Helena Sendecka
Helena Sendecka

Nové Pacem in terris na Slovensku?

Výstižné.
Helena Sendecka

Nové Pacem in terris na Slovensku?

Musíme vyhľadávať kňazov, ktorí sú verní Kristovu učeniu. A budeme v katakombach. 😥 Je to veľmi smutné