kpisz.
Z Pana Jezusa też kpili. Kpiarze są wszędzie i wśród dobrych i złych ludzi, ale zawsze trzeba pamiętać, że osoba, którą ośmieszasz też jest dzieckiem Bożym i kiedyś przyjdzie Ci za to słono zapłacić.
Norbert35 likes from Rafał_Ovile

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

Radek33 " ...podał argument ze swej strony dość mocny:żaden katolik ,który wyrządził mu krzywdę nigdy go nie przeprosił ,choć nakazauje tego zadośćuczynienie po spowiedzi świętej..."

Ten błąd logiczny - "Argumentum ad misericordiam" - można bardzo często spotkać w wywodach racjonalistów i ateistów. Błąd ten powstaje zawsze wtedy, gdy argumentujemy, odwołując się do uczuć i emocji słuchacza.

More
Radek33 " ...podał argument ze swej strony dość mocny:żaden katolik ,który wyrządził mu krzywdę nigdy go nie przeprosił ,choć nakazauje tego zadośćuczynienie po spowiedzi świętej..."

Ten błąd logiczny - "Argumentum ad misericordiam" - można bardzo często spotkać w wywodach racjonalistów i ateistów. Błąd ten powstaje zawsze wtedy, gdy argumentujemy, odwołując się do uczuć i emocji słuchacza.

Inny przykład:

Kościół okazał się religią fałszywą, bo ma na sumieniu inkwizycję i wyprawy krzyżowe.
lub
Źli Katolicy byli odpowiedzialni za to, że powstała reformacja Lutra, autor- fr_parvus

P.S. Oczywiście w zadośćuczynieniu można współcześnie zaobserwować deficyt. Ale Radek poczytaj sobie na temat fałszywych argumentów używanych przez ateistów i racjonalistów które utwierdzają ich w zniewoleniu błędem.
Norbert35 likes from Stenia

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

ona
notatnik
Na głupotę nie ma lekarstwa - szkoda.
Ale jutro jest Święto Ducha Św. zatem módlcie się o Jego dary, zwłaszcza o rozum i bojaźń Bożą.

Walka-z-klękaniem-skąd-się-bierze

ona 15:30

natankowcy się rozbrykali, to znak ze coś niedobrego się dzieje

notatnik likes thi

========================================

...." coś niedobrego : -to tylko mogą wnieść na ten portal wasze Legiony !